Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Örgütsel Tasarım BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DENETİM. Bilgi teknolojileri ve denetim  Bilgi teknolojileri ve Internet’in etkilediği sektör sadece sigorta.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Örgütsel Tasarım BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DENETİM. Bilgi teknolojileri ve denetim  Bilgi teknolojileri ve Internet’in etkilediği sektör sadece sigorta."— Sunum transkripti:

1 Örgütsel Tasarım BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DENETİM

2 Bilgi teknolojileri ve denetim  Bilgi teknolojileri ve Internet’in etkilediği sektör sadece sigorta sektörü değildir. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren bilgi tabanlı pek çok işletme için bilgi teknolojilerinin etkili kullanımı son derece önemlidir.  Hızla daha yaygın olarak kullanılmaya başlayan Internet sayesinde, ticari faaliyetler, bilgi toplama ve bilgiyi yayma yöntemleri de kökten değişmiştir.

3 Bilgi teknolojileri ve denetim  Internet üzerinde mevcut olan neredeyse sınırsız olarak tanımlanabilecek bilgi sayesinde müşteri profili tamamen değişmiştir.  İş dünyasının çalışma temposu ve değişim hızı inanılmaz seviyelere ulaşmıştır. Planlama ufku kısalmış, müşteri beklentileri değişmiş ve neredeyse her gün yeni rakipler ortaya çıkmaya başlamıştır.  Bütün bunlar yöneticilerin ve çalışanların anında ve doğru bilgiye ulaşmasını zorunlu kılmaktadır.

4 Bilgi teknolojileri ve denetim  Bugün başarılı olarak nitelendirilebilecek işletmelerin büyük bir bölümü, bilgiyi en etkili ve etkin biçimde toplayan, depolayan, dağıtan ve kullanan işletmelerdir.  Bugün örgütsel başarının temel belirleyicilerinden biri işletmenin hangi bilgiye sahip olduğu ve bu bilgiyi nasıl kullandığıdır. Hatta örgütün yaşam süresini dahi bu koşullar belirlemektedir.

5 Bilgi teknolojilerinin evrimi 1. Operasyonel Günlük işlerin yönetimi Veri depolama SİSTEM KARMAŞIKLIĞI YÖNETİM SEVİYESİ ÜST DÜZEY-strateji, planlar, programlanmamış ALT DÜZEY- operasyonel, programlanmış Düşük Yüksek 2. Karar verme ve kontrol Yönetim bilgi sistemleri Karar destek sistemleri Üst yönetici destek sistemleri 3. Stratejik planlama İç kontrol ve dış ilişkiler İntranet, ekstranet, e-iş, ERP, bilgi yönetimi, EDİ

6 Karar alma, denetim ve bilgi  Günümüz yöneticileri, karmaşık ve gelişmiş bilgisayar sistemleri sayesinde, bütün örgütün performansını iyileştirecek araç ve donanıma sahiptir.  Bu teknolojik uygulamalar, veri tabanlarında saklanan verileri kullanmakta ve bu sayede yöneticiler örgütü kontrol edebilmekte ve kararlar alabilmektedir.

7 Kurumsal Veritabanı Kurumsal Veritabanı Yönetim Bilgi Sistemleri Yönetim Bilgi Sistemleri Geribildirim Kontrol Sistemleri Geribildirim Kontrol Sistemleri Raporlama sistemleri, karar destek sistemleri Raporlama sistemleri, karar destek sistemleri Üst yönetici destek sistemleri Üst yönetici destek sistemleri Yönetsel kontrol sistemleri Yönetsel kontrol sistemleri Dengeli Ölçüm Kartı (Balanced Scorecard) Dengeli Ölçüm Kartı (Balanced Scorecard) Karar alma için bilgiDenetim için bilgi

8 Örgütsel karar sistemleri o Yönetim Bilgi Sistemi, yönetsel karar almayı destekleyecek bilgi ve desteği üreten bir bilgisayar sistemidir. YBS, günlük işlem kayıtları ve içsel ve dışsal veri kaynakları ile beslenir. o Yönetim bilgi sistemlerinin en sık kullanılan unsurlarından biri olan Bilgi Raporlama Sistemleri, yöneticilere karar almalarını kolaylaştırmak ve hızlandırmak üzere özet bilgiler sunarlar.

9 Örgütsel karar sistemleri o Üst Yönetici Destek Sistemleri, daha üst düzeydeki bir sistemdir. Çoğunlukla üst düzey yöneticilerin karar alma süreçlerinde kullanılır. o Bu sistemler genellikle yüklü miktardaki, karmaşık yapıdaki bilgileri toplar ve doğru zamanda üst düzey yöneticilere doğru bilgi olarak sunar.

10 Örgütsel karar sistemleri o Karar Destek Sistemleri, örgütün her kademesindeki yöneticilere yönelik olarak çalışır. Karar destek sistemleri, belli karar modellerini esas alan, bütünleşik veritabanlarını kullanan, etkileşimli bilgisayar sistemleridir. o Bu sistem ile kullanıcılar, olası senaryolar üretirler ve çeşitli alternatifleri test ederler. Sistem, kullanıcının yazılıma girdiği varsayımları temel alır, sonuçta elde edilen alternatiflerden yöneticiye göre en iyi olan tercih edilebilir.

11 Geri bildirim kontrol sistemleri o Bilginin örgütlerdeki temel kullanım alanlarından biri de denetimdir. Etkili denetim sistemleri, örgütün daha önce belirlemiş olduğu hedeflere ulaşıp ulaşamadığını ve varsa sapmaları ortaya koymaya çalışır. o Yöneticilerin kullandıkları geribildirim kontrol sistemleri genellikle 4 unsuru barındırır.

12 Stratejik hedeflerin belirlenmesi Performans standartlarının belirlenmesi Gerekli durumlarda düzeltici adımların atılması Mevcut performansın ölçümü ve standartlarla karşılaştırılması

13 Geri bildirim kontrol sistemleri o Temelde iki tip geribildirim kontrol sisteminin varlığından bahsedilebilir : YÖNETSEL KONTROL SİSTEMLERİ YÖNETSEL KONTROL SİSTEMLERİ DENGELİ ÖLÇÜM KARTI DENGELİ ÖLÇÜM KARTI

14 Yönetsel kontrol sistemleri o Bu sistemler, örgütsel faaliyetlerdeki kalıpları değiştirmek veya devam ettirmek için bilgiyi kullanır. o Günlük biçimsel işlemler, raporlar ve prosedürler olarak tanımlanır. o Planlama, bütçeleme, performans değerlendirme, kaynak tahsisi ve ödüllendirme ile ilgili biçimlendirilmiş bilgi tabanlı faaliyetleri kapsamaktadır.

15 Dengeli ölçüm kartı o İşletmenin misyon ve stratejisini anlaşılabilir performans ölçümleri şekline dönüştürerek ifade eden ve bu sayede stratejik ölçüm ve yönetim sistemi için gereken çerçevenin oluşturulmasını sağlayan kapsamlı bir yönetsel kontrol sistemidir. o Sistemde kurumsal performansın ölçümünde dengede bulunması gereken dört boyut ele alınmıştır: Finansal performans Müşteri hizmeti İşletme içi süreçler Örgütün öğrenme ve gelişme kapasitesi

16 Stratejik bir silah olarak bilgi o İntranet o ERP o Bilgi yönetimi o Ekstranet o Electronic Data Interchange–EDI o E- iş örgüt tasarımı


"Örgütsel Tasarım BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DENETİM. Bilgi teknolojileri ve denetim  Bilgi teknolojileri ve Internet’in etkilediği sektör sadece sigorta." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları