Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DENETİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DENETİM"— Sunum transkripti:

1 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DENETİM
Örgütsel Tasarım BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DENETİM Yrd. Doç. Dr. Özlem Oktal

2 Bilgi teknolojileri ve denetim
Bilgi teknolojileri ve Internet’in etkilediği sektör sadece sigorta sektörü değildir. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren bilgi tabanlı pek çok işletme için bilgi teknolojilerinin etkili kullanımı son derece önemlidir. Hızla daha yaygın olarak kullanılmaya başlayan Internet sayesinde, ticari faaliyetler, bilgi toplama ve bilgiyi yayma yöntemleri de kökten değişmiştir.

3 Bilgi teknolojileri ve denetim
Internet üzerinde mevcut olan neredeyse sınırsız olarak tanımlanabilecek bilgi sayesinde müşteri profili tamamen değişmiştir. İş dünyasının çalışma temposu ve değişim hızı inanılmaz seviyelere ulaşmıştır. Planlama ufku kısalmış, müşteri beklentileri değişmiş ve neredeyse her gün yeni rakipler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bütün bunlar yöneticilerin ve çalışanların anında ve doğru bilgiye ulaşmasını zorunlu kılmaktadır.

4 Bilgi teknolojileri ve denetim
Bugün başarılı olarak nitelendirilebilecek işletmelerin büyük bir bölümü, bilgiyi en etkili ve etkin biçimde toplayan, depolayan, dağıtan ve kullanan işletmelerdir. Bugün örgütsel başarının temel belirleyicilerinden biri işletmenin hangi bilgiye sahip olduğu ve bu bilgiyi nasıl kullandığıdır. Hatta örgütün yaşam süresini dahi bu koşullar belirlemektedir.

5 Bilgi teknolojilerinin evrimi
ÜST DÜZEY-strateji, planlar, programlanmamış 3. Stratejik planlama İç kontrol ve dış ilişkiler İntranet, ekstranet, e-iş, ERP, bilgi yönetimi, EDİ 2. Karar verme ve kontrol Yönetim bilgi sistemleri Karar destek sistemleri Üst yönetici destek sistemleri YÖNETİM SEVİYESİ 1. Operasyonel Günlük işlerin yönetimi Veri depolama ALT DÜZEY-operasyonel, programlanmış SİSTEM KARMAŞIKLIĞI Düşük Yüksek

6 Karar alma, denetim ve bilgi
Günümüz yöneticileri, karmaşık ve gelişmiş bilgisayar sistemleri sayesinde, bütün örgütün performansını iyileştirecek araç ve donanıma sahiptir. Bu teknolojik uygulamalar, veri tabanlarında saklanan verileri kullanmakta ve bu sayede yöneticiler örgütü kontrol edebilmekte ve kararlar alabilmektedir.

7 Kurumsal Veritabanı Karar alma için bilgi Denetim için bilgi
Yönetim Bilgi Sistemleri Geribildirim Kontrol Sistemleri Raporlama sistemleri, karar destek sistemleri Yönetsel kontrol sistemleri Üst yönetici destek sistemleri Dengeli Ölçüm Kartı (Balanced Scorecard)

8 Örgütsel karar sistemleri
Yönetim Bilgi Sistemi, yönetsel karar almayı destekleyecek bilgi ve desteği üreten bir bilgisayar sistemidir. YBS, günlük işlem kayıtları ve içsel ve dışsal veri kaynakları ile beslenir. Yönetim bilgi sistemlerinin en sık kullanılan unsurlarından biri olan Bilgi Raporlama Sistemleri, yöneticilere karar almalarını kolaylaştırmak ve hızlandırmak üzere özet bilgiler sunarlar.

9 Örgütsel karar sistemleri
Üst Yönetici Destek Sistemleri, daha üst düzeydeki bir sistemdir. Çoğunlukla üst düzey yöneticilerin karar alma süreçlerinde kullanılır. Bu sistemler genellikle yüklü miktardaki, karmaşık yapıdaki bilgileri toplar ve doğru zamanda üst düzey yöneticilere doğru bilgi olarak sunar.

10 Örgütsel karar sistemleri
Karar Destek Sistemleri, örgütün her kademesindeki yöneticilere yönelik olarak çalışır. Karar destek sistemleri, belli karar modellerini esas alan, bütünleşik veritabanlarını kullanan, etkileşimli bilgisayar sistemleridir. Bu sistem ile kullanıcılar, olası senaryolar üretirler ve çeşitli alternatifleri test ederler. Sistem, kullanıcının yazılıma girdiği varsayımları temel alır, sonuçta elde edilen alternatiflerden yöneticiye göre en iyi olan tercih edilebilir.

11 Geri bildirim kontrol sistemleri
Bilginin örgütlerdeki temel kullanım alanlarından biri de denetimdir. Etkili denetim sistemleri, örgütün daha önce belirlemiş olduğu hedeflere ulaşıp ulaşamadığını ve varsa sapmaları ortaya koymaya çalışır. Yöneticilerin kullandıkları geribildirim kontrol sistemleri genellikle 4 unsuru barındırır.

12 Stratejik hedeflerin belirlenmesi Gerekli durumlarda düzeltici adımların atılması Performans standartlarının belirlenmesi Mevcut performansın ölçümü ve standartlarla karşılaştırılması

13 Geri bildirim kontrol sistemleri
Temelde iki tip geribildirim kontrol sisteminin varlığından bahsedilebilir : YÖNETSEL KONTROL SİSTEMLERİ DENGELİ ÖLÇÜM KARTI

14 Yönetsel kontrol sistemleri
Bu sistemler, örgütsel faaliyetlerdeki kalıpları değiştirmek veya devam ettirmek için bilgiyi kullanır. Günlük biçimsel işlemler, raporlar ve prosedürler olarak tanımlanır. Planlama, bütçeleme, performans değerlendirme, kaynak tahsisi ve ödüllendirme ile ilgili biçimlendirilmiş bilgi tabanlı faaliyetleri kapsamaktadır.

15 Dengeli ölçüm kartı İşletmenin misyon ve stratejisini anlaşılabilir performans ölçümleri şekline dönüştürerek ifade eden ve bu sayede stratejik ölçüm ve yönetim sistemi için gereken çerçevenin oluşturulmasını sağlayan kapsamlı bir yönetsel kontrol sistemidir. Sistemde kurumsal performansın ölçümünde dengede bulunması gereken dört boyut ele alınmıştır: Finansal performans Müşteri hizmeti İşletme içi süreçler Örgütün öğrenme ve gelişme kapasitesi

16 Stratejik bir silah olarak bilgi
İntranet ERP Bilgi yönetimi Ekstranet Electronic Data Interchange–EDI E- iş örgüt tasarımı


"BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DENETİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları