Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Günümüzün sorunu: normal vajinal doğum ve sezaryen

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Günümüzün sorunu: normal vajinal doğum ve sezaryen"— Sunum transkripti:

1 Günümüzün sorunu: normal vajinal doğum ve sezaryen
Türkiyedeki Artan Sezaryen Oranına Bir Bakış Prof.Dr. Ramazan Dansuk Bezmialem Üniversitesi Kadın Hast. Ve Doğum AD

2 C&S Sezaryen ile doğum 500 gr veya üstündeki fetüsün karın ve uterus duvarından yapılan insizyon ile doğurtulmasıdır. C&S :Anne veya bebeğin yaşamını kurtaran bir işlemdir.

3 Sezaryen Endikasyonları
Bebekle ilgili : Fetal anomali Fetal distres Prezentasyon anomalileri Çoğul gebelikler Anneyle ilgili: Geçirilmiş uterin cerrahi Vertikal geçişli maternal enfeksiyonlar Sistemik hastalıklar Maternal isteğe bağlı

4 Sezaryen Endikasyonları
Travay veya doğumla ilgili: Uzamış eylem Baş pelvis uygunsuzluğu Fetal makrozomi Umblikal kord veya plasenta ile ilgili: Kordon sarkması Plasenta previa Ablasyo plasenta Vasa previa

5 C&S 1960 %2 1970 %4 2002 WHO Önerisi %15 USA günümüz %30
%2 %4 2002 WHO Önerisi %15 USA günümüz %30 2003 Türkiye %21 2008 Türkiye %36 Türkiye günümüz %50

6

7 C&S ARTIŞ SEBEBLERİ Anne yaşının ve çoğul gebeliklerin artışı YÜT
Sezaryen ile doğumun güvenli olduğu düşüncesi Perinatal mortalitenin daha az olduğu inancı Doğuma bağlı pelvik relaksasyonun önlenmesi Obstetrisyenin doğum zamanlaması ve doğum süresini belirleyebilmesi Hasta istemi Fetalmonitorizasyon ve ultrasonografideki gelişmeler

8

9

10

11

12 2002 WHO Önerisi %15 Dünyanın hehangi bir bölgesinde %15 ten yüksek bir sezaryen oranını haklı çıkaracak mantıklı bir açıklama olamaz! Bu orana kadar maternal-fetal mortalite ve morbitide azalmakta fakat bu orandan sonra C&S maliyet artışının yanısıra anne ve bebeğe yarardan çok zarara yol açmaktadır ( Lancet 2006).

13 Erken dönem Anestezi riskleri Kan kaybı Mesane ve barsak yaralanmaları
Amnion embolisi Bebeğin yaralanması (%1) Enfeksiyon Kanama Neonatal respiratuar distress sendromu

14 Geç Dönem Plasenta previa - Akreata Uterus rüptürü
Tekrarlayan sezaryenin riskleri Adezyonlara bağlı infertilite Barsak obstrüksiyonu Kronik pelvik ağrı

15

16 Evidence-based Strategies to Safely Reduce Cesarean Birth Rates

17

18

19

20

21 Table 2.2 Continued. Number Needed to Treat (NNT) for Strategies to Reduce Risk of Cesarean Birth

22 Table 2.2 Continued. Number Needed to Treat (NNT) for Strategies to Reduce Risk of Cesarean Birth

23

24

25

26 Table 2.2 Continued. Number Needed to Treat (NNT) for Strategies to Reduce Risk of Cesarean Birth

27 Hasta C&S istiyor Doğum Endişesi
Düzgün kaliteli doğum öncesi bakım Ebelerin olaya dahil olması? Psikolojik destek Doğum Koçu Her Doğumda anne adayının birebir desteği Normal doğumu Teşvik Gebe okulları Gebe eğitimi PİAR Çalışmaları Doğum sırasında anestezi ve analjezi

28 ACOG Committee on Ethics, 2003 Committee Opinion “Surgery and Patient Choice”
“If the physician believes that [elective] cesarean delivery promotes the overall health and welfare of the woman and her fetus more than vaginal birth, he or she is ethically justified in performing a cesarean delivery.”

29 EFM Hepimizin bildiği EFM sezaryen oranını artırmaktadır
Fetal disress konusunda yalancı pozitiflik %90 nın üstündedir Riskli olmayan gebelerde EFM den vazgeçilebilir mi Dernek, bakanlık ve adli düzenlemeler gerekli

30

31 Müdaheleli doğumun azalması Artan C/S Sayısı
I. Z. MACKENZIE J Obstet Gynaecol 2003

32 VBAC

33 2014 ilk 9 ay SB hastaneleri (%53) özelde (% 42)
üniversite hastanelerinde ise (%5) NSD (% 46) 522 bin C&S(%52) 15 bin 811 (% 2) müdahaleli (suni sancı, dikişli, kaşık, vakum)

34 doğumların % 52'si sezaryenle
C&S % 51'i özelde %41 sağlık Bakanlığı % 8 de üniversite hastaneleri

35 Primer C&S (%25) ilk doğum sonrası C&S (%27) NSD % 71 SB % 26'sı özel, %3 ÜN C&S % 41 SB, % 51 özel, % 8 ÜN primer C&S % 61 özel, % 33 SB, %6 ÜN -

36 SB % 61 NSD, % 36 C&S, %2 müdaheleli Doğum Primer C&S %15
Özel % 30 NSD, %68 C&S, 5 3'ü müdahaleli , Primer C&S % 29 Üniversite NSD % 29, C&S % 70 , %1 primer C&S %36. (A.A)

37 İdari düzenleme Gerekli
Vakit tasarrufu- Doktorun yaşamının kolaylaşması Performansa dayalı sağlık sistemi

38 doğum NSD zaman alıcı bir süreç Günde 3000 aşkın doğum

39

40 Medikolegal Sorunlar –Defansif Tıp
Küçük ölçekli doğumhaneler Uzmanlık eğitimi sırasında müdaheleli doğumların azlığı Operatif doğum eğitiminin yetersizliği

41 Hastanelerde yapılan sezaryenlerin endikasyonlarının gözden geçirilmesi

42 Bu durumu biz ortaya çıkardık.
Dünyanın pek çok ülkesinde de benzer durumlar söz konusu Ve ancak buna neden olan şeyleri biz düzeltebiliriz Hasta- Doktor ve Sağlık Sistemi işbirliği ile Düzeltilebilecekse ?

43 Searyen oranında artış
Tıbbi Ekonomik Sosyal Psikokolojik İdari Hukuki


"Günümüzün sorunu: normal vajinal doğum ve sezaryen" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları