Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ( HARÜM ) 01.01.2014-31.12.2014 Dönemi Faaliyetleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ( HARÜM ) 01.01.2014-31.12.2014 Dönemi Faaliyetleri."— Sunum transkripti:

1 Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ( HARÜM ) Dönemi Faaliyetleri

2 FAALİYETLERİMİZ Bilimsel Faaliyetler Eğitim Faaliyetleri
Uluslararası İşbirlikleri Sektör Paydaşları ile İşbirliği Etkinlikler

3 Bilimsel Faaliyetler

4 Makale A. Özkök, K. Sorkun, B. D’Arcy, "Sugar Analysis of Pine Honey from Muğla Region using HPLC" , Mellifera, 14, 27-28, 27-32, 2014. Sorkun, K., Çelemli, G.Ö., Özenirler, Ç., Bayram E.N., Güzel, F. 2014, Palynological Investigation Of Honey Produced In Ardahan-Turkey, Bee World, 91;3,80-83. Özkırım A., Gençay Çelemli Ö., Schiesser A., Charistos L., Hatjina F., 2014, A comparison of the activities of Greek and Turkish propolis against Paenibacillus larvae, Journal of Apicultural Research 53(5): (SCI).

5 Shao Kang Huang, Tamas Csaki, Vincent Doublet, Claudia Dussaubat, Jay D. Evans, Anna M. Gajda, Alex Gregorc, Michele C. Hamilton, Martin Kamler, Antoine Lecocq, Mustafa N. Muz, Peter Neumann, Aslı Özkırım, Aygün Schiesser, Alex R. Sohr, Gina Tanner, Cansu Özge Tozkar, Geoffrey R. Williams, Lyman Wu, Huoqing Zheng, and Yan Ping Chen, 2014, “Evaluation of Cage Designs and Feeding Regimes for Honey Bee (Hymenoptera: Apidae) Laboratory Experiments” Journal of Economic Entomology 107(1):54-62 DOI:http://dx.doi.org/ /EC13213 (SCI)

6

7 Sözlü Sunum Özkırım, A., Türkiye’deki Koloni Kayıpları ve Arı Hastalıkları, Kovandan sofraya İzlenebilir Arı ürünleri Çalıştayı, 7-8 Nisan 2014 İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Ayazağa Kampüsü İstanbul. Güler, Y., Özkök, A., “Pollen Preference Of Two Osmıa Specıes From Sweet Cherry Orchards In Sultandağı Town (Afyonkarahısar, Turkey)”, 12th Asian Apicultural Association Conference, Nisan.2014, Antalya, TURKEY. Deniz Canlı,Kadriye Sorkun,Organoleptic Profile of the Pollen From Ardahan Region, 12 th Asıan Apıcultural Assocıatıon Conference, , Antalya. Çiğdem Özenirler,Fatih Dikmen,Kadriye Sorkun,A.Murat Aytekin,Entomopalynology and its Applications in Polination Ecology.12 th Asıan Apıcultural Assocıatıon Conference,24-27 April 2014, Antalya. Barkan, N.P., Aytekin, A.M., Structural And Functional Properties Of Bumble Bee Venom, 12 th Asian Apicultural Association Conference, April 2014 Antalya, Turkey.

8 Dikmen,F, Özenirler,Ç. , Aytekin,A
Dikmen,F, Özenirler,Ç., Aytekin,A.M Türkiye’de Tozlayıcı Arı Çeşitliliğini Ortaya Koyan Üç Örnek Cins: Bombus Latreille (Apidae), Evylaeus Robertson ve Halictus Latreille (Halictidae), Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, Mayıs 2014, Kocaeli. Özkırım A., “Yusufeli’nde Arıcılık Potansiyeli” II. Yusufeli Sempozyumu, Ekim 2014. Sorkun, K., Çelemli G. Ö., Türkiye’nin Başkenti Ankara’nın Balına Kaynak Oluşturan Önemli Nektar Bitkileri, 4. Uluslar arası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi,5-9 Kasım 2014, Muğla. Özkırım, A., Schiesser, A., CoLoss Activities and Colony Losses in Turkey, 5-9 September, 2014, Murcia-Spain.

9 Poster Sunumu 1. Acar, A., Canlı D., Şahin, S, Sorkun, K., Pınar, N.M.,Ardahan Bölgesinde Bal Arıları Tarafından Toplanan Onobrychis sp., Melilotus sp. ve Cistaceae Taksonlarının Polen Protein Profillerinin Karşlaştırılması, 4. Uluslar arası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi,5-9 kasım 2014, Muğla. (Poster sunumu) 2. Canlı, D., Sorkun, K., Ardahan Bölgesinde Bal Arıları Tarafından Toplanan Polenlerin Morfolojik e Organoleptik Analizleri İle Nişaşta İçeriklerinin İncelenmesi, 4. Uluslar arası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi,5-9 kasım 2014, Muğla. (Poster sunumu) 3.  Özkök, A., Sorkun, K., D’Arcy, B., Muğla Bölgesinde Üretilen Çam Ballarının HPLC ile Şeker Analizi , 4. Uluslar arası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi,5-9 kasım 2014, Muğla. (Poster sunumu) 4. Sorkun, K., Çelemli, G.Ö., Özenirler, Ç.,Bayram, E.N., Zare, G., Kars Balının Botanik Orjin Çalışması ve Coğrafik İşaretlenmesi, 4. Uluslar arası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi,5-9 kasım 2014, Muğla. (Poster sunumu)

10 Projeler ULUSAL PROJELER
Kadriye Sorkun,Ömür Gençay Çelemli, Çiğdem Özenirler, Nesrin Ecem Bayram, Kars Ballarının Botanik ve Coğrafik Orijinlerinin Saptanması, 2014, Kars Serhat Kalkınma Ajansı ve Kars İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Hacettepe Üniversitesi 2. Özkırım, A., «Yeni Yusufeli’nde Arıcılık Potansiyelinin Değerlendirilmesi», Yusufeli Belediyesi-Artvin

11 ULUSLAR ARASI PROJELER
COLOSS CSI Pollen (Citizien Scientist Investigation) çalışması COLOSS APITOX ve SUPERB projelerinden APITOX projesine katılım COLOSS BEEKEEPING grubu yönetimine aktif olarak katılım

12 BİOHAYAT Firması ve POLONYA Arıcılık Araştırma Enstitüsü ile «Nosema spp. mücadelesi ve Türkiye’deki Prevalansı üzerine Çalışmalar» “Internatıonal Honey Commission Propolis Work Group” üyeliği (Komisyondaki diğer ülkeler: Slovenya, Portekiz, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Bulgaristan, Yunanistan)

13 Değerlendirilme Aşamasında olan Projeler;
"Veterinerlik Strateji Dokümanı Hazırlanması için Teknik Destek" ( )Proje No: TR.2010/ /SER/024/001 Technical Assistance for Preparation of Veterinary Strategy Document, Yürütücü konsorsium: AGROTEC-AGRIN-NIRAS (AB Projesi) «Engelli Bireylerin Arıcılık Sektörüne Kazandırılması» ( ) Milli Eğitim Bakanlığı-TAB-HARÜM-Polonya Arıcılık Ens.-Slovenya Arıcılar Birliği (AB Projesi)

14 Azerbaycan’da Görülen Arı Hastalıkları Teşhisi, Proflaksisi, Tedavi Metodları ve Azerbaycan Propolislerinin Biyolojik ve Kimyasal Özelliklerine Genel Bir Bakış (TÜBİTAK-ANAS)

15 Kitap Parazitoloji derneği tarafından hazırlanmakta olan BİYOTERAPİ isimli kitabın 3 bölümü yazılarak (bal,polen,propolis) ilgili kuruma teslim edilmiştir.

16 Eğitim Faaliyetleri

17 Gölyaka-Düzce seminer, 12 Aralık 2014
Gümüşhane seminer, 10 Aralık 2014 Bayburt seminer, 9 Aralık 2014 Sinop seminer, 15 Mart 2014 Isparta seminer Şubat 2014 Balıkesir seminer Şubat 2014

18

19 Uluslararası İşbirlikleri

20 Azerbeycan Tarım Bakanlığı, İpek Böcekçiliği ve Arıcılık Enstitisü ile yapılan protokol gereği Temmuz 2014’de Gence’de arı ürünleri ile ilgili çeşitli sunumlar yapıldı.

21

22 Sektör Paydaşları ile İşbirliği

23 1. Özkırım, A., Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Arıcılık Faaliyetleri Ortak Akıl Toplantısı, Ocak 2014, Kızılcahamam-Ankara. 2. Kadriye Sorkun, Aslı Özkırım, Kovandan sofraya İzlenebilir Arı ürünleri,7-8 Nisan 2014 İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Ayazağa Kampüsü İstanbul. 3. Özkırım, A., Artvin Arıcılık Çalıştayı, 5 Ekim 2014, Borçka-Artvin.

24 4. Sorkun,K. , Özkırım, A. , Özkök, A
4. Sorkun,K., Özkırım, A., Özkök, A., Arıcılık ve Arı Ürünleri AR-GE Proje Pazarı, Ekim 2014 Düzce Moderatör ve jüri üyesi

25 5. Özkırım, A., Apislavya Genel Kurulu ve Apimondia Yönetim Kurulu Toplantıları, 5-9 Kasım 2014 , 4. Uluslararası Çam Balı ve Apislavya Kongresi, Fethiye Muğla

26 6. Özkırım, A., Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Arıcılığı Geliştirme Çalıştayı (GAP İdaresi), 16 Aralık 2014, Şanlıurfa.

27 Etkinlikler

28 Kadriye Sorkun, Aslı Özkırım, 5
Kadriye Sorkun, Aslı Özkırım, 5.Dünya Arı Günü ,Yaşam İçin Arılar Sağlık için Bal,29 Mayıs 2014,Sivas. Aygün Schiesser, Ana Okulu Çocuklarına Arı Eğitimi, Hacettepe Üniversitesi Teknokent Koleji,Ekim 2014

29 Mellifera

30 2014 Yılı Hedefleri Nisan 2014, İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent Arıcılık Çalıştayı Nisan 2014, Asya Arıcılar Birliği Uluslararası Kongre Haziran 2014, Eskişehir, Biyoloji Kongresi Kasım 2014, MUĞLA Çam Balı-Apislavya Uluslar arası Kongresi Kasım 2014, Tanzanya Arıcılar Birliği Uluslar arası Arıcılık Kongresi Azerbeycan Tarım Bakanlığı, İpek Böcekçiliği ve Arıcılık Enstitiüsü ile yapılan protokol gereği Haziran ayında yapılacak Azerbeycan Çalışması COLOSS Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak APITOX, SUPER-B ve C.S.I Projelerine HARÜM olarak katılımı sağlamak

31 2015 Yılı Hedefleri AR-GE çalışmalarımıza ağırlık vermek
Daha çok yayın yapmak Eğitim çalışmalarına devam etmek Devam eden projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak Modern bir arılık kurmanın alt yapı çalışmalarını başlatmak Ocak 2015’te CSI ve Monitoring workshoplarına katılmak Nisan 2015’de, İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent Arıcılık Çalıştayına katılmak. Mayıs 2015 de Muş da 6.dünya arı günü kutlama festivaline katılmak. Mayıs 2015 de Azerbaycan’ da eğitim faaliyeti yapmak. Haziran 2015 de Anzer’ de arazi çalışması yapmak. Ağustos 2015’te COLOSS konferansına katılmak Eylül 2015 de Güney Kore de yapılacak olan Apimondia kongresine katılmak. Ekim 2015 de Azerbaycan-Bakü’de yapılacak kongreye katılmak.

32

33 TEŞEKKÜRLER


"Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ( HARÜM ) 01.01.2014-31.12.2014 Dönemi Faaliyetleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları