Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sosyal oosit dondurma endikasyonları ve yönetimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sosyal oosit dondurma endikasyonları ve yönetimi"— Sunum transkripti:

1 Sosyal oosit dondurma endikasyonları ve yönetimi
Doç. Dr. Aylin Pelin Çil İSTANBUL MEMORİAL HASTANESİ ART VE GENETİK MERKEZİ 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 11 Mayıs 2015

2 Özet Oosit dondurma nedir? Sosyal oosit dondurma
Yöntemleri, Tarihçesi, ilk gebelikler Endikasyonları Klinik başarı, düşük oranları Aneuploidi riski, güvenlik Sosyal oosit dondurma Türkiye`deki güncel durum

3 Oosit dondurma Fertilitenin devamlılığını sağlayabilmek amacıyla kullanılan fertilite prezervasyon yöntemlerinden biridir. Although embryo cryopreservation is the most established method of fertility preservation [1], oocyte cryopreservation now represents the most applicable option for single reproductive-age women in need of delaying childbearing for any reason.

4 Metod YAVAŞ DONDURMA Oosit başına canlı doğum: %2 VİTRİFİKASYON

5 Tarihçe ilk gebelikler-gelişmeler-son durum
ICSI Kriyoprotektan ajanlardaki gelişmeler Due to challenges related to the structure of the oocyte and the optimization of the freezing methods, it took more than 20 years for oocyte cryopreservation to evolve into a technique with acceptable clinical success rates. This transition was made possible by three important achievements: utilization of intracytoplasmic sperm injection (ICSI), improvements in cryoprotectants, and introduction of vitrification Vitrifikasyon ASRM 2013: oosit dondurma deneysel olmaktan çıktı

6

7 Fertilite Prezervasyonu Endikasyonları
MEDİKAL NEDENLER (KANSER HASTALARI) NON-MEDİKAL NEDENLER AZALMIŞ OVER REZERVİ RİSKİ İLE KARŞIKARŞIYA KALAN HASTALAR Üreme kapasitesinde azalma riski yaratabilecek her durum fertilite prezervasyonu endikasyonu olabilse de sebepleri medıkal ve non medıkal nedenler olarak ikiye ayırabılırız SOSYAL OOSİT DONDURMA

8 Oosit Dondurma Endikasyonları
A. Non-Donor Oosit dondurma Medikal endikasyonlar IVF`e bağlı nedenler Sosyal oosit dondurma B. Donor Oosit dondurma Cil AP &Seli E, Current Opinion, 2013

9 Oosit dondurma yapan kliniklere göre endikasyonların dağılımı (ABD)

10 Klinik Başarı Oosit vitrifikasyonu ile elde edilen gebelik sonuçları taze oositler ile benzer Rienzi 2010, Parmegiani 2011, Forman 2012, Almodin 2010, Grifo & Noyes 2010, Kim 2010, Rienzi 2010, Trokoudes 2011, Potdar

11 Randomize Kontrollü Çalışmalar
Cil AP &Seli E, Current Opinion, 2013

12 Gebelik şansı- Yaş ilişkisi
Gebelik şansı taze oositlerdeki gibi vitrifikasyonunun yapıldığı kadın yaşı ile direkt ilişkili 10 çalışma – 1805 olgu siklus

13 Yaşa göre stratifiye edilmiş çözülen oosit başına canlı doğum oranları
24.1 22.7 21.4 40y 13.4 12.5 11.7 10.5 9.8 9.2 5.4 5.0 4.7 Cil AP, Fertil Steril 2013

14 Yaşa göre stratifiye edilmiş transfer edilen embriyo başına canlı doğum oranları
24.9 15.9 9.7 40y 14.8 9.0 5.3 15.3 9.3 5.5 8.6 5.1 3.0 Cil AP, Fertil Steril 2013

15 Oosit başına gebelik oranları
2992 olgu 11379 oosit

16 Sosyal Oosit vitrifikasyonu-klinik sonuçlar
Garcia-Velasco et al. Fertil Steril 2013

17 Sosyal Oosit vitrifikasyonu-klinik sonuçlar

18 Güvenlik- Aneuploidi RCT Embriyolarda aneuploidi oranında fark yok
Forman et al. Fertil Steril, 2012

19 Güvenlik- canlı doğum sonuçları
Anomali oranı %1.3 (12/936) 3 VSD 1 koanal atrezi 1 bilier atrezi 1 Rubinstein-Taybi sendromu 1 Arnold-Chiari sendromu 1 yarık damak 3 clubfoot 1 dermal hemanjiom Noyes et al. RBM Online 18:769, 2009 Over 900 oocyte cryopreservation babies born with no apparent increase in congenital anomalies.

20 KİME??

21 Sosyal oosit freezing için kim başvuruyor/ başvurmalı?
Gebeliği erteleyenler Over rezervinde azalma riski olan kadınlar Eğitimini tamamlama Ekonomik özgürlük Uygun ekonomik şartlar Uygun koca istemi İkinci gebelik için hazır olmamak Yaşı ilerlemekte olan, eğitimli, özgür, zengin, zor beğenir kadınlar Yaş ortalaması: 38 Hodes Wertz B, 2012 Mertes H, 2011; Vallejo V, 2013

22 Sosyal oosit freezing için kim başvuruyor/ başvurmalı?
Gebeliği erteleyenler Over rezervinde azalma riski olan kadınlar Eğitimini tamamlama Ekonomik özgürlük Uygun ekonomik şartlar Uygun koca istemi İkinci gebelik için hazır olmamak Yaşı ilerlemekte olan, eğitimli, özgür, zengin, zor beğenir kadınlar Ailevi erken menopoz öyküsü Ailevi Meme Kanseri öyküsü Endometriozis varlığı Genetik hastalıklar Turner Sendromu Frajil-X sendromu Musküler distrofi BRCA-1 taşıyıcılığı

23 YAŞ??

24 Yaş ile fertilite azalıyor
İdeal yaş: 20-30

25 Avrupa`da yıllara göre çocuksuzluk oranındaki artış

26 Oosit donduranların yaş ortalaması ne?
KÖTÜ SENARYO İleri yaş Düşük over rezervi Aneuploidi ihtimalinde artış

27 Daha genç yaşta dondurmayı tercih ederler miydi?
EVET!!!!! 70.6% Stoop et al., 2013 %79 Hodes-Wertz et al., 2013 Neden geciktiler? 63% Teknolojinin yetersiz olduğunu düşündüğünden ya da yapılabildiğinden haberdar olmadığından Hodes-Wertz et al., 2013

28 Oosit donduran kadınlar bu oositlerini kaç yaşında kullanmayı planlıyorlar?
Kadınların ancak %3`ü çok ileri yaşlarda gebe kalabileceği beklentisi içinde. Dondurulan oositlerin çok ileri yaşlarda kullanılabileceği gibi bir beklenti yok.

29 İdeal Yaş?? 30-35y

30 NEDEN??

31 Oosit dondurma nedenleri?
İlişkinin ilerlemesi ya da rayına oturması için zaman kazanmak İnfertiliteye karşı güvence Doğru eşi bulmak için beklerken üzerindeki yükü atmak Nekkebroek et al, 2010 Ekonomik stabilite Kişisel doygunluk Profesyonel kariyer Eugin, 2012, unpublished

32 Neden kadınlar daha erken çocuk sahibi olamıyorlar?

33 21-40y kadınların önemli bir kısmı yumurtalarını dondurmayı planlıyor?

34 Türkiye`de Fertilite Prezervasyonu Endikasyonları
30 Eylül 2014, sayılı ÜYTE yönetmeliği a)Kemoterapi ve radyoterapi gibi gonad hücrelerine zarar veren tedaviler öncesinde, b)Üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak olan ameliyatlar (yumurtalıkların alınması gibi operasyonlar) öncesinde c)Düşük over rezervi olup henüz doğurmamış veya aile öyküsünde erken menopoz hikayesinin üç uzman tabipten oluşan sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi durumunda

35 SOSYAL OOSİT DONDURMA ENDİKASYONLARI
 Over rezervinin azaldığını gösteren biyokimyasal ve ultrasonografik belirteçler AMH <1,3 ng/dl (Ferrarati 2014) FSH ≥ 10 IU / ml Ultrasonografi ile AFC toplamı ≤ 5 Over rezervinin azalma riski olan durumlar Ailevi erken menopoz öyküsü Ailevi Meme Kanseri öyküsü Endometriozis varlığı Genetik hastalıklar Turner Sendromu Frajil-X sendromu Musküler distrofi BRCA-1 taşıyıcılığı

36 Sonuç Başarılı ve güvenilir bir uygulama
Otuzların başında, yakın gelecekte gebelik planı/şansı olmayan kadınlar için ideal İleri yaş kadınlar  düşük şans konusunda bilgilendirilmeli Farkındalığı arttırma ve bilgilendirme kampanyaları  genç yaş kadınları hedef almalı Çocuksuz kalma riskine karşı bir garanti elde edildiği kanısı oluşturulmamalı

37 IVF WARNING: Expert tells single women to settle for Mr Not-Quite-Right
WOMEN considering freezing their eggs for social reasons would be better off settling for ''Mr Not-Quite-Right'' as a father sooner rather than later Mr Right 'is not worth the wait'

38 TEŞEKKÜRLER


"Sosyal oosit dondurma endikasyonları ve yönetimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları