Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tosun A, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tosun A, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı"— Sunum transkripti:

1 BIRADS 0 ve 1 mamografi bulguları olan postmenapozal hastalarda US tetkikinin tanıya katkısı
Tosun A, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Tosun SA, Espiye Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Özkaya E, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

2 Amaç: Memede ağrı şikayeti ile başvuran BIRADS (Breast Imaging Reporting and Data System) 0 ve 1 mamografi bulguları olan postmenapozal hastalarda rutin ultrasonografi (US) kullanımının etkinliğini araştırmak

3 MAMOGRAFİ BIRADS Kategori 0: İlave görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç var (Tek yöntemle kesin kanaat edinilemeyen olgular) Kategori 1: Normal mamogram (Kanser lehine bulgu saptanmayan tetkik) Kategori 2: Benign bulgular (kist vb iyi huylu olduğu kesin olan bulgular taşıyan inceleme)

4 Kategori 3: Muhtemelen benign bulgular (saptanan bulgunun altından bir kanser çıkma ihtimali maksimum %2 olan olgular) Kategori 4: Şüpheli bulgular (kanser ihtimali %2-95 olan bulgular içeren grup) 4A: hafif derecede kuşkulu (Malignite ihtimali % 2-10) 4B: orta derecede kuşkulu (malignite ihtimali % 10-50) 4C: ileri derecede kuşkulu (malignite ihtimali % 50-95)

5 Kategori 5: Yüksek olasılık ile malignite düşündüren bulgular (Malignite ihtimali % olan bulgular içeren olgular) Kategori 6: Malign olduğu bilinen (biyopsi ile verifiye) ancak henüz kesin tedavi uygulanmamış olgular

6 MAMOGRAFİ

7 BIRADS US Kategorileri

8 Materyal-Metod: Fizik muayenesi normal olan BIRADS 0 ve 1 mamografi bulguları saptanan 18 hastaya rutin ultrasonografi tetkiki yapıldı.

9 Anamnez bilgilerine sahip olmayan radyolog tarafından mamografi tetkikleri değerlendirildi.
Yine aynı radyolog tarafından mamografi tetkikini takiben bilateral meme US tetkiki uygulandı. US ile bulunan ek bilgilerle mamografi tetkikleri tekrar gözden geçirildi. 

10 Bulgular: 18 hastanın US bulguları değerlendirildiğinde,
1 hastada (%5,5) maligniteyi düşündürecek belirsiz sınırlı ve lobule konturlu heterojen hipoekoik solid lezyon saptandı (BIRADS 5). 2 hastada (%11) yoğun içerikli komplike kist gözlendi. (BIRADS 3). 2 hastada (%11) intramamar lenf nodu mevcuttu. 7 hastada (%39) birden fazla sayıda anekoik kistler izlendi. 

11

12 BIRADS 0 42 yaşında bayan hasta, Rutin muayene, özellik yok
Rutin mamografi: BIRADS 0 Ne yapalım ? - eski tetkik !!! - US korelasyonu

13 US korelasyonu sonucunda;
- Sol memede 10x12 mm boyutlarında spiküle görünümde solid kitle: BIRADS 5

14 -----> Sol MRM + Aksiller Diseksiyon

15 BIRADS 1 45 yaşında bayan hasta, Rutin muayene, özellik yok
Rutin mamografi: BIRADS 1 Ne yapalım ? - eski tetkik !!! - US korelasyonu

16 - eski tetkikleri: 2 yıl önceki US incelemesinde, sağ memede yoğun içerikli fakat ince cidarlı komplike kist bulunmuş, boyut değişikliği yok. BIRADS 2

17 Sonuç: Çalışmamız sonucunda BIRADS 0 ve 1 mamografi bulguları olan postmenapozal hastalara uygulanacak olan US tetkikinin tanıya ek bulgular verdiği görülmektedir.

18 US tetkiki bu olgularda ek tetkik olarak kullanılabilir ancak, yoğun iş yükü olan rutin görüntüleme programlarında kabul görmesi için daha çok verileri içeren çalışmalara ihtiyaç vardır.

19 Teşekkür ederim…


"Tosun A, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları