Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

M.Ercüment Ünlü Trakya Radyoloji Anjiyografi cihazı ve radyasyon güvenliği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "M.Ercüment Ünlü Trakya Radyoloji Anjiyografi cihazı ve radyasyon güvenliği."— Sunum transkripti:

1 M.Ercüment Ünlü Trakya Radyoloji Anjiyografi cihazı ve radyasyon güvenliği

2 Elektromanyetik Spektrum www.colourtheraphyhealing.com

3 İyonizan Radyasyon Penetrasyonu http://www.xavis.co.kr /

4 Toplumsal Radyasyon Maruziyeti www.epa.gov

5 Radyasyon Biyolojisi ve Radyasyon Etkileri-Etki Mekanizmaları Direkt Etki: DNA hasarı,hızla tamir edilir İndirekt Etki: Vücuttaki su ile etkileşim,serbest radikal oluşumu www.ocw.mit.edu

6 Radyasyon Biyolojisi ve Radyasyon Etkileri-Etki Tipleri A-Sitokastik : Eşik değeri yoktur Doz artışı ile orantılı artar Etkileri geç ortaya çıkar (aylar-yıllar) Radyasyon dozu ile bulguların şiddeti orantısız Örnek: Bir bilet (az radyasyon) ile büyük ikramiye (kanser,mutasyon,kromozom kırıkları) kazanılabilir, daha çok biletle kazanma şansı artar !!! Genç yaşta maruz kalmak riski arttırır

7 Radyasyon Biyolojisi ve Radyasyon Etkileri-Etki Tipleri B-Deterministik : Eşik değeri vardır Etkileri erken ortaya çıkar (dakika-gün) Radyasyon dozu ile bulguların şiddeti orantılı Akut radyasyon sendromu,cilt nekrozu,radyoaktif intoksikasyonlar vb Tanısal-terapötik radyolojik işlemlerle ortaya çıkmaz (uzun floroskopik-endovasküler işlemlerde cilt eritemi ve epilasyon görülebilir)

8 Dokuların Radyasyona Duyarlılığı

9 Radyasyon Birimleri

10 Radyasyon Dozu Ölçümü Cilt dozu (gy): TLD, LD, yazılımlar ile veya cihaza eklenen doz ölçüm cihazları ile tahmin edilebilir. Referans hava kerma (referans doz noktası) (gy): Son dönem floroskopik cihazlarda otomatik olarak gösterilmektedir. Hasta giriş referans noktasındaki dozdur. C kollu cihazlarda x ışını demetinin santral ışını doğrultusunda olup izomerkezin 15 cm arkasındadır. Cilt dozundan daha yüksektir. Hasta radyasyon dozu kaydı için en iyi değerdir.

11 Radyasyon Dozu Ölçümü Kerma alan ürünü (doz alan ürünü)(gy cm²):Hastaya verilen toplam enerjinin iyi bir ölçütüdür (sitokastik risk için). X ışını tüpünün uzaklığı ile değişmez. Floroskopi zamanı (dk): DSA’nın radyasyon dozunu veya floroskopik doz oranının etkilerini yansıtmamaktadır. Doz için kötü bir belirteçtir. Etkin doz: Vücudun bir parçasına verilen gerçek doza eşdeğer tüm vücut dozudur. Bilgisayar simülasyonu ile elde edilmiş istatistiki kaba bir değerdir. Bireysel olarak her hasta için hesaplanması kullanışlı değildir.

12 Radyasyon Doz Limitleri < 18 y stajyerler için yıllık doz limiti: < 6 mSv olmalı

13 Anjio ve Floroskopi dozları

14 Radyasyondan Korunmada Genel Önlemler ALARA (mümkün olan en düşük doz) Tüp ve hastadan uzak dur Aktif floroskopi zamanı ve frame rate’i düşür II veya FP hastaya yakın, tüp uzak olmalı Kollimasyon ve filtreleme kullan, aşırı magnifikasyondan kaçın Tüp masanın altında veya uygulayıcı ile ters tarafta olmalı Obez hastalarda yüksek dozlar sözkonusudur. Cihazda varolan bölgesel protokoller uygulanmalı

15 Hasta Korunması 1.Cihaz pozisyonlandırma: a.Kaynak-cilt mesafesini artırma: cilt dozu Guidelines for radiation safety in interventional cardiology. Circulation 2006

16 Hasta Korunması b.Kaynak-II mesafesini azaltma: Mümkün olduğunca hastaya yaklaştır. Guidelines for radiation safety in interventional cardiology. Circulation 2006

17 Hasta Korunması c. Hastanın kolunu ışın trasesinden uzaklaştırmak: Hastanın aldığı dozu azaltır. Guidelines for radiation safety in interventional cardiology. Circulation 2006

18 Hasta Korunması 2. Cihaz ayarları: a.Kollimasyon: hasta-uygulayıcı dozu azalır, görüntü kalitesi artar. Guidelines for radiation safety in interventional cardiology. Circulation 2006

19 Hasta Korunması b. Floroskopi dozu: düşük ve aralıklı pulslarla çalışma (hasta dozları yaklaşık % 50 azalır) Guidelines for radiation safety in interventional cardiology. Circulation 2006

20 Hasta Korunması 3.Uygulayıcı tekniği: a.Görüntü sayısı: frame/rate’i olabildiğince düşür (AVM-AVF hariç) b.Floroskopiyi yalnızca hareketi görüntülemek için kullanınız: son floroskopi görüntüsü photofile ile alınarak ek doz verilmeden hasta görüntüsü alınabilir.

21 Hasta Korunması c. Gerekmedikçe magnifikasyondan kaçının: Guidelines for radiation safety in interventional cardiology. Circulation 2006

22 Hasta Korunması d. Cilt dozunu azaltmak için doz yayılmasını kullanın: tüpe R-L veya CR-CAU açı verilmesi ışınlanan ciltte aynı alanın doz almasını engeller. Guidelines for radiation safety in interventional cardiology. Circulation 2006

23 Uygulayıcıyı Koruma 1.Kişisel Korunma Cihazları a.Önlük (gn.le 0.5 mm-%90-95 koruma-6 kg)) b.Gözlük (mutlaka yan korumalı) c.Tiroid kalkanı (dozu 20 kat düşürür) d.Gonad koruyucu (öz.le hasta için) “Kırıklar açısından floroskopi ile kontrol !!!”

24 Uygulayıcıyı Koruma

25 3.Hareketli kalkanlama: a.Masaya monte b.Tavana monte c.Bağımsız ünite şeklinde mobil d.Hasta üzerinde kalkanlama (steril tek kullanımlık pedler) “Mobil kalkanlar hasta ile uygulayıcı arasına ve olabildiğince hastaya bitişik yerleştirilmeli”

26 Uygulayıcıyı Koruma

27 Guidelines for radiation safety in interventional cardiology. Circulation 2006

28 Uygulayıcıyı Koruma 2.Kişisel Dozimetre kullanımı “Yoğun olarak Floroskopi’de çalışanlar yüzük dozimetre kullanmalı” Gerçek vücut dozunun 15-20 kat fazlasını gösterir. Guidelines for radiation safety in interventional cardiology. Circulation 2006

29 Uygulayıcıyı Koruma 4. Pozisyonlama: a.Mümkün olduğunca birincil ışından uzakta durunuz. b.Tüpü kendinizden uzakta pozisyonlandırın. c.Uygulayıcının aldığı dozun %96’sını hastadan saçılan radyasyon oluşturur

30 Tüp Pozisyonu-Alan Radyasyon Yoğunluğu Floroskopi PA Floroskopi RAO 30 ° Floroskopi LAO 60° Çekim PA Guidelines for radiation safety in interventional cardiology. Circulation 2006

31 Sözün Özü!!! ZamanMesafeKalkan http://www.nrc.gov/

32 Tesekkürler…


"M.Ercüment Ünlü Trakya Radyoloji Anjiyografi cihazı ve radyasyon güvenliği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları