Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Varis Tedavisi: İleri tedavi uygulamaları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Varis Tedavisi: İleri tedavi uygulamaları"— Sunum transkripti:

1 Varis Tedavisi: İleri tedavi uygulamaları
Dr. Levent Oğuzkurt Medical Park Bahçelievler Hastanesi, İstanbul

2 Varis tedavisinde temel ilkeler
Doğru tanı Doğru hasta seçimi Doğru tedavi yöntemi

3 Variköz ven > 3 mm subkütan genişlemiş venler

4 Doppler US Venöz Anatomi

5 GSV Safen kompartmanı < 1% 30-35%

6 BSV Duplikasyonu

7

8 Popliteal fossa Küçük safen veni

9 Giacomini Veni Eski ismi
Femoropopliteal ven Giacomini veni: Posterior uyluk sirkümfleks veni yoluyla VSM ile birleşen ven Bir intersafenöz ven Giacomini ven yetmezliği safen venlerine göre 10 kat daha seyrektir

10 Ant uyluk sirkümfleks v.
Post uyluk sirk v. Ant ksesuar BSV Post aksesuar BSV BSV Post arch v. (Leonardo v.)

11

12 Perforan Venler Musküler fasyayı delerek yüzeyel ve derin venler arasında ilişki kurar Sınıflama Ayak Ayak bileği Bacak Uyluk Gluteal

13 YAKINMALAR

14 Klinik bulgular Yakınma Bulgu
Ağrı, ayakta yanma/sıcaklık hissi, kramp, ayak yorgunluğu, ağırlık hissi, kaşıntı, uyuşma, Şişlik (bulgu) Huzursuz bacak sendromu Bulgu Ven genişlemeleri Variköz ven (>3 mm) Retiküler ven (1-2 mm) Telenjektazi (< 1mm) Deri ve deri altı dokusu bulguları Şişlik Deri değişiklikleri Ülser

15 Klinik bulgu özellikleri
Semptomlar sabah az, günün ilerleyen saatlerinde belirginleşir Uzun süre ayakta durmakla belirginleşir Sıcak havalarda belirginleşebilir (genellikle) Doğurgan kadınlarda adet süresinde belirginleşebilir Ayağı yükseltme ihtiyacı hisseder Yatınca ya da ayak elevasyonuyla azalır Egzersizle azalır (genellikle) Varis çorabı kullanımı ile azalabilir

16 Hasta yakınmaları ile bulguları başdaştırmak zor!!!
Belirgin varisi olan insanlar asemptomatik olabilir! (Variköz venlerin şiddetiyle klinik bulgular korelasyon göstermez!!!) Hiçbir varisi ya da venöz yetmezliği olmayan insanlarda venöz semptomlar (ağrı, yorgunluk, yanma hissi vd) olabilir!!!

17 Toplumun %3-29’unda telenjektazi ya da diğer varisler olmamasına rağmen venöz semptomlar vardır
Erkekler Kadınlar The San Diego Population Study. Arch Intern Med 2005;165:

18 Tedavi kararı verirken
Hasta Yakınmaları Bugünkü şikayetleri Semptomlar (ağrı, yorgunluk vd) Kozmetik kaygı Gelecekte hastalığın ilerleme/kötüleşme kaygısı Tedaviden beklentileri Venöz yetmezlik haritası Kullanılacak tedavi yöntemleri ………………belirleyicidir

19 TEDAVİ

20 EVA Kimlere yapılmalı? A) Sadece BSV yetmezliği
B) BSV yetmezliği + Variköz venler C) BSV yetmezliği + Klinik yakınmalar D) BSV yetmezliği + Variköz venler + Klinik yakınmalar Venöz yetmezlik olmadan variköz venler Venöz yetmezlik olmadan retiküler v./telenjektazi

21 Doppler US bulgusunun önemi
Hangi vende yetmezlik var Safen venleri, diğer venler Venin hangi segmentinde yetmezlik var?

22 TİP 1 TİP 2 TİP 3 TİP 4

23 Nereye kadar tedavi edelim?

24 Nereye kadar tedavi edelim?
ETA Köpük

25 Yetmezlik olan vende tortuozite varsa

26 Yetmezlik olan vende tortuozite varsa
Venin US ile kompresyonu ve telin ilerletilmesi Hidrofilik te kullanımı 2-3 ayrı girim Floroskopi rehberliği

27 BSV yetmezliği ve varisler

28 Alternatif tedaviler Varis tedavisinde
Perkütan termal/kimyasal ablasyon Cerrahi sıyırma ve yüksek bağlama Dışında tedavi yöntemi var mı? ASVAL (Ablation Sélective des Varices sous Anésthesie Locale) CHİVA (Venöz yetmezliğin ambulatuar hemodinamik tedvaisi)

29 Ne yapalım? Eşlik eden Derin ven yetmezliği varsa
Derin ventrombozu varsa

30

31

32 Kalan varislere ne yapalım?
Safen ven tedavisi sonrası Hiçbir şey yapma Flebektomi Aynı seans Daha sonra Skleroterapi (köpük)

33 Flebektomi

34

35 Perforan ven yetmezliğine ne yapalım?
Hiçbir şey yapma Lazer/RF Skleroterapi SEPS (Sub-fascial Endoscopic Perforating Surgery)

36 Tedavide derin ven trombozu riski
EVLA ya da RF Skleroterapi Öneriler: Skleroyu ilk dönem çok az yapmalı İlk dönem kural: çok iğne girimiyle az sklero yapmak Alıştıkça doz ve etkinlik artırılabilir Doz üst sınırı yok Ancak özellikle ilk dönemde 5-10 ampülle sınırlayın Köpük ile DVT riski daha fazla çünkü daha etkili DVT geliştiğini anladığın an antikoagülasyon başlamalı Popliteal vene uzanan DVT varsa endovasküler tedavi etkili olabilir Tedavi sonrası hastalara ayakta beklenmedik şişlik olursa hemen gelin diye belirtin

37 AĞRI YÖNETİMİ

38 Ağrı yönetimi İğne girimi Tümesan anestezi Yanma hissi (ETA)
Lokal anestezi iv sedoanaljezi Sinir blokları (femoral/siyatik) Bölgesel anestezi (spinal/epidural) Genel anestezi

39 Komplikasyonlardan korunma
Ağrı, morarama, sertlik kızarıklık Deri yanığı Enfeksiyon Dizestezi (sık) Nöral hasar (çok seyrek) Pigmentasyon (genellikle skleroterapi ile) Derin ven trombozu

40 Sonuç Safen ven yetmezliği ve varisler insanların yaşam kalitesini bozabilen bir halk sağlığı sorunu Endovenöz lazer/RF ablasyon safen ven yetmezliğinde etkin bir tedavi Tedavinin iyi olması için İyi Doppler US inceleme İyi venöz anatomi bilgisi Hasta kliniğinin iyi değerlendirilmesi İşlem öncesi hastanın iyi bilgilendirilmesi İşlem sırası ağrının giderilmesi gerekir

41 ÖRNEK OLGULAR

42 Ne yaparsınız? 48 yaşında kadın Sol BSV yetmezliği Büyük varisler
Ağrı yorgunluk

43 Örnek olgu 40 yaş erkek Fİ: He riki bacakta yaygın varisler (CEAP 2)
Yakınma: Yok Doppler US incelemede Her iki büyük safen ven yetmezliği Nasıl tedavi edelim?

44 Örnek olgu 25 yaş bayan CEAP 1 Bacakta kılcal venler
Yakınma: ayaklarda belirgin ağrı ve yorgunluk Doppler US incelemede Büyük safen ven yetmezliği var Variköz ven yok Nasıl tedavi edelim?

45 Ne yaparsınız? 39 yaşında kadın Sağ BSV yetmezliği + Variköz ven yok
Telenjektazi + CEAP 1 Kaşıntısı var

46 Ne yaparsınız? Her iki bacakta ağrı ve yorgunluk yakınması olan 25 yaşında bayan Tüm trunkal venler normal

47 Örnek olgu 25 yaş bayan CEAP 0 Fizik inceleme normal
Yakınma: Her iki bacakta ağrı, şişlik ve yorgunluk Doppler US incelemede Sağ büyük safen ven yetmezliği Nasıl tedavi edelim?

48 Ne yaparsınız? 51 yaşında kadın Yakınma yok
Sadece görüntü sorun yaratıyor

49 Ne yaparsınız? 55 yaşında bayan Ayaklarda ağrı ve yorgunluk
Varis olan bölgelerde kaşıntı Görüntü sorun yaratmıyor

50 Teşekkürler…..


"Varis Tedavisi: İleri tedavi uygulamaları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları