Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAMAMLAYICI TERAPİLERLE AVRUPA BİRLİĞİ STANDARTLARINDA HEMŞİRELİK BAKIMININ GELİŞTİRİLMESİ PROJE EKİBİ YÜRÜTÜCÜLER: Prof. Dr. Zeynep ÖZER- Yard. Doç. Dr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAMAMLAYICI TERAPİLERLE AVRUPA BİRLİĞİ STANDARTLARINDA HEMŞİRELİK BAKIMININ GELİŞTİRİLMESİ PROJE EKİBİ YÜRÜTÜCÜLER: Prof. Dr. Zeynep ÖZER- Yard. Doç. Dr."— Sunum transkripti:

1 TAMAMLAYICI TERAPİLERLE AVRUPA BİRLİĞİ STANDARTLARINDA HEMŞİRELİK BAKIMININ GELİŞTİRİLMESİ
PROJE EKİBİ YÜRÜTÜCÜLER: Prof. Dr. Zeynep ÖZER- Yard. Doç. Dr. İlkay ARSLAN TEKNİK ASİSTAN: Ar. Gör. Gamze TESKERECİ İDARİ ASİSTAN: Ar. Gör. Selma T. KAVRADIM Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, yürütülen Erasmus+ Programı (Hayat boyu Öğrenme veya Gençlik Programı) kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Türkiye Ulusal Ajansı veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz."

2 BestCARE Projesi ? BestCARE Erasmus+ Programı 2014 Yılı Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim Projesi Kapsamında Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi koordinatörlüğünde yürütülen 2 yıllık bir projedir. Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Proje Hibe Miktarı: Euro

3 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KOORDİNATÖR KURUM
PROJE ORTAKLARI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KOORDİNATÖR KURUM P4:European Academy P2: Centro Studi Delle Professioni Sanitare P3: Athena School of Natural Therapies P1: Center for EU Projects of Governorship of Antalya P5: Antalya Kamu Hastaneler Birliği P6: Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği

4 AMAÇ Tamamlayıcı terapilerle ilgili verilecek eğitimle hemşirelerde profesyonel bilgi ve beceri düzeyini artırmak Güvenli bir yaklaşımla tamamlayıcı terapileri bakımda kullanmak Eğitimde kazandıkları bilgi, deneyim ve becerileri diğer sağlık bakım profesyonelleri ile paylaşmak ve iş birliğini artırmak Bilgi ve iletişim teknolojileri ile sağlık bakım profesyonellerinin donanımlarını artırmak Kültürel farkındalık ve duyarlılık oluşturmak hedeflenmiştir

5 BestCARE projesi ile onkoloji ve kadın doğum alanında Türkiye’den 12, İtalya’dan 3 hemşirenin İngiltere'deki tamamlayıcı terapiler merkezinde teorik ve uygulamalı olarak eğitim alması amaçlanmaktadır. Reiki (Evrensel yaşam enerjisi) Gevşeme egzersizleri Refleksoloji (Özellikle ayaklara ve ellere uygulanan masaj türü) Masaj Aromaterapi (Esansiyel yağların kullanımı)

6 EĞİTİM FAALİYETLERİ Faaliyet Sorumlu Kurum Katılımcı Sayısı
Katılım Süresi Türkiye'den 12 (Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi kontenjanından 7 hemşire, Antalya Kamu Hastaneler Birliği kontenjanından 5 hemşire) ve İtalya'dan 3 hemşirenin katılımı ile İngiltere Athena School of Natural Therapies’de tamamlayıcı terapilere ilişkin eğitim düzenlenmesi Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi CESPI Antalya Kamu Hastaneler Birliği 15 hemşire 14 gün Athena School of Natural Therapies’de eğitim programına Türkiye’den katılan hemşirelerin öğrendikleri bilgi ve becerileriyi paylaşması amacıyla Antalya’da 20 hemşirenin katılacağı bir eğitim programı düzenlenmesi Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği 20 hemşire 5 gün Athena School of Natural Therapies’de eğitim programına İtalya’dan katılan hemşirelerin, İtalya’da 15 hemşirenin katılacağı bir eğitim programı düzenlenmesi 15 Hemşire

7 Çoğaltıcı Etkinlikler
Seminerler Katkıda Bulunacak Ortaklar Sorumlu Kurum Faaliyetler CEUPA Antalya Kamu Hastaneler Birliği Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Türkiye’de Hemşirelik Fakültesi öğrencileri, öğretim elemanları ve klinikte çalışan hemşirelerin de katılacağı 2 seminer düzenlenmesi. CESPI İtalya’da klinikte çalışan hemşirelerin katılacağı bir seminer düzenlenmesi

8 KATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR
İŞ PAKETLERİ O1: Tamamlayıcı Terapilere İlişkin Eğitim Materyallerinin Geliştirilmesi SORUMLU KURUM KATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR ORTAKLARIN ROLÜ Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği Athena School of Natural Therapies Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ve HNTA tarafından Tamamlayıcı Terapilerle ilgili referans kitap hazırlanması Athena School of Natural Therapies ve Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği’nin referans kitap hazırlama sürecine katkı sağlaması

9 KATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR
O2: Soru Formları Hazırlanması ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi SORUMLU KURUM KATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR ORTAKLARIN ROLÜ Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Athena School of Natural Therapies CESPI Akdeniz Üniversitesi ve Athena School of Natural Therapies tarafından, ön test-son test sorularının geliştirilmesi Türkiye ve İtalya’daki hemşireler tarafından hasta ve ailelerine ölçüm araçlarının uygulanması Sonuçların CESPI tarafından değerlendirilmesi

10 KATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR
O3: Tamamlayıcı Terapilere İlişkin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Temelli (ICT) Eğitim Programı Hazırlanması SORUMLU KURUM KATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR ORTAKLARIN ROLÜ EURO-CERT Akdeniz Üniversitesi CEUPA CESPI Athena School of Natural Therapies Antalya Kamu Hastaneler Birliği Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından hemşireler için Tamamlayıcı Terapilerle ilgili Bilgi ve İletişim Teknolojileri temelli eğitim modülünün İtalyan ortakla birlikte hazırlanması ICT temelli eğitim programı hazırlandıktan sonra, proje ortaklarıyla eğitim programının paylaşılması ve ortaklardan gelen geri bildirimlere göre programın revize edilmesi ve projenin web sitesinde yayımlanması

11 KATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR
O4: Tamamlayıcı Terapilerle İlgili Kısa Videoların Hazırlanması SORUMLU KURUM KATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR ORTAKLARIN ROLÜ Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği Tamamlayıcı Terapilerle ilgili hemşireler ve öğrenciler için bilgilendirici videoların hazırlanması ve bu videoların eğitimlerde kullanılması Bu görsel eğitim materyalinin ICT temelli eğitim programında kullanılması

12 KATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR
O5: Proje Web Sitesinin Hazırlanması SORUMLU KURUM KATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR ORTAKLARIN ROLÜ Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi CEUPA CESPI Athena School of Natural Therapies Antalya Kamu Hastaneler Birliği Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği EURO-CERT Hemşirelik Fakültesi koordinatörlüğünde proje web sitesi içeriğinin oluşturulması Web sitesinin tüm ortakların dilinde hazırlanması Ortaklardan gelen geri bildirimlere göre web sitesinin revize edilmesi ve yayımlanması

13 KATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR
O6: Tamamlayıcı Terapilerle İlgili Eğitim Müfredatının Geliştirilmesi SORUMLU KURUM KATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR ORTAKLARIN ROLÜ Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği Hemşirelik Fakültesi tarafından hemşirelikte tamamlayıcı terapiler konusunda eğitim müfredatının geliştirilmesi ve müfredatın Yüksek Eğitim Kurumu’na sunulması

14 KATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR
O7:Tamamlayıcı Terapilerle İlgili Simülasyon Laboratuvarının Geliştirilmesi SORUMLU KURUM KATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR ORTAKLARIN ROLÜ Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği Hemşirelik Fakültesinde eğitimlerde kullanılmak üzere simülasyon laboratuvarı oluşturulması Laboratuvarların tamamlayıcı terapi yöntemlerine ilişkin eğitimlerde kullanılması

15 KATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR
O8: Proje Logo ve Kimliğinin Oluşturulması SORUMLU KURUM KATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR ORTAKLARIN ROLÜ CEUPA Akdeniz Üniversitesi CESPI Antalya Kamu Hastaneler Birliği Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği EURO-CERT Athena School of Natural Therapies Antalya Valiliği tarafından projenin yaygınlaştırılması farkındalığının arttırılması amacıyla ortakların görüş ve önerileri alınarak proje logo ve kimliğinin geliştirilmesi Proje ile ilgili tüm aktivitelerde proje logo ve kimliğinin kullanılması

16 KATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR
O9: Projenin Yaygınlaştırma Materyallerinin Geliştirilmesi SORUMLU KURUM KATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR ORTAKLARIN ROLÜ CEUPA Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi CESPI Antalya Kamu Hastaneler Birliği Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği EURO-CERT Athena School of Natural Therapies Antalya Valiliği tarafından yaygınlaştırma aktivitelerinin planlanması, roll-up, afiş, broşür, etiket, el kitapçığı ve posterlerin hazırlanması ve tüm faaliyetlerde kullanılması Bu görev için tüm ortakların görüşlerinin alınması E-bültenlerin geliştirilmesi ve ortaklara e-posta ile iletilmesi

17 KATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR
O10: Ara Raporun Hazırlanması SORUMLU KURUM KATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR ORTAKLARIN ROLÜ Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi CEUPA CESPI Athena School of Natural Therapies Antalya Kamu Hastaneler Birliği Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği EURO-CERT Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından ara raporun hazırlanması ve tüm ortakların rapor hazırlanma sürecine katkısının alınması Projenin ilk yılı sonunda Ulusal Ajansa ara rapor sunulması

18 KATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR
O11: Final Raporunun Hazırlanması SORUMLU KURUM KATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR ORTAKLARIN ROLÜ Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi CEUPA CESPI Athena School of Natural Therapies Antalya Kamu Hastaneler Birliği Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği EURO-CERT Final raporun hazırlanması ve rapor hazırlanma sürecine tüm ortakların katkısının alınması

19 KATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR
O12: İzlem ve Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması SORUMLU KURUM KATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR ORTAKLARIN ROLÜ CESPI Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Proje süresince faaliyetlerin CESPI tarafından değerlendirilmesi, rapor edilmesi ve diğer ortakların katkısının alınması Yürütülen aktivitelerin iyileştirilmesi amacıyla değerlendirme raporlarının proje koordinatörüne gönderilmesi

20 KATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR
O13: Ulusötesi Proje Toplantılarının Yapılması SORUMLU KURUM KATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR ORTAKLARIN ROLÜ Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi CESPI Athena School of Natural Therapies CEUPA Antalya Kamu Hastaneler Birliği Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği EURO-CERT Proje süresince ikisi Türkiye'de diğerleri İtalya, İngiltere ve Almanya'da olmak üzere beş toplantı düzenlenmesi Her toplantıda alınan karar, ilke ve görevlerin yer aldığı toplantı tutanaklarının hazırlanması

21 KATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR
İŞ PAKETLERİ BestCARE O14: Proje İle İlgili Makale Hazırlanması ve Projenin Çıktılarının Uluslararası Konferansta Sunumu SORUMLU KURUM KATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR ORTAKLARIN ROLÜ Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi CESPI Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından makale hazırlanması, makalede proje faaliyetlerinin ayrıntılı olarak açıklanması ve proje çıktılarının uluslararası konferansta sunulması

22 FİNANSAL PLAN PROJE BÜTÇESİ Toplam Proje yönetimi ve uygulaması 48.000
Ulusötesi proje toplantıları 35.000 Fikri çıktılar Çoğaltıcı etkinlikler 12.200 Seyahat 5.145 Bireysel destek 21.000 Dil desteği - Özel ihtiyaç desteği İstisnai masraflar* 41.000 Hibe Bütçesi (Ortak Bazında Toplam) Euro

23 ÇIKTILAR Eğitim ICT Temelli e-öğrenme Kitap, el kitabı Afişler
Web sitesi İletişim platformları, e-forum Kısa video çekimleri Simülasyon laboratuarı Eğitim müfredatı Proje logosu

24 YAYGINLAŞTIRMA Web sitesi ve Sosyal medya Yerel Medya
Ulusal ve Uluslararası Konferans Uygulama Standartlarının oluşturulması Projeyle ilgili materyallerin dağıtılması Eğitim müfredatı geliştirilmesi Workshoplar ve eğitim faaliyetleri organize edilmesi Aylık E-bültenlerin web sitesinde yayınlanması Ulusal ve uluslar arası eğitim faaliyetleri ve seminerler TPM’ler Sonuçların Hemşirelik Fakülteleri ve Sağlık Bakanlığı ile paylaşılması

25 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Hemşirelik eğitiminde, Avrupa Birliği standartlarında tamamlayıcı terapilerle ilgili müfredat geliştirilmesi Hemşirelerin ve öğrencilerin simülasyon modelleri üzerinde tamamlayıcı terapileri uygulaması

26 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Hastaların kaliteli ve güvenli hemşirelik bakımı almaları için tamamlayıcı terapi merkezi oluşturulması Web Sitesi E-learning Programı Hemşirelerin tamamlayıcı terapilerle ilgili öğrendikleri bilgi ve beceriyi hasta bakımında kullanmaya devam etmesi

27 İş-zaman Çizelgesi

28 İş-zaman Çizelgesi

29 1st INFORMATION MEETING

30 1st INFORMATION MEETING

31 2nd INFORMATION MEETING

32 2nd INFORMATION MEETING

33 TRANSNATIONAL PROJECT MEETING in TURKEY

34 TRANSNATIONAL PROJECT MEETING in TURKEY

35 BestCARE in LOCAL MEDIA

36

37

38

39

40

41 TEŞEKKÜR EDERİZ

42 PROJE YÜRÜTÜCÜ EKİBİ Akdeniz University
Prof. Dr. Zeynep Özer / Asist. Prof. Dr. İlkay Arslan / Gamze Teskereci / Selma Turan Kavradım / Centre for EU Projects of Governorship of Antalya Baki Karaçay Meryem Zincirli Ahmet Aslan/ Antalya Association of Public Hospitals Züleyha Toksoy / Hatice Esen / Fatma Çapan / Health and Natural Therapies Association Nihat Ayçeman / Özgür Özdemir İlkay Orhan / Athena School of Natural Therapies Debra Goldston / Leanne Pumphrey / Hasan Kurtarici / EURO-CERT European Academy gGmbH Tuncay Özer / Walter Ricius / Centro Studi Delle Professioni Sanitare Maddalena Galizio Enrico De Sabrina Grigolo / Laura Delpiano /


"TAMAMLAYICI TERAPİLERLE AVRUPA BİRLİĞİ STANDARTLARINDA HEMŞİRELİK BAKIMININ GELİŞTİRİLMESİ PROJE EKİBİ YÜRÜTÜCÜLER: Prof. Dr. Zeynep ÖZER- Yard. Doç. Dr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları