Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAMAMLAYICI TERAPİLERLE AVRUPA BİRLİĞİ STANDARTLARINDA HEMŞİRELİK BAKIMININ GELİŞTİRİLMESİ PROJE EKİBİ YÜRÜTÜCÜLER: Prof. Dr. Zeynep ÖZER- Yard. Doç. Dr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAMAMLAYICI TERAPİLERLE AVRUPA BİRLİĞİ STANDARTLARINDA HEMŞİRELİK BAKIMININ GELİŞTİRİLMESİ PROJE EKİBİ YÜRÜTÜCÜLER: Prof. Dr. Zeynep ÖZER- Yard. Doç. Dr."— Sunum transkripti:

1 TAMAMLAYICI TERAPİLERLE AVRUPA BİRLİĞİ STANDARTLARINDA HEMŞİRELİK BAKIMININ GELİŞTİRİLMESİ PROJE EKİBİ YÜRÜTÜCÜLER: Prof. Dr. Zeynep ÖZER- Yard. Doç. Dr. İlkay ARSLAN TEKNİK ASİSTAN: Ar. Gör. Gamze TESKERECİ İDARİ ASİSTAN: Ar. Gör. Selma T. KAVRADIM Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+ Programı (Hayat boyu Öğrenme veya Gençlik Programı) kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Türkiye Ulusal Ajansı veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz."

2 Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 1.09.2014- 31.08.2016 Proje Hibe Miktarı: 266.694.00 Euro

3 PROJE ORTAKLARI

4 Kültürel farkındalık ve duyarlılık oluşturmak hedeflenmiştir Bilgi ve iletişim teknolojileri ile sağlık bakım profesyonellerinin donanımlarını artırmak Eğitimde kazandıkları bilgi, deneyim ve becerileri diğer sağlık bakım profesyonelleri ile paylaşmak ve iş birliğini artırmak Güvenli bir yaklaşımla tamamlayıcı terapileri bakımda kullanmak Tamamlayıcı terapilerle ilgili verilecek eğitimle hemşirelerde profesyonel bilgi ve beceri düzeyini artırmak

5 BestCARE projesi ile onkoloji ve kadın doğum alanında Türkiye’den 12, İtalya’dan 3 hemşirenin İngiltere'deki tamamlayıcı terapiler merkezinde teorik ve uygulamalı olarak eğitim alması amaçlanmaktadır. Reiki (Evrensel yaşam enerjisi) Gevşeme egzersizleri Refleksoloji (Özellikle ayaklara ve ellere uygulanan masaj türü) Masaj Aromaterapi (Esansiyel yağların kullanımı)

6 FaaliyetSorumlu Kurum Katılımcı Sayısı Katılım Süresi  Türkiye'den 12 (Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi kontenjanından 7 hemşire, Antalya Kamu Hastaneler Birliği kontenjanından 5 hemşire) ve İtalya'dan 3 hemşirenin katılımı ile İngiltere Athena School of Natural Therapies’de tamamlayıcı terapilere ilişkin eğitim düzenlenmesi  Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  CESPI  Antalya Kamu Hastaneler Birliği 15 hemşire14 gün  Athena School of Natural Therapies’de eğitim programına Türkiye’den katılan hemşirelerin öğrendikleri bilgi ve becerileriyi paylaşması amacıyla Antalya’da 20 hemşirenin katılacağı bir eğitim programı düzenlenmesi  Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  Antalya Kamu Hastaneler Birliği  Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği 20 hemşire5 gün  Athena School of Natural Therapies’de eğitim programına İtalya’dan katılan hemşirelerin, İtalya’da 15 hemşirenin katılacağı bir eğitim programı düzenlenmesi  CESPI  Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 15 Hemşire5 gün EĞİTİM FAALİYETLERİ

7 Katkıda Bulunacak Ortaklar Sorumlu KurumFaaliyetler CEUPA Antalya Kamu Hastaneler Birliği Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Türkiye’de Hemşirelik Fakültesi öğrencileri, öğretim elemanları ve klinikte çalışan hemşirelerin de katılacağı 2 seminer düzenlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi CESPIİtalya’da klinikte çalışan hemşirelerin katılacağı bir seminer düzenlenmesi Çoğaltıcı Etkinlikler Seminerler

8 İŞ PAKETLERİ SORUMLU KURUMKATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR ORTAKLARIN ROLÜ Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği  Athena School of Natural Therapies  Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ve HNTA tarafından Tamamlayıcı Terapilerle ilgili referans kitap hazırlanması  Athena School of Natural Therapies ve Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği’nin referans kitap hazırlama sürecine katkı sağlaması O1: Tamamlayıcı Terapilere İlişkin Eğitim Materyallerinin Geliştirilmesi

9 O2: Soru Formları Hazırlanması ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi SORUMLU KURUMKATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR ORTAKLARIN ROLÜ Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  Athena School of Natural Therapies  CESPI  Akdeniz Üniversitesi ve Athena School of Natural Therapies tarafından, ön test-son test sorularının geliştirilmesi  Türkiye ve İtalya’daki hemşireler tarafından hasta ve ailelerine ölçüm araçlarının uygulanması  Sonuçların CESPI tarafından değerlendirilmesi

10 O3: Tamamlayıcı Terapilere İlişkin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Temelli (ICT) Eğitim Programı Hazırlanması SORUMLU KURUM KATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR ORTAKLARIN ROLÜ EURO-CERT  Akdeniz Üniversitesi  CEUPA  CESPI  Athena School of Natural Therapies  Antalya Kamu Hastaneler Birliği  Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği  Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından hemşireler için Tamamlayıcı Terapilerle ilgili Bilgi ve İletişim Teknolojileri temelli eğitim modülünün İtalyan ortakla birlikte hazırlanması  ICT temelli eğitim programı hazırlandıktan sonra, proje ortaklarıyla eğitim programının paylaşılması ve ortaklardan gelen geri bildirimlere göre programın revize edilmesi ve projenin web sitesinde yayımlanması

11 O4: Tamamlayıcı Terapilerle İlgili Kısa Videoların Hazırlanması SORUMLU KURUMKATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR ORTAKLARIN ROLÜ Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği  Tamamlayıcı Terapilerle ilgili hemşireler ve öğrenciler için bilgilendirici videoların hazırlanması ve bu videoların eğitimlerde kullanılması  Bu görsel eğitim materyalinin ICT temelli eğitim programında kullanılması

12 O5: Proje Web Sitesinin Hazırlanması SORUMLU KURUMKATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR ORTAKLARIN ROLÜ Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  CEUPA  CESPI  Athena School of Natural Therapies  Antalya Kamu Hastaneler Birliği  Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği  EURO-CERT  Hemşirelik Fakültesi koordinatörlüğünde proje web sitesi içeriğinin oluşturulması  Web sitesinin tüm ortakların dilinde hazırlanması  Ortaklardan gelen geri bildirimlere göre web sitesinin revize edilmesi ve yayımlanması

13 O6: Tamamlayıcı Terapilerle İlgili Eğitim Müfredatının Geliştirilmesi SORUMLU KURUMKATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR ORTAKLARIN ROLÜ Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği  Hemşirelik Fakültesi tarafından hemşirelikte tamamlayıcı terapiler konusunda eğitim müfredatının geliştirilmesi ve müfredatın Yüksek Eğitim Kurumu’na sunulması

14 O7:Tamamlayıcı Terapilerle İlgili Simülasyon Laboratuvarının Geliştirilmesi SORUMLU KURUMKATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR ORTAKLARIN ROLÜ Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği  Hemşirelik Fakültesinde eğitimlerde kullanılmak üzere simülasyon laboratuvarı oluşturulması  Laboratuvarların tamamlayıcı terapi yöntemlerine ilişkin eğitimlerde kullanılması

15 O8: Proje Logo ve Kimliğinin Oluşturulması SORUMLU KURUMKATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR ORTAKLARIN ROLÜ CEUPA  Akdeniz Üniversitesi  CESPI  Antalya Kamu Hastaneler Birliği  Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği  EURO-CERT  Athena School of Natural Therapies  Antalya Valiliği tarafından projenin yaygınlaştırılması farkındalığının arttırılması amacıyla ortakların görüş ve önerileri alınarak proje logo ve kimliğinin geliştirilmesi  Proje ile ilgili tüm aktivitelerde proje logo ve kimliğinin kullanılması

16 O9: Projenin Yaygınlaştırma Materyallerinin Geliştirilmesi SORUMLU KURUMKATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR ORTAKLARIN ROLÜ CEUPA  Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  CESPI  Antalya Kamu Hastaneler Birliği  Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği  EURO-CERT  Athena School of Natural Therapies  Antalya Valiliği tarafından yaygınlaştırma aktivitelerinin planlanması, roll-up, afiş, broşür, etiket, el kitapçığı ve posterlerin hazırlanması ve tüm faaliyetlerde kullanılması  Bu görev için tüm ortakların görüşlerinin alınması  E-bültenlerin geliştirilmesi ve ortaklara e-posta ile iletilmesi

17 O10: Ara Raporun Hazırlanması SORUMLU KURUMKATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR ORTAKLARIN ROLÜ Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  CEUPA  CESPI  Athena School of Natural Therapies  Antalya Kamu Hastaneler Birliği  Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği  EURO-CERT  Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından ara raporun hazırlanması ve tüm ortakların rapor hazırlanma sürecine katkısının alınması  Projenin ilk yılı sonunda Ulusal Ajansa ara rapor sunulması

18 O11: Final Raporunun Hazırlanması SORUMLU KURUMKATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR ORTAKLARIN ROLÜ Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  CEUPA  CESPI  Athena School of Natural Therapies  Antalya Kamu Hastaneler Birliği  Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği  EURO-CERT  Final raporun hazırlanması ve rapor hazırlanma sürecine tüm ortakların katkısının alınması

19 O12: İzlem ve Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması SORUMLU KURUMKATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR ORTAKLARIN ROLÜ CESPI  Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  Proje süresince faaliyetlerin CESPI tarafından değerlendirilmesi, rapor edilmesi ve diğer ortakların katkısının alınması  Yürütülen aktivitelerin iyileştirilmesi amacıyla değerlendirme raporlarının proje koordinatörüne gönderilmesi

20 O13: Ulusötesi Proje Toplantılarının Yapılması SORUMLU KURUMKATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR ORTAKLARIN ROLÜ Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  CESPI  Athena School of Natural Therapies  CEUPA  Antalya Kamu Hastaneler Birliği  Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği  EURO-CERT  Proje süresince ikisi Türkiye'de diğerleri İtalya, İngiltere ve Almanya'da olmak üzere beş toplantı düzenlenmesi  Her toplantıda alınan karar, ilke ve görevlerin yer aldığı toplantı tutanaklarının hazırlanması

21 İŞ PAKETLERİ O14: Proje İle İlgili Makale Hazırlanması ve Projenin Çıktılarının Uluslararası Konferansta Sunumu SORUMLU KURUMKATKIDA BULUNACAK ORTAKLAR ORTAKLARIN ROLÜ Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  CESPI  Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından makale hazırlanması, makalede proje faaliyetlerinin ayrıntılı olarak açıklanması ve proje çıktılarının uluslararası konferansta sunulması

22 FİNANSAL PLAN PROJE BÜTÇESİToplam Proje yönetimi ve uygulaması48.000 Ulusötesi proje toplantıları35.000 Fikri çıktılar104.349 Çoğaltıcı etkinlikler12.200 Seyahat5.145 Bireysel destek21.000 Dil desteği- Özel ihtiyaç desteği- İstisnai masraflar*41.000 Hibe Bütçesi (Ortak Bazında Toplam)266.694 Euro

23 Eğitim ICT Temelli e-öğrenme Kitap, el kitabı AfişlerWeb sitesi İletişim platformları, e-forum Kısa video çekimleri Simülasyon laboratuarı Eğitim müfredatı Proje logosu

24 Web sitesi ve Sosyal medya Yerel Medya Ulusal ve Uluslararası Konferans Uygulama Standartlarının oluşturulması Projeyle ilgili materyallerin dağıtılması Eğitim müfredatı geliştirilmesi Workshoplar ve eğitim faaliyetleri organize edilmesi Aylık E- bültenlerin web sitesinde yayınlanması Ulusal ve uluslar arası eğitim faaliyetleri ve seminerler TPM’ler Sonuçların Hemşirelik Fakülteleri ve Sağlık Bakanlığı ile paylaşılması

25 Hemşirelik eğitiminde, Avrupa Birliği standartlarında tamamlayıcı terapilerle ilgili müfredat geliştirilmesi Hemşirelerin ve öğrencilerin simülasyon modelleri üzerinde tamamlayıcı terapileri uygulaması

26 Hastaların kaliteli ve güvenli hemşirelik bakımı almaları için tamamlayıcı terapi merkezi oluşturulması Hemşirelerin tamamlayıcı terapilerle ilgili öğrendikleri bilgi ve beceriyi hasta bakımında kullanmaya devam etmesi Web Sitesi E-learning Programı

27 İş-zaman Çizelgesi

28

29 1st INFORMATION MEETING

30

31 2nd INFORMATION MEETING

32

33 TRANSNATIONAL PROJECT MEETING in TURKEY

34

35 BestCARE in LOCAL MEDIA

36

37

38

39

40

41

42 PROJE YÜRÜTÜCÜ EKİBİ Akdeniz University Prof. Dr. Zeynep Özer / zeynepcanli@akdeniz.edu.tr Asist. Prof. Dr. İlkay Arslan / ilkayarslan@akdeniz.edu.tr Gamze Teskereci / gteskereci@akdeniz.edu.tr Selma Turan Kavradım / selmaturan@akdeniz.edu.tr Centre for EU Projects of Governorship of Antalya Baki Karaçay /info@ceupa.gov.tr Meryem Zincirli /meryemkeles@gmail.com Ahmet Aslan/ proje@ceupa.gov.tr Antalya Association of Public Hospitals Züleyha Toksoy / Zuleyhatoksoy@gmail.com Hatice Esen / hatice.esen@gmail.com Fatma Çapan / fatmacapan78@mynet.com Health and Natural Therapies Association Nihat Ayçeman / saglikterapi@gmail.com Özgür Özdemir /oozdemir@akdeniz.edu.tr İlkay Orhan / ilkayorhan@akdeniz.edu.tr Athena School of Natural Therapies Debra Goldston / debra@athenaschool.co.uk Leanne Pumphrey / leanne@athenaschool.co.uk Hasan Kurtarici / hasan@athenaschool.co.uk EURO-CERT European Academy gGmbH Tuncay Özer / t.oezer@eurocert-academy.eu Walter Ricius / walter.riccius@institut-bbf.de Centro Studi Delle Professioni Sanitare Maddalena Galizio /galiziomaddalena@gmail.com Enrico De Luca/delucaenri@yahoo.com Sabrina Grigolo / sabrina.grigolo@alice.it Laura Delpiano / laura.delpiano@cespi-centrostudi.it


"TAMAMLAYICI TERAPİLERLE AVRUPA BİRLİĞİ STANDARTLARINDA HEMŞİRELİK BAKIMININ GELİŞTİRİLMESİ PROJE EKİBİ YÜRÜTÜCÜLER: Prof. Dr. Zeynep ÖZER- Yard. Doç. Dr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları