Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pelvik taban disfonksiyonunuda Epizyotominin rolü Güncel yaklaşım ne olmalı?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pelvik taban disfonksiyonunuda Epizyotominin rolü Güncel yaklaşım ne olmalı?"— Sunum transkripti:

1 Pelvik taban disfonksiyonunuda Epizyotominin rolü Güncel yaklaşım ne olmalı?

2  Pelvik organ prolapsusus  Aşırı aktif mesane  Üriner ve Anal İnkontinans  Cinsel disfonksiyon Pelvik taban disfonksiyonu %24 Yaş ve vajinal doğum en önemli risk faktörleridir. En az bir doğum yapanlarda daha sık gözlenmektedir. NIH Public access 2012;24:349-354

3  Doğum esnasında perineye uygulanan cerrahi kesidir.  Kadınlar üzerinde en sık uygulanan operasyonlar arasındadır.  Prevalansı Yaşanılan coğrafyaya göre değişmekte olup (1-80%); Latin Amerika’da yüksek Avrupa’da düşüktür.

4  Üçüncü ve dördüncü derece perine yırtıklarının önlenmesi  Perine onarımının kolaylığı ve yara iyileşmesinin daha iyi olması  Pelvik tabanın musküler ve fasiyal desteğinin korunması  Neonatal travmanın azaltılması ( kranial hasar* ve omuzdistosisi)  Doğum sürecinin hızlandırılması ve distosinin önlenmesi *kanıta dayalı bilgi yoktur

5  1.median  1+2.T insizyonu  3. J insizyonu  4.Mediolateral  5.Lateral

6 Vajinal epitel Perineal body Bulbokavernosus Vajinal epitel Bulbokavernosus Transversusperineus İskiorektal fossa adipoz doku Mediolateral epizyotomide 3.4.derece laserasyon daha az (2% vs%11%) Ancak daha fazla kanama, postpartum ağrı Br.J.Obstet Gynecol 1980;87.408 Mediolateral epizyotomide 3.4.derece laserasyon daha az (2% vs%11%) Ancak daha fazla kanama, postpartum ağrı Br.J.Obstet Gynecol 1980;87.408 Mediolateral epizyotomi epizyotomisisiz doğumla karşılaştırıldığında anal sfinkter yaralanmasının mutlak önlediği gösterilememiştir. Obstet Gynecol 1990,75.765

7  Enfeksiyon, selülit,apse, nekrotizan fasitis  Hematom  Üçücü ve dördüncü derece perine hasarı  Dehisens  Disparoni, seksüel disfonksiyon  Üriner-anal inkontinans  Rektovajinal fistül. Ramin, SM, Gilstrap, LC. Clin Obstet Gynecol 1994; 37:816

8  1700’lü yıllarda Ould tarafından tariflenmiştir.  1900’lü yılların başında populer bir cerrahi insizyon haline gelmiş, pelvik organ prolapsusundan korunmak amacıyla rutin şekilde uygulanması önerilmiştir.  2000’ yıllara doğru epizyotomi oranında azalma başlamıştır. Olguya göre seçicilik önplana çıkmıştır.

9 Friedman. JAMA 2015,313:197

10 Episiotomy is one of the most commonly performed procedures in obstetrics. In 2000, approximately 33% of women giving birth vaginally had an episiotomy. Historically, the purpose of this procedure was to facilitate completion of the second stage of labor to improve both maternal and neonatal outcomes. Despite limited data, this procedure became virtually routine resulting in an underestimation of the potential adverse consequences of episiotomy, including extension to a third- or fourth-degree tear, anal sphincter dysfunction, and dyspareunia. Amerikan obstetri ve jinekoji cemiyetinin 2006 yılında yayınladığı uygulama bülteninde sınırlı verilere rağmen oluşabilecek komplikasyonlar hafife alınarak epizyotominin rutin şekilde uygulandığına değinilmiş ve sınırlandırılmış endikasyonlarda epizyotomi önerilmiştir.

11 (Kanıt düzeyi A): Rutin epizyotomi yerine sınırlandırılmış endikasyonlarda epizyotomi tercih edilmelidir. Median epizyotomide mediolateral epizyotomiye oranla daha fazla anal sfinkter ve rektum yaralanması olmaktadır. (Kanıt düzeyi B): Mediolateral epizyotomi seçilmiş olgularda median epizyotomiye tercih edilebilir. Rutin epizyotomi pelvik taban hasarına bağlı inkontinası önlememektedir.

12  Operatif vajinal doğum(forseps/vakum)  Preterm doğum  Makat prezentasyonu  Makrozomik fetüs  Perinede yırtık olasılığı

13

14 Double inkontinans

15 Epizyotomi UI ve AI için bağımsız risk faktörüdür

16  İki yöntemi kıyaslayan yüksek kalitede bilgi mevcut değildir. ( örnek sayısı az, randomize edilmemiş,teknik ve operatör açısından değişken olgular)  Rutin epizyotomi perineal travma riskini azaltır. RR=0.23  Perineal travma; postpartum ağrı ve disparoni açısından risk faktörü gibi gözükmekle birlikte epizyotomi ile postpartum ağrı arasında mutlak bir ilişki tespit edilmemiştir. Eason E. Prventing perineal trauma.syst.rev. Obstet gynecol 2000;95:464 Sartore Obstet Gynecol 2004;103:669 Thranov ACTA Obstet Gynecol Scand 1990;69:11 Sartore Obstet Gynecol 2004;103:669 Thranov ACTA Obstet Gynecol Scand 1990;69:11

17  Seksüel disfonksiyon açısından veriler tartışmalıdır.  Seksüel disfonksiyon epizyotomi ugulanan olgularda daha fazla görülmekle birlikte bulgular sınırlı birkaç aylık süre içerisinde geçerlidir.  Uzun dönemli çalışmalarda disparoni açısından anlamlı bulgu tespit edilememiştir. Klein. Am j Obstet Gynecol 2004;171:591 Signorello. Am j Obstet Gynecol 2001;184:881

18  Perineal kaslar üzerine uzun dönem etkisi açısından net sonuçlar yoktur.  Epizyotominin zamanlaması, tekniği, operatör becerileri açısında veriler yorum yapmak için heterojendir. Epizyotomi aşamasında (Taçlanma) Levator kasları fetal baş tarafından çoktan laterale itilmiş,gerilmiş veya yırtılmıştır. Epizyotomide sadece urogenital diyarama ait dokular kesilmektedir. Levator kasları pelvik taban egzersizleri ile uzun dönemde güçlendirilebilir.

19 Carolli G. Episiotomy for Vaginal birth Cochrane Database systemetic rev. 2000 CD000081 6 çalışma Rutin Epizyotomi grubu72.7% (1752/2409) Sınırlandırılmış epizyotomi grubu 27.6%(673/2441) Daha az posterior perineal travma [RR]0.88 Daha az sütür gereksininmi [RR]0.74 Daha az iyileşmeye bağlı kompilkasyonlar [RR]0.69 Daha fazla anterior perineal travma [RR]1.79 3-4. derece perineal laserasyon, disparoni ve üriner inkontinans açısından anlamlı fark yok Daha az posterior perineal travma [RR]0.88 Daha az sütür gereksininmi [RR]0.74 Daha az iyileşmeye bağlı kompilkasyonlar [RR]0.69 Daha fazla anterior perineal travma [RR]1.79 3-4. derece perineal laserasyon, disparoni ve üriner inkontinans açısından anlamlı fark yok

20  3.-4.derece laserasyon açısından fark yok

21  Perineal Ağrı skorları açısından fark yok

22  Üriner inkontinans açısından fark yok

23 Pelvic floor disorders 4 years after first delivery: a comparative study of restrictive versus systematic episiotomy Xavier FritelXavier Fritel,Jean-Pierre Schaal,Arnaud Fauconnier 2008;115:247Jean-Pierre SchaalArnaud Fauconnier

24 Sadece gaz inkontinansı açısından anlamı [RR] 1.84

25 5541 Doğumu içeren 8 çalışma değerlendirilmiş.

26 Rutin epizyotomi ile kısıtlamamlı epizyotomi arasında UI açısından fark yok

27 Rutin epizyotomi ile kısıtlamalı epizyotomi arasında UI açısından uzun dönemde fark yok

28

29 Genel Sonuçlar: Rutin kullanıma göre sınırlandırılmış epizyotomi grubunda: *Ciddi perineal travma (RR:0.67),Sütür gereksinimi (RR:0.71) Yara iyileşmesine bağlı komplikasyonlar (RR:0.61) daha az *Anterior perineal travma (RR:1.84) daha fazla *Disparoni(RR1.02), Üriner inkontinans (RR:0.98) açısından fark yok.

30  1983-1985 yılları arasında doğum yapmış Primipar 5236 kadın; doğumdan 20 yıl sonra POP semptomları ve risk faktörleri açısından değerlendirilmiş 2012 POP %12.8%6.3 C/S %14.6 Vajinal doğum N=3995 N=1204 *Vajinal doğum POP riskini 2 kat yükseltiyor. *Acil sezeryan sonrası POP prevalansı vajinal doğumla benzer bulunmuş

31  Güncel BMI ve vajinal doğum POP için risk faktörüdür.  Epizyotomi, vacum extraksiyonu, ≥2 üzeri derecede perine hasarı ile Pelvik organ prolapsusu arasında anlamlı ilişki tespit edilemedi.  Infant doğum ağırlığı,maternal boy ve ağırlık sadece vajinal doğum yapan olgularda POP için anlamlı risk faktörüdür.  POP Üriner inkontinans için risk faktörüdür.

32

33 Epizyotomi grubunda AP daha yüksekte; GH,PB, TVL daha kısa Epizyotomi; BP,TVL,PB için bağımsız belirleyici özelliğe sahiptir. Epizyotomi grubunda AP daha yüksekte; GH,PB, TVL daha kısa Epizyotomi; BP,TVL,PB için bağımsız belirleyici özelliğe sahiptir.

34 Epizyotominin tüm kompartmanlarda evre ≥2 prolapsus üzerine etkisi yoktur.

35 P=0.09 ML epzt. grubunda ön duvar santral defekt daha az

36 Anal sfinkter hasarının onarımı sonrası Fekal inkontinans 4 % Gaz inkontinası 35% Anal sfinkter hasarının onarımı sonrası Fekal inkontinans 4 % Gaz inkontinası 35% Epizyotomi Diğer risk faktörleri Makrozomi Epidural anestezi Operatif doğum Doğum indüksiyonu

37 Çalışma sayısı Hasta sayısıORP Epizyotomi155906423.69p<0.001 Median94605843.82P<0.001 Mediolateral105413681.72P=0.16 Median epzt. Mediolateral epzt.

38  Taçlanma anında fetal başın perineye basısı ile birklite uygulanan epizyotomi açısı ile doğum sonrası gözlenen epizyotomi açısı arasında 15 derece fark oluşmaktadır.  Anal sfinkteri korumak için ideal açı 60 derece ve üzerinde olmalıdır.

39  Rutin epizyotominin üriner inkontinans, anal inkontinans, pelvik organ prolapsusu, perineal travma ve seksüel disfonksiyon açısından koruyucuğu gösterilememiştir. Grade1A  Rutin epizyotomi uygulaması yerine sınırlandırılmış endikasyonlarda epizyotomi önerilmelidir. Grade 1A  Sınırlandırılmış endikasyonlarda epizyotomi‘de Anterior perineal travma daha fazla görülmektedir.

40  Mediolateral epizyotomi; vajen ön duvarı santral defektleri kısmen önleyebilir.  Özellikle operatif vajinal doğumlarda median yerine anal sfinkter hasarından kaçınmak için mediolateral epizyotomi kullanılması önerilmektedir. Grade 2C  Anal sfinkteri korumak için ML epizyotomi esnasında ideal açı 60 derece ve üzerinde olmalıdır.


"Pelvik taban disfonksiyonunuda Epizyotominin rolü Güncel yaklaşım ne olmalı?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları