Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KRONİK BÖBREK HASTALIKLARINDA; TANI, EVRELEME,İZLEM VE KONTROL

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KRONİK BÖBREK HASTALIKLARINDA; TANI, EVRELEME,İZLEM VE KONTROL"— Sunum transkripti:

1 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARINDA; TANI, EVRELEME,İZLEM VE KONTROL
Dr.Şeniz Sevinir Nefroloji Uzmanı, Çekirge Devlet Hastanesi

2 Neden önemli? Sık görülen Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen
Sosyo ekonomik ve psikolojik yükü büyük Farkındalığı ve erken tanı olasılığı düşük Morbiditesi ve Mortalitesi yüksek olan Ancak zamanında farkedildiğinde önlenebilen veya geciktirilebilen bir hastalıktır

3 Türk toplumunda KBH için risk faktörleri (TEK DEĞİŞKENLİ ANALİZ-CREDİT verileri)
YAŞ KADIN CİNSİYET KIRSAL YERLEŞİM EGZERSİZ YAPMA ABDOMİNAL OBEZİTE KALP HASTALIĞI İNME ÖYKÜSÜ HEMOGLOBİN BÖBREK TAŞI ÖYKÜSÜ HİPERTANSİYON DİYABET DİSLİPİDEMİ METABOLİK SENDROM ÜRİK ASİD DÜZEYİ

4 Kimler KBH yönünden taranmalıdır?
Yaşlılar (>60) Hipertansifler Diyabetikler KVH olanlar Obezler Sigara içenler Otoimmun hast. Olanlar Nefrotoksik ilaç öyküsü İYE,Taş;BPH Ailede SDBH veya herediter böbrek hastalığı öyküsü olanlar Proteinüri ve/veya hematüri öyküsü olanlar

5 Yurdumuzda KBH oranı %15.7 KBH (evre 1-5) hasta sayısı 7.307.315
GFR>90, (Evre-1) (%5.4) GFR: 60-89, (Evre-2) (%5.2) GFR: 30-59, (Evre-3) (%4.7) GFR: 15-29, (Evre-4) (%0.25) GFR: <15, (Evre-5) (%0.15) KBH (evre 3-5) hasta sayısı CREDİT (Süleymanlar G. NDT 2011;26(6)

6 Türkiye’de kronik böbrek hastalığı farkındalığı?
%98.4 farkında değil % 1.6 farkında CREDİT:Türkiye KBH prevalans araştırması

7 Risk altındaki kişilere yönelik primer önleme yaklaşımları
Diyabet ve hipertansiyonun erken saptanması düzenli kan basıncı ölçümü 40 yaşından sonra yılda bir kan şekeri ölçümü Düzenli izlem ve etkin tedavi Düzenli HBA1c ölçümü kronik böbrek hastalığı için düzenli tarama yapılması proteinüri/mikroalbüminüri serum kreatinin düzeyi GFR hesaplanması

8 KBH önlenmesi ve erken saptanması
Kronik böbrek hastalığı gelişiminin önlenmesi Etkin kan basıncı kontrolü (<130/80 mmHg) Hipertansif bireylerin taranması Tam idrar analizi (albümin/kreatinin oranı) Serum kreatinin düzeyi ve tahmini GFR Kronik böbrek hastalığı ilerlemesinin engellenmesi Etkin kan basıncı kontrolü (proteinüri<1gr/gün ise<130/80mmHg, proteinüri>1gr/gün ise<125/75mmHg RAS blokajı Düzenli izlem

9 Kronik böbrek yetmezliğinde etyoloji
Prevalansı 2012 yılında milyonda 816 dır (2001’de 314) 2012 itibarıyla; DM (%36.6), HT (%27.4), GN(% 7.3), kistik böbrek hastalıkları (%4.2),diğer bilinen nedenler (%11.3) SDBY sebebidir Yine 2012 verilerine göre; (%79.28) hemodiyaliz, (%7.75) periton diyaliz, 8000 (%12.97) transplantasyon hastası mevcuttur Transplantasyon olgularında kadavra donör oranı %18 dir (2012) Diyaliz hastalarında ölüm nedeni %55 KVH, %11 SVH, %9 enfeksiyon, %11 malignite, %14 diğer nedenler İlaç ve tedaviler dahil yıllık maliyet; HD hastasında ,PD hastasında dolardır (Gizli maliyetler? ), yıllık maliyet 1.5 milyar doların çok üzerindedir

10 KBY de kanda artan ve potansiyel toksisiteye sahip bazı maddeler
Üre,kreatinin,ürik asid Nitrik oksid Fenoller Benzoatlar Polipeptidler Beta2mikroglobulin Middle moleküller Amonium Eser elementler C-AMP Oxalat Lizozim Hormonlar Xantinler Aminler Endorfinler Fosfor Oksidatif stress ürünleri Homosistein lipoproteinler

11 ABY ve KBY arasındaki farklar
Kısa hikaye Bir neden var Böbrekler büyük Anemi yok (kanama dışında) Osteodistrofi yok Uzun hikaye Neden her zaman belirlenemez Böbrekler küçük (amiloidoz,mm,skleroderma, malign nefroskleroz, DM,PKBH, hidronefroz hariç) Anemi var Osteodistrofi olabilir hiperfosfatemi, PTH yüksekliği

12 Böbrek yetmezliğini düşündüren bulgular-1
Anamnez: proteinüri,hematüri,anemi,üre yüksekliği, HT,DM,ailede böbrek hastalığı öyküsü(KBY,FMF,PKBH) Sussuzluk hissi, noktüri,halsizlik,bitkinlik Serum üre ve kreatininde yükselme, kreatinin klirensinde düşme, anemi, kaşınma, böbreklerin küçülmesi,idrar dansitesi,hiperürisemi,asidoz Nörolojik: yorgunluk, uyku bozukluğu, başağrısı,uyku,koma,kas çekilmesi

13 -2- Psişik : depresyon, sıkıntı, psikoz
Göz : hipertansif,kırmızı göz, band keropatisi Mide-Barsak: iştahsızlık, bulantı,kusma, üremik koku, gastroenterit,kanama,ülser Kardiyovasküler: HT,KKY,perikardit,myokardiyopati, üremik akciğer

14 -3- Deri: solukluk, kaşıntı,pigmentasyon, ekimoz,kalsiyum birikmesi
Periferik nöropati: huzursuz ayak,parestezi, hareket zaafı,felç Kan: anemi,kanama diyatezi

15 -4- Metabolik: karbonhidrat intoleransı, hiperlipidemi,hiperürisemi, beslenme bozukluğu Endokrin: hiperparatiroidi,tiroid fonksiyon bozukluğu, amenore,kısırlık,seksüel disfonksiyon

16 Tedavide temel prensipler:
Böbreklerin fonksiyonel rezervini doğru bir şekilde saptamak(CrCl) Fonksiyonel kapasiteyi düşüren reversibl faktörlerin düzeltilmesi ( renal stenoz, KKY, HT, VUR, nefrotoksik ilaç, hiperürisemi, hiperkalsemi, hipokalemi) İlerlemenin durdurulması veya yavaşlatılması (Protein kısıtlaması, TA kontrolü, hiperlipidemi tedavisi) Üremik komplikasyonların önlenmesi ve tedavisiyle yaşam süre ve kalitesinin arttırılması Altta yatan hastalığın tedavisi

17 KBY nin tedavisi Primer hastalığın tedavisi Semptomatik tedavi
proteinlerin kısıtlanması dengeli su ve tuz alımı içiyorsa sigaranın bırakılması ilaç dozlarının ayarlanması anemi,hiperfosfatemi,hiperlipidemi ted. HT, kaşıntı, infeksiyonların ted. diyaliz ve transplantasyon

18 sonuç-1 SDBY olan hasta sayısı dünyada ve ülkemizde giderek artmaktadır. Ancak asıl büyük tehlikeyi buzdağının su altında kalan kısmı oluşturmaktadır. KBH prevalansı SDBY den 100 kat daha fazladır KBH nın sıklığının giderek artması sağlık bütçelerini çok ciddi bir şekilde tehdit etmektedir ve altından kalkılamayacak sosyo ekonomik bir yük oluşturmaktadır KBH önlenebilir olmasına rağmen, farkındalığının ve erken tanısının düşük olması bunu engellemektedir

19 Sonuç-2 KBH için en yüksek risk grubunu; diyabet, hipertansiyon, kalp damar hastalığı, obezite, yaşlılar ve ailede böbrek hastalığı öyküsü olanlar oluşturmaktadır. Sağlıklı yaşam tarzının toplum tarafından benimsenmesi ve uygulanması, düzenli kan basıncı ve kan şekeri ölçüm alışkanlığının edinilmesi, yüksek risk grubu bireylerinde düzenli tarama yapılması, KBH’nın tanı ve tedavisi için ulusal klavuzlar geliştirilmesi toplumda KBH sıklığının kontrolüne önemli katkı sağlayacaktır

20 Neden ulusal böbrek hastalığı önleme ve kontrol (UBHÖK) programı?
Sıklığı yüksektir; her 6-7 kişiden birisi KBH’dır Morbidite ve mortalitesi yüksektir. Ölümler sıklıkla KVH kaynaklıdır KBH açısından risk oluşturan faktörler (HT, DM, obezite vs) sıktır Erken evrede farkındalığı çok düşüktür Bu nedenle erken tanı ve müdahale olanağı düşüktür SDBH nın tedavisi için sağlık bütçemizin %5’ten fazlası harcanmaktadır

21 UBHÖK programının amaçları
Toplumda KBH risk faktörlerinin belirlenmesi ve kontrol edilmesi KBH olan bireylerin erken tanısı KBH nın son döneme ilerlemesinin önlenmesi veya mümkün değilse geciktirilmesi KBH nın tanı ve tedavisinde standart yaklaşımların geliştirilmesi ve uygulanması Hastaların yaşam kalitesinin arttırılması ve yaşam sürelerinin uzatılması


"KRONİK BÖBREK HASTALIKLARINDA; TANI, EVRELEME,İZLEM VE KONTROL" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları