Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ"— Sunum transkripti:

1 ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ
T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ MAYIS 2015

2 DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YETİŞTİRME KURSLARI
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ tarihli ve sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

3 Anayasa ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
Anayasamızın 42. maddesi;  Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri V – Fırsat ve imkan eşitliği: Madde 8 – Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır. Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.

4 Eğitimde Fırsat Eşitliği
Öğrencilerin hastalık gibi nedenlerle okula devam edememesi, Mevsimlik işçi çocuklarının okula geç başlaması, Sınıf mevcutlarının kalabalık oluşu, Programların yoğun olup ünitelerin zamanında bitirilememesi, Öğretmensizlik nedeniyle boş geçen dersler, Okuma yazma bilmeyen öğrencilerin bulunması gibi nedenlerle bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen destekleme ve yetiştirme kurslarında ; Bireylere yetenek ve zekâlarını en üst seviyede geliştirme fırsatı vermektir. Günümüzde en ücra belde veya köydeki gençlerin de girişken, üretici ve kendi kararlarını verebilen bireyler olarak yetiştirilmesi, bireysel haklar, ekonomi ve demokrasi için daha bir önem kazanmaktadır.

5 Kurslar nerelerde açılacak?
Fiziki kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan; Resmî ortaokullarda, İmam hatip ortaokullarında, Ortaöğretim kurumlarında ve Halk eğitim merkezi müdürlüklerinde ücretsiz kurs açılacaktır.

6 Kurs merkezleri nasıl belirlenecek?
Öğretim yılı başlamadan fiziki kapasitesi ve öğrenci potansiyeli uygun okullar kurs merkezleri olarak millî eğitim müdürlüklerince belirlenecektir. Kurslar, kurs merkezi müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayıyla açılacaktır. Sınıf mevcutları arası olacaktır.

7 Kurslara kimler katılacak?
Örgün veya yaygın ortaokul/imam hatip ortaokulu (5, 6, 7 ve 8) ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan (9, 10, 11 ve 12) öğrenciler, Örgün veya yaygın ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar (kursiyerler) katılacaktır. Mezunlara yönelik kurslar sadece halk eğitim merkezlerinde açılacaktır.

8 Kurslar hangi derslerden açılacak?
Kurs açılacak dersler öğrenci/kursiyer ve velilerden gelen istek üzerine belirlenecektir. Haftalık ders çizelgelerinde belirtilen derslerden açılacaktır. Kurslar öğrencileri destekleyici ve yetiştirici nitelikte olacaktır. Veliler ve öğrenciler ders seçimiyle birlikte öğretmen seçiminde de bulunabileceklerdir.

9 Kurslar hangi gün ve saatte açılacak?
Öncelikle hafta içi ders saatleri dışında, hafta sonlarında ve yarıyıl tatillerinde açılacaktır (İhtiyaç halinde yaz tatilinde de açılabilecektir). Dönemlik olarak açılması halinde: Ekim-Şubat; Mart-Haziran ayları arasında bir dersten en az 36 saat Yıllık olarak açılması halinde: Ekim-Haziran ayları arasında bir dersten en az 72 saat olacaktır. Kurslar günlük saat 22:00’ a kadar devam edebilecektir. Hafta sonu kursları en fazla saat olacaktır.

10 Kursların yönetimi Kurslar, kurs merkezi müdürlüğünce yönetilecek, kurslarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek amacıyla bir müdür yardımcısı görevlendirilecektir. Kursa devam zorunlu olacaktır. Kurs dönemlik saatinin 1/10 ine devam etmeyen öğrencinin kaydı silinecektir. Kurslar millî eğitim müdürlüğü yetkilileri ve maarif müfettişlerince denetlenecektir. Kurslarda öğrenci ve velilerden herhangi bir ücret alınmayacaktır.

11 Başka okuldaki kurslara katılma
Kurslara, o kurs merkezinin bulunduğu okulun öğrencilerinin yanı sıra bünyesinde kurs açılmamış olan diğer okullardan da öğrenci kabul edilir. Kurs öğretmeni olarak diğer okullardaki öğretmenler görevlendirilebileceği gibi dışardan ücret karşılığı ve diğer kurumlardaki resmî görevlilere de görev verilebilecektir.

12 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

13 Ek-1 TALEP FORMU

14 Kursların kapatılması
Açılan her bir kursa devam eden öğrenci sayısının 10’un altına düşmesi durumunda, kursun birleştirilmesine veya kapatılmasına millî eğitim müdürlüğünce karar verilecektir.

15 Öğretmenlerin seçimi nasıl yapılacak?
Bilgi ve tecrübesi ile branşında temayüz etmiş, çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerine hâkim, teknolojik araç-gereçleri eğitim ortamında kullanabilenler, Veli ve öğrencilerin tercihte bulunduğu, Branşında girdiği derslerdeki E-Okul “Öğretmen Başarı Grafiği”, Okuttuğu sınıflardaki öğrencilerin TEOG, YGS/LYS başarı durumları, Alanında yüksek lisans yapanlar, Öğretim programı, öğretim yöntem teknikleri, sınıf yönetimi vb alanlarda hizmetiçi programları tamamlayanlar, Alanında norm fazlası olan öğretmenler görevlendirilebilecektir. Öğretmenler mümkün olduğunca kendi öğrencileri dışındaki kurslar için görevlendirilecektir. Temayüz (TDK) : Başkalarına göre üstün duruma geçme, sivrilme, seçkinleşme

16 Öğretmenler haftada toplam kaç saat ders verebilecekler?
Öğretmenler haftada okulda girdiği dersler dâhil toplam 40 saate kadar ders verebilecektir. Örnek: a) Öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa + 19 saat, b) Öğretmen okulda haftada 30 saat derse giriyorsa + 10 saat kurs verebilecektir. c) Hafta içi maaş karşılığını doldurmayan öğretmenin kursta devam ettiği derslerden 15 saat düşüldükten sonraki kısmından ücretlendirilecektir. Dayanak:MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar MADDE 8- (1) Bu Kararla belirlenen azamî ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;… görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar,

17 Yöneticiler ve ücretli öğretmenler haftada toplam kaç saat ders verebilecekler?
Ders ücreti karşılığında görevlendirme; Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilecektir. Okul yöneticilerinden kurslarda görev alacaklara; Ders niteliğindeki yönetim görevi ve aylık karşılığı der görevi dışındaki 6 saat isteğe bağlı ek ders görevi ile 10 saatlik bu kursla birlikte haftada toplam 22 saat ek ders görevi verilebilecektir.

18 1 SAAT EK DERS ÜCRETİNİN HESAPLANMASI 6639 sayılı Kanun ile ek dersler % 100 artırıldı (R.G )

19 Haftada girilen ders saatine göre Öğretmenlerin alacağı haftalık ve aylık ücretler

20 YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN GİRECEĞİ HAFTALIK DERS SAATLERİ

21 Sıkça Sorulan Sorular Dönemlik ve yıllık açılan kurs saatleri (36-72)
Zorunlu hallerde günlük ders saati sayısı (2-8) Okulda birden fazla kurs açılabilir. Ders esaslıdır. Köy okullarındaki öğrenci sayısı (8, 9 gibi) Taşımalı öğrencileri ve öğle tatili süresi Yöneticilerin ek dersi (hafta içi durumu) Arapça, görsel sanatlar gibi derslerden açılabilir mi Sınıf öğretmeni derse girebilir mi? (TTKB 9 nolu K) İkili eğitim yapılan okulda boş derslikte kurs olur mu?

22 Tereddüt Edilen Hususlar

23 Genel Sorunlar Taşımalı öğretim öğrencilerinin sorunları,
Kurs merkezlerinin temizliğini yapacak hizmetlilere ücret ödenememesi, Kurs merkezinin kırtasiye, deneme sınavları, ek kaynaklar ve cari giderlerinin karşılanamaması risk olarak değerlendirilmektedir.

24 Çözüm önerileri Öneri 1 – Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce dönem sonlarında karne ve diploma basımı için gönderilen kırtasiye ödeneği arttırılabilir. Öneri 2 – Kurs merkezinin cari ve kırtasiye giderleri ile yardımcı hizmetlerde çalışan personelin giderlerine sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından destek sağlanması veya kurslar için Bakanlığımızca ek ödenek gönderilmesi.

25 Çözüm önerileri Öneri 3-Kurs merkezinde görevli yöneticilere Ders Esaslarına İlişkin Kararın 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan ‘2’ ibaresinin ‘6’ olarak değiştirilmesi. Öneri 4-Açılan kurslar ve kurslara katılan öğrencilerin katılım ve başarı durumlarının izlenebilmesi, ihtiyaç duyulan istatistiki bilgilerin üretilebilmesi için otomasyon sistemi oluşturulması (e-Okul sistemiyle entegre) Öneri 5-Bakanlıkça ortak sınav ve sınav analizi yapılabilmesi için soru bankası ve sınav başarı analiz sistemi kurulması.

26 DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YETİŞTİRME KURSLARI
Yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz. (Emerson) İnançlar değişmeden davranışlar değişmez. Kalıplaşmış insan geçmişe bakar, gelecekte geçmişi görür. Bugünü yaşamaz. Gelişmiş insan, gelecekte şimdi olmayan bir şeyi görür: VİZYON’u düşünür.

27 Galip GÜLMEZ TEŞEKKÜR EDERİM


"ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları