Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kalite Bizim İşimiz Sistemine HOŞGELDİNİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kalite Bizim İşimiz Sistemine HOŞGELDİNİZ."— Sunum transkripti:

1 Kalite Bizim İşimiz Sistemine HOŞGELDİNİZ.
Günümüzde okul veya birey başarısı sadece akademik başarıya indirgenmişken asıl başarı, yaşam alanı haline dönüştürülmüş okullarla çok yönlü bireyleri keşfetmek, onların yeteneklerini geliştirmek ve bireyleri hayata hazırlamak olmalıdır.

2 Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak "Kalite Bizim İşimiz" çalışmasıyla sadece akademik başarıyı yakalayan okulların başarılı okul olmadığını, diğer okulların da başarılı olduğunu ancak günümüzdeki başarı algısından dolayı kendilerini yeterince ifade edemediklerini, seslerini duyuramadıklarını biliyoruz. Onlara, seslerini duyurma fırsatı vermek, başarı algısını geliştirmek, çok yönlü okullar, bireyler oluşturarak toplumda var olan başarı algısını kalite algısına dönüştürmek istiyoruz.

3 Hazırlanan bu sistem ile;
Okullarda ortak bir yönetim anlayışının hayata geçirilmesi, Etkin liderlik ve okul yönetimi, İnsan kaynaklarını sürekli geliştiren mutlu bir okul toplumu, Veli, öğretmen, öğrenci düşüncelerinin alındığı ortak yönetim anlayışı ile güçlü kurum kültürüne sahip okullar hedeflenmektedir.

4 Oluşturulan Kurum Performans Sistemi Hakkında
Öncelikle sisteme giriş yaptığınız ilk aşamada parolanızı değiştirmenizi öneririz. Sistemdeki kriterlerin girişleri aylara göre sınırlandırılmıştır. Hangi kriterin hangi ayda gireceğinizi, kurum performansı kriterlerindeki listeden görebilirsiniz. Kriter puanlamada; doküman yüklemeden puanlama yapamazsınız.

5 Öğretmen Takdir Tanıma (Öğretmen Puanlama)" sisteminde öncelikle öğretmenlerimizi tanımlamamız gerekir. Öğretmenleri tanımladıktan sonra belirtilen ay içerisinde Öğretmen Puanlamasını yapabilirsiniz. Doküman yükleme bölümünden word, excel ve pdf dosya formatlarını yükleyebilirsiniz. Resimleri word dosyasının içerisine yapıştırarak yükleyebilirsiniz. ( Doküman yükleme bölümünde sorun yaşarsanız, "Doküman Editörü" bölümünden belgelerinizi sisteme yükleyebilirsiniz.) Raporlar bölümünden yapmış olduğunuz puanlamayı görebilirsiniz

6 KALİTE BİZİM İŞİMİZ… Ekiplerin Oluşturulması
"Kalite Bizim İşimiz" çalışması öncelikle okul çalışanlarının tamamına duyurulur. Çalışma hakkında öğretmen, öğrenci, velilere bilgi verilerek destekleri sağlanır, görüş ve önerileri alınır. Okul yönetimi gerekli duyuruyu yaptıktan sonra "Kalite Bizim İşimiz Ekibinde" görev almak isteyen öğretmenlerden 1 müdür yardımcısı ile en fazla 9 öğretmeni belirler. Ekip, 1 müdür, 1 müdür yardımcısı ve Dokuz öğretmen olmak üzere toplam 11 kişiden oluşur. Öğretmen sayısı on kişinin altında ise ekip sayısını okul kendisi belirleyebilir.

7 KALİTE BİZİM İŞİMİZ… Ekiplerin Oluşturulması
"Kalite Bizim İşimiz" Ekibinde görev alan öğretmenlere, Takdir tanıma Sistemine girdiklerinde 3 puan, Okul ilçe birincisi olduğunda 1 puan, İl birincisi olduğunda 2 puan verilir.  "Kalite Bizim İşimiz" çalışmasıyla okul türünde ilçe ve il birincisi olan okulların Ekibinde görev alan öğretmenlere yıl sonunda Başarı Belgesi için ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri Kaymakamlıklara; İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise Valiliğe teklifte bulunur.

8 KALİTE BİZİM İŞİMİZ… Ekiplerin Oluşturulması
Ekip görev dağılımı sayısını her okul kendisi belirleyebilecektir. . ÖRNEK:  Liderlik ve Okul Yönetimi Ekibi, Okul Müdürü ile 2 öğretmene, İnsan Kaynakları Yönetimi Ekibi 3 öğretmene, Akademik Başarı Ekibi, 1 Müdür Yardımcısı ile 1 öğretmene, Proje Yönetim Ekibi 1 öğretmene, Sosyal Kültürel Faaliyetler Ekibi 3 Öğretmene olacak şekilde görevlendirmeleri yapılabilir.  Ekipte görev alan öğretmenlerin görev tanımları yapılarak tüm okul öğretmenlerine bildirilir.

9 KALİTE BİZİM İŞİMİZ… Ekiplerin Oluşturulması
"Kalite Bizim İşimiz" Ekibinde olan öğretmenlerin ders programları ekip çalışmalarını rahat, koordineli yürütebilecekleri şekilde yapılır.   Ekip içerisinde yer alan öğretmenler, kendi alanlarında tüm çalışmaların planlama, yürütme, sonuç alma ve sonuçları değerlendirmesinden sorumludur.   Örneğin İnsan Kaynakları alt çalışma grubunda yer alan öğretmenler, Anket sorularının çoğaltılması, anketlerin uygulanması, anket sonuçlarının okul toplumuyla paylaşması, değerlendirilmesi, sisteme girilmesini yerine getireceklerdir

10 Okul Müdürü koordinatör görevini üstlenir

11 KRİTERLERİN UYGULANMASI

12 1.2.Öğretmen Tanıma Karteks Sisteminin Uygulanması:
1.1.Takdir Tanıma Sistemi Uygulaması: (beş kişilik değerlendirme grubu) 1.2.Öğretmen Tanıma Karteks Sisteminin Uygulanması: 1.3.Okul çalışanlarına yönelik uyum sistemi kurulması(oryantasyon): 1.4.Yıllık yaptırım uygulanan çalışanların, tüm çalışanlara oranı: 1.5.Rapor, sevk, izin vb. sebeplerle boş geçen ders saati sayısı: (Doğum izni, süreğen hastalıklar, evlilik ve ölüm izinleri hariç) (Müdür ve 2 öğretmen)

13 1.6.Nöbet sistemi uygulanması:
1.7.Dilek öneri sistemi varlığı: 1.8.Çalışan, öğrenci, veliden gelen yıllık dilek öneri sayısı: 1.9.Önerilerden uygulamaya geçme sayısı: 1.10.Gerçekleştirilemeyecek önerilere geri bildirim sağlanma sayısı:

14 1.11. Beyaz Bayrak Alması: 1.12. Çevre Dostu Okul: 1.13. Toplam Kalite Yönetimi Kurum kategorisinde ödüle müracaat: 1.14. Toplam Kalite Yönetimi Kurum Kategorisinde İl Üçüncüsü: 1.15. Toplam Kalite Yönetimi Kurum Kategorisinde İl İkincisi:

15 1.16. Toplam Kalite Yönetimi Kurum Kategorisinde İl birincisi
1. LİDERLİK VE OKUL YÖNETİMİ Okul Yönetimi ile Liderlik ve Okul Yönetimi çalışma grubu 1.16. Toplam Kalite Yönetimi Kurum Kategorisinde İl birincisi 1.17. Toplam Kalite Yönetimi Kurum Kategorisinde Türkiye derecesi: 1.18. Toplam Kalite Yönetimi Ekip kategorisinde ödüle müracaat: 1.19. Toplam Kalite Yönetimi Ekip Kategorisinde İl Üçüncüsü: 1.20. Toplam Kalite Yönetimi Ekip Kategorisinde İl İkincisi: 1.21. Toplam Kalite Yönetimi Ekip Kategorisinde İl birincisi: 1.22. Toplam Kalite Yönetimi Ekip Kategorisinde Türkiye derecesi

16 2. İNSAN KAYNAKLARI: İnsan Kaynakları Alt Çalışma Grubu
2.1.Öğretmenlerin talepleri alınarak okulda öğretmenlere yönelik açılan yıllık kurs/seminer sayısı: 2.2. Okulda açılan yıllık kurs/seminere katılan öğretmen oranı: 2.3. Ders programı oluşturulurken öğretmen taleplerinin alınması: 2.4. Ders programı oluşturulurken öğretmen taleplerinin uygulamaya geçirilmesi: 2.5. Haftada 20 saatten az dersi olan öğretmenlerin bir gününün boş bırakılması:

17 2.6. Çalışan Memnuniyet anketi uygulanması:
2.7. Çalışan Memnuniyet anketi uygulanmasının sonucunun okul çalışanları ile paylaşılması: 2.8. Çalışan Memnuniyet anketi sonucu:  2.9. Çalışanlara yönelik düzenlenen sosyal, Kültürel faaliyet: 2.10. Öğrenci Memnuniyet anketi uygulanması:

18 2.12. Öğrenci Memnuniyet anketi sonucu:
3 öğretmen 2.11. Öğrenci Memnuniyet anketi uygulanmasının sonucunun okul paydaşları ile paylaşılması 2.12. Öğrenci Memnuniyet anketi sonucu:  2.13. Öğrencilere yönelik okulun açtığı eğitim/kurs sayısı   2.14.Öğrencilerin talepleri alınarak, okulda öğrencilere yönelik açılan eğitim/kurs faaliyetlerine öğrencilerin katılım oranı: 2.15. Velilere yönelik okulun açtığı eğitim/kurs sayısı:

19 2.16. Velilerin talepleri alınarak, okulda velilere yönelik açılan eğitim/kurs faaliyetlerine veliler katılım oranı: 2.17. Veli toplantılarına katılım oranı:   2.18. Veli Memnuniyet anketi uygulanması   2.19. Veli Memnuniyet anketi uygulanmasının sonucunun okul paydaşları ile paylaşılması: 2.20. Veli Memnuniyet anketi sonucu: 2.21. Velilere yönelik düzenlenen sosyal, Kültürel faaliyet:

20 3. AKADEMİK BAŞARI: Akademik Başarı Alt Çalışma Grubu 1. m. yard
3. AKADEMİK BAŞARI: Akademik Başarı Alt Çalışma Grubu 1.m.yard. 1 Öğretmen 3.1. Öğrenci devamsızlık ortalaması: 3.2. Okul kütüphanesinin/ sınıf kitaplığının varlığı: 3.3. Okul kütüphanesinden/ sınıf kitaplığından yıllık öğrenci yararlanma oranı:

21 4. PROJE FAALİYETLERİ Proje ve sportif Faaliyetler Alt çalışma grubu 1
4. PROJE FAALİYETLERİ  Proje ve sportif Faaliyetler Alt çalışma grubu 1.öğretmen 4.1. Avrupa Birliği projelerine müracaat sayısı: 4.2. Avrupa Birliği proje kabulü: 4.3. Hibe projelerine müracaat: 4.4. Hibe proje kabulü: 4.5. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü yerel projelere katılım

22 5. SOSYAL KÜLTÜREL FAALİYETLER Sosyal Kültürel Faaliyetler Alt Çalışma Grubu 3 öğretmen.
5.1. Okulun sosyal sorumluluk çerçevesinde katıldığı faaliyet sayısı:  5.2.Okulun yaptığı sosyal, kültürel şiir dinletisi, tiyatro vb. faaliyet sayısı:                               5.3. Öğrencilerin bireysel/kurumsal sosyal kültürel faaliyetlere halk oyunları, resim yarışması, müzik yarışması vb. katılımı:  5.4. Öğrenci sosyal kültürel faaliyetlerde İl üçüncülüğü: 5.5. Öğrenci sosyal kültürel faaliyetlerde İl ikinciliği: 5.6. Öğrenci sosyal kültürel faaliyetlerde İl birinciliği:  5.7. Öğrenci sosyal kültürel faaliyetlerde bölge derecesi:  5.8. Öğrenci sosyal kültürel faaliyetlerde Türkiye derecesi:

23 6.SPORTİF FAALİYETLER Proje ve sportif Faaliyetler Alt çalışma grubu
6.1. Öğrencilerin sportif turnuvalara katılımı: 6.2. Öğrenci sportif turnuvalardaki İl üçüncülüğü: 6.3. Öğrenci sportif turnuvalardaki İl ikinciliği: 6.4. Öğrenci sportif turnuvalardaki İl birinciliği: 6.5. Öğrenci sportif turnuvalardaki bölge derecesi: 6.6. Öğrenci sportif turnuvalardaki Türkiye derecesi:

24 Kalite Bizim İşimiz Web Adresi
Kurum Performans /Puanlama Girişi


"Kalite Bizim İşimiz Sistemine HOŞGELDİNİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları