Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hücresel ve Hümoral Immünite Kaynak: Abbas 2003, Male 2006, Le Bien Blood 2008 Dr. Yıldıran1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hücresel ve Hümoral Immünite Kaynak: Abbas 2003, Male 2006, Le Bien Blood 2008 Dr. Yıldıran1."— Sunum transkripti:

1 Hücresel ve Hümoral Immünite Kaynak: Abbas 2003, Male 2006, Le Bien Blood 2008 Dr. Yıldıran1

2 Sunum Planı Immün cevabın temel prensipleri Lenfositlerin türleri Primer ve sekonder lenfoid organlar B lenfositlerin gelisimi Immünglobulin yapısı ve görevleri B lenfosit görevleri T lenfositlerin gelisimi T lenfositlerin görevleri Lenfositlerin reseptörleri ve aktivasyonu Dr. Yıldıran2

3 Öğrenim Hedefleriniz T lenfositlerin gelişimini, B lenfositlerin gelişimini, T lenfositlerin görevlerini, B lenfositlerin görevlerini açıklayabilmelisiniz Hücresel bağışıklığı açıklayabilmeli Humoral bağışıklığı açıklayabilmeli Hücresel ve Humoral bağışıklığın farklarını sayabilmelisiniz Dr. Yıldıran3

4 4

5 Non-spesifik immünite (Innate) Spesifik immünite Adaptiv İmmün Sistem T ve B lenfositler HAFIZA! Fagositler NK hücreler Kompleman sistemi Dr. Yıldıran5

6 Patojen - Nonpatojen Hücre dışı Hücre içi Toksin Mikrobiom Laktobasiller Flora bakterileri İmmün Sistem Dr. Yıldıran6

7 İmmün Cevap Abbas, 2003 Antijen Sunucu Hücre Dr. Yıldıran7

8 Adaptif immünite Dr. Yıldıran8

9 Kazanılmış İmmünite Abbas, 2003 CD19 CD3 CD4 CD3 CD8 Dr. Yıldıran9

10 Lenfositlerin Olgunlaşması B lenfositler kemik iliğinde T lenfositler timusda gelişimlerini tamamlayıp çaylak (naive) lenfosit olarak dolaşıma çıkarlar. Bu olayda IL-7 gerekli. Çaylak lenfositler antijenle karşılaşmadığı takdirde, bir süre sonra apopitoza (programlı ölüm) giderek homeostazisi sağlar. Dr. Yıldıran10

11 Primer Lenfoid Organlar –Timus  T lenfositlerin gelişimi –Fetal karaciğer ve postnatal kemik iliği  B lenfositlerin gelişimi Sekonder Lenfoid organlar –Dalak –Lenf nodları –MALT (mukoza ilişkili lenfoid doku) Antijenin işlendiği ve yakalandığı yerler Dr. Yıldıran11

12 B Hücre Gelişimi Antijenden bağımsız Antijen bağımlı Kök HücrePro-B hücre Erken Pre-B hücre Geç Pre-B hücre Pre-BCR İmmatür B hücre Matür B hücre Plazma Hücresi Fetal Karaciğer Kemik İliği Dr. Yıldıran12

13 CD10+ Conley 2003 Belirteçler

14 B hücre bozuklukları

15 Class Switch Recombination İzotip Dönüşümü B lenfositlerin ilk sentezlediği immünglobulin IgM’dir Antijenle karşılaşıp, o antijene özgü diğer immünglobulinleri (IgA, IgG, IgM) sentezlemesidir. Dr. Yıldıran15

16 Antijene Özgü Reseptör Somatik hipermutasyon işlemi ile sağlanır, görevli enzim RAG (Recombination activating gene)’dir. İmmün repertuarı oluşturur. Bozukluğunda immün yetmezlik olur. Dr. Yıldıran16

17 İmmünglobulinin Yapısı Fc reseptör ve kompleman bağlanma bölgesi Antijen bağlanma bölgesi (Fab) Disülfit bağları Karbohidrat Ağır zincir Hafif zincir Ig domainleri Dr. Yıldıran17

18 B hücresi Mikroorganizma Antikorlar Yüzey antijeni IgG Antikorla kaplı hücre FcRIII NK hücresi Mikroorganizma ve toksinlerin nötralizasyonu Mikroorganizmaların opsonizasyon ve fagositozu Mikroorganizmanın lizisi Kompleman aktivasyonu Komplemanla opsonize mikroorganizmanın fagositozu Antikor aracılı hücresel sitotoksisite İnflamasyon İmmünglobulinlerin Görevleri Dr. Yıldıran18

19 T Lenfosit Olgunlaşması Dr. Yıldıran19

20 T lenfosit seleksiyonu Dr. Yıldıran20 Zone 1-4 AIRE DP DN SP

21 Reseptörleri Aktive olmuş T lenfositlerde inhibitör özellikte CTLA-4=CD152 Dr. Yıldıran21

22 Aktivasyon Dr. Yıldıran22

23 Aktive Lenfositler Aktivasyon belirteçleri –CD25 ve CD69 Efektör (iş yapan) moleküller –CD40L (=CD154): B lenfositler, dendritik hücreler, endotel hücrelerin harekete geçirilmesi (aktivasyon) –Fas (CD95)  apopitoz Dr. Yıldıran23

24 Antijenin yakalanması Peptid Dr. Yıldıran24

25 Antijenin İşlenmesi CD4 hücredışı IL-2, IFNG CD8 hücre içi Perforin, granzim ER: Endoplazmik Retikulum Antijen sunucu hücre Dr. Yıldıran25

26 Signaling IL-2, IL-4, IL-5, IFN  salgılanır Dr. Yıldıran26

27 T Lenfositlerin görevleri Hücre içi mikroplara karşı asli savunma –Th sitokin salınımı, makrofajların uyarılması Fagosit ve B lenfosit gibi diğer hücrelerin harekete geçirilmesi (aktivasyon) –Th Enfekte hücrelerin öldürülmesi –Ts Hatırlama –Th –Ts Dr. Yıldıran27

28 Hatırlama (memory T) TCR özgüllüğü ve farklılığı 10 7 -10 9 ayrı antijeni tanıyabilir. Bu sayede enfeksiyon etkenini ve yerini belirleyebilir. Dr. Yıldıran28

29 Flovsitometre


"Hücresel ve Hümoral Immünite Kaynak: Abbas 2003, Male 2006, Le Bien Blood 2008 Dr. Yıldıran1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları