Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hücresel ve Hümoral Immünite

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hücresel ve Hümoral Immünite"— Sunum transkripti:

1 Hücresel ve Hümoral Immünite
Kaynak: Abbas 2003, Male 2006, Le Bien Blood 2008 Dr. Yıldıran

2 Sunum Planı Immün cevabın temel prensipleri Lenfositlerin türleri
Primer ve sekonder lenfoid organlar B lenfositlerin gelisimi Immünglobulin yapısı ve görevleri B lenfosit görevleri T lenfositlerin gelisimi T lenfositlerin görevleri Lenfositlerin reseptörleri ve aktivasyonu Dr. Yıldıran

3 Öğrenim Hedefleriniz T lenfositlerin gelişimini,
B lenfositlerin gelişimini, T lenfositlerin görevlerini, B lenfositlerin görevlerini açıklayabilmelisiniz Hücresel bağışıklığı açıklayabilmeli Humoral bağışıklığı açıklayabilmeli Hücresel ve Humoral bağışıklığın farklarını sayabilmelisiniz Dr. Yıldıran

4 Dr. Yıldıran

5 Non-spesifik immünite (Innate)
İmmün Sistem Non-spesifik immünite (Innate) Spesifik immünite Adaptiv Fagositler NK hücreler Kompleman sistemi T ve B lenfositler HAFIZA! Dr. Yıldıran

6 Patojen - Nonpatojen İmmün Sistem Hücre dışı Hücre içi Toksin
Mikrobiom Laktobasiller Flora bakterileri Dr. Yıldıran

7 İmmün Cevap Antijen Sunucu Hücre Dr. Yıldıran Abbas, 2003

8 Adaptif immünite Dr. Yıldıran

9 Kazanılmış İmmünite CD19 CD3 CD4 CD3CD8 Dr. Yıldıran Abbas, 2003

10 Lenfositlerin Olgunlaşması
B lenfositler kemik iliğinde T lenfositler timusda gelişimlerini tamamlayıp çaylak (naive) lenfosit olarak dolaşıma çıkarlar. Bu olayda IL-7 gerekli. Çaylak lenfositler antijenle karşılaşmadığı takdirde, bir süre sonra apopitoza (programlı ölüm) giderek homeostazisi sağlar. Dr. Yıldıran

11 Antijenin işlendiği ve yakalandığı yerler
Primer Lenfoid Organlar Timus  T lenfositlerin gelişimi Fetal karaciğer ve postnatal kemik iliği  B lenfositlerin gelişimi Sekonder Lenfoid organlar Dalak Lenf nodları MALT (mukoza ilişkili lenfoid doku) Antijenin işlendiği ve yakalandığı yerler Dr. Yıldıran

12 B Hücre Gelişimi Dr. Yıldıran Erken Pre-B hücre Geç Pre-B hücre
Kök Hücre Pro-B hücre Pre-BCR Fetal Karaciğer Antijenden bağımsız Kemik İliği İmmatür B hücre Matür B hücre Plazma Hücresi Dr. Yıldıran Antijen bağımlı

13 Belirteçler CD10+ Conley 2003

14 B hücre bozuklukları

15 Class Switch Recombination İzotip Dönüşümü
B lenfositlerin ilk sentezlediği immünglobulin IgM’dir Antijenle karşılaşıp, o antijene özgü diğer immünglobulinleri (IgA, IgG, IgM) sentezlemesidir. Dr. Yıldıran

16 Antijene Özgü Reseptör
Somatik hipermutasyon işlemi ile sağlanır, görevli enzim RAG (Recombination activating gene)’dir. İmmün repertuarı oluşturur. Bozukluğunda immün yetmezlik olur. Dr. Yıldıran

17 İmmünglobulinin Yapısı
Antijen bağlanma bölgesi (Fab) Fc reseptör ve kompleman bağlanma bölgesi Disülfit bağları Karbohidrat Ağır zincir Hafif zincir Ig domainleri Dr. Yıldıran

18 İmmünglobulinlerin Görevleri Kompleman aktivasyonu
Mikroorganizma ve toksinlerin nötralizasyonu Antikorlar B hücresi Mikroorganizmaların opsonizasyon ve fagositozu Mikroorganizma Mikroorganizmanın lizisi Komplemanla opsonize mikroorganizmanın fagositozu Kompleman aktivasyonu İnflamasyon IgG Yüzey antijeni FcRIII Antikor aracılı hücresel sitotoksisite Dr. Yıldıran Antikorla kaplı hücre NK hücresi

19 T Lenfosit Olgunlaşması
Dr. Yıldıran

20 T lenfosit seleksiyonu
DP DN Zone 1-4 SP AIRE Dr. Yıldıran

21 Aktive olmuş T lenfositlerde inhibitör özellikte
Reseptörleri Aktive olmuş T lenfositlerde inhibitör özellikte CTLA-4=CD152 Dr. Yıldıran

22 Aktivasyon Dr. Yıldıran

23 Aktive Lenfositler Aktivasyon belirteçleri
CD25 ve CD69 Efektör (iş yapan) moleküller CD40L (=CD154): B lenfositler, dendritik hücreler, endotel hücrelerin harekete geçirilmesi (aktivasyon) Fas (CD95)  apopitoz Dr. Yıldıran

24 Antijenin yakalanması
Peptid Antijenin yakalanması Dr. Yıldıran

25 Antijenin İşlenmesi CD4 hücredışı IL-2, IFNG
CD8 hücre içi Perforin, granzim Antijen sunucu hücre ER: Endoplazmik Retikulum Dr. Yıldıran

26 Signaling IL-2, IL-4, IL-5, IFN salgılanır Dr. Yıldıran

27 T Lenfositlerin görevleri
Hücre içi mikroplara karşı asli savunma Th sitokin salınımı, makrofajların uyarılması Fagosit ve B lenfosit gibi diğer hücrelerin harekete geçirilmesi (aktivasyon) Th Enfekte hücrelerin öldürülmesi Ts Hatırlama Dr. Yıldıran

28 Hatırlama (memory T) TCR özgüllüğü ve farklılığı ayrı antijeni tanıyabilir. Bu sayede enfeksiyon etkenini ve yerini belirleyebilir. Dr. Yıldıran

29 Flovsitometre


"Hücresel ve Hümoral Immünite" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları