Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Haziran- 2015 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Haziran- 2015 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 Haziran- 2015 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

2  Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Nejdet OKTAN Finansal Analiz Daire Başkanlığı tkhk.finansalanaliz@saglik.gov.trwww.tkhk.gov.tr

3 İstisna ve İndirimler Tarife Öncesi Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Sunum Planı Sağlık Turizmi ve Afiliye Hastaneler

4 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ

5 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ 03/06/2014 tarihli Bakanlık Makam Onayı Tarife öncesi ? 2010/30 Genelge (mülga) Sağlık turizmi fiyat listesi (16/08/2012, 19820 sayılı onay) Estetik fiyat listesi Adli tıp fiyat listesi Yivli silah ruhsatı sağlık kurulu raporu paket fiyatı 506 sayılı Kanun kapsamındaki Vakıf mensuplarına sunulan hizmetlerin fiyatlandırılması Özel sağlık sigortalılarının fiyatlandırılması Vb.

6 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ Tarife, Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm sağlık tesisleri ve üniversite hastaneleri (vakıf üniversiteleri hariç) için bağlayıcıdır. Tarife; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan işlemler, Tedavi ücretleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmeyen kişileri kapsamaktadır.

7 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Ek-1. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış TarifesiEk-2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı ListesiEk-3. İşlem Puanına Dâhil Basit Sıhhi Sarf MalzemelerEk-4. Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgilendirme ve Onam FormuEk-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları Ek-6. Sağlık Turizmi Ülke İskonto Oranları MAKAM ONAYI

8 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Ek-1. TarifeA) Estetik, geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp ve diğer işlemler fiyat listesi Cilt Bakımı, Lazer Uygulamaları, Vücut Hatlarının Düzeltilmesi, Geleneksel, Tamamlayıcı, Alternatif Tıp Uygulamaları vb. alt başlıkları içermektedir. B) Diş tedavileri fiyat listesiC) Hizmet başı tedavi fiyat listesiD) Paket fiyat listesiE) Ambulans hizmetleri fiyat listesiF) Adli tıp fiyat listesi başlıklarından oluşmaktadır.

9 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Fiyatlandırma (1): Tarifede; Sağlık Bakanlığı fiyatı Üniversiteler için belirlenmiş tavan fiyat yer almaktadır. «Üniversite hastaneleri, Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesinde yer alan Sağlık Bakanlığı fiyatı ile Üniversiteler için belirlenen tavan fiyat arasında fiyat belirleyebilir.» Afiliye Hastaneler ? Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 9’uncu madde 1’inci fıkra: «Birlikte kullanımdaki sağlık tesisleri sundukları sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi bakımından üniversite hastanesi statüsündedir.»

10 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Fiyatlandırma (2): Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge kapsamındaki yabancı hastalar: «Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmet sunucularında “Sağlık Bakanlığı Fiyatının” 2 katına kadar, Üniversite Hastanelerinde ise “Sağlık Bakanlığı Fiyatının” 3 katına kadar sağlık hizmet sunucularınca belirlenebilir.» Sağlık hizmet sunucuları, bu yönerge kapsamındaki kişilere verilecek sağlık hizmet bedelleri üzerinden EK-6’da yer alan ülke iskontolarını uygulamak zorundadır. Afiliye Hastaneler?

11 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Fiyatlandırma (3): Başkanlık Makamı’nın 09/10/2014 tarihli ve 5514.678 sayılı oluru.oluru Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge kapsamındaki yabancı hastalar: Afiliye hastanelerde Protokol öncesi rolü A1 ve A1-DAL ise Sağlık Bakanlığı Fiyatının 3 (üç) katına kadar belirlenecek tutar üzerinden faturalandırılacaktır. Protokol öncesi rolü A1 ve A1-DAL dışında bir rol ise Sağlık Bakanlığı fiyatının 2 (iki) katına kadar belirlenecek tutar üzerinden faturalandırılacaktır. Diğer sağlık tesisleri Sağlık Bakanlığı Fiyatı’nın 2 (iki) katına kadar. Ancak iskonto oranlarının uygulanması sonrasında Sağlık Bakanlığı Fiyatlarının altına düşmemeli.

12 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Örnek Tablo Koduİşlem Adı SUT Fiyatı Sağlık Bakanlığı Fiyatı Sağlık Turizmi Sağlık Bakanlığı Fiyatı (2 katı) %40 İskonto (2 katı üzerinden) Sağlık Turizmi Sağlık Bakanlığı Fiyatı (1,5 katı) %40 İskonto (1,5 katı üzerinden) 1 SP601500 Nazal fraktür onarımı 39,37915894,8118,571,1 2 SP604650 Valvüloplasti, aort kapağı, açık 7.573, 29 15.14730.29418.176,422.720,513.632,3 3 SP609230 Kolesistektomi 7201.4402.8801.7282.1601.296 Koduİşlem Adı SUT Fiyatı Sağlık Bakanlığı Fiyatı Sağlık Turizmi Sağlık Bakanlığı Fiyatı (2 katı) %40 İskonto (2 katı üzerinden) Sağlık Turizmi Sağlık Bakanlığı Fiyatı (1,5 katı) %40 İskonto (1,5 katı üzerinden) 1 SP601500 Nazal fraktür onarımı 39,37915894,8118,571,1 2 SP604650 Valvüloplasti, aort kapağı, açık 7.573, 29 15.14730.29418.176,422.720,513.632,3 3 SP609230 Kolesistektomi 7201.4402.8801.7282.1601.296

13 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Fiyatlandırma (4): Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi kapsamındaki kişilere, Afiliye Hastanelerde sunulan hizmetlerin fiyatlandırılması: Protokol öncesi rolü A1 ve A1-DAL ise Sağlık Bakanlığı Fiyatı ile Üniversite Tavan Fiyatı arasında belirlenecek tutar üzerinden faturalandırılacaktır. Protokol öncesi rolü A1 ve A1-DAL dışında bir rol ise Sağlık Bakanlığı Fiyatı ile faturalandırılacaktır.

14 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Fiyatlandırma (5): Ayaktan tedavide ve dâhili branşlardaki yatan hasta tedavilerinde; Hizmet başı ödeme yöntemi, Girişimsel ve cerrahi işlemlerde; Paket fiyat listesindeki fiyatlar geçerli olacaktır.

15 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Fiyatlandırma (6): PAKET FİYAT LİSTESİ Paket Fiyat Listesinde yer alan işlemler için 15 gün belirlenmiş olup, belirlenen sürenin aşımı halinde, her gün için günlük yatak, refakat, ilaç ve tıbbi malzeme ücretleri ayrıca fatura edilir. Paket Fiyat Listesi işlem ücretlerine; Operasyon ve girişimler, Anestezi ilaçları, İlaç (kan ürünleri ve kemoterapi ilaçları hariç), Laboratuar Anestezi bedeli ( Spinal ve epidural anesteziler dahil değildir.), Paket Fiyat Listesinde belirtilen yatış süresi içerisindeki yatak ve refakatçi giderleri, dahildir.

16 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Fiyatlandırma (7): PAKET FİYAT LİSTESİ Paket fiyat listesindeki; robotik cerrahi yöntemi ile yapılan ameliyatlar, paket fiyat listesindeki ücretlere %50 ilave edilerek faturalandırılır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin, robotik rehabilitasyon sistemi ile yapılması durumunda paket fiyat listesindeki ücretlere %50 ilave edilerek faturalandırılır.

17 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Fiyatlandırma (8): TIBBİ MALZEME VE İLAÇLARIN TEMİN VE ÖDEME ESASLARI Hizmet sunucuları tarafından temin edilen tıbbi malzeme ile ilaçların bedelleri alış fiyatı üzerine; % 15 işletme gideri, hazine kesintisi, SHÇEK kesintisi ve KDV tutarı kadar bedel ilave edilerek fatura edilir. Fiyatlara basit sıhhi sarf malzemeleri (EK-3) dâhil olup, ayrıca fatura edilmeyecektir.

18 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esaslarında düzenleme bulunmayan durumlarda ve tarifede yer alan işlemlerin açıklamasında yer almayan hususlarda; usul ve esas yönünden SUT çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir. USUL VE ESAS

19 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI – 1 Trafik kazaları (seyahat sigortası var ise fark sigorta şirketine fatura edilir), Savaş, afet, açlık vb. olağanüstü durumlarda, bu ülkelerin vatandaşları alacakları sağlık hizmetleri veya bu ülkelerden STK’lar tarafından tedavi amacıyla getirilerek tedavi bedeli ödenen yabancı hasta ve yaralılar, Bakanlığımız, TİKA veya Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından uygun görülen STK’lar tarafından, Balkanlardan ve Türk Cumhuriyetlerinden ülkemize tedavi amaçlı getirilen hastalar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından getirilen hastalar,

20 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI – 2 Uluslararası Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsamında sağlık yardımı alma hakkı olan ülke vatandaşları. Ülkemize sağlık alanında Milletlerarası İkili İşbirliği Anlaşmaları kapsamında tedavi için gelen kişiler, Mülteciler, sığınma başvurusu sahibi, vatansızlar ve insan ticareti mağdurları, Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 inci ve 44 üncü maddesi kapsamında bulunan kişiler (Çok Vatandaşlık, Mavi Kart), Türk soylu yabancılar, SUT hükümlerine göre işlem tesis edilir.

21 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI – 3 Ülkemizde oturma izni almış ve geçici TC kimlik numarası olan yabancı uyruklu hastalar, Ülkemize eğitim, öğretim, kurs için gelen kişiler ve bunların eğitimleri süresince bakmakla yükümlü oldukları yakınları, (GSS’den yararlanamaması halinde), Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılır. İnsan ticareti mağduru olduğu tespit edilen ve sağlık hizmeti giderlerini karşılayacak durumda olmayan yabancı uyruklulara sağlık hizmetleri, resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından ücretsiz olarak verilir.

22 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi SAĞLIK TURİZMİ ÜLKE İSKONTO ORANLARI A Grubu Ülkelere (Afganistan, Bangladeş, Çad, Endonezya, Filistin, Gana, Hindistan, Kenya, Moritanya, Nijerya, Pakistan, Somali, Sudan, Yemen-Benin) % 40 indirim, B Grubu Ülkelere (Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin, Ermenistan, Gürcistan, Hırvatistan, Irak, İran, K.K.T.C, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Malezya, Mısır, Moldova, Özbekistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Suriye, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna, Yunanistan) % 20 indirim, C Grubu Ülkelere (Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Fas, Letonya, Libya, Litvanya, Lübnan, Malta, Polonya, Slovenya, Tunus, Ürdün) % 10 indirim uygulanacaktır. A,B,C grubu ülkeler için belirlenmiş olan iskonto oranları, Kemik iliği ve organ nakillerine ait işlemler, Paket Fiyata Dâhil Olmayan Tıbbi Malzemeler ve ilaçlar ile kara ve hava ambulans hizmetleri için uygulanmayacaktır.

23 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi 14/04/2015 Sağlık Turisti Turist Sağlığı Geçici Koruma Sağlananlar Iraklı Uyruklu Hastalar Mülteciler Vatansızlar Oturma İzni Bulunanlar İnsan Ticareti Mağdurları Vizesiz-İzinsiz Pasaportu Bulunmayanlar Yabancı Öğrenciler Mavi Kartlılar Çifte Vatandaş İkili İşbirliği Anlaşmaları Uluslararası Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Yasadışı Göç Kapsamındakiler TİKA 3359 SK G.14.Madde (400 hasta) NATO Türk Soylular Vakıflar Genel Müdürlüğü Uluslararası Koruma Başvurusu Bulunanlar Trafik Kazası KKTC Vatandaşları KİME ? HANGİ FİYAT TARİFESİNİ UYGULAYACAĞIZ ?

24 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi ALGORİTMALAR www.tkhk.gov.tr Finansal Analiz Daire Başkanlığı

25 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi 2015/7274 sayılı BKK 20/02/2015 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan, 26/01/2015 tarihli ve 2015/7274 sayılı Kararnamenin Eki Karar ile 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin Eki Karara; “MADDE 61- Ülkeye geliş ve ülkede bulunuş şekillerine bakılmaksızın 1/5/2014 tarihinden itibaren Irak’tan ülkemize gelen ve kalış durumları İçişleri Bakanlığınca belirlenen Irak uyruklu yabancılara, kendilerine geçici koruma statüsü tanınmaksızın, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları tarafından geçici koruma statüsü altındakilere sağlanan sağlık hizmetlerinin sunulması, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.” maddesi eklenmiştir. Irak Uyruklu Uluslararası Hastalar

26 2015/7248 sayılı BKK 19/02/2015 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan, 26/01/2015 tarihli ve 2015/7248 sayılı Kararnamenin Eki Karar ile 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin Eki Karara; “MADDE 60- Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arşiv belgelerinde adı geçen ülkelerin vatandaşı olup Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle vatandaşlık bağı bulunmayan fakir ve garip hastalara Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversitelere bağlı tıp fakültesi hastanelerinde sağlanacak muayene, teşhis ve tedavi hizmetleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ve eklerine göre fiyatlandırılarak Vakıflar Genel Müdürlüğüne fatura edilmek üzere, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.” maddesi eklenmiştir. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Kayıtlı Ülkelerin Vatandaşı Fakir ve Garip Hastalar

27 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Kayıtlı Ülkelerin Vatandaşı Fakir ve Garip Hastalar VGM’nin konuya ilişkin 25/03/2015 tarihli yazısı: “Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla planlanan bu hizmetin yürütülmesinde izlenecek işlem adımları şunlardır: 1 – Vatandaşlarına ücretsiz tedavi hizmeti sağlanacak ülkelerin Vakıflar İdareleri ile bir protokol imzalanacaktır. İmzalanan bu protokol ile tedavi hizmeti verilecek hastanın fakir ve garip olduğu, ülkesindeki hastanelerde ve sağlık sisteminde tedavi imkânından mahrum olduğu belge ile tespit edildikten sonra hastanın hastalığı ile ilgili kısa medikal raporu Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne gönderilecektir. 2 – Genel Müdürlükçe tedavi hizmeti sağlanacak hastane belirlendikten sonra bu hastane ile bir protokol imzalanarak hastanın tedavisi yaptırılacaktır. 3 – Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce protokol imzalanmak suretiyle arşiv belgelerinde adı geçen ülkelerden getirilecek hastaların dışında her ne surette olursa olsun hiçbir hastaya tedavi hizmeti verilmeyecektir.” denilmektedir.

28 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Geçici Koruma Yönetmeliği 2014/4 AFAD Genelgesi Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar (25/03/2015 tarihli ve 2875 sayılı Bakanlık Makam Onayı) SUT usul ve esasları çerçevesinde faturalandırılacaktır. Geçici Koruma Kapsamına Alınanlar (Suriyeli Hastalar)

29


"Haziran- 2015 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları