Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan: Azmi Ege Kaykusuz Sınıf: 6/F No: 185 Selçuk Özsoy Ortaokulu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan: Azmi Ege Kaykusuz Sınıf: 6/F No: 185 Selçuk Özsoy Ortaokulu."— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan: Azmi Ege Kaykusuz Sınıf: 6/F No: 185 Selçuk Özsoy Ortaokulu

2  İçindekiler 1 İnanç Ayetler 2 İbadet Ayetler 3 Ahlak Ayetler 4 Kıssalar Ayetler

3   Kur’an-ı Kerim’in ana konularının başında inanç gelmektedir. İnanç, Allah’ın Peygamberimiz aracılığıyla gönderdiği ilkeleri tasdik etmek ve bunların doğru olduğunu tereddütsüz kabul etmektir.  İslam inancının temelini tevhit oluşturur. Tevhit, Allah’ın tek olduğuna; eşi, benzeri ve ortağının olmadığına inanmaktır.  Kur’an-ı Kerim’de Allah inancı, meleklere ve kitaplara imandan bahsedilir. Ayrıca peygamberlerin mücadeleleri, kader inancı ve ahiret hayatı gibi hususlar da yer alır. İnanç

4  Ayetler  ‘’De ki: Allah birdir. Allah samettir (Her şey ona muhtaçtır. O, hiçbir şeye muhtaç değildir.).O doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. İhlâs suresi  ‘’Peygamber Rabb’i tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de iman ettiler. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandılar…’’ Bakara suresi, 285. ayet

5

6   Kur’an-ı Kerim’in temel konularından biri de ibadettir. İbadet; Allah’a sevgi, saygı ve bağlılığını göstermek amacıyla yapılır.  İbadetlerde esas gaye Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaktır.  Kur’an-ı Kerim’de insanın yapmakla hükümlü olduğu ibadetlerin başında namaz, oruç, zekat ve hac geldiğinden bahsedilmektedir.  İslam dininde güzel davranışlar da ibadet olarak kabul edilir. İbadet

7   ‘’Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.’’ Zâriyât suresi, 56. ayet  ‘’Namazı kılın, zekâtı verin ve Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.’’ Nûr suresi, 56. ayet Ayetler

8

9   İnsanın yaradılıştan gelen özellikleriyle insanların iyiliğini ve mutluluğunu hedef alan kuralların hayata geçirilmesiyle kazanılan iyi ve güzel davranışlardır.  Kur’an-ı Kerim’de doğruluk, adalet, tevazu, iyilik, cömertlik, sevgi; akraba, anne ve babaya saygı gibi güzel huylar yer alır. Bu özellikler övülerek teşvik edilir.  Kur’an’da; yalan, gıybet, iftira, kibir, kendini beğenmek, kin beslemek, cimrilik ve haksızlık gibi huylardan da bahsedilir ve bunlardan uzak durmamız istenir. Ahlak

10   ‘’Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, kötülüğü ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.’’ Nahl suresi, 90. ayet  ‘’Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez. Yürüyüşünde doğal ol, sesini alçalt…’’ Lokman suresi, 18, 19. ayetler Ayetler

11

12   Kur’an-ı Kerim’de, geçmişte yaşamış topluluklar ve peygamberler hakkında anlatılan ibret verici hikaye ve olaylara kıssa denir.  Allah’ın öğütlerinin daha iyi anlaşılması için Kur’an’da kıssalara yer verilmiş ve insanların bu olaylardan ders almaları istenmiştir. Kıssalar

13

14  Ayetler  ‘’Andolsun ki senden önce birçok peygamber gönderdik, sana onların kimini anlattık, kimini de anlatmadık…’’ Mü’min suresi, 78. ayet  ‘’Elbette onların (geçmiş peygamberler ve milletlerin) kıssalarında akıl sahipleri için pek çok dersler vardır…’’ Yûsuf suresi, 111. ayet

15

16   Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in ana konularından biridir? A)Sağlık B)Kul hakkıC)Cömertlik D)İbadet  Aşağıdakilerden hangisi sabır ile özdeşleştirilen peygamberdir? A)Hz. İbrahim B)Hz. Yusuf C)Hz. Eyüp D)Hz. Yakup  Aşağıdaki ifadelerde uygun yerleri doğru kelimelerle doldurunuz. 1. Kur’an-ı Kerim’de, geçmişte yaşamış topluluklar ve peygamberler hakkında anlatılan ibret verici hikâye ve olaylara ……. denir. 2. Kur’an-ı Kerim’in 106. suresi ……. 3. Peygamberimizin damadı olma şerefini taşıyan sahabe Hz. ……’dır/dir. Sorular

17   Kur’an-ı Kerim’in ana konuları inanç, ibadet, kıssa ve ahlaktır. Soruda ‘’D’’ şıkkında ibadet yer almaktadır yani cevap; D.  Sabır ile özdeşleştirilen peygamber Hz. Eyüp’tür yani cevap; C.  Boşluk doldurma: 1.Kıssa 2.Kureyş suresi 3.Hz. Osman/Hz. Ali Cevaplar

18   Milli Eğitim Bakanlığı 2014-2015 eğitim öğretim yılı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı. Kaynakça


"Hazırlayan: Azmi Ege Kaykusuz Sınıf: 6/F No: 185 Selçuk Özsoy Ortaokulu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları