Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖSS SONUÇLARININ ANALİZİ КЫРГЫЗ-ТҮРК "МАНАС" УНИВЕРСИТЕТИНЕ СТУДЕНТ ТАНДОО СЫНАГЫНЫН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ ЖАНА АНАЛИЗИ Proje.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖSS SONUÇLARININ ANALİZİ КЫРГЫЗ-ТҮРК "МАНАС" УНИВЕРСИТЕТИНЕ СТУДЕНТ ТАНДОО СЫНАГЫНЫН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ ЖАНА АНАЛИЗИ Proje."— Sunum transkripti:

1 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖSS SONUÇLARININ ANALİZİ КЫРГЫЗ-ТҮРК "МАНАС" УНИВЕРСИТЕТИНЕ СТУДЕНТ ТАНДОО СЫНАГЫНЫН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ ЖАНА АНАЛИЗИ Proje No: KTMÜ-BAP-0035 Proje Yöneticisi Prof. Dr. Sebahattin BALCI Proje Ekibi Prof. Dr. Akmatali ALİMBEKOV Prof. Dr. Nurbubü ASİPOVA Doç. Dr. Hakan DÜNDAR Doç. Dr. Hakan TAŞ Öğr. Dr. Kadiyan BOOBEKOVA Arş. Gör. Kurtuluş Savaş KAZAK Arş. Gör. Cıldız MAMİROVA

2 Projenin Amacı  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ nde öğrenim gören öğrencilerin ÖSS sınav sonuçlarını çeşitli değişkenler açısından analiz etmektir.  ÖSS sonuçlarına dayalı olarak ortaöğretim kurumları ve öğrencilerin öğretim süreçlerine ilişkin durumların incelenerek, verilere dayalı öneriler geliştirmektir.

3 Alt Problemler 1.ÖSS sınavında KTMÜ öğrencilerinin akademik başarı durumları nasıl değişmektedir? 2.ÖSS sınav sonuçlarına dayalı olarak sınav içeriğinde yer alan dersler ve bu derslerdeki ağırlıklı başarı durumları (dersler ve sınavlardaki doğru-yanlış ortalaması) nasıl bir değişim göstermektedir? 3.KTMÜ öğrencilerinin ÖSS sınav başarı durumları, a. Cinsiyet b. Bölgelere göre nasıl bir farklılık göstermektedir? 4. KTMÜ öğrencilerinin sınav sonuçlarına dayalı olarak Kırgızistan Ortaöğretim kurumlarının- genel eğitim sisteminin durumu, eksiklikleri ve sistem özellikleri nelerdir?

4 Yöntem KTMÜ ÖSS sonuçlarının analizi çalışması; KTMÜ öğrencilerin üniversiteye yerleşme sonuçları ve bu sonuçların çeşitli değişkenlere açısından analiz edilmesi, başarı ve başarısızlık durumlarının tespit edilmesi açısından bir durum tespiti çalışmasıdır. Bu çalışma var olan durumun değişik yönlerinin ele alınması ve çeşitli değişkenler açısından analiz edilmesi olduğundan betimsel tarama modelinde bir çalışmadır.

5 Verilerin Toplanması Proje kapsamında elde edilen verilerin toplanmasında KTMÜ öğrencilerinin 2014 yılı sınav sonuç bilgileri ile öğrenci başarı durumlarının incelenmesinde «KTMÜ OSS sonuç Tespiti Anketi» kullanılmıştır.

6 Çalışma Grubu KTMÜ ÖSS sonuçlarının analizi isimli çalışmada evren olarak KTMÜ öğrencilerinin tamamı, çalışma grubu olarak 2014 yılı KTMÜ yerleşme sonuçları ile “KTMÜ öğrencilerinin OSS sonuçları (başarı-başarısızlık nedenleri)” için nitel verilerin toplanmasında her fakülteyi temsil edecek düzeyde maksimum çeşitlilik örneklem alma yoluyla toplam 138 öğrenci çalışma grubuna dahil edilmiştir.

7 Verilerin Analizi  ÖSS sınavında KTMÜ öğrencilerinin akademik başarı durumları nasıl değiştiğinin tespitinde betimsel analizden, f, % ve t-testinden faydalanılmıştır.  KTMÜ öğrencilerinin sınav sonuçlarına dayalı olarak Kırgızistan Ortaöğretim kurumlarının- genel eğitim sisteminin durumu, eksiklikleri ve sistem özelliklerinin tespitinde nitel analizler kullanılmıştır. İçerik analizi yoluyla veriler değerlendirilmiştir.

8 Bulgular KTMÜ ÖSS sınav sonuçlarının analiz edildiği bu çalışmada öğrencilerden elde edilen veriler üç farklı analize tabii tutularak yorumlanmaya çalışılmıştır. 1. ÖSS sınav sonuçlarına dayalı olarak yapılan nicel analiz 2. ÖSS başarı-başarısızlık nedenlerinin tespitinde; öğrencilere uygulanan bir veri toplama aracından elde edilen verilerin çözümlenmesi nitel analiz. 3. Ayrıca ulusal çapta yükseköğretime yerleşmede ORT sonuçları ile karşılaştırılabilecek durumlar KTMÜ ve diğer üniversiteler çapında karşılaştırılmıştır.

9 Bulgular A- ÖSS Sınav Sonuçları Nicel Verilerin Çözümlenmesi Cinsiyet f Kız 5035 Erkek 2799 Toplam7834 SINAVA BAŞVURAN ADAYLAR/Bölge Bişkek5725 Karakol535 Talas219 Narın291 Calal-Abad314 Oş750 Toplam7834 SINAVA GİREN ÖĞRENCİLERİN İL VE ÜLKE DAĞILIMLARI/İL- Ülke Bişkek2067 Çuy911 Oş752 Calal-Abad1039 Issık Göl1161 Narın911 Talas394 Batken583 Kazakistan5 Özbekistan4 Tacikistan4 Türkmenistan1 Rusya2 Toplam7834

10 A- ÖSS Sınav Sonuçları Nicel Verilerin Çözümlenmesi Kitap Türü Dersler BiyolojiKimyaFizik Matemati k CoğrafyaTarihDil Edebiya t Mantık A Doğru952,8949707,5946,5416372,1507,3617,8751 Yanlış921,5916,51133,1919,41405,51428,21295,41221,31095,2 Boş23,632,457,331,976,497,595,258,851,7 B Doğru940,6945,6712,3936419,3364504,7621,8739,2 Yanlış922,4908,61115,2914,413821416,71287,61203,51092,5 Boş18,927,654,431,580,5101,289,656,650,2 C Doğru925759883,8921,7366392,3485,3606,8802,2 Yanlış927,21077951,69111426,413751292,61199,51022,5 Boş19,635,436,539,179,5104,79465,547,2 D Doğru943,4780903,5940368,1398488,9613,7838,2 Yanlış919,71066942,3902,21434,613731301,61210,81000,5 Boş18,835,836,139,779,1110,991,457,443,2 ORTA- LAMA NET A 4.944.913.059.430.800.492.302.361.45 B 4.914.973.149.390.870.472.312.401.43 C 4.833.514.529.270.460.692.112.341.60 D 4.923.654.649.470.480.742.102.361.68 Genel Ortalama 4.904.263.849.390.650.602.202.361.54 Ortalamaya Dayalı Başarı Yüzdesi 40,835,53239,15,451119,638,5

11 A- ÖSS Sınav Sonuçları Nicel Verilerin Çözümlenmesi Cinsiyet Ortalama Net Sayıları BiyolojiKimyaFizik Matematik CoğrafyaTarihDilEdebiyatMantık Kız 5.174.483.989.280.570.562.212.391.52 Erkek 4.413.853.579.590.790.672.192.321.58 Ö SS sınavı cinsiyet d ü zeyinde başarı dağılımı

12 ÖSS sınavı bölge düzeyinde başarı dağılımı Bölge Cinsiyet Ortalama Net Sayıları BiyolojiKimyaFizikMatematikCoğrafyaTarihDilEdebiyatMantık Bişkek Kız 5.403.933.689.210.700.712.542.351.50 Erkek 4.743.423.309.941.020.902.892.441.64 ÇüyKız 4.673.623.378.650.350.302.212.171.43 Erkek 3.902.933.028.960.540.472.232.151.55 OşKız 5.425.204.229.610.740.672.342.521.60 Erkek 4.614.243.629.540.830.692.032.501.53 Calal-AbadKız 5.14 4.529.690.580.532.002.581.65 Erkek 4.484.123.899.780.980.741.672.401.55 Issık GölKız 5.114.513.969.280.59 2.192.401.47 Erkek 3.813.603.519.500.630.452.002.081.50 NarınKız 4.844.804.159.010.410.341.802.241.46 Erkek 4.164.113.809.040.390.591.722.251.55 TalasKız 5.014.624.438.830.390.511.702.301.50 Erkek 4.484.664.029.600.900.382.132.461.54 Batken Kız 5.895.634.4010.540.680.732.342.721.66 Erkek 4.834.764.009.890.770.732.002.211.70 Kazakistan Kız 5.002.253.009.500.752.253.254.002.50 Erkek--------- Özbekistan Kız4.00 7.006.000.001.005.002.00 Erkek1.004.332.337.671.33-0.672.001.001.67 Tacikistan Kız 4.00 14.002.000.002.00 Erkek 1.502.502.006.501.501.002.001.50 Türkmenistan Kız--------- Erkek 4.002.007.000.002.000.004.00 Rusya Kız--------- Erkek 6.003.503.007.001.501.006.00 2.00 Ortalama Kız 4.954.344.259.480.560.511.942.751.71 Erkek 3.963.682.968.700.660.732.142.621.40

13 ÖSS t-testi sonuçları DersGrup N X St.df tp BiyolojiErkek 26554.41212.79932 751611,620,00* Kız 48635.17442.67313 KimyaErkek 26553.84752.77471 75169,250,00* Kız 48634.49272.94846 FizikErkek 26553.57252.64160 75166,290,00* Kız 48633.97922.70026 MatematikErkek 26559.59704.24392 75163,180,00* Kız 48639.28254.01144 CoğrafyaErkek 2655.79212.22942 75164,470,00* Kız 4863.57331.90604 TarihErkek 2655.67462.07134 75162,490,01* Kız 4863.55691.89264 DilErkek 26552.19102.80396 75160,300,75 Kız 48632.21122.66242 EdebiyatErkek 26552.32022.28308 75161,180,23 Kız 48632.38562.29400 MantıkErkek 26551.58081.24086 75161,900,06 Kız 48631.52251.28396

14 ORT Sınav Sonuçlarının Karşılaştırılması Manas Üni.Amerikan Üni.Slavyen Üni.Milli Üni. BursluÜcretliBursluÜcretliBursluÜcretli BölümKOKOKOKOKOKOKO Bilgisayar Mühendisliği 9201.4 6230.213178.5 13118.1 Uygulamalı Matematik 10192.4 2217.01232.02184.525159.613120.8 İngiliz Dili ve Edebiyatı 10189.3 Turizm İşletmeciliği ve Gezi 10186.2 44117.4 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 11182.1 Gıda Mühendisliği 5174.6 Gıda Endüstrisi 6170.3 Kimya Mühendisliği 6169.8 20155.510123.8 Biyoloji5169.2 20146.038115.3 Tarih10168.9 8170.81112.021147.551113.0 Türkoloji5166.8 Bahçe ve Tarla Bitkileri 4164.8 Çevre Mühendisliği 5153.8 21135.36115.7 Bitki Koruma4145.5

15 Nitel verilere ilişkin kişisel bilgiler f CINSIYET Kız 95 Erkek 36 YAŞ 17-2099 21-23 31 27 ve üzeri 1 FAKÜLTE Edebiyat36 Fen35 İktisat35 Mühendislik8 Veteriner12 İletişim7 BÖLÜMPDR36 Finans ve banka.19 Bilgisayar müh.8 İşletme14 Uyg. Matem23 Biyoloji13 İletişim7 SINIFI51 II60 III18 IV3 AILE DURUMUDüşük2 Orta113 Yüksek15

16 Nitel verilere ilişkin puan ve ders dağılımı GİRİŞ PUANI 120-17097 171-22015 221-2500 251--5 KOLAY DERS Matematik50 Fizik4 Kimya3 Tarih24 Kırgızca33 Biyoloji21 İngilizce4 Kırgız Edebiyatı10 Coğrafya12 Mantık3 Rusça8 ZOR DERS Matematik31 Fizik47 Kimya56 Tarih7 Kırgızca2 Biyoloji7 İngilizce3 Kırg. Edebiyat1 Coğrafya2 Mantık0 Rusça1 Geometri1 Fen dersleri6 Edebiyat dersleri1

17 Nitel veriler okul başarısı 1.TEMAALT TEMALAR f Hazırlanmamış Okul Başarısı İyi 8 Nedensiz 9 Düzensiz Sevdiği Dersleri 2 Kısa Süre Kala 11 Nedensiz 7 Düzenli Bireysel olarak 15 Soru çözme 11 Test Kitapları 6 Cıynak 1 Geçmiş sorular 1 Ders Tekrarları 3 İnternet 2 Dershane 6 Kurs 2 Özel Ders 2 TOPLAM 86

18 ÖSS Başarı Analizi-Nitel Veriler ÖSS BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ÖĞRENCİ TemalarAlt Temalarf ERGENLİKErgenlik Genel3 Ciddiye Almama10 Aşırı Duygusallık1 Başka Şeylere İlgi Duyma 1 Özgüven Eksikliği2 Geleceğe YönelimAmaçsızlık11 Yetenek-Zeka3 Çalışmama Alışkanlığı34 Yanlış Yöntem seçimi3 Disiplinsizlik3 Tembellik9 Sorumsuzluk1 Öğrenmeye karşı isteksizlik 7 Zaman Yönetimi6 Torpil-İltimasTorpil ve Rüşvet1 KaygıStres-Heyecan-Panik12 Sosyo-Ekonomik Durum Köy İşleri ve Çalışma Zorunluluğu 3 Sınav SistemiSınav Tecrübesi2 ORT’ ye Yönelim1 DiğerŞanssızlık1 Unutkanlık3 Hastalık1 Kopya Çekerim Düşüncesi 1

19 Öğretmen Mesleki Yetersizlik Tecrübesizlik1 Dikteye Dayalı Ders İşleme 1 Mesleki Yetersizlik Genel14 Ayrımcılık Başarılı, Akraba ve Zenginlilere İltimas 1 Rüşvet1 İletişim Korku vb. nedenlere dayalı iletişimsizlik 6 Rol-Model olamama4 İstihdam Öğretmen Eksikliği-Branş dışı derse girme 3 Eğitim Sistemi Öğretim programları ve Yöntem Bilgi Yoğunluğu2 Uygulama Eksikliği5 Ezbere dayalı öğretim3 Derslerin Sıkıcılığı2 Rehberlik-Yönlendirme Yeteneklerin göz ardı edilmesi 1 Sınavlara yönlendirme eksikliği 3 Okulda Disiplin Verilmemesi 1 Eğitimin Yapısal Sorunları Eğitim sisteminin yanlışlığı 10 Köy-Şehir dengesizliği10 Sınav için Alan dışı derslerden 9 ÖSS Başarı Analizi-Nitel Veriler

20 Sınav Yapısal Sorunlar Soruların Fazlalığı 1 Zaman Yetersizliği 2 Başka alanlardan gelenlere (İngilizce) yönelik hazırlık olmaması 2 Soruların tüm eğitim düzeylerini kapsaması 1 Soru-Eğitim Sistemi dengesizliği 3 Öğrenci AlgısıTestler 2 Doğru-Yanlış uyumu 2 Rehberlik Sorunları Sınav konusunda öğrencilerin bilgilendirilmeme si 5 Okulda mesleki yönlendirme olmaması 1 Gözetmen Tutumu 2

21 Aile Rol-Model Olma İlgisizlik7 Yol Göstermeme 3 İletişim Fikirlere Karşı Tutumlar 1 SED Eğitim Materyallerini Temin Etmeme 2 Fiziki Koşulların Yetersizliği 2 ÖSS Başarı Analizi-Nitel Veriler

22 Öğrenci Görüşlerine Dayalı Yorumlar; Öğrenci-Öğretmen Kategorisi  “notlara bakmıyor, çalışmıyor ve değer vermiyordum” (Ö-14)  “acı, kızgınlık, üzüntü ve en küçük kırgınlık bile etkiliyordu” (Ö-54)  “sınavı kazanırsam okurum, bildiğim kadar yaparım, herhangi bir bölüme geçerim” (Ö-49)  “öğrencilerin köyde çok işleri olduğundan çalışmaya vakti kalmıyor” (Ö-25),  ’matematik öğretmenimiz kendi yazdığı soruyu çözemiyordu, öğretmenlerin sınıf hakimiyeti yoktu’(Ö-20),  ‘öğretmenler yetersiz kalıyorlar’(Ö-39),  ‘öğretmenlerin tecrübesiz olması’(Ö-8),  ‘bize yol gösterilseydi daha başarılı olabilirdik’ (ö-20)

23  ‘bazı öğrenciler para vererek derslerini geçiyorlardı, ÖSS başarısı bu öğrencileri ilgilendirmiyordu’(Ö-49)  ‘okulların çoğunluğunda öğretmenler maddi durumu iyi olan ve her konuyu anlayan çocuklarla ders işlerler, eşit davranmadıkları için diğer çocukların ders çalışma isteği azalır’ (Ö-7)  ‘öğretmenlerle aşırı korku vb. nedenlerle ilişki kurulamaması’ (Ö-17),  ‘bazen öğretmeni sevmeyince dersi okumak zor geliyor’ (Ö-34)  ‘öğretmenlerimiz sadece maaşlarını almak için derse giriyordu’(Ö-20),  ‘bazı okullarda öğretmen az olduğundan bir öğretmen iki-üç dersi vermek zorunda kalarak öğrencilere az bilgi verir’(Ö-26)  ‘benim okulumda fizik öğretmeni yoktu 3 yıl hiç fizik görmedim ve şimdi de bu dersten hiçbir şey bilmiyorum’ (Ö-55) Öğrenci Görüşlerine Dayalı Yorumlar; Öğrenci-Öğretmen Kategorisi

24  “Çok fazla ders olduğu için öğrenci hangi derse hazırlanacağını bilmiyor. Sonunda hiç bir derse hazır olmadan gelir” (Ö-53),  “Okulda sınava hazırlamıyor” (Ö-27),  “Öğrenci okuldayken olimpiyat, deneme sınavlarına önceden hiç katılmadıysa, sınava girdiği zaman korku ve heyecan güçlü olur, bu ise sınav başarısızlığını ortaya çıkarabilir” (Ö-38),  “Pratik yok (çok az)” (Ö-41),  “(Hocaların) Ders anlatmaktan anladıkları şey ise ezber yapıp gelmekti” (Ö- 57),  “Öğrenciler dersi sadece ve sadece ezberlerler, konu mantığını düşünmüyorlar” (Ö-36)  “Çok öğrenciler ÖSS sınavını önceden ne olduğunu bilmiyorlar... çoğunlukla sınava ilk girdiğinde panik yapıyor ve çok şey unutuyorlar” (Ö-50).  ‘Köylerin, şehirlere göre eğitim kalitesi daha düşük’ (Ö-49), ‘ ...Köylerde bilgilere (kitaplar vb. bilgi kaynakları) ulaşmak zordur’ (Ö-10) Öğrenci Görüşlerine Dayalı Yorumlar; Sınav, Eğitim Sistemi Kategorisi

25  Öğrencilerin 2014-15 yılı ÖSS sınav sonuçları incelendiğinde toplamda 7834 adayın sınava katıldığı görülmektedir. Kırgızistan genelinde yükseköğretime yerleşmek için 52777 öğrencinin sınava katıldığı görülmektedir (ORT, 2015; www.testing.kg). KTMÜ’ ye başvuran adayların Kırgızistan geneli ile karşılaştırıldığında yaklaşık her yedi öğrenciden birinin KTMÜ öğrenci olmak gibi bir amacının olduğu söylenebilir.  Kırgızistan genelinde yükseköğretime yerleşen öğrenci sayısının 18438 öğrenci olduğu KTMÜ’ ye yerleşen öğrenci sayısının ise Kırgızistan genelinden toplam 1067 öğrenci olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre Kırgızistan genelinde yükseköğretime yerleşenlerin yaklaşık % 6’ sının KTMÜ’ de öğrenim gördüğü söylenebilir. SONUÇ

26  Öğrencilerin, ÖSS sınavı sonuçları değerlendirildiğinde; sınava giren öğrencilerin genel olarak sözel derslerden başarısızlığı ve bu derslerdeki doğru cevap ortalamalarının düşüklüğü göze çarpmaktadır.  Coğrafya dersinden sınavda yer alan 12 sorudan öğrencilerin ortalama net sayısı 0,65; Tarih dersinde benzer şekilde 12 sorudan ortalama net sayısının 0,60 olduğu görülmektedir. Dil sorularında 20 sorudan 2,20, Edebiyat sorularından ise 12 sorudan 2,36 net çıkarıldığı görülmektedir.  Öğrencilerden elde edilen veriler daha detaylı incelendiğinde 12 biyoloji sorusundan öğrencilerin 4,90 neti, 12 kimya sorusu içinde 4,26 netleri, 12 Fizik sorusu içinde 3,84 netleri olduğu, 24 matematik sorusu içinde ise 9,39 netlerinin olduğu görülmektedir. SONUÇ

27  Bu sonuçlar; Türkiye’ de 2014 yılı YGS sonuçları ile kıyaslandığında Türkiye’ de YGS sınavına giren 1.950.163 adayın temel dersler bazında ortalama netlerinin dağılımında Türkçe 18.7, Sosyal Bilgiler 11.2, Temel Matematik 6.1 ve Fen Bilimleri 3.5 olarak tespit edilmiştir. (www. dokuman/osym.gov.tr.html.)  Bu sonuçların soru sayılarının KTMÜ ÖSS sınav soruları ile eş olmaması ile birlikte derslerin gruplanarak başarı yüzdeleri karşılaştırıldığında; Dil grubu olarak Türkiye’ de %46.5, Sosyal Alan Grubu % 28, Matematik % 15.2, Fen Bilimleri Grubu başarısının ise % 8.7 olduğu görülmektedir.  Bu sonuçlar KTMÜ ÖSS sonuçların yüzdelik başarı oranlarına göre dağılımı ise Dil grubu olarak %15.3, Sosyal Alan grubu olarak % 16.3, Fen Bilimleri Alanı olarak % 36.1 ve Matematik başarısı olarak % 39.1 olduğu görülmektedir. Bu iki karşılaştırmada Kırgızistan genelinde Matematik ve Fen Bilimleri alanında öğrencilerin daha başarılı oldukları görece olarak söylenebilirken, Türkiye’ de ise Sosyal Alanlar ve Dil grubu başarısının görece daha yüksek olduğu söylenebilir. SONUÇ

28 Yukarıdaki sonuçlar uluslararası öğrenci başarısı açısından değerlendirildiğinde bu araştırmanın sonuçlarını doğrular nitelikte bulgulara ulaşılmıştır. Uluslararası, Fen-Okuma ve Matematik başarısını ölçen PISA sınavında 2006-2009 yıllarında yapılan sınavlarda Kırgızistan; 2006 yılında yapılan sınavda 57 ülke arasında 57. Sırada yer alan Kırgızistan 2009 yılında yapılan sınavda da 65 ülke arasında 65. Sırada yer almıştır. PISA; Uluslararası öğrenci başarısını belirlemeyi amaçlayan PİSA’ nın temel amacı her bir ülkenin eğitim sisteminin 15 yaş grubu gençlerini ne denli iyi eğittiğini ölçmektir. 2009 yılında 15 yaşında olan öğrencilerin 2014 yılında 20 yaşında oldukları düşünüldüğünde ve yapılan bu araştırmada örneklem grubunun da 17-23 yaş arasında bir yığılma özelliği gösterdiğinde PISA sonuçlarının yapılan araştırma sonuçlarını doğruladığı söylenebilir. SONUÇ

29  Yapılan araştırmada; kız ve erkek öğrencilerin her ders için net ortalamaları karşılaştırmalı bir şekilde belirlenmiştir. Sonuçlar incelendiğinde kızların sınavda yer alan sekiz ders ve bu derslerdeki netler üzerindeki başarı durumlarının erkeklere oranla daha başarılı oldukları görülmüştür.  Kız öğrencilerin bu başarılarının yanı sıra bölge bazında sonuçlar değerlendirildiğinde “Batken” den sınava katılan öğrencilerin kız ve erkek olarak diğer bölge öğrencilerine oranla daha iyi sonuçlar elde ettikleri görülmektedir.  Kız öğrenciler ve bölge açısından değerlendirildiğinde de Batken den sınava katılan kız öğrencilerin diğer bölgelerden katılan kız öğrencilere oranla daha başarılı oldukları söylenebilir. SONUÇ

30  Sonuç olarak, KTMÜ, Kırgızistan genelinde tercih edilen bir üniversitedir. Yükseköğretime geçiş de yaklaşık her 7 öğrenciden birinin KTMÜ tercih etmesi de bunun bir göstergesidir. Ancak bu durumda, üniversitenin ücretsiz olmasının çok önemli bir faktör olduğu göz önünde tutulmalıdır.  Diğer cazip olan faktörlerin ise farklı dillerde eğitim olanağı, fiziki şartlar ve bazı bölümlerin Türkiye’ de staj yapma fırsatlarının bulunması olarak da gösterilebilir. Tüm bu şartlar dâhilinde yine de Kırgızistan genelinde yükseköğretim sınavında başarılı öğrencilerin KTMÜ’ yü tercih etmeleri üniversite ve üniversitenin geleceği açısından son derce olumlu bir sonuçtur.  KTMÜ’ nün öğrenci yerleştirme sınavı olan ÖSS sonuçları, hem KTMÜ öğrenci profilini göstermesi hem de Kırgızistan eğitim sisteminin genel bir değerlendirmesi açısından önemlidir. SONUÇ

31 KTMÜ ÖSS sonuçları ve elde edilen nitel çözümlemeler ışığında, KTMÜ’ nün sınavla ilgili bilgilendirme, rehberlik ve duyuru faaliyetlerinin daha da güçlendirmesi bir gereklilik olarak görünmektedir. Bu durum, okullarda yapılacak olan rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerini de destekler nitelikte olarak Kırgızistan eğitim sistemine bir katkı sağlayacaktır. Öğrencilerin özellikle sözel derslerdeki düşük başarı nedenleri ve sınavda yer alan sorular ve müfredat dengesi gözden geçirilerek yeni bir soru havuzu ve sınav-soru zorluk dengesi gözden geçirilmelidir. Aynı zamanda sınava başvuran adaylar ve yerleşen öğrenci sayıları dikkate alındığında mevcut koşullar altında bölüm ve kontenjanların sayısı tekrar planlanmalıdır. Ayrıca KTMÜ tarafından bir Kariyer Planlama Merkezi açılarak bu merkezin hareketli ve ülke genelinde rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerinde bulunması da düşünülebilir. Öneriler

32  KTMÜ ÖSS sınav sonuçlarının analizi, ulusal çapta eğitim sisteminin de değerlendirilmesine fırsat sağlamıştır. Bu noktada öğrencilerin başarı durumlarının pekiyi olmadığı, 2006 ve 2009 yıllarında PISA sonuçları da göz önüne alındığında eğitimde öğrenci başarısını artırmak adına atılması gereken pek çok adım olduğunu göstermektedir.  Öğrenciler derslerde ezbere dayalı bir sistemin, konu yoğunluklarının ve öğretmenler tarafından çoğunlukla dikteye dayalı bir yöntemin tercih edildiğini dile getirmişlerdir. Bu noktada müfredat, öğretmen eğitimi ve öğrenci merkezli eğitim çalışmaları planlanabilir.  Bir diğer tespit ise köy ve şehirlerdeki eğitim sisteminde yaşanan dengesizlik problemleridir. Bu problemlerin çoğu öğretmen istihdamı ve kaynaklara ulaşma noktasında toplanmaktadır. Bu durumun düzeltilmesi aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliğini de sağlayacaktır. Öneriler

33  Başka bir problem ise öğrencilerin okuldaki rehberlik ve yönlendirme faaliyetleri konusunda yaşadıkları sıkıntılardır. Bu anlamda okullarda rehberlik faaliyetleri ya da merkezi rehberlik faaliyetleri tekrar gözden geçirilmelidir.  Öğrenciler sınavlarda başarılı olma ve okul bitirmede iltimas ve çıkar sağlama konusu dile getirmişlerdir. Bu durum araştırılmalı ve eğitime duyulan ve başarının eğitim dışı faktörlerle belirlenmesi fikri bir an önce ortadan kaldırılmalıdır.  KTMÜ ÖSS sınav sonuçları KTMÜ ve ülke eğitim sistemi dışında öğrenci profili ve öğrencilerin hem eğitim hem de gelecek algısını da ortaya çıkarmada etkili olmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerden bir bölümü ÖSS sınavına çalışmama nedeni olarak, gelecek beklentisinin olmaması ve içinde bulundukları durumun belirsizliğini öne sürmüştür. Bu konuda genç bir nüfusun doğru yönlendirilmesi, öğrencilerde özgüven, özdenetim, sorumluluk ve başarı duygusunun önemli olduğunu ve bu konuda beceri ve değerlerinin geliştirilmesi gerekliliği de tespit edilmiştir. Öneriler

34 Araştırmadan elde edilen sonuçlar ışığında daha sonra yapılacak araştırmalar için araştırmacılara şu öneriler sunulabilir.  Öğrencilerin başarı ve başarısızlık durumları daha detaylı ve boylamsal analiz edilebilir.  KTMÜ öğrencilerinin ortaöğretim sürecine ilişkin daha kapsamlı ve odak grup görüşmesi tarzında çalışmalar desenlenebilir.  KTMÜ ÖSS sınavı soruları müfredat ve soru dağılımı açısından incelenebilir. Her sorunun madde güçlük indeksi tespit edilebilir.  Kırgızistan genelinde öğretmen, eğitim yöneticileri, öğrenci ve aileler ile eğitim durumunun analizi yapılabilir.  Kırgızistan Eğitim Bakanlığı için de yer alan ulusal sınav merkezi ile ortak bir çalışma yürütülüp öğrencilerin dersler bazında başarı, eksiklikleri ve alınabilecek tedbirler ortaya konulabilir. Öneriler

35 Dinlediğiniz İçin Teşekkürler…


"KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖSS SONUÇLARININ ANALİZİ КЫРГЫЗ-ТҮРК "МАНАС" УНИВЕРСИТЕТИНЕ СТУДЕНТ ТАНДОО СЫНАГЫНЫН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ ЖАНА АНАЛИЗИ Proje." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları