Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Anesteziyolog No ̈ ropatik Ağrı ve Tedavisinin Neresinde? Dr Fuat GÜLDOĞUŞ 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Anesteziyolog No ̈ ropatik Ağrı ve Tedavisinin Neresinde? Dr Fuat GÜLDOĞUŞ 2015."— Sunum transkripti:

1 Anesteziyolog No ̈ ropatik Ağrı ve Tedavisinin Neresinde? Dr Fuat GÜLDOĞUŞ 2015

2 Anesteziyolog Nerede? Oluşturan taraf Önleyen taraf Tedavi yapan taraf

3 Postoperatif ağrıda Anestezi ekibi olarak neredeyiz ?

4  Postoperatif ağrı takibimiz yeterli mi ? Erken dönem …….Akut ağrı ekibi Geç dönem ………Cerrahi bölüm işbirliği  Kronikleşen postoperatif ağrıdan haberimiz var mı? Inguinal herni/apendektomi Torakotomi/mastektomi …….vs  Anesteziye bağlı kronik postoperatif ağrı ne oranda ? Kronik bel ağrısı Baş ağrısı Poziyona bağlı nöropatiler  Preoperatif önlem ne oranda ? Preemptif/Preventif Preop önlem İntraop öneri Postop tedavi ve izlem

5 Periferik –Travmatik –İskemik –Sinir kompresyonu –Polinöropati –Pleksus yaralanması –Root kompresyonu –Trigeminal nevralji/PHN –Fantom ağrısı –Kanser ya da tedavisine bağlı periferik polinöropati Santral –İnme –Multipl skleroz –Spinal kord yaralanmaları –Sringomiyeli –Epilepsi –Yer kaplayan lezyonlar Nöropatik Ağrı

6 Ektopik deşarjlar Sinir lezyonu Spinal kord Nosiseptif afferent İnici inhibitör sistem Çıkan yollar Ağrı algılanması Periferik veya santral sinir sisteminde lezyon veya disfonksiyona karşı oluşan uygunsuz yanıt

7 Santral Sensitizasy on Sinir injuri sonrası, arka kökten artmış uyarı girişi santral sensitizasyonu oluşturabilir Ağrı algılanması Çıkan yollar İnici inhibitör sistem Sinir lezyonu Nosiseptif afferent lif Taktil uyarı Ağrı algılanması (allodynia) Çıkan yollar İnici inhibitör sistem Anormal deşarjların oluşturduğu santral sensitizasyon

8 Postoperatif nöropatik Ağrı  Cerrahi işleme bağlı Cerrahi kesiye bağlı sinir travması Ekartasyon sonucu sinir travması Deafferantasyon  Anesteziye bağlı Sinir blokları sırasında travma Santral bloklar (1/13.000-30.000) Periferik sinir blokları (%0.8-2.8) Turnikeye bağlı hasar Hasta pozisyonuna bağlı  Belirsiz Travma hastalarında preop nöropati semptom sorgulaması ve nörolojik muayene yapılmadığında, ortaya çıkan nöropatinin kaynağı belirsiz kalacaktır Periferik sinir blokları ile yapılan ektremite cerrahileri sonrası oluşan nöropatiler

9 Cerrahi İşleme Bağlı Torakotomi sonrası interkostal nöropati/Nörinom Mastektomi sonrası Fantom/Nörinom/İnterkostobrakial nevralji Kolesistektomi sonrası Fantom/Nörinom İnguinal herni onarımı ve apendektomi sonrası ilioinguinal nevralji / Genitofemoral nevralji / Nörinom Ekstremite amputasyonu sonrası Fantom/Stump

10 Kas koruyucu yöntem İnterkostal sütür tekniği Posterolateral insizyon Kesi/Retraktör/kas korunmaması/yanlış sütür tekniği

11 Mastektomi Mastektomilerde sentinel lenf nodu biyopsisi, aksiller LN diseksiyonu gereksinimini ortadan kaldırabileceğinden sinir hasarının oluşmamasını sağlayabilir İnterkostobrakial sinirin korunması da postoperatif nöropatik ağrı gelişimini azaltabilir

12

13

14 Fantom ağrısı; preempitif ve preventif uygulamalarla insidansı azaltılabilir

15 Anesteziye Bağlı

16 Santral bloklar  Santral bloklarda iğne veya kateter ile spinal korda veya sinir köklerine hasar verilebilir Direkt travma ile Radikülopati (enjeksiyonda direnç ve ağrı/GA altında işlemlerde risk artar) Konus medullaris hasarı (MR da hasar saptanması) Epidural hematom (1/150.000) veya abse (1/2.000-500.000) Kauda ekuina sendromu LA ilacın kısıtlı bir alanda birikerek BOS içinde iyi dağılamaması LA biriktiği yerde yüksek miktarlara ulaşarak toksik etki İnce iğneler ile yavaş enjeksiyona bağlı lokal birikim ve mikrokateterlerin kaudal yönde ilerletilmesi

17 Periferik Sinir Blokları Direkt iğne ile mekanik travması İğne ve LA ile mekanik ve şimik travma LA toksisitesi  ÖNLEM: USG Sinir stimülatörü Ölçüme dayalı kör yöntemler ve parestezi hissi oluşturularak yapılan uygulamaları terketmek

18  Direkt sinir travması Cerrahi yaralama Traksiyon Kompresyon İğne ile hasar İntranöral injeksiyon  İlaç toksisitesi Transient Nörolojik semptomlar (TNS) Adhesif araknoidit Hatalı ilaç enjeksiyonu  Enfeksiyon  Hematom Sinir travma nedenleri

19 Kronik ağrı ile ilişkili faktörler Cerrahinin tipi Preoperatif ağrı Akut postoperatif ağrı şiddeti Psikolojik faktörler Genetik faktörler

20  Yanlış inanışlar Cerrahi girişimin beklenen sonucu  Ağrı ve ilaçlara bireysel yanıttaki farklar Girişime bağlı Kişiye bağlı  Eğitim eksikliği “Lüzumu halinde” doz verme alışkanlığı Ağrının zararlarının bilinmemesi  Yan etkilerden korkma  Ekip eksikliği  Yanlış inanışlar Cerrahi girişimin beklenen sonucu  Ağrı ve ilaçlara bireysel yanıttaki farklar Girişime bağlı Kişiye bağlı  Eğitim eksikliği “Lüzumu halinde” doz verme alışkanlığı Ağrının zararlarının bilinmemesi  Yan etkilerden korkma  Ekip eksikliği Yetersiz Tedavi

21 Cerrahi insizyondan önce başlatılan ve cerrahi boyunca etkili olarak postoperatif ağrı gelişimini önleyen yaklaşımlardır Operasyon öncesinde veya operasyon sırasında, bölgesel veya lokal anestezi teknikleri, sistemik veya epidural opioidler, NSAİD lar kullanılmaktadır Amaç; Santral sensitizasyonu önlemek Cerrahi insizyondan önce başlatılan ve cerrahi boyunca etkili olarak postoperatif ağrı gelişimini önleyen yaklaşımlardır Operasyon öncesinde veya operasyon sırasında, bölgesel veya lokal anestezi teknikleri, sistemik veya epidural opioidler, NSAİD lar kullanılmaktadır Amaç; Santral sensitizasyonu önlemek Preemptif analjezi

22 Multimodal analjezi İki veya daha fazla sayıda analjezik yaklaşım ya da girişimsel tekniklerin uygulanması Birden fazla uygulama yolu kullanılabilir Kullanılan ajanların sinerjistik etkileri analjezik etkiyi artırabilir Kullanılan ajanların dozları azaltılarak yan etki oranı azaltılabilir

23  Farklı mekanizma ile veya farklı yerlere etki eden analjeziklerin kombine edilmesidir  Daha iyi analjezik etki  Opioid yan etkilerinin azaltılması Opioidler Reseptör NSAID’s COX inhibisyonu L.A. Ağrının modülasyonu  Farklı mekanizma ile veya farklı yerlere etki eden analjeziklerin kombine edilmesidir  Daha iyi analjezik etki  Opioid yan etkilerinin azaltılması Opioidler Reseptör NSAID’s COX inhibisyonu L.A. Ağrının modülasyonu Multimodal (dengeli) analjezi

24 Ağrıyla uyarılan duyarlılaşmayı kontrol edebilen, herhangi bir ameliyat öncesi analjezik rejimi içeren, preemptif analjezinin daha geniş bir uygulamasıdır NMDA reseptör antagonistleri: Ketamin, dekstrometorfan Epidural LA+ketamin Gabapentin Epidural neostigmin Lidokain EMLA + gabapentin Preventif Analjezi (Koruyucu analjezi)

25 Cerrahi Perkins & Kehlet Macrae Mastektomi11 - 49 %23 - 49 % Torakotomi22 - 67 %5 - 67 % Kolesistektomi3 - 56 %3.4 - 27 % İngüinal Herni0 - 37 %15 - 63 % VasektomiN/A0 - 37 % Cerrahi Sonrası Kronik Ağrı

26 Postoperatif ağrıya yaklaşım  Postoperatif ağrının kronikleşme potansiyelinin öngörüsü  TEDAVİ Preoperatif önlemler İntraoperatif yaklaşımlar Postoperatif etkin ağrı tedavisi  Postoperatif kronik ağrının tanımlanması (apendektomi, inguinal herni onarımı sonrası gibi)  Mekanizmasına göre ağrı tedavisi seçimi

27 Anesteziyolog nöropatik ağrının neresinde Nöropatik ağrı oluşturma++++ Nöropatik ağrı önleme++++ Nöropatik ağrı tanımlama+/_++ Nöropatik ağrı izleme_+ Nöropatik ağrı tedavisi_+ Varolan Olması gereken

28 Anesteziyolog Nerede? Oluşturan taraf Önleyen taraf Tedavi yapan taraf

29 Klinik Yetkinlik: Bilgiyi, kişisel, sosyal ve/veya metodolojik becerileri tıbbi kararlar konusunda kullanabilme yeteneğidir; Girişimsel Yetkinlik: Bilgiyi, kişisel, sosyal ve/veya metodolojik becerileri tıbbi girişimler konusunda kullanabilme yeteneğidir. T: Hastaya tanı koyma ve sonrasında tedavi için yönlendirebilme düzeyi TT: Ekip çalışmasının gerektirdiği durumlar dışında herhangi bir desteğe gereksinim duymadan hastanın tanı ve tedavisinin tüm sürecini yönetebilme düzeyi 3 : Karmaşık olmayan, sık go ̈ ru ̈ len tipik olgularda girişimi uygulayabilme du ̈ zeyini ifade eder. 4: Karmaşık olsun veya olmasın her tür olguda girişimi uygulayabilme düzeyi SPİNAL ANESTEZİ UYGULAMALARI4 EPİDURAL ANESTEZİ UYGULAMALARI4 KAUDAL ANESTEZİ UYGULAMALARI 3 KOMBİNESPİNAL- EPİDURAL ANESTEZİ UYGULAMALARI 4 U ̈ ST EKSTREMİTE SİNİR BLOKLARI3 ALT EKSTREMİTE SİNİR BLOKLARI3 HASTA KONTROLLU ̈ ANALJEZİ 4 AĞRI O ̈ LC ̧ U ̈ M YO ̈ NTEMLERİ UYGULANMASI 4 AĞRISIZ DOĞUM3

30 TEŞEKKÜRLER


"Anesteziyolog No ̈ ropatik Ağrı ve Tedavisinin Neresinde? Dr Fuat GÜLDOĞUŞ 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları