Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YEDİTEPE & SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI YAZILI SINAVI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YEDİTEPE & SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI YAZILI SINAVI"— Sunum transkripti:

1 YEDİTEPE & SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI YAZILI SINAVI

2 1. Göğüs Cerrahisi’nin özelliklerine dair ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Meme, göğüs duvarı üzerinde yer almasına rağmen hastalıkları genel cerrahinin kapsamına girer. B) Standart akciğer grafisi rutindir. Radyolojik incelemenin ilk basamağıdır. Anamnez ve fizik muayene şarttır fakat yanılmak mümkündür, o nedenle değerlendirme için önemlidir. C) Tüberküloz, ampiyem, akciğer hidatik kisti, bronşektazi, akciğer kanseri, KOAH başta olmak üzere birçok hastalık tamamen veya büyük ölçüde önlenebilir. D) Teşhis için cerrahi yöntemlere gereksinme olabildiği gibi, çoğu zaman teşhis ve tedavi birlikte gerçekleştirilir. E) Polikliniğe akciğer kanseri dışında doğrudan müracaat eden hasta sayısı yok denecek kadar azdır.

3 2. Aşağıda görülen işlem, invaziv tanı işlemlerinden hangisidir ?
Bronkoskopi Torasentez Mediastinoskopi Özofagoskopi Torakoskopi

4 3. Bronkojenik kist’in özeliklerinden aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) En sık subkarinada yerleşir B) Bası semptomları oluşturabilir C) İntraparankimal yerleşebilir D) Düzensiz sınırlı solid lezyonlardır E) Tanıda sıklıkla bilgisayarlı akciğer tomografisi yeterlidir

5 4. Aşağıdaki akciğer kanseri histopatolojik tiplerden hangisi en agresif tümördür?
A) Küçük hücreli akciğer kanseri B) Yassı hücreli kanser C) Adenokarsinom D) Tipik karsinoid tümör E) Atipik karsinoid tümör

6 5. Pnömotoraks tedavisinde hangisi temel ilke değildir ?
A) Nükslerin önlenmesi B) Akciğerin tam ekspansiyonunun sağlanması C) Semptomların ortadan kaldırılması D) O2 satürasyonunun %90’nın üstünde tutulması E) Komplikasyonların önlenmesi

7 6.

8 7.

9 8. VATS ile hangi cerrahi işlem yapılamaz ?
A) Özofagus kanserinde rezeksiyon B) Akciğer kanserinde lobektomi C) Pnömotoraksda büllektomi D) Torakoplasti E) Diyafram plikasyonu

10 9. Postentübasyon trakea stenozunda darlığın oluşma evreleri hangi şıkta doğru sıralama ile verilmiştir? A) Fibroz – iskemi – kompresyon – inflamasyon – stenoz B) İnflamasyon – iskemi – kompresyon – fibroz – stenoz C) İskemi – inflamasyon – fibroz – stenoz – kompresyon D) Fibroz – stenoz – kompresyon – iskemi – inflamasyon E) Kompresyon – iskemi – inflamasyon – fibroz – stenoz

11 10. Özofagus patolojilerinde uygulanan ameliyat şekli hangi şıkta yanlıştır?
A) Leiomyom – Enükleasyon B) Özofagus kisti – Kistotomi+Kapitonaj C) Divertikül – Divertikülektomi D) Özofagus ca – Özofajektomi E) Akalazya – Modifiye Heller

12 11.

13 12.

14 13.

15 14.

16 15.

17 16. Radyolojik tanınız nedir?
A) Divertikül B) Akalazya C) Özofagus kanseri D) Leiomyom E) Hiyatal herni

18 17. Otuz yaşındaki erkek hasta, geçirdiği trafik kazası sonrası acil servise getirilmiştir. Şiddetli solunum sıkıntısı, boyun venlerinde dolgunluk, hipotansiyon saptanan hastanın göğsünün sağ tarafında solunum sesleri duyulmamaktadır. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Akciğer kontüzyonu  B) Hemotoraks C) Tansiyon pnömotoraks  D) Akciğer hematomu E) Şilotoraks

19 18. Kist hidatikte en sık kullanılan ilaç hangisidir?
A) Mebendazol B) Albendazol C) Metranidazol D) Niklozamid E) Praziquantel

20 19. Aşağıdakilerden hangisi göğüs travmalı bir hastada akciğer parankimine ait görülebilecek bir patoloji değildir? A) Pulmoner kontüzyon B) Travmatik akciğer kistleri C) Travmatik asfiksi D) Pulmoner hematom E) Erişkin sıkıntılı solunum sendromu

21 20. Aşağıda sağ yanda görülen göğüs travmalı bir vakaya ait olan akciğer grafisinde hangi patolojiler birliktedir? A) Multipl kot fraktürü B) Multipl kot fraktürü + skapula fraktürü C) Multipl kot fraktürü + klavikula fraktürü D) Multipl kot fraktürü + pnömotoraks E) Multipl kot fraktürü + skapula fraktürü + klavikula fraktürü

22 21. Diyafram patolojilerinden hangisine abdominal yolla genellikle yaklaşılmaz?
A) Morgagni hernisi B) Bochdalek hernisi C) Travmatik diyafram rüptürü D) Hiyatal herni E) Diyafram evantrasyonu

23 22. Aşağıdakilerden hangi özofagus patolojisinde hastada semptom yoksa ameliyat pek düşünülmez?
A) Traksiyon divertikülü B) Pulsiyon divertikülü C) Leiomyom D) Kanser E) Bronkoözofageal fistül

24 23. Akciğer grafisinde plevral sıvı saptanan bir hastada tanıya varmak için aşağıdaki sıralamalardan hangisi daha uygundur? A) Toraks USG, PET-BT, Torakotomi B) Torasentez, Kapalı plevra biyopsisi, VATS C) Toraks BT, PET-BT, Torakotomi D) Toraks BT, Bronkoskopi, VATS E) Toraks USG, Bronkoskopi, VATS

25 24. Göğüs travmalı bir hastada aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ciltaltında hava varsa sebep büyük olasılıkla pnömotorakstır B) Göğüs üst kısmında, kollarda, boyun ve yüzde siyanoz, ödem ayrıca subkonjonktival kanama travmatik asfiksiyi akla getirebilir C) Trakeobronşiyal ve diyafram rüptüründe, yıllar sonra bile cerrahi onarım mümkündür. D) Pulmoner kontüzyonda konservatif tedaviye cevap alınamazsa cerrahi düşünülmelidir. E) Hemo ve/veya pnömotoraks mevcudiyetinde kapalı kapalı sualtı göğüs drenajı düşünülmelidir.

26 25. ‘Mediasten hastalıkları’ dersini anlatan eğitim görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doç.Dr. İrfan Yalçınkaya B) Prof.Dr. Sina Ercan C) Doç.Dr. S. Volkan Baysungur D) Doç.Dr. Cansel A. Öztürk E) Doç.Dr. Çağatay S. Tezel

27 GEÇMİŞ OLSUN

28 “Süreyyapaşa Göğüs Cerrahisi Kliniği” adresini ZİYARET EDİNİZ LÜTFEN
FACEBOOK “STAJ SONU TOPLU FOTOĞRAFI ve diğer fotoğrafları EDİNMEK İÇİN” “Süreyyapaşa Göğüs Cerrahisi Kliniği” adresini ZİYARET EDİNİZ LÜTFEN


"YEDİTEPE & SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI YAZILI SINAVI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları