Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sezeryanda hangi rejyonel teknik Prof. Dr. Ayten BİLİR Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sezeryanda hangi rejyonel teknik Prof. Dr. Ayten BİLİR Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Sezeryanda hangi rejyonel teknik Prof. Dr. Ayten BİLİR Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

2 ‘Gebe hastada rejyonel anestezi fantazidir’ Prof Dr Sacit GÜLEÇ 2

3 Gebeliğin neden olduğu fizyolojik değişiklikler İki kişinin aynı anda düşünülmesi gerekir; Anne ve bebek 3

4  Anestezi ile ilişkili mortalite genel anesteziden çok daha düşüktür  Entübasyona ve havayolu ile ilişkili güçlükle mücadeleye gerek yoktur.  Pulmoner aspirasyon riski çok daha düşüktür.  Anne bebeğin çıkışına tanık olur.  Anne genellikle daha mutludur.  Bebeğin anestezik ajanlara maruziyeti yok denecek kadar azdır.  Uterus relaksasyonu ve atonisi üzerine etkisi yoktur.  Cerrahi işlemin bitiminde derlenme için zamana gerek yoktur. NEDEN REJYONEL ANESTEZİ???? 4

5  Farmakolojik değişiklikler  Anatomik değişiklikler  Fizyolojik değişiklikler Lokal anesteziklere duyarlılığın değişmesi Epidural ve vertebral foraminal venlerde genişleme Epidural anestetik ajanın çıkışının azalması Lumbosakral BOS miktarının azalması BOS yoğunluğunda azalma Vertebral ligamantöz yapılarda değişiklikler Lomber lordoz ve torasik kifozda değişiklikler Hemodinamik stabilite sempatik sisteme daha bağımlı hale gelir Gebelikte rejyonel girişimleri etkileyen değişikliler 5

6 6

7 Rejyonel anesteziye hazırlık  Gebenin bilgilendirilmesi ve onayının alınması  Aspirasyon profilaksisi  Hipotansiyondan korunma amacı ile sıvı tedavi planı  Kristaloid 10-20 mg/kg hipotansiyon insidansı %71 % 55  Kolloid 500 ml hipotansiyon insidansı %71 % 40-50  Profilaktik efedrin ???? 7

8  Hastanın işlemi reddetmesi  Koagulopati  Septisemi  Girişim yerinde enfeksiyon  Kafa içi basınç artışı Kontraendikasyonlar 8

9 SEZERYANDA REJYONEL TEKNİKLER Spinal anestezi Epidural anestezi Kombine spinal epidural anestezi 9

10 SPİNAL ANESTEZİ  Sezeryanda en sık tercih edilen tekniktir.  Postdural ponksiyon başağrısı insidansı (~1:400)  Teknik olarak daha kolaydır.  Başarı şansı  Blok kalitesi  Sistemik lokal anestezik toksisite riski yoktur.  Bebeğe ilaç geçiş riski minimaldir. 10

11  Oturur veya sağ yan pozisyon önerilir.  Cerrahi için sensoriyel bloğun T4 seviyesine yükselmesi istenir.  Seviyeyi etkileyen faktörler  İlaca ait özellikler  Hastaya ait özellikler  Gebeliğin sebep olduğu değişiklikler SPİNAL ANESTEZİ 11

12 Lokal anestezikler DozEtki başlama zamanı Etki süresi Bupivakaine7,5-15 mg3-9 dk75-120 dk Lidokain70-90 mg3-5 dk45-75 dk Levobupivakain7,5-15 mg3-9 dk75-120 dk SPİNAL ANESTEZİ OpiodlerDoz Fentanil10-25 µg İntraoperatif hasta konforunu arttırır Sufentanil2,5-5 µg İntraoperatif hasta konforunu arttırır Morfin100-200 µg Uzun etki ile postoperatif analjezi sağlar Wong CA, Norris MC. Acute stiuations; Obstetrics. Raj PP (edt) Regional Anesthesia. Churchill Livinstone 2002, 471-505 12

13 13

14 14

15 15

16  Anestezi seviyesinin yetersiz olması  İşlemin tekrarı???  Genel anestezik ajanlarla destek  Yüksek seviyeli blok  Hipotansiyon  Bulantı, kusma  Titreme  Omuz ağrısı  Prekordiyal ağrı Sorun??? 16

17  Kompresyon Alt ekstremite venlerinde dilatasyon  Uterin perfüzyon maternal tansiyondan bağımsız olarak düşer.  Sol yan pozisyon;  Aort kompresyonu azalır  Yeterli venöz dönüş sağlanır Maternal kardiak output ve kan basıncı artar Uterin venöz basınç artışı engellenir  Uterin arter perfüzyon basıncı korunur. SUPİN HİPOTANSİYON AORTAKAVAL BASI 17

18  Doğum analjezisi amacı ile kateterin yerleştirildiği gebeler  Hızlı gelişen sempatik blokajın istenmediği durumlar (kardiyak hastalıklar)  Motor bloğun daha az olmasının istendiği durumlar (abdominal ve interkostal kasların kullanıldığı pulmoner hastalıklar)  Blok süresinin uzun olması istendiği durumlar EPİDURAL ANESTEZİ 18

19 AVANTAJDEZAVANTAJ Epidural kateterizasyon Blok kontrollü yükselir Hipotansiyon riski düşüktür Süre sınırlaması yoktur Blok oturma süresi uzun Blok yoğunluğu ve seviyesi yetersiz olabilir Dural ponksiyon ve başağrısı riski Tek doz spinal anestezi Hızlı Güvenilir Süre sınırlı Hipotansiyon riski yüksek Dural ponksiyon ve başağrısı riski 19

20 EPİDURAL ANESTEZİ Lokal anestezikler Bupivakain %0,575-125 mg Uzun etki süresi, kardiyotoksik Ropivakain %0,575-125 mg Düşük kardiyotoksisite Levobupivakain %0,5125-150 mg Düşük kardiyotoksisite 2-Kloroprokain %3450-750 mg En hızlı etki başlangıcı, kısa etki süresi Lidokain %2300-500 mg Hızlı etki başlangıcı Opioidler Morfin3-5 mg Postoperatif 16-24 saatlik analjezi Fentanil75-100 µg İntraoperatif analjezi kalitesini arttırır Sufentanil50 µg İntraoperatif analjezi kalitesini arttırır 20

21 Yetersiz anestezi seviyesi  Lokal anesteziğin epidural alanda yeterli dağılamaması (T4-S5)  Tek taraflı, yamalı blok  İlk dozun % 20 oranında tekrarı  Spinal blok  Yüksek spinal blok riski  Genel anestezik ajanlarla destek Sorun??? 21

22 Epidural ve vertebral foraminal venlerde genişleme Epidural kateterin intravasküler yerleşimi veya migrasyonu 22

23  3 aşama; 1.‘tam’ doz spinal ile süre ve seviyenin yetersiz olduğu durumlarda epidural uygulama 2.Azaltılmış dozda spinal uygulama ile tamamlayıcı epidural uygulama 3.Epidural salin kullanılarak hacim genişletilmesi-düşük doz spinal uygulama ile dural sak kompresyonu  ‘İğne içinden iğne’geçirme yöntemi  Ayrı iğne, ayrı aralık Kombine Spinal Epidural Anestezi 23

24 AVANTAJLARIDEZAVANTAJLARI Hem spinal hemde epidural anestezinin avantajlarına sahiptir. Titrasyona izin verir Total ilaç dozunun azaltılması potansiyeline sahiptir. Teknik olarak zaman alıcıdır. Dural ponksiyon ve başağrısı riski taşır. Kombine Spinal Epidural Anestezi 24

25 1.Spinal başarısızlık oranı düşer  Seviyenin hızlı düştüğü hastalar  Uzamış cerrahi 2.Hemodinamik değişiklik oranı düşer, istenmeyen seviye artışları azalır  Kardiyak hastalar Kombine Spinal Epidural Anestezi 25

26  Oturur pozisyon lokal anestezik ajanın sakral göllenmesi yetersiz anestezi seviyesi  Lateral pozisyon hipotansiyon riski daha yüksek  Epidural kateterin subaraknoid yerleşimi yüksek spinal blok Sorun??? 26

27 AVANTAJLARIDEZAVANTAJLARI SPİNAL KATETER Kombine spinal epidural bloklara benzer avantajlar Hızlı blok oluşma süresi Teknik olarak zor. Dural ponksiyon ve başağrısı riski ??? EPİDURAL ANALJEZİDEN SONRA SPİNAL BLOK Epidural ile kıyaslandığında daha kaliteli anestezi Bloğun yükselme riski 27

28 28

29  Postdural başağrısı  Hemodinamik bozukluklar  Nörolojik komplikasyonlar  İğne aracılığı ile spinal kord, kauda ekina, sinir kökü hasarı  Spinal hematom  Menejit, araknoidit  Nörotoksisite  Kullanılan katetere veya ajanlara bağlı istenmeyen etkiler  Kateterin kopması  Kateterin intravaskuler yerleşimi vya migrasyonuna bağlı toksisite  Sırt ağrısı Rejyonel blokların komplikasyonları 29

30 30

31 31

32  Enjektöre gelen BOS’un subaraknoid aralığa geri verilmesi  Epidural kateterin dural delikten geçirilerek subaraknoid aralığa yerleştirilmesi (12-24 saat)  Subaraknoid aralığa yerleştirilen kateterden 3-5 ml SF verilmesi  Subaraknoid aralığa bolus veya sürekli infüzyon yöntemi ile analjezik ajanın uygulanması Postdural ponksiyon başağrısının önlenmesinde BOS miktarını koruyucu yöntemler: 32

33  Gebedeki anatomik, farmakolojik ve fizyolojik değişiklikler nedeni ile rejyonel uygulamalar özelliklidir.  Spinal anestezi hemodinamik etkilerinin daha belirgin olmasına rağmen en sık tercih edilen tekniktir.  Epidural anestezi gebede kardiyovasküler sistem veya solunum sistemi problemlerinin varlığında daha güvenlidir.  Kombine spinal epidural anestezi hem spinal anestezinin avantajlarını taşıması, hem de epidural kateter ile anestezi ve analjezinin uzatılabilmesi şansına sahip olması açısından önemlidir. Sonuç olarak ; 33


"Sezeryanda hangi rejyonel teknik Prof. Dr. Ayten BİLİR Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları