Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstanbul ODTÜ Mezunlar Derneği E-Mentorluk Programı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstanbul ODTÜ Mezunlar Derneği E-Mentorluk Programı"— Sunum transkripti:

1 İstanbul ODTÜ Mezunlar Derneği E-Mentorluk Programı
Dönemi E-Mentorluk Programı Program Tanıtım Sunumu 1

2 İSTANBUL ODTÜ MEZUNLAR DERNEĞİ E-Mentorluk Programının Amacı
İstanbul ODTÜ Mezunlar Derneği, üyeleri (mentor) ile 3. sınıf bursiyer öğrencilerini (menti) bir araya getirmektedir. Program kapsamında Mentorluk Eğitimi alan mentor adayları, internet ortamında öğrenme ilişkisi desteğiyle, iş yaşamı ile alakalı tecrübelerini mentiler ile paylaşarak onlara kendi kariyer planlarını çizebilme için fikir vermektedir. İstanbul ODTÜ Mezunlar Derneği, iş yaşamına geçiş sürecine hazırlanan burisyer öğrencilere, bu öğrenme programı ile profesyonel hayatın kapılarını aralamak, bireysel ve kariyer gelişimine yönelik önemli adımları atmalarına destek olmayı amaçlamaktadır.

3 İSTANBUL ODTÜ MEZUNLAR DERNEĞİ E-Mentorluk Programının Amacı
E- Mentorluk programıyla, burs almakta olan 3. Sınıf ODTÜ öğrencileri ile İstanbul ODTÜ Mezunlar Derneği Üyelerinden oluşan Öğrenme Ortağı rolündeki gönüllü mentorlarımızı bir araya getirerek; Burs alan gençlerin özgüven, cesaret, kendi kararlarını alma gibi konularda güçlendirilmesi, Gençlerin çalışma hayatına geçişte bireysel/ kariyer becerilerinin gelişimi için desteklenmesi, yüreklendirilmesi İş dünyasından anahtar kişiler ve rol modeller ile bağımızı güçlendirmek, İş dünyasından mentorlarda sosyal sorumluluk tabanlı çalışmalara katılımın teşvik edilmesi, amaçlanmaktadır.

4 Proje Paydaşları İSTANBUL ODTÜ MEZUNLAR DERNEĞİ
Mentorlar; (Dernek üyesi – Gönüllüler) Mentiler; 3.Sınıf ODTÜ Bursiyerleri Proje Ekibi Program Koordinatörü Koordinasyon & Danışma Ekibi Proje Danışmanı

5 Program Aşamaları ve Zaman Planı
PROGRAM AŞAMALARI DÖNEMİ ZAMAN PLANI Tanıtım Mayıs-Eylül 2015 Başvurular Nisan-Haziran 2015 Başvuru İnceleme (Tarama) Haziran-Eylül 2015 Adaylarla Toplu Bilgilendirme Haziran 2015 (Mentor) Ekim 2015 (Menti) Adaylarla 1’e 1 görüşmeler Mayıs – Ekim 2015 Değerlendirme/Seçim Eylül-Ekim 2015 Mentor / Menti Aday Listeleri Ekim 2015 Eğitimler Eylül- Ekim 2015 Mentor(2 gün) Eğitimi Eylül 2015 Menti (1 gün) Eğitimi Eşleşme Başlangıç Toplantısı Kasım 2015 Görüşmeler Kasım 2015 – Nisan 2016 Değerlendirme & Program Gelişim Eylem Planı Mayıs- Haziran 2016 Yeni Dönem Hazırlıkları Nisan-Haziran 2016

6 Mentorluk ….? Mentor : Öğrenme Ortağı/ Akıl hocası/ Yönder/ Rol Modeli / Arkadaş / Dost / Ağabey-Abla Menti: Öğrenen, Mentorluk; danışman, destekleyici, öğrenme ortağı, yönderlik, koçluk, koruyucu, rol modeli ve rehber görevlerini kapsayan akıl öğretici ilişkiler bütünüdür. Mentorluk ilişkisi, iki kişinin anlayış ve güven üzerine kurduğu gizlilik içeren bir ortaklıktır. Asıl amaç genç, öğrenen kişinin bağımsızlığını ve bu yönde gelişimini desteklemektir.

7 Mentorluk Öğrenme ve gelişimi amaçlayan bir yardımlaşma ve paylaşma ilişkisidir. Mentor, zamanını, bilgisini ve çabasını kendisinden daha az deneyimli bir kişinin (menti) verimliliğini ve başarısını artırması için gereken bilgi ve becerileri kazanması amacıyla harcar. Menti’ de aktif olarak mentorunun yardımı ile gelişimini yönlendirir. Mentorluk, deneyimlerini, uzmanlıklarını ve düşüncelerini paylaşan iki insan arasındaki bir öğrenme ilişkisi ve anlaşmadır.

8 Mentorluk Türleri Geleneksel Birebir (Yüz yüze) Mentorluk
Grup veya Ekip Mentorluğu Eş Düzey Mentorluk E- Mentorluk E- Mentorluk; ve/veya web forumlar üzerinden gerçekleşir. Mesafe olduğu durumlarda avantaj sağlar. Bazı durumlarda yüz yüze görüşmeye tercih edilebilir. E-Mentorluk Yapısı grup ve Skype 1’e 1 eşleşme ve grup tartışma oturumları Haftalık görüşmeler – dakika

9 E-Mentorluk Program e-mentorluk modeli ve internet üzerinde iletişime dayalı bir öğrenme yaklaşımı kullanır. E-mentorlar ve e-menti arasındaki iletişim, haftalık yapılandırılmış plana dayalı bir program dahilinde ve Skype kullanarak gerçekleşmektedir. Buna ek olarak web tabanlı küçük grup çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Programda tarafların eğitimlerini takiben gerçekleştirilecek eşleşmeler dahilinde e-mentor ve e-mentiler, Kasım-Nisan dönemi boyunca ve/veya Skype kullanarak haftada yaklaşık dakika süreli haftada 1 veya 2 haftada 1 görüşmelerle temasta olacaklardır. Her eşleşme için oluşturulacak olan grubu dahilinde mentor- mentiler öğrenme ilişkilerine devam edebileceklerdir. Program Koordinatörü, tüm eşleşmeleri, e-grupları ve eşler arasında ki iletişimini izleyebilen, düzenli yönlendirme, hatırlatma bulunarak, eşler arasında iletişim, etkileşimi destekleyecek, geribildirim sağlayarak, sorun çözümü boyutunda destek verecek şekilde görev yapacaktır.

10 Program Uygulama Adımları, Taraflar ve Model
MENTOR ( ÖĞRENME ORTAĞI ) MENTİ (ÖĞRENEN ) ODTÜ Mezunlar Derneği üyelerinden oluşan gönüllüler Gönüllü olmak Üniversite 3.sınıf ODTÜ bursiyerleri Gönüllü olmak… PROGRAM UYGULAMA ADIMLARI Tasarım Amaç, İletişim ve Hazırlık Mentor ve menti belirlenmesi Mentor ve Menti eğitimleri Eşleme Başlangıç Toplantısı İzleme, Takip, Geribildirim, Destek Değerlendirme İyileştirme ve geliştirme

11 Program iletişim modeli
MENTİ İSTANBUL ODTÜ MEZUNLAR DERNEĞİ MENTOR Mentorun , mentinin yöneticisi ile hiçbir bağlantısı yok PROGRAM KOORDİNATÖRÜ KOORDİNASYON EKİBİ

12 E-Mentorluk Programı Yapılandırma Süreci …
09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 HAZ 1.Ay 2.Ay 3.Ay 4.Ay 5.Ay 6.Ay DEG 2015 2016 6 Aylık bir ilişki 6 AY – Haftada 1 veya 2 Görüşme Her Görüşme min dk İlk Ay İlişki Oluşturma ( Düzenli ve sık görüşmeler ) 1.5-2 Ay Hedef Belirleme 3-6 Ay Gelişim Nisan Son Hafta Sonlandırma İzleme / Değerlendirme / Geribildirim Program görüşmeler, ilişki ve gelişime dair geri bildirimler Aylık İzleme / Telefonla iletişim 2 Anket / 2.Ay ve 6 Ay. Sonu ( Mentor ve Menti ) Supervizyon (Gelişim Değerlendirme ) oturumu Değerlendirme – İyileştirme Planı

13 E-Mentorluk Seansları- Konular…?
Programın amacına ve E-Menti’nin gelişimine destek olacak her konudan konuşulabilir. Üniversiteden Kariyer Geçiş sürecine destek olmak Kendini tanımak Farkındalığını artırmak ve geribildirim almak Kendi gelişimine yönelik hedefler belirlemek Yaşam Becerilerini geliştirmek Bireysel gelişim ve öğrenme yollarını bulmak Kariyer olgunluğu ve iş hayatına dair farkındalık İlişki geliştirmek ve network’ü artırmak Yaşam/iş dengesi oluşturmak Kişisel motivasyonunu ve başarma azmini artırmak

14 Mentorluğun Mentiye Faydaları
Rehberlik ve farklı bir bakış açısı. Fikirleri denemek için güvenli ortam. Gelişim hedeflerine uygun yeni bağlantılar kurma Farklı öğrenim kaynaklarına ve anahtar kişilere ulaşma. İlişki yönetim deneyimi, inisiyatif alma, ilişkinin sorumluluğunu üstlenme Yaşam Becerilerine ilişkin deneyimler ve özgüven Kendini Tanımak, Hedeflerini belirlemek Eylem Planı, Daha az hata yapma şansı, Hatalardan maksimum öğrenebilmek, İş Hayatına, Çalışma kültürüne çabuk uyum, Ne yapmak istediklerine etkin karar verme, Kariyer Planlama Becerileri…

15 Mentorluğun Mentora Faydaları
Liderlik becerilerini uygulama, geliştirme fırsatı Kendi kariyer ya da gelişimine yenilikçi yaklaşım. Kendi performansını ve gelişimini yükseltmek. Kendi iş ortamı, çalışma ekibiyle olan ilişkileri konusunda içgörü geliştirme. Bir başkasının gelişimini izleme hazzı. Rutine ara verme ve yansıtma fırsatı. Farklı bir jenerasyonu anlama. İletişim, değişim ve öğrenme alanında ki liderlik becerilerini geliştirmek Zorlanma ve Gelişim fırsatı elde etme. Aile ve iş yaşamında ki ilişkileri konusunda farkındalık geliştirme.

16 E-Mentor Aday Kriterleri
İstanbul ODTÜ Mezunlar Derneği üyesi, gönüllülerinden olmak Minumum 5 yıllık çalışma deneyimine sahip olmak. Program adımları, süreçlerine ilişkin kurallar ve sorumlulukları kabul ediyor olmak, Seçim ve eşleşme öncesi adımlarda gerekli işlem ve prosedürlerin tamamlanmasına yardımcı olmak, Başvuru ve görüşme aşamalarında doğru bilgiler vermek, söz konusu bilgiler üzerinden gerçekleştirilen tarama sürecine destek olmak, Eşleşme aşaması öncesinde gerçekleştirilen eğitim ve başlama toplantısına katılmak, Öğrenme ilişkisi boyunca gerçekleştirilecek anket, değerlendirme ve destek aktivitelerine katılmak, Bursiyer ile 6 Aylık öğrenme ilişkisi boyunca düzenli haftalık görüşmeleri yapıyor olmayı taahhüt etmek, Her seansı dakikalık görüşmeler dahilinde ilişki boyunca gerekli zaman ve enerjiyi ayırıyor olmak, Program Koordinatörü ile koordineli olarak süreci yönetmek, Program politika ve prosedürlerine bağlı kalmak, Programa ilgili dönem dahilinde 6 ay boyunca bağlı kalmak, Program boyunca gerekli geribildirim, raporlama ve değerlendirme sürecine destek olmak,

17 Adaylık ve Uygulama Sürecinde Mentordan Beklenenler
Aday seçim kriterlerini karşılamak, Program esasları ve adımları dahilinde gerekli tüm aşamalara katılım, Bir öğrenme ilişkisi oluşturma ve ilişkiyi güçlendirmek, Bir öğrenme ortağı, rol modeli olma, ilişkide öğrenene eşlik etmek, İlişki oluşumu aşamalarında destek olarak, ilişkiyi inşa etmek, Bursiyeri (mentisini) devam eden bir öğrenme ilişkisinde desteklemek, Karşılıklı olarak gizlilik, saygı, güven, anlayış oluşturmak için çaba göstermek, Amaçların belirlenmesi, hedeflerin oluşturulmasına yönelik işbirliği yapmak, Program Koordinatörü ve Program Danışmanı ile işbirliği yapmak.

18 E-Menti Aday Kriterleri
Üniversite 3.sınıf ODTÜ bursiyerlerinden olmak, Program uygulama döneminde üniversite 3. sınıf öğrencisi olmak Program adımları, süreçlerine ilişkin kurallar ve sorumlulukları kabul ediyor olmak, Seçim ve eşleşme öncesi adımlarda gerekli işlem ve prosedürlerin tamamlanmasına yardımcı olmak, Eşleşme aşaması öncesinde gerçekleştirilen eğitim ve başlama toplantısına katılmak, Öğrenme ilişkisi boyunca gerçekleştirilecek izleme, değerlendirme, gelişim değerlendirme toplantıları ve destek aktivitelerine/ oturumlarına katılmak, Mentoru ile 6 Aylık öğrenme ilişkisi boyunca düzenli haftalık görüşmeleri yapıyor olmayı taahhüt etmek, 45-60 dakika süreli görüşmeler dahilinde ilişki boyunca gerekli zaman ve enerjiyi ayırmak, Program Koordinatörü ile koordineli olarak süreci yönetmek, Program politika ve prosedürlerine bağlı kalmak, Programa bir yıllık dönem dahilinde 6 ay boyunca bağlı kalmak,öğrenme ilişkisini öncelik olarak görmek, Mentorunun ilişki süresince ayırdığı zaman, enerji ve desteğin hakkını vermek, Program aktiviteleri ve görüşmelerine katılmak, gündemli görüşmeleri için sisteme kayıt girmek, İlişkide gerekli çabayı göstermek, insiyatif ve sorumluluk almak, adım adım ilişkiyi yönetmek, Program boyunca gerekli geribildirim, raporlama ve değerlendirme sürecine destek olmak,

19 Adaylık ve Uygulama Sürecinde Mentiden Beklenenler
Menti (bursiyer) aday-seçim kriterlerini karşılamak, Gönüllü olmak, istek ve gayretini yansıtmak, Program esasları ve adımları dahilinde gerekli tüm aşamalara (başvuru ve görüşme) aktif katılım, Eşleşme öncesi gerekli tarama ve eğitim faaliyetlerine katılmak, Kendi gelişimine odaklı bu öğrenme ilişkisinde öğrenme ortağı ile işbirliği yapmak, Bir öğrenme ilişkisinin oluşturmasında ve ilişki yönetiminde adım adım sorumluluk almak, Düzenli görüşmeler ve destekleyici faaliyetler eşliğinde öğrenme ilişkisini güçlendirmek, İlişkide karşılıklı olarak gizlilik, saygı, güven, anlayış, açıklık ve dürüstlük için çaba göstermek, Kendi öğrenme ilişkisinde hedef belirlenmesi, hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmak.

20 Mentorluk Süreç Kontrol Listesi
TANITIM / BAŞVURU / ( TOPLU BİLGİLENDİRME ) ADAY BELİRLEME (BİREBİR GÖRÜŞMELER / TAAHHÜT ) MENTORLUK EĞİTİM PROGRAMLARI EŞLEŞME BAŞLANGIÇ TOPLANTISI İLİŞKİ İZLEME, DESTEK VE GERİBİLDİRİM ADIMLARI KAPANIŞ DEĞERLENDİRMESİ

21 Web Sayfasında Okunması Gereken Bölümler…?
Program Tanıtım Bilgileri Program Etkinlik Takvimi Mentor Profili Adaylık Kriterleri Menti Profili Adaylık Kriterleri Pilot Program SSS Mentor Kontrol Listesi Menti Kontrol Listesi Mentor Ön Taahhüt Formu Menti Ön Taahhüt Formu Program Tanıtım Sunumu

22 Mentor ve Menti Temin Etmesi / Tamamlaması Gereken Belgeler
Toplu Bilgilendirme Sonunda Mentor Anketi Birebir Görüşme Sonunda Ön Taahhüt Formu Referans Bilgileri Eğitim Takiben Eşleşme Öncesi Profil ve Eşleşme Tercih Formu Toplu Görüşme Sonunda Menti Anketi Aile Bilgilendirme Formu Profil ve Eşleşme Tercih Formu

23 İstanbul ODTÜ Mezunlar Derneği E-Mentorluk Programı
Keyifli bir öğrenme ilişkisi yaşamanız dileklerimizle Teşekkürler 23


"İstanbul ODTÜ Mezunlar Derneği E-Mentorluk Programı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları