Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KISA DALGA DİATERMİ (KDD)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KISA DALGA DİATERMİ (KDD)"— Sunum transkripti:

1 KISA DALGA DİATERMİ (KDD)

2 Fizyolojik etkileri Tedavide kullanıldığı yerler

3 Kısa dalga diatermi akımının vücuttaki esas etkisi dokularda ısı meydana getirmesidir
Fizyolojik etkileri temperatürün artması sonucunda ortaya çıkar.

4 Fizyolojik Etkileri Metabolizmayı arttırır: Van't Hoff kanununa göre hızlanabilme kabiliyeti olan bir kimyevi madde sıcaklık artışı ile hızlanır. Metabolizmada bir kimyevi madde olduğuna göre sıcaklık uygulaması ile hızlanır Metabolizmanın artmasının sonucunda oksijen parçalanacak,kaslara gelen besin maddeleri artacaktır

5 Sinirlerin eksitabilitesini azaltır
Sedatif Tesiri: İki şekilde olur. Kasları gevşetir Sinirlerin eksitabilitesini azaltır

6 Genel Isıyı Arttırır: Isıtılan dokudaki kan damarları dolayısıyla kan ısınır. Isınan kan, kan dolaşımı ile gittiği yerlerde ısı artışına sebep olur.

7 Ter Bezlerinin işlevini Arttırır: Genel vücut temperatürünün yükseltmesi ile ter bezlerinde de çalışmasında artış görülür. Yani elektrotlar altında terleme daha fazladır.

8 Tedavi Etkileri ve Kullanılışı
1-) İltihabi Durumlar: Kısa dalga diatermi, vazodilatasyon özelliğinden faydalanılarak iltihabi durumlarda kullanılır; fakat akut iltihabi durumlarda kullanılmaz. Çünkü vazodilatasyon sonucu eksüdasyon ve buna bağlı olarak da reabsorbsiyon hızlanır.

9 Bir iltihaplı durumun iyileşmesi için dolanımın artması, eksüdasyon ve reabsorbsiyonun meydana gelmesi lazımdır. Akut devrede ise iltihapta zaten bu durumlar vardır. Eğer bu devrede kısa dalga diatermi kullanılırsa hızlanmış olan dolanım, eksüdasyon ve reabsorbsiyon dahada hızlandırılmış olur; bunun neticesinde de ağrı artar. Subakut ve kronik durumlarda kısa dalga diatermi, subakut devrede dozaj ve tedavi süresi daha az olmak şartıyla rahatça kullanılabilir (Romatoit artrit, Osteoartrit, Bursit, Kapsülit, Tendinit v.s.).

10 2-) Travmatik Durumlar: Kısa dalga diatermi dolanımı arttırması, kaslarıgevşeterek spazmı çözmesi ve ağrı iletimini azaltması özelliklerinden faydalanılarak travmanın (akut devresi hariç) özellikle kronik devresinde rahatlıkla kullanılabilir.

11 3) Bakterial Enfeksiyonlar: Kısa dalga diatermi vücutta antikor meydana getirmesi ve lökositleri arttırması özelliğinden faydalanılarak çıbanlar, sivilceler ve apselerde kullanılabilir

12 4) Dolarım Bozuklukları: Kısa dalga diatermi hiçbir zaman tıkanıklık olan damarın üzerine veya tıkanıklığın altına uygulanmaz. Çünkü zaten iskemik olan dokuda üst kısımlardaki dolanımın artmasına bağlı olarak daha fazla metabolit açığa çıkar. Bunlar atılamayacağı için dokularda ağrılara sebep olurlar ve neticede gangren görülebilir. Kısa dalga diatermi tıkanıklık olan kısmın daha yukarısında bir kısma uygulanır. Örneğin; popliteal arterde bir tıkanıklık varsa, uygulama bu arterin çıkış yeri olan lumbal bölgeye yapılır.

13 5) Ağrı Dindirici Olarak:
a. Duyu sinirlerinin eksitabilitesini azaltır. b. Metabolitlerin vücuttan atılımının hızlanmasını sağlar. c. Eğer ağrı iltihaba bağlı ise iltihabın azalmasını salar. d. Ağrı spazma bağlı ise kas gevşetici etki yaparak spazmı çözer ve ağrıyı dindirir.

14 Kısa Dalga Diaterminin Uygulama Şekilleri
I. Kondansatör Saha Tekniği II. Kablo Sarım Tekniği

15 I. Kondansatör Saha Tekniği:
Hasta aletin rezonator devresindedir (devrenin bir parçasını teşkil eder). Kısa dalga diaterminin elektrotları bir nevi kondansatör plağı gibidir. İki elektrot arasından elektriki kuvvet çizgileri geçer. Dolayısıyla iki elektrot arasında elektriki saha meydana gelir. Isı dağılımı elektriki kuvvet çizgilerinin dağılımı ile değişir. Böylece uygulamada istenilen etkiyi elde etmek için elektriki dağılım iyi bir şekilde ayarlanmalıdır. Tedavide amaç derin ve yüzeyel dokularda eşit sıcaklık artışıdır.

16 KULLANILAN ELEKTROTLAR
Cam elektrotlar Lastik elektrotlar Kablo elektrotlar

17 1-) Cam elektrotlar: Bu elektrotlar genellikle sirkülerdir, fakat aksilla gibi düzgün olmayan bölgeler için değişik şekilde olabilirler. (üçgen elektrot gibi). Elektrotlar alete tesbit edilen kollara takılırlar. Uygulamada hem terin buharlaşmasını, hem de derinin rahatlamasını sağlamak için cam ile deri arasında aralık bırakılmalıdır. Cam yerine bakalit veya plastikten olan elektrotlar da vardır.

18 2) Lastik elektrotlar: Bunlar üzeri lastikle kaplı bükülebilir metal elektrotlardır. Avantajı vücut eğriliklerine göre ayarlanmasıdır. Uygulamada deri ile elektrot arasına ,terlemeyi engellemesi için, delikli keçe konur. Elektrotlar aniden eğilip bükülürlerse içlerindeki metal kısımları kırılabilir.

19 3) Kablo elektrodu: Üzeri lastikle kaplı kalın tel elektrotdur
3) Kablo elektrodu: Üzeri lastikle kaplı kalın tel elektrotdur. Uygulamada deri ile kablo arasında en az 1,5cm. mesafe olmalıdır.

20 Elektriki Kuvvet Çizgilerinin Özellikleri:
a. Elektriki kuvvet çizgileri bir elektrotdan diğerine geçerler (negatifden pozitife doğru).

21 B- Elektriki kuvvet çizgilerinin taşıdığı elektromotor kuvveti elektrotlar arasındaki mesafeye bağlıdır. Elektrotlar birbirinden uzaklaştıkça elektriki kuvvet çizgilerinin birinden diğerine geçmesi zorlaşır.

22 c. Elektriki kuvvet çizgileri insan vücudunun her tabakasında farklı miktarlarda yoğunlaşır. Damarları zengin olan dokuların geçirgenliği, zayıf olanlara nazaran daha fazladır; dolayısıyla ısınmaları da fazladır.

23 Elektrotların özellikleri
Elektrotların büyüklüğü Elektrotların deriye olan uzaklığı Elektrotların pozisyonları

24 ELEKTROTLARIN BÜYÜKLÜĞÜ
Normalde elektrotlar tedavi edilecek sahadan biraz büyük olmalıdır. Böylece elektriki kuvvet çizgileri kenarlara doğru yayılarak derin ve yüzeyel dokularda eşit sıcaklık meydana getirirler.

25 KÜÇÜKSE Elektrotlar tedavi edilecek sahadan küçükse deride derin dokulara nazaran daha fazla sıcaklık meydana gelir.

26 Elektrotlar tedavi edilecek sahadan çok büyükse
Elektrotlar tedavi edilecek sahadan çok büyükse, elektriki kuvvet çizgilerinin çoğu iki elektrot arasındaki havadan geçecektir.

27 Elektrotlardan biri büyük diğeri küçükse
Elektrotlardan biri büyük diğeri küçükse, elektriki kuvvet çizgileri küçük olana doğru geçecektir. Ayarlanması da oldukça zordur.

28 Elektrotların Deriye Olan Uzaklığı:
Elektrotlar deriye çok yakınsa elektriki kuvvet çizgileri deride daha fazla konsantre olur. Böylece deri derin dokulardan daha fazla ısınır. Genel olarak elektrotların deriye olan uzaklığı 1,5 - 5 cm arasında değişmektedir.

29 Elektrotlar deriden çok uzaksa elektriki kuvvet çizgilerinin bir kısmı deriye varıncaya kadar enerjisinden kaybeder ve derin dokularda istenilen sıcaklık elde edilmez.

30 Elektrotlardan biri deriye yakın, diğeri uzak ise yakın olanda deride uzakta olana nazaran daha fazla sıcaklık meydana gelir.

31 Elektrotların Pozisyonu:
Elektrotlar birbirlerine değil, deriye paralel olmalıdırlar Eğer birbirlerine paralel olurlarsa deriye yakın olan kısımlarında elektriki kuvvet çizgileri konsantre olarak deride yanık meydana getirecek; deriye uzak olan kısımlarında ise fazla miktarda enerji kaybı olacak ve istenilen sıcaklık elde edilemeyecektir

32 Uygulamada elektrotlar arasındaki mesafe elektrotların deriye olan uzaklıkları toplamından büyük olmalıdır. (A a+b ). Eğer tedavi sahası gayri muntazam bir yüzey ise elektrotlar deriye uzak mesafede olmalıdırlar.

33 Uygulama teknikleri Karşılıklı Koplanar metot Çapraz uygulama
Monopolar uygulama

34 Uygulama teknikleri Elektrotların karşılıklı olarak konması:
Bu uygulamada tedavi edilecek kısım iki elektrot arasında olur. Böylece elektriki saha derin dokulara yöneltilir. Uygulamada dikkat edilecek hususlar; elektrotların birbirine değil de deriye paralel olmaları ve çok yaklaştırılmamalarıdır.

35 Koplanar Metot: Elektrotlar tedavi edilecek kısımın aynı yüzeyine konur.Burada elektriki kuvvet çizgileri derin tabakalara inmezler.Sıcaklık yüzeyeldir. Genellikle kolumna vertebralis veya bacak gibi uzun bir uzvun distal ve proksimal kısımları üzerine uygulanır. Uygulamada iki elektrot arasındaki mesafenin elektrotların deriye olan uzaklıkları toplamından büyük olmasına dikkat etmelidir (Aa+b). Aksi takdirde elektriki kuvvet çizgileri havadan geçer ve enerjilerinden kaybederler.

36 Çapraz Uygulama: Bu metotda elektrotlar tedavinin ilk yarısında bir pozisyonda, diğer yarısında ise birincisine dik gelecek sakilde bir pozisyonda tutulur. Mesela diz eklemine yapılan uygulamada elektrotlar tedavinin ilk yarısında mediolaterali diğer yarısında ise anteroposterior olarak yerleştirilir.

37 Monopolar Uygulama: Elektrotlardan biri tedavi edilecek sahaya, diğeri ondan uzak bir yere konur veya kullanılmıyabilir. Hassas bölgelerde yüzeyel sıcaklık istenilen durumlarda kullanılır

38 II. Kablo Uygulaması Bu uygulamada doku kablonun meydana getirdiği elektromanyetik alanda ısıtılır. Kalın ve yalıtkan maddeyle kaplanan kablo elektrot, aletin rezonatör devresine bağlanır.

39 Kablo metodu kol, bacak gibi yüzeylerin tedavisinde kullanılır
Kablo uçlarının birbirine paralel olması lazımdır.

40 KDD Uygulama Tekniği 1. Alet test edilmelidir.
2. Yapılan tedavi hastaya izah edilmelidir. 3. Tedavi sandalyesi veya masası yalıtkan olmalıdır. 4. Hastaya sıcak-soğuk duyu testi yapılmalıdır. 5. Hasta rahat bir pozisyonda olmalıdır. 6. Hastanın üzerinde madeni eşya bulunmamalıdır. 7. Tedavi edilecek ekstremite açık olmalıdır. Çünkü elbise v.s. ile dielektrik sabiti değişir,hastanın sıcaklığı hissetmesine mani olur. Hasta terler ve elektriki kuvvet çizgileri terin üzerinde konsantre olarak yanık yapar. Yine elbise v.s. ile elektrotların deriye uzaklığı anlaşılamaz. 8. Derinin kuru olması lazımdır. 9. Tedavi sahasının cm yakınında hiçbir madeni eşya bulunmamalıdır. 10. Elektrotların deriden uzaklığı 1,5 - 5 cm. olmalıdır. 11. Kordonların hastaya ve birbirine değmemesi lazımdır.

41 Tedavinin Dozajı 1. Şiddeti; Hastanın ılıklık hissettiği miktarda durup tedaviye devam etmelidir. 2. Müddeti; dakikadır. 20 dakika oldukça idealdir. Akut vakalarda 20 dakikadan az verilir. 3. Tedavi arası; Klasik olarak haftada üç tedavi yapılır. Ağrılı durumlarda kontraendikasyonu yoksa tedavi hergün yapılabilir

42 Diatermi Uygulamasındaki Tehlikeler:
1) Yanıklar: Kısa dalga diatermi uygulamsında yanıklar olabilir. Şiddetli yanıklarda doku nekroze olur.Yanığın sebepleri şöyle sıralanabilir: a- Vücut içinde bulunan metaller: Vücut içinde bulunan metal eğer elektrotlara paralel ise yanık olmaz Metal elektrotlara dik ise metalin dielektrik sabiti büyük olduğu için elektriki kuvvet çizgileri metalden geçecek ve yanık meydana gelecektir

43 b. Fazla akım uygulaması.
c. Hastada sıcak-soğuk duyu bozukluğu. d. Bozuk kan dolaşımı. Hastaya verilen pozisyon iyi değil ve dolaşım engellenmişse. Sıcaklık o bölgede lokalize olarak yanığa sebep olur. e. Elektrot kablosunun veya plastikle kaplanmış madeni elektrotun hastanın derisine değmesi yanığa sebep olur.Buna engellemek için kablo ile vücut arasına delikli elektrot pedi konmalıdır.

44 2) Haşlanma: Hastanın çok terlemiş olması veya uygulamada havlunun ıslak olması ve bu şekilde kısa dalga diatermi uygulamsında hasta ekstremitenin haşlanmasına sebep olur.

45 3) Kangrenlere yol açması: Hastada vasküler bozukluk varsa o kısımdaki kan dolaşımı bozuk demektir. Kan dolaşımının bozuk olduğu sahaya kısa dalga diatermi uygulanırsa dolaşım bozukluğu daha çok artacağından dokunun gangren olması kolaylaşacaktır. Buna mani olmak için kısa dalga diatermi dolaşımı engellenmiş olan sahanın üzerindeki bir bölgeye uygulanmalıdır.

46 4) Fazla Dozaj: Akut iltihabi durumlarda kısa dalga diatermi fazla dozda verilirse ağrı gibi semptomların artmasına sebep olur.

47 5) Elektriki Şok: Alet içindeki elektriğin kısa devre ile dışarıya çıkması ile olur. Önlemek için aletler toprak hatlı yapılmalıdır.

48 6) Kıvılcımlanma: Uygulama esnasında elektrotlardan biri vücuda temas eder ve elektrodun üzerindeki yalıtkan maddede bir bozukluk varsa, deriye temas eden elektrodun metal kısmı ile deri arasında kıvılcım çıkabilir. Kıvılcımlanma fazla tehlikeli değildir.

49 7) Baygınlık: Diatermi uygulaması kan basıncını düşürür
7) Baygınlık: Diatermi uygulaması kan basıncını düşürür. Bu uygulama uzun süre devam ederse baygınlık meydana gelebilir. Bunu önlemek için uzun süreli uygulamalarda hastanın yatması şarttır.

50 8) Baş Dönmesi: Başa diatermi uygulamsı yapıldığı zaman semisirküler kanalın elektriki sahanın içine girmesi ile olur. Onun için bu tip tatbikatlarda başı iyice desteklemelidir.

51 9) Üşüme: Uzun süren diatermi uygulasından sonra hasta hemen dışarıya çıkarsa dış ortama uyamadığı için üşür ve titremeye başlar. Buna engel olmak için uygulamdan sonra hasta dakika bekletilmelidir.

52 10) Hastanın Kullandığı Cihazların Bozulması: Kalp, işitme cihazı gibi elektronik aletler kısa dalga diatermi akımının elektromanyetik alanı içine girdikleri zaman bozulurlar. Bu aletleri üzerinde taşıyan bir hasta kısa dalga diatermi ile tedavi edilmemelidir. Diatermi aleti iki metre yakınındaki aletleri bozmaktadır.

53 Kısa Dalga Diaterminin Kontraendikasyonları
1. Malign tümör ve metastatik durumlar 2. Akut kanama ve trombuslardan sonra 3. Hamilelikte karın ve bel tatbikatı yapılmaz 4. Gastroentestinal bozukluklar ve hanımlarda menstruasyon zamanlarında karın ve bel bölgesine uygulama yapılmaz 5. Arteryal tıkanmalarda tıkanan kısma veya altına uygulama yapılmaz 6. Akut iltihabi haller 7. Vücut ısısının arttığı durumlar 8. Duyu bozukluklarında uygulanmaz 9. Vücutta metal olduğu durumlarda

54 DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR
Elektrotların uzaklıkları Tedavinin dozajı Tedavinin süresi

55 ÖZEL TEKNİKLER Shunt tekniği İki ayrı aktif elektrot tekniği

56 1-Shunt Tekniği: Aynı anda birden fazla ekstremite tedavi edilmek istenildiği zaman kullanılır.
Örneğin; iki ayak bileği ekleminde şekilde olduğu gibi iki kondansatör elektrot her iki ayak bileğinin lateral yüzeyine tatbik edilir.İki yassı lastik elektrot her iki ayak bileğinin medial kısımlarına yerleştirilir ve uçları birbirine bağlanır.

57 2) İki Ayrı Aktif Elektrot Tekniği: Önkol gibi fazla kalın olmayan vücut kısımlarında, alt ve üst yüzeylerin aynı anda tedavisi gerektiği zaman kullanılır.

58 Kısa Dalga Diaterminin Lokal Tatbikatı

59 MİKRODALGADİATERMİ

60

61 Dokulara uygulanması:
Kullanılan ışınlar kısa dalga diatermi ile infraruj arasındaki mikro dalgalardır Enerji hastaya direktör (aplikatör) ile verilir. Hasta ile alet arasında temas yoktur. Mirodalga diatermi vücuda direktörlerle uygulanır. Direktörler değişik ısınma şekilleri sağlamak için değişik uzaklıklarda uygulanırlar.

62 Her bir ısınma şeklinin biçim ve ölçüsü vücut yüzeyi ile direktör arasındaki uzaklık ile direktörün şekline bağlıdır. Mikro dalga diatermi aletlerinde vücut yüzeyinden uzakta uygulanan 4 tip direktör vardır. ”A” ve “B” tipi direktörler 10 ve 15cm çapında olup yuvarlaktırlar.Isınma şekilleri daireseldir ve maximum sıcaklık perifere doğrudur. ”C” tipi direktörün eni 11-11,5 cm ,boyu 12,5 cm; “D” direktörünün eni 12,5cm ,boyu 52,5cm dir. Isınma şekilleri oval olup maksimum sıcaklık radyasyon sahasının ortasında elde edilir.

63 Uygulama Tekniği 1- Alet kontrol edilmelidir.
2- Hasta rahat bir pozisyonda olmalı ve tedavi masasının yalıtkan olmasına dikkat etmelidir. 3- Hastaya sıcak-soğuk his testi yapılmalıdır. 4- Tedavi edilecek kısım kuru olmalı ve o kısıma hiçbir şey örtülmemelidir. 5- Direktörlerin koruyucu örtüleri olmalı ve deriye paralel uygulanmalıdır. 6- Alet açıkken direktörlerin karşısında metal olmamalıdır. 7- Alet mutlaka toprak hatlı olmalıdır. 8- Saatler elektriksel alandan uzak tutulmalıdır. 9- Hastaya yapılan tedavi ve ne hissedeceği izah edilmelidir. 10- Tedavi masasında metal bulunmamalıdır

64 Mikro dalga diaterminin kısa dalga diatermiye göre avantaj ve dezavantajları
1- Uygulaması kolaydır. 2- Dozajı tam ve doğru ayarlanır. 3- Hasta için maksimum emniyetle kullanılır. 4- Lokal derin sıcaklık sağlar.

65 Dezavantajları 1- Uygulamada güçlükler vardır.Örneğin, eklemlere ancak bir yönden uygulanabilir. 2- Deri yanıkları daha çabuk oluşur. 3- Deriden yansıdığından enerji kaybı olur.Bunu engellemek için deri üzerine mm kalınlığında mycalex denilen bir mika konur.

66 Tedavi Tesirleri ve Endikasyonları
Muskulo-skeletal sisteme ait hastalıklar a- Fibrosit,myosit b- Osteoartrit,romatoid artrit c- Bursit,periartrit,tendinit d- Kas ve eklem yaralanmaları gibi travmatik durumlar Siyatik sendromları Travmadan sonra oluşan eklem hareket bozuklukları

67 MDD’nin Tehlikeleri ve Kontraendikasyonları
Mikro dalga diatermi uygulamasında olabilecek en belli başlı tehlike yanık ve haşlanmaların oluşmasıdır. Kontraendikasyonları ise aşağıda sıralanmıştır. Aktif iltihabi durumlar Aktif olarak kanayan veya kanama eğilimi olan durumlar Malign tümörler Hamilelik Duyu bozukluğu olan deri sahaları Ödemli veya üzeri alçı ile kapatılmış yerler Metal olan yerler Büyüyen kemiklerin epifizleri üzerine Genital organlar üzerine İskemik sahalar üzerine


"KISA DALGA DİATERMİ (KDD)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları