Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kırklareli İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Ar-Ge Birimi MAL İ YETLEND İ RME Esra ERARSLAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kırklareli İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Ar-Ge Birimi MAL İ YETLEND İ RME Esra ERARSLAN."— Sunum transkripti:

1 Kırklareli İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Ar-Ge Birimi MAL İ YETLEND İ RME Esra ERARSLAN

2 1. MALİYETLENDİRME 1.1. Maliyetlendirmenin amacı 1.2. Temel kavramlar 1.3. Maliyetlendirme süreci 1.4. Faaliyet maliyetlendirme

3 1.1. Maliyetlendirmenin amacı maliyetlerin ortaya konulması ile sürecin rasyonelleştirilmesini sağlamak. Stratejik plan ile bütçe arasındaki bağlantıyı güçlendirmek ve harcamaların önceliklendirilmesi sürecine yardımcı olmak. Stratejik plan Bütçe

4 1.2. Temel kavramlar Performans Esaslı Bütçeleme: Kamu idarelerinin ana fonksiyonlarını, bu fonksiyonların yerine getirilmesi sonucunda gerçekleştirilecek amaç ve hedeflerini belirleyen, kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını değerlendiren ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir. Performans programı: stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini oluşturur.

5 1.3. Maliyetlendirme süreci Hedefin yerine getirilmesi sürecinde faaliyetlerin önemi nedir? Bu faaliyet kesinlikle gerekli mi? Belirlenen faaliyetlerin tamamı gerçekleştirildiğinde hedefe ulaşılıyor mu? Hedefe ulaşılması için başka faaliyetlere ihtiyaç var mı? Hedefin gerçekleştirilmesine yönelik halihazırda yürütülen faaliyet/projeler var mıdır? Faaliyetler zamanlanırken birbirleriyle etkileşimleri dikkate alınmış mıdır? faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu olan birimler-kişiler kimlerdir ve sorumlulukları nelerdir?

6 A faaliyetinin bütçesi B faaliyetin bütçesi 1 Nolu hedefin bütçesi 1 Nolu stratejik hedefin bütçesi 2 Nolu stratejik hedefin bütçesi 1 Nolu stratejik amacın bütçesi 2 Nolu stratejik amacın bütçesi STRATEJ İ K PLANIN BÜTÇES İ

7 Tablo-39 Stratejik Plan Maliyet Tablosu STRATEJ İ K PLAN MAL İ YET TABLOSU STRATEJ İ K AMAÇ STRATEJ İ K HEDEF FAAL İ YET MAL İ YET 20152016201720182019TOPLAM 1 1.1. 1.1.3.1.20.000 100.000 1.1.6.1.5.5006.0006.6007.2508.00033.350 1.2. 1.2.3.1.5.5006.0006.6007.2008.00033.300 1.2.3.3.2.5002.7503.0003.3003.75015.300 TOPLAM 33.50034.75036.20037.75039.750181.950

8 Maliyet tablosunda öngörülen maliyetler ile tahmin edilen kaynakların örtüşmesi gereklidir. Ancak öngörülen maliyetlerin tahsis edilen kaynakları aşması durumunda aşağıdaki yöntemler izlenebilir: Daha düşük maliyetli stratejiler seçilebilir Hedefler küçültülebilir Amaç ve hedeflerin zamanlaması değiştirilebilir Amaç ve hedefler önceliklendirilerek bazı amaç ve hedeflerden vazgeçilebilir. Amaç ve hedefler önceliklendirilerek bazı amaç ve hedeflerden vazgeçilebilir.

9 1.4. Faaliyet maliyetlendirme Faaliyet düzeyinin belirlenmesi Maliyet unsurlarının belirlenmesi Birim fiziki kaynak ihtiyaç miktarlarının belirlenmesi Toplam fiziki kaynak ihtiyacının belirlenmesi Kaynakların birim fiyat veya maliyetlerinin belirlenmesi Toplam faaliyet/proje maliyetinin hesaplanması FAAL İ YET BÜTÇES İ

10 A. Faaliyet düzeyinin belirlenmesi Ne tür bir faaliyet düzenlenecek? Kapsamı ne düzeyde olacak ? Örnek: MEB tarafından İstanbul’da düzenlenecek olan 5 gün süreli, 100 kişilik bir seminerin tahmini maliyeti nedir?

11 b. Maliyet unsurlarının belirlenmesi Yapılacak olan faaliyette gider teşkil edecek kalemler hangileridir? Ulaşım Yevmiyeler Konaklama Eğitim görevlileri Eğitim yöneticileri Ek ders

12 c. Birim fiziki kaynak ihtiyaç miktarlarının belirlenmesi d. Toplam fiziki kaynak ihtiyacının belirlenmesi Fiziki ihtiyaçlar nelerdir? Birim fiyatlar belirlenmeli ve toplam fiziki kaynak ihtiyacı hesaplanmalıdır.

13 100 KATıLıMCıNıN OTOBÜS KULLANıMı 100 KATıLıMCıNıN TAKSI KULLANıMı 100 KATıLıMCıNıN KONAKLAMASı 100 KATıLıMCıNıN YEVMIYELERI 4 EĞITIM GÖREVLISININ EK DERSLERI 4 EĞITIM GÖREVLISININ VE 1 EĞITIM YÖNETICISININ OTOBÜS KULLANıMı 4 EĞITIM GÖREVLISININ VE 1 EĞITIM YÖNETICISININ TAKSI KULLANıMı 4 EĞITIM GÖREVLISININ VE 1 EĞITIM YÖNETICISININ KONAKLAMASı 4 EĞITIM GÖREVLISININ VE 1 EĞITIM YÖNETICISININ YEVMIYELERI Maliyet UnsuruKaynak miktarı Otobüs ile ulaşım105x2=210 Taksi ile ulaşım105x4=420 Konaklama105x5=525 Yevmiye105x7=735 Ek ders4x30=120

14 E- Kaynakların birim fiyat veya maliyetlerinin belirlenmesi maliyetleri belirlenmelidir. Maliyet UnsuruBirim maliyeti (TL) Otobüs ile ulaşım58 Taksi ile ulaşım25 Konaklama45 ya da 52,5; yaklaşık 48,75 Yevmiye30 ya da 35; yaklaşık 32,5 Ek dersYaklaşık 9

15 F- Toplam faaliyet maliyetinin hesaplanması Kaynak miktarları ile birim maliyetlerin çarpılması sonucu oluşan maliyetler toplanır. Maliyet UnsuruKaynak miktarıBirim maliyeti (TL)Maliyeti (TL) Otobüs ile ulaşım2105812.180 Taksi ile ulaşım4202510.500 Konaklama52548,7525.593,75 Yevmiye73532,523.877,5 Ek ders12091.080 TOPLAM TAHMİNİ MALİYET73.231,25

16 Teşekkürler.


"Kırklareli İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Ar-Ge Birimi MAL İ YETLEND İ RME Esra ERARSLAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları