Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Esra erarslan Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Esra erarslan Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi"— Sunum transkripti:

1 Esra erarslan Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi
PAYDAŞ ANALİZİ Esra erarslan Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi

2 PAYDAŞ NEDİR? ‘Bir Kurumun stratejik geleceğini etkileme, dahil olma ya da değiştirme gücü olan kişi ya da gruplar' (eden and ackermann, 1998). ‘Bir kurumdan, stratejiden ya da projeden etkilenen ya da onları etkileyen herhangi biri, paydaştır.’ (Bryson, 2004)

3 PAYDAŞ NEDİR? ‘Kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup veya kurumlardır.’ İç Paydaş Dış Paydaş (Hizmet alanlar) Bakanlık İl MEM İlçe MEM Okul

4 İç Paydaşlar Kurum içerisinde, kurumdan etkilenen veya kurumu etkileyen kişi, grup ve (varsa) bağlı kurumlardır. Kurumun çalışanları ve yöneticileri iç paydaşlara örnek olarak verilebilir.

5 Dış Paydaşlar Kurum dışında kurumdan etkilenen veya kurumu etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. Kurumla ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, kuruma girdi sağlayanlar ve sendikalar dış paydaşlara örnek olarak verilebilir.

6 NEDEN ? Tespit Tedbir (tehdit, sınırlılık, çelişki)
Gelişim (imkanlar, işbirlikleri) Sürece katkı Sahiplenme Sürdürülebilirlik

7 Paydaş analizi ile; Paydaşların görüş, öneri ve beklentilerinin stratejik plan sürecine dahil edilmesiyle, planın sahiplenilmesi sağlanır. Kurum faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine engel oluşturabilecek unsurlar saptanır ve bunların giderilmesi için stratejiler oluşturulur.

8 PAYDAŞ ANALİZİ Temel aşamaları: Paydaşların tespiti
Paydaşların önceliklendirilmesi Paydaşların değerlendirilmesi Paydaşların görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi

9 Paydaşların tespiti Beyin fırtınası Önceki projeler
Paydaşların Belirlenmesi Beyin fırtınası Önceki projeler Teşkilat şemaları Yasal belgeler Genel paydaş listeleri

10 Paydaşların önceliklendirilmesi - Değerlendirme
Nasıl belirlenir? Paydaş listesi Paydaş/ürün-hizmet matrisi Etki/önem matrisi

11 Paydaş listesi Paydaş adı İç paydaş/Dış paydaş Neden paydaş Önceliği
Okul Müdürü  İç paydaş Karar verme makamı  Anahtar rol

12 Paydaş/Ürün-Hizmet Matrisi

13 Etki/Önem Matrisi

14 Değerlendirme Kitleye bağlı olarak, Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, Hangi paydaşlar kapsamda? Nihai Paydaş Listesi paydaş paydaş1

15 PAYDAŞLAR A × B C HİZMET ALAN DIŞ PAYDAŞ İÇ PAYDAŞ NEDEN PAYDAŞ
NEDEN PAYDAŞ Paydaşın Kurum Faaliyetlerini Etkileme Derecesi Paydaşın Taleplerine Verilen Önem Sonuç Tam 5" "Çok 4", "Orta 3", "Az 2", "Hiç 1" 1,2,3 İzle 4,5 Bilgilendir 1,2,3 Gözet 4,5 Birlikte Çalış A × (Doğrudan Hizmet Üreten) 5 Bilgilendir, Birlikte Çalış B (İş Birliği Yapılanlar) 4 C 3 İzle , Gözet

16 Paydaşların dahil edilmesi
Paydaşların görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi: Yöntem Ulaşılacak kişi/gruplar Çalışmanın sorumluları Süreler Değerlendirme-raporlama

17 Kullanılabilecek Yöntemler
Paydaş görüşleri alınırken; görüşme/mülakat, çalıştay/toplantı, anket uygulama, gibi yöntemlerden biri veya birkaçından faydalanılabilir.

18 UYGULAMA ÇALIŞMASI PAYDAŞLAR İÇ PAYDAŞ DIŞ PAYDAŞ
Paydaşın Kurum Faaliyetlerini Etkileme Derecesi Paydaşın Taleplerine Verilen Önem Sonuç NEDEN PAYDAŞ Tam 5" "Çok 4", "Orta 3", "Az 2", "Hiç 1" 1,2,3 İzle 4,5 Bilgilendir 1,2,3 Gözet 4,5 Birlikte Çalış

19 TEŞEKKÜRLER.


"Esra erarslan Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları