Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSLAMDA FETİHLERİN GAYESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSLAMDA FETİHLERİN GAYESİ"— Sunum transkripti:

1 İSLAMDA FETİHLERİN GAYESİ
VE İSTANBUL’UN FETHİ

2 Tarihimiz, fetihler, fatihler, kahramanlıklar ve zaferler tarihidir .
Kıymetli kardeşlerim Her toplumu ayakta tutan ve ona tarih şuuru veren değerleri vardır. Bu değerler bir toplumu Millet yapan, onlara umut veren ve geleceğe dair ideallerini şekillendiren unsurlardır. Tarihimiz, fetihler, fatihler, kahramanlıklar ve zaferler tarihidir . Şanlı tarihimiz, imanımızdan kaynaklanan, milli birlik ruhuyla kazanılmış eşsiz zaferlerle doludur. Bu zaferler, geçmişimizi süsleyen ve geleceğimizi aydınlatan çok önemli dönüm noktalarıdır. Tarih sahnesinde müstesna bir yere ve değere sahip olan İstanbul’un fethi de Bu dönüm noktalarından biridir.

3 İstanbul’un fethi sadece bir kara parçasının fethi değil aynı zamanda o kara parçasında yaşayanların gönüllerinin fethidir. Eğer İstanbul'u fetheden güzel komutan ve güzel ordu kara parçasının yanında gönülleri fethetmemiş olsaydı bu gün İstanbul un fethinin 562. yıl dönümünü kutlamış olmazdık.

4 İslam'da fetihlerin gayesine ve İstanbul’un fethine geçmeden önce fetih kavramını kısaca açıklamak istiyorum. FETİH: Arapçada “Açma, yol gösterme’’ anlamına gelir.Fetih kelimesi kalbi ve aklı İslam gerçeğine açmak, İslam tebliğinin önündeki engelleri kaldırmak, insanın kalbine ve aklına ulaşmayı mümkün kılacak ortamı hazırlamak anlamında çokça kullanılır.

5 FETİHLERİN GAYESİ İslam fetihlerinin asıl gayesi; ila-yi Kelimatullah’tır. Nitekim peygamber efendimize “Allah yolunda olan kimdir diye sorulduğunda; “Allah’ın adını yüceltmek için savaşan kimse Allah yolundadır.”buyurmuşlardır (Buhari, İlim,45;Cihad 15, Müslim, ‘İmare’, 149,151)

6

7

8 MÜSLÜMANLARIN İSTANBUL’UN FETHETMEK İSTEMESİNİN NEDENLERİ
DİNİ NEDENLER

9 Peygamberimizin bir hadisi şerifinde İstanbul’un fethini müjdelemesi:
لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ "İstanbul fethedilecektir. Onu fethedecek olan kumandan ne güzel kumandan ve onun ordusu ne güzel ordudur.(El-Hâkim, el-Müstedrek, 4:422)  Peygamber efendimizin bu müjdesine nail olmak için başta Eyyub el Ensari olmak üzere sahabeler, tabi un ve ondan sonraki Müslümanlar İstanbul'a defalarca sefer düzenlediler

10 Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri, çok yaşlı olmasına rağmen, Peygamber efendimizin müjdesine nail olmak için İstanbul önlerine kadar geliyor ve son nefesini burada veriyor. Hz. Osman’ın hayalini gerçekleştirmek 5 6 asır sonra Fatih Sultan Mehmed’e nasip oluyor.

11 EKONOMİK NEDENLERİ 1.Kara ve deniz ticareti bakımından İstanbul’un önemli bir yere sahip olması 2.İstanbul’un ipek ticaret yoluna sahip olması 3.Boğazlar yoluyla ekonomik canlılığın mevcudiyeti

12 SİYASİ NEDENLER 1.Bizans imparatorlarının Avrupa devletlerini Osmanlılara karşı kışkırtmaları 2.Osmanlı Devletinde toprak bütünlüğünün sağlanmak istenmesi 3.Avrupa’daki fetihleri kolaylaştırmak

13 30 Mart 1432 Pazar günü sabaha karşı Edirne’de Dünya'ya geldi
30 Mart 1432 Pazar günü sabaha karşı Edirne’de Dünya'ya geldi. Hüma Hatun’dan bir oğlunun Dünya'ya geldiğini, 6. padişah Sultan Murat Han’a müjdelediklerinde, Murat Han “Ravza-ı Murad’da bir gül-i Muhammedi açtı” diyerek sevincini ifade etmiştir.

14 Fatih in İstanbul un fethini istemesinin en önemli sebebi, Peygamber Efendimizin müjdesine ve Allah ü Telanın affına mazhar olabilmekti. Fetih aşkıyla yanan Fatih in babası Sultan Murat Hacı Bayramı Veli ( Hz.) ile aynı zamanda yaşamışlardır. Bir gün 2.Murat hacı bayram veliye İstanbul un fethinin Ona nasip olup olmayacağını sorar. Hacı Bayramı Veli de henüz küçük yaşlarında bahçede oynayan II. Mehmet ile yanındaki hocası Akşemseddin’i göstererek ‘Fetih, Sana değil ama senin şu küçük çocuk ile bizim köseye nasip olacak ‘diye müjdeyi vermişti.

15 : Fatih olabilmek için önce eğitim gerekmekteydi. Nitekim öyle oldu. Mehmet çocukluğundan itibaren devrin en büyük alimlerinin önünde diz çöküp manevi bir terbiye aldı. Milli ve manevi değerler ışığında yetişti.         

16 II.Mehmet FATİH Şahsiyetini ,13-15 yaşları arasında 2 yıllık padişahlık yaptıktan sonra babasının tekrar tahta geçmesi ile 2. defa şehzade sıfatıyla Amasya ya gelmesiyle kazanmıştır. Haçlıların kendisini çocuk görmeleri, bazı vezirlerin idarede eksik ve tecrübesiz saymaları O nu çok etkilemişti. Amasya ya dönmeyi büyük bir fırsat bilmiş, daha çok çalışıp kendisini ilim ve irfana vermiştir.2. talebelik devri 7 yıl sürmüş ve tamamen akademik olmuştur. Hocaları Molla Gürani,Molla Hüsrev,Hocazade Müslihiddin Mustafa, Fahreddin'i Acemi, Hoca Hayreddin gibi çok kıymetli zatlardır.  Şehzade Mehmet’e bir yandan din dersleri_Kur an ı Kerim kıratı,Arapça,fıkıh,hadis,feraiz,kelam,siyer,ahlak,Arap edebiyatı ,Türk dili ve edebiyatı öğretilirken,diğer yandan da kültür dersleri verilmiş, ayrıca zanaat öğretilmiştir. Hususi hocalarla askerlik dersleri,binicilik,atıcılık talimleri yaptırılmıştır.

17 FETİH İÇİN YAPILAN HAZIRLIKLAR
1.Surları yıkmak için toplar döktürüldü. 2.Avrupa’dan,Anadolu’dan düşman beylik ve devletlerden gelecek yardımı önlemek için; Karamanoğulları, Eflâk, Sırbistan, Mora ve Macaristan ile antlaşmalar yapıldı.

18 3.Karadeniz’den gelecek tehlikelere karşı <<Rumeli Hisarı>> yaptırıldı.
4.Silivri ve Vize kaleleri alındı. Büyük bir donanma oluşturuldu

19 BİZANS İMPARATORLUĞU’NUN YAPTIĞI HAZIRLIKLAR
1. Surları onardı ve asker yerleştirdi. 2. Haliç’in ağzını zincirle kapadı.

20 İLK HUCUM Fatıh Sultan Mehmet 4 ayda koskocaman Rumelihisarını yapıp 200 bin kişilik ordusu ile 5 Nisan 1453 günü surların önüne dayandı. 6 Nisan günü Sultan Fatih önce askerleriyle birlikte Cuma namazını kıldı. Allah’a zafer için yalvardı. Namazdan sonra bir islam geleneği olan “Teslim ol” çağrısı yapıldı. Bizans “Teslim olmayacağız” deyince zafer bayrakları dalgalanmaya başladı. Tellallar ve Mehter marşları eşliğinde “Hücum” emri verildi.

21 Bütün tedbirlerin alınıp bütün çabalar sarfediliyor fakat 52 gün geçmesine rağmen fetih bir türlü gerçekleşmiyordu. Genç padişah o kadar azimliydi ki günümüze kadar gelecek olan şu meşhur sözünü söylüyordu: ’’YA BEN İSTANBUL’U ALIRIM YA DA İSTANBUL BENİ’’ Fatih bu azmini Rabbimiz ’in şu ayetinden alıyordu: فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ      ‘          ‘’Bir kere karar verip azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et, (ona dayanıp güven). Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.’’   Al-i İmran, 3/159

22 Fatih Sultan Mehmet, bu azimle 72 parça gemiyi karadan yürüterek denize indirdi. Ve böylece o zamana kadar tarihte görülmemiş bir olay gerçekleşmiş oldu. Ve bu gayret ve çabalar sonucu 53gün sonra 29 Mayıs sabahı mutlu sonuca ulaşıldı.

23 Kaleye bayrağı dikmek Ulubatlı Hasan’a nasip oldu
Kaleye bayrağı dikmek Ulubatlı Hasan’a nasip oldu. Fatih’in askerleri orada tutundular. Toplarla açılmış olan gediklerden Fatih’in ordusu tekbir sesleri ile İstanbul’un içine girdiler.

24 Fetih gerçekleşince Sultan Fatih önce Ayasofya’ya gidip iki rekâtlık bir şükür namazı kıldı. Ayasofya’yı kıyamete kadar cami olarak kullanılmak üzere vakfetti. Ve hemen arkasından Akşemseddinin yardımlarıyla keşfedilen Eba Eyyüb El-Ensari Hazretlerinin kabrini ziyaret etti. Böylece tarihin en muhteşem fethi yaşandı. Bir çağ kapandı. Bir çağ açıldı.

25 İstanbul’un fethi, Müslüman Milletimizin en önemli nişanelerinden biridir. İnsanlara zulmedilmemiş Yaşlılara, kadınlara, din adamlarına asla dokunulmamıştır. Hiçbir İbadethane yıkılmamıştır. Bütün herkese inancını özgürce yaşama fırsatı tanınmıştır. İstanbulun fethi ve Fatihin yaşamından alacağımız çok büyük dersler vardır. Bugün toprak parçalarının fethinden çok gönüllerin fethine ihtiyaç duyulmaktadır. Onun için gönülleri fethedecek Fatihlere , Fatihleri doğuracak annelere , Fatihleri eğitecek Akşemseddinlere , Molla Güranilere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır.

26 Yüce Rabbimiz bizlere İstanbul'un fethinden ders almayı, peygamberimizin
Müjdesine nail olmuş güzel komutan Fatihi, onu yetiştiren Hocası Akşemseddin hazretlerini örnek almayı nasip eylesin. Bizlere, ümmeti Muhammed'e Fatihleri doğuracak anneleri, maddi ve manevi her yönden donanımlı ,gönülleri fethedecek Fatihler yetiştirmeyi Nasip eylesin .

27 HAZIRLAYAN: HİKMET YAR SAKARYA/GEYVE UMURBEY MAHALLESİ İMAM HATİBİ


"İSLAMDA FETİHLERİN GAYESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları