Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cilt kanserleri Dr. Uğur Anıl BİNGÖL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cilt kanserleri Dr. Uğur Anıl BİNGÖL."— Sunum transkripti:

1 Cilt kanserleri Dr. Uğur Anıl BİNGÖL

2

3

4 KATMANLAR

5

6 Bazal Hücreli Karsinoma
Epidermisin bazal tabakasından kaynaklı Lokal İnvaziv Neredeyse hiçbir zaman metastaz yapmaz; risk % En sık cilt kanseri Orta yaş yada yaşlı , güneş ışığı ile doğrudan ilişkili, açık tenli insanlarda, E:K =2:1 Lezyonlar genellikle korumasız alanlarda oluşur(75% i baş boyun bölgesinde)‏ Gorlin's syndrome. BCC riski çok artmıştır

7 Etyoloji UVB Arsenik, zift, kömür, parafin Radyasyon Skar
Travma ,Aşı, Dövme İmmunyetmezlik-immunsupresyon Alkol PTCH-P53 MUTASYONLARI, Kseroderma pigmentosum, Gorlin sendromu

8 Bazal Hücreli Karsinoma
Genellikle ağız köşesinden kulak memesine çizilen hattın üzerinde gelişir Genellikle inci beyazlığında çevresinde telenjektaziler olan lezyonlardır, erken dönemde kanar ülsere olur ve iyileşir Kırmızı nodülü olanlar genişler kenarında karakteristik kabarık bir kenar oluşturur('rodent ulcer') 30% çok sayıda lezyon olarak gözlenir,

9

10 BCC Tipleri Nodüler BCC Yüzdeki en sık tip
Genelde küçük , parlak, ten renginde yada pembe renkli Kan damarları yüzerinde seyredebilir Merkezinde ülser bulunabilir ve kenarları yüksek görülebilir Genelde spontan kanar ve iyileşmiş görünebilir Rodent ülser açık bir yara gibidir Mikronodular and mikrokistik tipleri derin invazyon yapabilir

11 Yüzeyel BCC Genelde çok sayıda Genelde üst gövde ve omuzlarda Pembe yada kırmızı renkte düzensiz plaklar halinde Aylar yıllar içinde yavaşça büyür; en iyi prognoz Kolayca kanar ve ülserleşir

12 Sklerozan BCC olarak ta bilinir Genelde orta yüz bölgesinde
Morfeik BCC Sklerozan BCC olarak ta bilinir Genelde orta yüz bölgesinde Ten renginde, yağlı, skar gibi Tedavi sonrası Nüksetme eğilimi yüksek Cilt sinirlerini invaze eder, perinöral yayılım yapar

13 Pigmente BCC Kahverengi mavimsi yada gri renkte Nodüler yada yüzeyel histoloji M.M a benzer- karışabilir

14 Bazoskuamöz Bcc +scc karışımı Bcc nin diğer tiplerinden daha agresif seyreder

15 Ayırıcı Tanı Nodüler BCC . Fibröz papül . nevüs . Seboreik keratoz
. Amelanotik melanoma Yüzeyel BCC . egzama . psoriasis . Paget hastalığı . Bowen hastalığı Pigmented BCC . MM . Pigmente seboreik keratoz . nevüs Morfeoform BCC . Skar . Lokalize skleroderma

16

17 Yüksek riskli BCC Düşük Riskli BCC Tedavi sonrası nüksetme olasılığı var. Baş boyun alanındakiler. 2 cmden büyük olanlar. İmmunsuprese olanlar. Genetik bozukluğu olanlar Gorlin Syndromu. 2 cm den küçük olanlar. Site – gövde ve ekstremitede olanlar

18 GORLİN SENDROMU ÇOK SAYIDA BCC Mental retardasyon
Korpus kollosumun Konjenital agenezisi ve medulloblastoma Odontojenik çene cistleri Kaburga anomalileri Pectus ekskavatum Testis eksikliği yada inmemiş testis Mesenterik lenf kistleri Palmar ve plantar pitler Ektopik kalsifikasyonlar (falks serebri) Göz ve iskelet anomalileri (eg, hipertelorizm, 4-5. metakarp kısalığı)

19 Tedavi Cerrahi Lokal RT Kriyoterapi, Küretaj. Interferon alfa-2b
Imiquimod Retinoidler FDT: fotodinamik tedavi Vismodegib Topikal 5-Fluorourasil krem . Rekürrens ( %)‏

20 SCC EPİDERMİSİN MALİGN TÜMÖRÜ UV ışınları Alkol-sigara
Kimyasallar ;arsenik, kurum Premalign lezyonlarBowen's disease, Leukoplakia ,eritroplaki,eritroplazi İmmun suprese hastalar-transplant hastaları Kronik irritasyon-inflamasyon-marjolin ülseri Virüsler;HIV, HPV, EPV Genetik yatkınlık ; Xeroderma Pigmentosum , Albinism İmmun suprese olmayan 60 yaş altı kimselerde nadirdir Erkeklerde genelde saçlı deri ve kulaklar Kadınlarda bacaklarda Her iki cinsiyette: el sırtı ve yüz .

21 SCC KLİNİK AYIRICI TANI BCC Keratoakantoma MM Solar Keratoz
Pyojenik Granülom Hızla büyüyen Ağrısız Ülsere nodül-karnabahar görüntüsü Kanama , ülserasyon, eksüdasyon yaklaşık 55% başboyun bölgesinde %25 üst ekstremitede Lenfatik metastaz

22 YÜKSEK RİSKLİ SCC Tümörün yeri; dudak, dış kulak,anogenital bölge, skar yada kronik yara zemini Tümör 2 cm den büyükse Dermisten daha derine inmişse Az diferensiasyon Nüks tümör Perinöral invazyon

23 SCC 5% i metastaz yapar Kulak ve dudaktaki SCC metastaz yapmaya daha eğilimlidir; Geniş, derin invazyonu olan ,sinir invazyonu olan tümörler metastaz yapmaya daha eğilimlidir; 80% hastada metastaz en yakın lenf noduna olur. Metastazların tedavisi orijinal tümörün tedavisinden daha zordur. Özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda bu durum gözlenmektedir Organ nakli olanlar KLL Alkolizm Çok sayıda cilt kanseri bulunanlarda Genetik olarak ciltdin kendini onaramamsı durumları; xeroderma pigmentosum

24 Sadece epidermiste ise SCC in situ ,Intraepidermal SCC yada Bowen Hastalığı olarak adlandırılır .
Mukozal membranların situ SCC ‘si: Oral lokoplaki Vulval intraepitelyalneoplazi Penile intraepitelyalneoplazi Bowenoid papulosis Derinin invaziv SCC’leri : Keratoakantoma (yalancı kanser)– hızlı büyüyen keratinize bir nodül. Tedavi grekmeden yokolabilir Verrüköz Karsinom, ‘Carcinoma cuniculatum’ ayak tabanında yavaş büyüyen siğile benzeyen bir tümör

25

26

27

28 SCC TEDAVİ CERRAHİ CRİYOTERAPİ KÜRETAJ 5-FU: premalign lezyonlarda PM
TOPİKAL RETİNOİD PM SALİSİLİK ASİT PM IMIQUIMOD PM RT

29 Şüphe 1 cm den büyük Palpasyonda sert 2hafta-2 aydır geçmeyen lezyon
İmmun süpresyon

30

31 M.M melanositler nöral krest kökenli Melanositler melanin sentezler
Epidermal melanositlerin malign tümörü Lenfatik yada hematojen yolla yayılır. Yüzeyel lezyonlarla yayıldığında «satellite» lezyonlar, derin lenfatiklerle bölgesel lenf düğümlerine , hematojen olarakta akciğer, karaciğer ve beyine yayılır. Sıklıkla ülsere olur, kanar, ağız içinde renkli lezyonlar oluşturabilir. Radial ve vertical olarak büyür. Vertikal invazyon kötü prognostik gösterge. melanositler nöral krest kökenli Melanositler melanin sentezler epidermisin basal tabakasında bulunurlar; dermis-epidermis birleşim yeri

32 MM TİPLERİ PREKÜRSÖRLER Yüzeyel yayılan(48%) Nodüler (23%)
Lentigo Malign(15%) Akral Lentijinöz(6%) Amelanotik Melanoma Edinilmiş nevus Displastik nevus Konjenital nevus Mavi nevus

33 RİSK FAKTÖRLERİ UV Güneş Yanığı KKN Çil İmmun Yetmezlik

34 Hızla invazyon yapan grup
Horizantal büyüme yapan grup Hızla invazyon yapan grup Yüzeyel, yama tarzı Yüzeyel yayılan tip Lentigo malign melanoma güneş hasarı ile ilgili yüz, skalp, boyun Akral lentijinöz melanoma ayaktabanı, avuç içi, tırnak altında ‘subungual melanoma’ Yavaş büyürler bir süre sonra radial faza girerek kalınlaşmaya başlarlar nodül oluşur. Noduler melanoma Mukozal melanoma; dudaklar, gözkapakları,vulva, penis ve anüs kaynaklı Desmoplastik melanoma fibröz özellik gösteren ve sinir invazyon eğilimli tümör Kombinasyonlar yüzeyel yayılan MM içinde oluşan nodüler MM

35 Boyut; çoğu 10 mm ve üzerinde
Çoğu bening tümör 6mm den küçük Simetri; çoğu malign lezyon asimetriktir

36 Yüzeyel yayılan tip Regrese olan YYT

37 YÜZEYEL YAYILAN TİP NODÜLER TİP EN SIK TİP %70 PİGMENTE DİSPALTİK NEVÜSTEN GELİŞİR VÜCUDUN HER YERİNDE OLUŞABİLİR %15 HER YERDE OLABİLİR SİMETRİK LEZYONLAR RADİAL BÜYÜME FAZI OLMADAN DOĞRUDAN VERTİKAL FAZ %5 İ AMELANOTİK EN TEHLİKELİ TİPLERDEN BİRİ

38 LENTİGO MM AKRAL LENTİJİNÖZ MM %10-15 EN SIK GÜNEŞ GÖREN YERLERDE GENELDE BÜYÜK VE HİPOPİGMENTE ALANLAR İÇERİR SİYAHLAR VE BEYAZLAR ARASINDA EŞİT SIKLIKTA AYAKTABANI AVUÇ İÇİVE TIRNAK YATAĞINDA ÇOK AGRESİF NODÜLER MM A BENZER

39 MUKOZAL MM %3 SIKLIK CİLT MM LARINDAN DAHA AGRESİF Konjiktiva, oral kavite, ösofagus, vajina,üretra,penis ve anüste CİLT DIŞI TUTULUM Göz Mukoza Gis Beyin zarları Primeri bilinmeyen MM LAP

40 Amelanotik MM Lentigo ve nodüler mm

41

42 Tedavi prognoz Cerrahi lezyonun yerine ve vertikal derinliğine bağlıdır Derin ve geniş olanlar için geniş eksizyon ve SLN gerekebilir Lezyonun derinliği Ülserin varlığı yada yokluğu Lenf nodu tutulumu Yaş Metastaz

43 INF ALFA 2B GM-CSF Vemurafenib Dacarbazine, Carboplatin, paclitaxel IL-2 TİMOSİN ALFA1 AŞI RT: BEYİN METASTAZLARINDA

44 ABCD

45 CLARK LEVEL LEVEL 1 EPİDERMİS LEVEL2 PAPİLLER DERMİS
LEVEL3 PAPİLLER-RETİKÜLER DERMİS SINIRI LEVEL4 RETİKÜLER DERMİS LEVEL 5 SUBKUTİS

46 Clark Evreleme Sistemi:
level I – Tümör hücreleri bazal membranı aşmamışlardır (in situ) level II - Tümor papiller dermiste level III – Tümör pipiller ve retiküler dermis sınırında level IV – Tümör retiküler dermiste level V – Tümör ciltaltı dokuya invaze

47 CLARK VS BRESLOW

48 Breslow Sınıflama Sistemi:
Clark < 0.75 mm eşit Clark mm Clark mm Clark 5 > 4 mm eşit

49


"Cilt kanserleri Dr. Uğur Anıl BİNGÖL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları