Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doktora Seminer Dersi Beykent Üniversitesi, İstanbul

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doktora Seminer Dersi Beykent Üniversitesi, İstanbul"— Sunum transkripti:

1 Doktora Seminer Dersi Beykent Üniversitesi, İstanbul
What is a firm? Hazırlayanlar Abdurrahman Türkmen Bahar Akın Ehtiram İsmayilov Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız Güzey

2 Makalenin Kimliği Makale Adı: What is a firm? (Firma Nedir?) Yazarı:
Alfred D. Chandler, Jr. Yayımlandığı Dergi: European Economic Review 36 (1992) , North-Holland. Yayımlanma Tarihi: 1992 Cilt-Sayı No: 36/2-3 Sayfa Sayısı: (9 SAYFA) Atıf Sayısı: 947 atıf yapılmıştır (scholar.Google.com sonucu). Anahtar Kelimeler: Firma teorileri, endüstriyel firmaların tarihsel gelişimleri, firma tarihi

3 Makalenin Yazarı Makalenin yazarı kim ? Alfred D CHANDLER,JR Profesör
15 Eylül 1918 yılında Guyencourt Delaware, ABD doğmuş, 9 Mayıs 2007 yılında Cambridge Massachusetts ABD vefat etmiştir. 1940 yılında Harvard Business School’dan mezun olmuştur. Amerikan donanmasında 5 yıl görev yaptıktan sonra tekrar Harvard Business School’a dönerek tarih alanında doktorasını tamamlamıştır. Stratejik yönetimin babası olarak bilinir. Tam ismi Alfred Dupont Chandler, jr. Chandler’in önemli üç kitabı: Strategy and Structure The Visible Hand Scale and Scope Ödülleri:Pulitzer Tarih Ödülü The economist dergisine göre stratejik yönetimin gurusu olarak lanse edilmiş chandler, İşletme tarihi profesörü olarak harvard business school'da ve johns hopkins üniversite'sinde görev yapmıştır. özellikle modern kurumların yönetim yapıları ve ölçekleri üzerine araştırmaları ve yazıları mevcut olup aynı zamanda da "the visible hand: the managerial revolution in american business" (1977) çalışması ile bir de pulitzer ödülüne layık görülmüştür.

4 Makalenin Yazarı Adam Smith’in pazarı yöneten gizli faktörleri işlediği “Görünmez El” adlı eserine karşılık olarak yazdığı ve 1977 yılında yayımladığı “Görünen El” adlı çalışmasıyla 1978 yılında hem Pulitzer hem de Bancroft ödüllerini almıştır. Chandler’in çeşitli uluslararası dergilerde yayımlanmış yetmişten fazla makalesi bulunmaktadır.

5 Yazarın Yayınları The beginnings of “big business” in American industry  Business History Review, Cambridge Univ Press The Growth of the Transnational Industrial Firm in the United States and the United Kingdom: A Comparative Analysis1 The Economic History Review, Wiley Online Library The M-form: Industrial groups, American style European Economic Review, 1982 – Elsevier  The emergence of managerial capitalism  Business History Review, Cambridge Univ Press The evolution of modern global competition  Competition in global industries, books.google.com  The functions of the HQ unit in the multibusiness firm  Strategic management journal, Wiley Online Library Organizational capabilities and the economic history of the industrial enterprise  The Journal of Economic Perspectives, 1992 – JSTOR

6 Yazarın Yayınları Recent developments in American business administration and their conceptualization Business History Review, Cambridge Univ Press The railroads: pioneers in modern corporate management Business History Review, Cambridge Univ Press Anthracite coal and the beginnings of the industrial revolution in the United States Business History Review, Cambridge Univ Press Administrative coordination, allocation and monitoring: a comparative analysis of the emergence of accounting and organization in the USA and Europe Accounting, Organizations and Society, 1979 – Elsevier What is a firm?: A historical perspective European Economic Review, 1992 Elsevier The competitive performance of US industrial enterprises since the Second World War Business History Review, Cambridge Univ Press

7 Çağdaşlar Igor ANSOFF Henry MINTZBERG ve James WATERS Micheal PORTER
James Brian QUINN Gary HAMEL Robert GRANT Peter DRUCKER Charles LINBLOM Larry GREINER Takashi HIKINO

8 Aynı Konuda Yazılan Makaleler
The economics of industrial innovation - C Freeman, L Soete – 1997 Innovation, collaboration and SMEs internal research capacities - F Bougrain, B Haudeville - Research policy, 2002 The growth of firms in theory and in practice PA Geroski   The fading boundaries of the firm: the role of information and communication technology - A Picot, T Ripperger, B Wolff  The Multiple Boundaries of the Firm - L Araujo, A Dubois, LE Gadde Beyond privatization: Institutional innovation and growth in China's large state-owned enterprises - P Nolan, W Xiaoqiang Corporate growth convergence in Europe - P Geroski, K Gugler - Oxford Economic Papers, 2004 The firm as a collection of assets - J Moore - European Economic Review

9 Makalenin Amacı Makale ekonomik hayatın bir parçası olan firmanın tanımını yapmak, tarihsel bir perspektif ile kronolojik olarak başlangıcından bugüne geçirmiş olduğu dönüşümü ve bu süreçlerdeki benzerlikleri, ekonomik teorileri ortaya koyarak açıklamak için yazılmıştır.

10 Hedef Okuyucu Kitlesi Ekonomi teorisyenleri İş ve işletme tarihçileri
Akademisyenler Yönetim bilimi ile ilgili çalışanlar, araştırmacılar Ekonomi ve yönetim alanlarında tarihsel gelişim ile ilgilenenler

11 İçerik Tanımı Makale yönetim ve ekonomi alanında yönetim tarihi alt kategorisine aittir. Makale firma hakkındaki teorilere dayandırılmaktadır. Konu ile ilgili tarihsel süreç taranmış ve ampirik bir çalışma ortaya konulmuştur. Bir sonraki adım olarak firmaların günümüzde oynadıkları kilit roller tartışmaya açılmıştır. Derleme bir makaledir. Yazarın konuya yaklaşımı teorik ve analitiktir. Anlatılanları destekleyici bir tablo ve grafik kullanılmamıştır. Görsel açıdan zayıftır.

12 İçerik Tanımı: Makalenin Bölümleri
Giriş – Firma tanımı Var olan düzenin açıklanması Düzenin örneklendirilmesi Organizasyonel yetenekler ve firma teorisinin açıklanması Firmalardaki dinamik yapı teorisinin açıklanması Kaynaklar

13 Makale Özeti: Makalede, firma, çalışanları, tedarikçileri ve müşterileri ile sözleşme yapabilen bir tüzel kişilik olarak tanımlanmış ve aynı zamanda idari bir varlık olduğu söylenmiştir. Firmaların, yıllar içerisinde ekonomik hayatın ayrılmaz parçaları konumuna geldiği vurgulanmıştır. Firmaların aslında dinamik bir yapıya sahip olduklarını bu dinamik yapının aynı zamanda ülke ekonomisinin gelişmesinin ve dönüşmesinin merkezinde yer aldığını ve küresel ekonominin vazgeçilmez bir bileşeni haline geldikleri belirtilmiştir.

14 Makalenin Özeti Firmaların tarihteki ilk başlangıcı esas alınarak firmalar hakkında tanımlama yapılmış ve bu firmaların devam eden evrimi ve daha sonraki dönemlerdeki firmaların benzerlikleri ile ilgili ana hatlar açıklanmıştır. Firmalar hakkındaki dört ekonomi teorisinden bahsedilmiş -Neoklasik, asil-vekil, işlem maliyeti ve evrimsel – ve bu ekonomik teorilerin “ampirik düzenlemeleri” açıklanmaya çalışılmıştır. Pratik hayatın bir parçası olan firmadan ziyade bu firmanın tarihsel ve teorik kaynakları üzerinde durulmaktadır.

15 İçerik Tanımı: Temel Fikirler
Firma nedir? -- Tüzel kişilik, idari varlık, beceriler topluluğu, kar merkezi Firma tanımını yapmak kolay mı? Ekonomi bilimi açısından firma nedir? (Ronald Coase) Makalede yazar tarafından temel olarak ortaya konmak istenen fikir: Tarihsel olarak firmaların / kurumların ortaya çıkışını ve gelişim sürecini açıklamak ve ayrıca bu süreçler arasındaki benzerlikleri ortaya koymaktır. Yazar açıklamalarını yaparken, firmalar ile ilgili ekonomide yer alan firma teorilerine atıflar yapmakta ve kendi görüşünü ortaya koyarken ilgili ekonomi teorilerinden faydalanmaktadır. Firmanın ekonomik büyüme ve dönüşüm kapsamında rolüne değinmektedir.

16 İçerik Tanımı: Yazarın Yaklaşımı
Yazarın yaklaşımı akademik olup, büyük ölçüde ekonomi teorisyenlerinin ortaya koymuş olduğu tanımlar ve teoriler ile kendi görüşlerinin benzerlik ve farklılıklarını ortaya koymaktadır. Yazar, bazı firma teorileri ile ilgili halen tartışmaların devam ettiğini söylemiş ve bu konuda kendi yaklaşımlarını açık şekilde teori sahiplerine referans vererek belirtmiştir. Yazar, firma tanımını teorilerden yola çıkarak açıklamaya çalışmakta ve bu konuda tarihsel bir yaklaşım gözetmektedir. Yazar kendisini ‘ekonomi tarihçisi’ olarak tanımlamakta ve yazdığı diğer eserlerine de referans vermektedir.

17 İçerik Tanımı: Kaynak - İçerik İlişkisi
Makalede yılları arasında dağılmış 7 kaynaktan yararlanılmıştır. Yararlanılan makaleler 51 yıllık bir zaman aralığını kapsamaktadır. Aslında 1937 yılına ait bir tek kaynaktan yararlanılmış ve diğer kaynaklar 1977 ile 1988 yılları arasında yayınlanan kaynaklardır. Yazarın kullandığı kaynaklar içerikle ilintilidir. Kullandığı kaynaklar içerisinde yazar kendi yazmış olduğu makalelere de yer vermiştir. Çok fazla kaynak kullanmamıştır.

18 İçerik Tanımı: Dil ve Üslup
Makalenin dili bilimseldir ve ekonomi terimleri ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Yazar, anahtar sözcükleri, temel kavramları ve terimlere yer vermiş ancak yeteri kadar açıklama yapmamıştır. Yazarın üslubu, ekonomi teorisyenleri ve tarihçiler için uygun olup, hedef kitleye uygundur. Yazar dili etkili kullanmıştır. Cümleler çok kapsamlı ve aynı zamanda terimler ile zenginleştirilmiştir.

19 Değerlendirme Makale, teorik olarak firma tanımını ortaya koymakta ve tarihsel olarak gelişimini ele almaktadır. Yazarın firma tanımını yaptığı ve bu konuda yayınlanmış üç kitabı daha mevcuttur. Yazar makalesinde kendisine ait olan ve makalenin yayım tarihi doğrultusunda diğer yazarların son 20 yıl içinde aynı konuda yazdıkları makalelerin bazılarından yararlanmıştır. Yazar firma tanımı konusunda tarihsel perspektiften, kendi yaklaşımını açık şekilde ortaya koymuştur.

20 Teşekkür Ederiz...


"Doktora Seminer Dersi Beykent Üniversitesi, İstanbul" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları