Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONTİNÜ SPİNAL ANESTEZİ Prof. Dr. Gürkan Türker Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONTİNÜ SPİNAL ANESTEZİ Prof. Dr. Gürkan Türker Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 KONTİNÜ SPİNAL ANESTEZİ Prof. Dr. Gürkan Türker Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

2 Kontinü spinal anestezi (KSA); subaraknoid aralığa yerleştirilen kateterden düşük dozda lokal anesteziğin aralıklı enjeksiyonlarıyla spinal anestezi ve analjezinin devamlılığını sağlayan bir santral rejyonal anestezi tekniğidir. Tanım

3 1907 Dean, KSA ilk kez uygulamıştır 1940 Lemmon, malleable iğne 1944 Tuohy, KSA’de kateter tekniğini tanımlamıştır 1950 Dripps, KSA’de parestezi görülme sıklığı ↑ ve başarı insidansı ↓ 1987 Denny, mikrokateter tekniği ile PSB↓ ve başarısızlık ↑ 1990 Hurley ve Lambert, 32G mikrokateterlerle PSB↓, kullanım ↑ 1991 Schell ve 1992 Rigler, 6 olguda kauda ekina sendrumu 1992 FDA <24G olan kateterlerin kullanımını durdurmuştur 1998 Holst, Spinocath ile Dura defekti ve BOS kaçağı ↓ 1999 De Andres ve Muralidhar, mikrokateter vs spinocath Tarihçe

4 Endikasyonlar Spinal anestezi süresinin uzun olması istenen tüm olgularda Kardiyak yüksek riskli sezaryan ve vajinal doğum olgularında – İleri pulmoner HT, aortik stenoz Yaşlı, kritik, kardiyak yüksek riskli olgularda – Ciddi aort stenozu ve karotis stenozu Akut ve kronik ağrı tedavisinde Moore JM. Continuous spinal anesthesia. Am J Therapeutics. 2009;16(4): 289–294.

5 Endikasyonlar Obstetrik olgularda – Daha önce geçirilmiş spinal cerrahi – Belirgin kardiyak hastalık – Morbid obezite – Zor epidural kateter yerleştirilmesi – Zor hava yolu Palmer CW. Continuous spinal anesthesia and analgesia in obstetics. Anesth Analg. 2010;111(6):1476–1479.

6 Alt ekstremite ortopedik cerrahisinde KSA vs SA vs KEA – KSA’da OAB değişmezken, SA ve KEA ↓ (%19 ve %15) – OAB’de >%30 düşme: SA %51 vs KSA %8 – Efedrin ihtiyacı: SA 11 mg vs KSA 4.5 mg – KSA ile daha iyi hemodinamik stabilite sağlanmıştır Anesth Analg 1993 Aug;77(2):275-80.

7 Anesth Analg 1995 Jul;81(1):195-8. KSA ile etkin anestezi ve mükemmel hemodinamik stabilite

8 C/S geçirecek ciddi kardiyak patolojisi olan 34 gebe, – 24G spinocath, 200 mcg diamorfin ve 2.5 ml %0.5 hiperbarik bupivakain bolusları→ T4-T8 arasında duyu bloğu + – 26 (%76) olguda yeterli anestezi + – 8 (%24) olguda iv alfentanil + – 28 (%82) olguda semptomatik hipotansiyon  – 6 (%18) olguda geçici ve hafif hipotansiyon + Int J of Obstet Anesth 2009: 18, 131–136

9 24G spinocath, 9 pulmoner HT olan gebede doğum analjezisi —1. dönem ağrısı için 25 mcg fentanil (1.5 ml) —>VAS 3/10 ise 10 mcg fentanil ek dozları —2. dönem ağrısı için 1 ml %0.25 hiperbarik bupivakain —Doğum süresince yeterli analjezi ve minimal motor blok —Vazopresör gerektiren maternal hipotansiyon  —İntratekal fentanil dozu ortalama 135 mcg (90-165 mcg) —2 olguda kaşıntı +, post-spinal baş ağrısı  Turker G, Gurbet A, Aksu H. Int J of Obstet Anesth 2007;16(3):297-9.

10 14 yılda, 68 yüksek riskli elektif kolorektal kanser cerrahisi —Tüm olgularda ciddi KOAH (ASA III) ve 39 olguda ek sistemik hastalık (ASA IV) —22G spinal iğneden 2.75 ml %0.5 hiperbarik bupivakain + 0.25 ml fentanil —T7-T8 duyu bloğu: 28G mikrokateterden 1 ml %0.5 izobarik bupivakain Surgical Oncology (2008) 17, 73–79

11 Kateter çeşitleri İğne İçinden Kateter tekniği “Makrokateter, Mikrokateter” İğne üzerinden kateter tekniği “Spinocath”

12 Kateter çeşitleri

13 Kateter Volümü : 0.1 ml Filtre Volümü : 0.5 ml 18G Epidural iğne, 22G Kateter, 27G Quincke Spinal iğne “Spinocath” 18G Epidural iğne, 24G Kateter, 29G Quincke Spinal iğne “Spinocath”

14 Mikrokateter vs Spinocath A: mikrokateter, B: Spinocath, 1: iğne, 2:kateter A B

15 Spinocath ile kateteri yerleştirmek, ilerletmek ve BOS aspirasyonu daha kolay ve kateter problemleri daha ↓ Muralidhar V, Kaul H, Mallick P. Over-the-needle versus microcatheter through- needle technique for continuous spinal anaesthesia: A preliminary study. Reg Anesth Pain Med 1999; 24: 417-21.

16 De Andres J, Valia JC, Olivares A, Bellver J. Continuous spinal anesthesia: A comparative study of standard microcatheter and Spinocath. Reg Anesth Pain Med 1999; 24: 110-6. 60 diz protezi olgusunda 24G spinocath vs 27G mikrokateter (2-4 cm), —T10 duyu bloğu için %0.5 izobarik bupivakain 1.5 ml + 0.5 ml ek doz —Performans zamanı: spinocath ile daha uzun (6.3 vs 3.9 dk) —BOS serbest akımı: mikrokateterle daha yavaş (%80 olguda aspirasyon) —Dural delinme hissi: spinocath ile daha fazla (%80 vs %26) —İğne girişi sırasında parestezi: spinocath ile daha fazla (%53 vs %10) —Hasta memnuniyeti: iki kateterle de yüksek (%75 spinocath vs %85 mikrokateter)

17 Holst D, Möllmann M, Scheuch E, Meissner K, Wendt M. Intrathecal local anesthetic distrubition with the new Spinocath catheter. Reg Anesth Pain Med 1998;23:463-8. İnvitro spinal kanal modeli 22G spinocath vs 28G mikrokateter, —%0.5 bupivakain 2.5 ml ve %5 lidokain 2.5 ml (hiperbarik ve izobarik) —T12-L1 ve L5-S1’de LA konsantrasyon 3. ve 10. dk —Mikrokateter: L5-S1’de hiperbarik bupivakain ve lidokain konsantrasyonu↑ —Mikrokateter: T12-S1 arasında izobarik LA’ler ile homojen dağılım —Spinocath: hiperbarik ve izobarik LA’ler ile homojen dağılım —Spinocath ile enjeksiyon zamanı ↓: BOS içine LA’ler daha iyi karışıyor

18 28G mikrokateter 22G spinocath Reg Anesth Pain Med 1998;23:463-8.

19 KSA komplikasyonları Post-spinal baş ağrısı (PSB) Teknik zorluklar ve başarısızlık Geçici nörolojik semptomlar Kauda ekina sendromu Enfeksiyon

20 Yaşlı olgularda PSB insidansı ↓, obstetrik olgularda insidans ↑ Denny NM, Selander DE. Continuous spinal anaesthesia. Br J Anaesthesia 1998; 81(4): 590-7.

21 1998 sonrası çalışmalarda PSB insidansları Olgu sayısı (n)Yaş (yıl)Kateter çapıPSB insidans Kumar et al, 200769 (kolon rez.)65-8228G mikrokateter%5.6 Arkoosh et al, 2008329 (doğum)2928G mikrokateter%9 Alonso et al, 200992 (C/S)3322G ve 24G spinocath%29 ve %18 Imbelloni et al, 20091177622G spinocath%1.7 Lux EA, 20121212 (alt eks.)6128G mikrokat.,22G Q%1.5 Lux EA, 2014377 (alt eks.)5728G mikrokat., 22G S%2.1

22 115 obstetrik olguda yanlışlıkla epidural iğne ile dura delinmesi Grup A: Epidural kateter başka aralıktan yerleştirilmiş Grup B: KSA olarak kullanılmış ve doğum sonrası çekilmiş Grup C: KSA olarak kullanılmış ve 24 sa analjezi için tutulmuş

23 Başarısızlık insidansları Olgu (n) Kateter çapıBaşarısızlık Denny, 198711720G%5.1 Van Gessel, 199510020G%0 Mahisekar, 199122620G%4 Sutter, 198945720G%1.7 Horlocker, 199747420G%3.2 Standl, 199510028G%0 Chan, 19935527G%16 Petros, 19949028G%4.4 Horlocker, 199712728G%3.9 Denny NM, Selander DE. Continuous spinal anaesthesia. Br J Anaesthesia 1998; 81(4): 590-7.

24 1998 sonrası çalışmalarda başarısızlık Olgu sayısı (n)Kateter çapıBaşarısızlık Kumar et al, 20076928G mikrokateter%0 Arkoosh et al, 200832928G mikrokateter%3.7 Alonso et al, 20099222G ve 24G spinocath%0 ve %22 Imbelloni et al, 200911722G spinocath%2.5 Lux EA, 2012121228G mikrokat.,22G Q%7.4

25 Yaşcinspozisyonilaçİlk doz (mg) Total doz (mg) Kateter (gauge) 67ELitotomiL15029028 60E?L15022028 68ELitotomiL15017528 45KSupinL10030028 56ESupinL11019028 67ESupinT203720 76KsupinL3012020 L: %5 Hiperbarik LidokainT: %1 Hiperbarik Tetrakain Kauda ekina sendromu olguları Denny NM, Selander DE. Continuous spinal anaesthesia. Br J Anaesthesia 1998; 81(4): 590-7.

26 Kasai T et al. Aseptic meningitis during combined continuous spinal and epidural analgesia Acta Anesthesiol Scand 2003;47: 775-776

27 Cerrahide (ortopedi ve C/S) dozlar Cerrahi anestezi : — Başlangıç dozu: 5 mg izobarik bupivakain+15-20 mcg fentanil — İdame doz: İstenilen duyu bloğu elde edilene kadar 2.5 mg izobarik bupivakain Postoperatif analjezi: —1 mg/ml bupivakain solüsyonu —0.3-0.5 ml/sa devamlı infüzyon Acta Anesthesiol Scand 2003; 47:878-883 Acta Anesthesiol Scand 2003;47:775-776 Anesth Analg 2010; 111(6): 1476-9.

28 Dozlar…….. 10 mcg/kg morfin (5-30 mcg/kg morfin)

29 Bolus: —1.75-2.5 mg izobarik bupivakain+15-20 mcg fentanil (1-2 saatte bir tekrar) —5 mcg sufentanil analjezi sağlanıncaya kadar Kontinü infüzyon: —% 0.05-0.125 bupivakain+2-5 mcg/ml fentanil → 0.5-3 ml/sa (T8-T10 elde edilinceye kadar) —Sufentanil 2.5-5 mcg/sa Palmer CM. Continuous spinal anesthesia and analgesia in obstetrics. Anesth Analg 2010; 111(6): 1476-9. Doğum analjezisinde dozlar

30 Surgical Oncology (2008) 17, 73–79

31 DOĞRU HASTA DOĞRU TEKNİK DOĞRU ENDİKASYON DEVAMLI SPİNAL ANESTEZİ KULLANIŞLI, ETKİLİ VE GÜVENLİ SANTRAL REJYONAL ANESTEZİ TEKNİĞİDİR


"KONTİNÜ SPİNAL ANESTEZİ Prof. Dr. Gürkan Türker Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları