Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

IX HMI Çözümleri Lütfen IX Developer 2.0.463’ü yükleyiniz Eğitmenler:M. Ercan SAYILGAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "IX HMI Çözümleri Lütfen IX Developer 2.0.463’ü yükleyiniz Eğitmenler:M. Ercan SAYILGAN."— Sunum transkripti:

1 iX HMI Çözümleri Lütfen IX Developer 2.0.463’ü yükleyiniz Eğitmenler:M. Ercan SAYILGAN

2  Donanım – Genel bakış  iX Developer −Proje Oluşturma −Ekran Tasarımı −Objeler −Etiketler (Tags) −Haberleşme Ayarları −Alarmlar −Reçete −Ve Daha Fazlası… Konular

3 Son teknoloji ürünü grafikler Fikirlerinizi, işinize katma değer katacak biçimde belirtin.

4 Son teknoloji ürünü grafikler −Vektör bazlı grafikler  Büyüklüğe veya dönme açısına bağlı olmayan parlak ve net grafikler. Pürüzsüz kenarlar, kalıcı renk geçişleri −Windows media objeleri  Internet Explorer, Windows Media Player ve PDF viewer üzerinden diğer medyalarla birleşen güçlü hmi çözümleri −Obje çizimleri  Arka plan grafikleri yaratmak için, çizgiler, dikdörtgenler, daire ve çok kenarlı temel çizim fonksiyonları −Kütüphane  Endüstriyel uygulamalar için mükemmel hazır çizimler −Popup ekranlar  Aynı pencerede birden çok aktif ekranla çok pencereli çalışma −Kayan ekran  İpod stili şık navigasyon  Son teknoloji derken anlatmak istediğimiz

5 Güvenilir HMI fonksiyonları Kullanıcı dostu formatta görüntülenen, güvenilir ve benzer HMI fonksiyonları,

6 Güvenilir HMI fonksiyonları −Alarm yönetimi  Alarmları yöneterek,kullanıcıyı;ekranlar, yazıcı, sms veya hareket gerektiren olaylarla bilgilendirir. −Reçeteler  Farklı parametre grupları ndan oluşan reçete kütüphanesi yaratarak, pek çok parametreyi yeniden kullanma −Trendler  Prosesdeki tarihsel veya gerçek zamanlı olayları görsel olarak temsil ederek, makine veya prosesin anlaşılabilirliğini destekler. −Sistem tag’leri  Hem yazılım hem de donanımdan kullanıcı kimlklendirmesi, kalan RAM büyüklüğü gibi bilgilere ulaşmak. −Uzaktan erişim  iX uygulamalarına ulaşmak ve kullanmak uzaktan hizmet vermek veya sorun çözmede faydalıdır. −Runtime database göstericisi  Trend, reçete, alarm vs. datalarını veya başka database leri görüntüler  Güvenilir ve benzer HMI fonksiyonları, derken anlatmak istediğimiz:

7 Daha akıllı bir tasarım ve mühendislik uygulaması Zaman kazandırıcı tasarım ve mühendislik uygulaması ile istediğiniz görünüm ve formda profesyonel HMI çözümünüzü yaratın

8 Daha akıllı bir tasarım ve mühendislik uygulaması −Kullanıcı dostu bir ortam  Modern, kullanıcı dostu Windows tabanlı HMI çözümleri yaratmak ve konfigüre eder. −Property grid  Ekran ve objelerin kolayca görüntülenmesi ve düzeltilmesini sağlar −Simülasyon  Off veya online simulasyon; kontrolörden data gelmesine gerek bırakmaksızın güvenli bir test sağlar. −Navigation manager  Manage screens and relations with respect to project navigation with an overview of all screens in a project −Çoklu obje düzeltme  Bir grup objenin seçilerek hepsinin aynı anda; arkaplan rengi, font, güvenlik ayarlarının yapılması −Tag durumları/hareketler  Bir tag’in değeri veya değer aralığına dayanan mesela ekrana git veya reçeteyi yükle gibi emirlerin kontrolü  Daha akıllı bir tasarım ve mühendislik uygulaması derken bunun anlamı:

9 Daha akıllı bir tasarım ve mühendislik uygulaması derken bunun anlamı : −Çoklu ekran  Çoklu ekran kullanarak masaüstü alanından mümkün olduğunca fazla yaralanılması −Import tags  Mitsubishi Electric, Siemens, Beckhoff ve CoDeSys gibi yazılımlardan tag listelerini doğrudan alır ve kendi programına dahil eder. −Otomatik tercüme  Tasarım aracı ile birlikte otomatik tercüme fonksiyonunu gerçekleştirmek için Google Translate veya MS Bing Translator kullanımı −Import/Export  Excel formatında bir tabloda Tag listelerini, alarm tanımlarını veya çoklu dil belirlemelerini birleştirmek veya takas etmek

10 Gerçek açık platform Runtime platformu seçimi ile çoklu kontrolör uygulaması, artırılmış fonksiyonlar ve bağlanabilirlik.

11 Gerçek açık platform −OPC  iX, tüm önemli otomasyon sistemlerine uyumlu çalışacak açık bir platform çözümü sunar −SQL bağlanabilirliği  iX, ilişkide olunan database yönetim sistemlerin-den datanın alınması ve idaresi ile hızlı ve kolay saklanmasını sağlayacak SQL endüstri standartlarını destekler. −Kontrolörler arası data alışverişi  Markasına bakılmaksızın PLC ler arasında gerçek zamanlı data alışverişi −C# ile Script  Obje fonksiyonlarını kendinize göre tasarlamak veya zenginleştirmek için C# script ile artırılmış fonksiyonalite −.net kontrollerinin aktarılması  iX, pek çok MS windows işletim sistemi ile uyumlu bir yazılım teknolojisi olan Microsofts.NET Framework ‘ten yararlanır −3. parti komponentler  Önceden belirlenmiş, kullanıma hazır 3. parti grafik unsurlarını internet veya seçtiğiniz malın üreticisinden alabilir.  Gerçek açık platform derken, bunun anlamı:

12 SCADA sistemleri iX Paneller Geleneksel HMI Fiyat Fonksiyon / Performans iX Panel Pro ve iX Panel Pro nautic iX Runtime Ürün Konumu

13  iX TxA −Dokunmatik 4.3", 7.0", 10.4"  iX TxB −7.0", 12.1", 15.4"  iX TxC −12.1", 15.4", 21.5«  iX TxE −Dokunmatik 7.0", 10.4"  iX Developer ve Runtime −iX Developer, iX Developer update, iX Developer demo −iX Runtime 250 tag, iX Runtime 2000 tag, iX Runtime 4000 tag Ürün ve Yazılım Yelpazesi

14 Alfa Laval iX ile rekabeti keskinleştirdi  “Amacımız makinelerimizi bugünün şahsi bilgisayarları ve cep telefonları gibi kolay kullanımlı yapmaktır.’’  “Geniş ekranda değişik renkli tuşlar ve örtülü metinleri olan HMI programları yarının ürünleridir.’’  “Diğer hiçbir firma açık mimari yapısında aynı özellikleri ve grafik çözümünü sunamadı.”  “Yarınları hissettiren modernliği ile böyle hoş ve estetik bir HMI çözümü ile daha bugünden çalışmak amacımıza ulaştığımızı gösteriyor” diyor Peter Blomberg. Screen picture by Alfa Laval ©

15 Referanslarımız

16 Uygulama 1 Arka Plan

17  iX Developer’ı başlatın  İhtiyacınız olan her şeye sahip sezgisel arabirim −Yeni proje yaratma −Eski Information designer projelerini alma −Son yapılan projelerin listesi −Bazı uygulama etiketleri −Yardım −Eski proje tarayıcısı Uygulama 1 Arka Plan Yeni Proje Oluşturma

18  İstenen donanımı seçin (iX Panel veya PC) Uygulama 1 Arka Plan Yeni Proje Oluşturma

19  PLC’yi seçin −DEMO driver fabrika ayarı olarak seçilmiştir. Değiştirilmesi kolaydır −Bir OPC-server’ a bağlanabilir (localhost veya remote) Uygulama 1 Arka Plan Yeni Proje Oluşturma

20  Son olarak projenin nerede saklanacağını seçin Uygulama 1 Arka Plan Yeni Proje Oluşturma

21 Uygulama 1 Arka Plan iX Developer Arayüzü (Yazılımı)

22 Uygulama 1 Arka Plan Project Explorer

23  Project Explorer menüsü, uygulamada yer alan tüm ekran ve fonksiyonları içerir. −Screens - ekranlar −Tags - etiketler −Alarms- alarmlar −Security- güvenlik −Data loggers- data kaydı −Recipes- reçeteler −Script Modules- Yazı karakterleri −Function keys- fonksiyon tuşları −Scheduler- Planlayıcı −Audit trail – denetim izlemesi Uygulama 1 Arka Plan Project Explorer

24 Uygulama 1 Arka Plan Ribbon Menü

25  Home menüsü: −Paste/copy/cut −HMI ve Windows objeleri −Görsel stil (renk, font vs.) −Tag, güvenlik grubu ve görünürlük −Obje ismi  Proje menüsü: −Bir projeyi onayla, çalıştır, simule veya transfer et −Çizgi stili −Klavye konfigurasyonu Uygulama 1 Arka Plan Ribbon Menü – Home - Project

26  System menüsü: −Zaman dilim bölgesi −Tuş sesi (iX Panel) −Ekran aydınlatma ayarı (iX Panel) −COM1 RS422/RS485 (iX Panel) −FTP & VNC (iX Panel)  Insert menüsü: −Ekran ekle, Reçete, Data Logger, Cetvel, Metin kütüphanesi, Alarm Distributor Server, Fonksiyon tuşları, LEDS veya elyazısı modülü Uygulama 1 Arka Plan Ribbon Menü – System – Insert

27  View menüsü: −Çıkış konfigürasyonu, Property Grid, Hata listesi, Proje kaşifi, komponent kütüphanesi ve navigasyon kaşifi  Dynamics menüsü: −Dynamics menüsü altındaki kontroller, bir objenin, bir etiket değerine bağlı olarak değişimi istendiğinde objenin rengi, konumu, görünülebilirliği gibi unsurları değiştirir. Uygulama 1 Arka Plan Ribbon Menü – View - Dynamics

28  General menüsü: - Değişik objelerin kendine has ayarları. Ayarlar, örneğin bir metin objesi veya analog nümerik konfigürasyonunu yapmak için kullanılır.  Actions menüsü: - Hareketler değişik yollarla tetiklenebilirler. Actions menüsü kontrolleri, objeler ve fonksiyon tuşları için hareketleri tanımlamada kullanılır. Uygulama 1 Arka Plan Ribbon Menü – General - Action

29 Uygulama 1 Arka Plan Property Grid

30  Bir objenin konfigüre edilmiş tüm niteliklerini gösterir. −Metin −Hizalama −Font −Is Enabled −Top −Vs.  Durum hassasiyeti −Eğer birden çok obje seçili ise sadece genel özellikler gösterilir.  Şerit menüde en önemli nitelikler bulunmaktadır. Uygulama 1 Arka Plan Property Grid

31 Uygulama 1 Arka Plan Component Library

32  Bir projenin başka yerindeki veya başka projelerdeki obje unsurlarını kaydetmek ve yeniden kullanmak için kullanılır. −Gruplar −Objeler −El yazısı  Aynı zamanda uygulamada kullanılabilecek önceden belirlenmiş sembolleri de içerir.  Objelerin daha detaylı görüntülenmesi için büyütme ve küçültme de yapar. Uygulama 1 Arka Plan Component Library

33  Bir ekran kapsamındaki tüm objelerin genel görünümü.  Diğer objeler tarafından önü örtülmüş objeler sol yukarıda bulunan oklar ile kolayca görüntülenebilir  Objelerin sağ tarafındaki butonlar tıklandığında her bir obje kolayca saklanabilir veya saklıysa gösterilebilir, ya da lock/unlock pozisyonlarına alınabilir. Uygulama 1 Arka Plan Object Browser

34  Navigasyon yöneticisi hali hazır uygulamanın tüm ekranlarını görüntüleyebilir.  Yeni ekranlar Navigation Manager sekmesinden kolayca eklenebilir. −Bir ekrana tıklayıp basılı tutarak Navigasyon sekmesindeki boş bir alana sürükleyiniz. Uygulama 1 Arka Plan Navigasyon Yöneticisi

35  Navigation gösterim sekmesi projenin kapsamındaki tüm ekranları görüntüler ve büyütür. Uygulama 1 Arka Plan Navigation Overview

36 Uygulama 1 Arka Plan Şablon (Template) Çağırma  Add Screen butonunun yanındaki ok işaretine basıldıktan sonra açılan bu sayfadan şablon seçilebilir.  Ayrıca herhangi yaptığınız bir arkaplanıda kendiniz şablon olarak kaydedebilirsiniz.

37  Buton sekmesi metin veya sembollü bir buton oluşturmak için kullanılır.Buton run time daki spesifik bir işi gerçekleştirmek için Actions veya Script sekmelerinden ayarlanır.  Görüntülenen metin bir tag değeri belirtebilir. Bu değer ana menüdeki genel kontrollerden ayarlanabilir. Uygulama 1 Arka Plan Buton

38  Metinin hizalanması  Düğmenin içine sembol konulması  Şekillendirilebilir düğme  Düzenlenebilir metin (çok satırlı olabilir)  Şeffaf düğme yapabilme imkanı Uygulama 1 Arka Plan Buton

39  iX Developer 2.00 −Default, Black, Classic, Chrome, Eclipse, Vintage, Glossy Uygulama 1 Arka Plan Buton

40  Renk (Start/End Color) ve gölge (Drop Shadow) -örneğin şeffaflık ve büyüklük- detay olarak konfigüre edilebilir. Uygulama 1 Arka Plan Buton

41  Düğmenin şekli Property Grid sekmesi veya Appearance property sekmesi ile ayarlanabilir. Uygulama 1 Arka Plan Buton

42  Düğme kullanıcının basması ile bir eylem yaratacak şekilde konfigüre edilebilir. Uygulama 1 Arka Plan Buton

43  Aynı anda birden çok eylem yapılmasını sağlamak mümkündür.(script yazmadan) Uygulama 1 Arka Plan Buton

44 Uygulama 1 Arka Plan

45  Select the Picture tıklanır ve panel üzerinde mouse boş bir alana tıklanarak istenen resim açılır.  Veya direkt olarak resmi iX Developer içerisine sürükleyebilirsiniz. Uygulama 1 Arka Plan Resim Ekleme

46 Uygulama 1 Arka Plan

47  Çok sayıda ekran için genel bir arkaplan görüntüsü yaratabilirsiniz  Arkaplan görüntüsü hem dinamik hem de statik objelerden oluşur. Uygulama 1 Arka Plan Arkaplan Tanıtım

48  Arkaplanda çeşitli katlar yaratabilirsiniz (örn. footer ve header)  Kolay düzenlenebilir: −Bir ekran seçiniz −Home alt menüsünü açarak istediğiniz arkaplan ekranını seçiniz Uygulama 1 Arka Plan Sayfaya Arkaplan Çağırma

49 Uygulama 2 Dijital Sayfası

50 Component Library  Kompanent kütüphanesinde birçok şekil, resim, icon, teknik gösterim, buton tipi bulunmaktadır. iX Developer’ın en büyük özelliklerinden biridir.

51 Uygulama 2 Dijital Sayfası Component Library  Ayrıca «ixtalk» adlı forum sitesinden yapılan şekilleri, kendi tasarladığınız parçaları da kütüphanenize ekleyerek kütüphanenizi daha kullanışlı bir şekle getirebilirsiniz.

52  Genel etiketler PLC ye tam anlamı ile uyumlu olmayabilir tags,  Bir PLC ye bağlanmamış Tag dahili tag olarak adlandırılır  Tag listesi menüsündeki sütunlar (scaling, data exchange,others….) daha az karmaşık bir görüntü için kapatılabilir/açılabilir  Tag listeleri ve PLC Imports/export özelliği Uygulama 2 Dijital Sayfası Tags

53  Kalan bellek, şu andaki kullanıcı, şu andaki ekran gibi dahili datalara ulaşılabilir  Normal taglar kullanılabilir-> (ekranda, kayıtlarda veya metinlerde…) Uygulama 2 Dijital Sayfası Sistem Tagleri

54  PLC nin unsurlarını sırayla açmak için Driver tuşunu tıklayınız  Plc unsurları sekmesinde PLC’yi konfigüre etmek mümkündür. −PLC spesifik ayarları (örn. Saat register’ı) −İstasyonlar −COM-port −Vs….  Tüm PLC lerin yardım menüsü vardır. Bu menü adresleme, kablolar, sorun çözme hakkında bilgilerden oluşur. Uygulama 2 Dijital Sayfası Kontrolör Ekleme Düzenleme

55  Tek bir uygulamayı değişik PLC lerde kullanan makine üreticileri için mükemmel bir özelliktir.  Sadece bir uygulamayı sürdürmek hem zaman kazandırır hem de hata sayısını azaltır. Uygulama 2 Dijital Sayfası Çoklu Sistemler

56  Farklı markalarda da olsa PLC ler arasında bilgi alıp vermeyi sağlar  Etikete göre seçilebilir  Data değişimi bir olay veya bir zaman ile tetiklenebilir. Uygulama 2 Dijital Sayfası Kontrolörler Arası Veri Alışverişi

57 Uygulama 2 Dijital Sayfası Tags

58 Uygulama 2 Dijital Sayfası Buton Action Tanımlama  Beş adet aksiyon vardır. −Click : Buton tıkladığı anda yapılmak istenen aksiyonlardır. −Mouse Enter: Scada veya Runtime için kullanılır. Mouse buton içerisinde girdiği andır. −Mouse Leave: Aynı mouse enter gibidir. Mouse buton içerisinden çıktığındaki aksiyondur. −Mouse Down: Butona bastığınız andaki yükselen kenarda yapılan aksiyonlardır. −Mouse Up: Butondan el çekildiği anda yani düşen kenar aksiyonlarıdır.

59 Uygulama 2 Dijital Sayfası Buton Action Tanımlama  Eğer el basılı iken aktif olan el çekildiğinde geri 0 durumuna dönen buton isteniyorsa aşağıdaki gibi yapılmalıdır.

60 Dinamikler - Dinamikler  Dinamik menüsündeki kontroller ile bir objenin rengi, konumu, görünürlüğü belirli bir tag değerine bağlı olarak değiştirilebilir.  Özellikler her obje için farklı olabilir.  Dinamikler ile değiştirilebilen özellikler; −Move- hareket −Size-ebat −Fill color- renk doldurma −Outline color- çerçeve rengi −Visible- görünürlük −Blink-yanıp sönme −General- genel özellikler (seçilen objenin tipine bağlı olarak) Uygulama 2 Dijital Sayfası Dinamikler

61  Resim objesi: −Statik  Çok resimli obje: −Dijital (iki states/sembol) −Analog (çok states/sembol) olabilir. Uygulama 2 Dijital Sayfası Resim Objesi

62  Dijital/çoklu bir sembol objesi yaratmak istendiğinde Configure Symbols kullanılır.  Metnin üzerine tıklandığında veya basıldığında bir hareket tetiklenebilir. Uygulama 2 Dijital Sayfası Resim Objesi Genel Ayarlar

63 Uygulama 2 Dijital Sayfası

64  Projenin bir testi doğrudan yapılabilir. Projenizi save ediniz ve Project menüsünden Run tuşuna basınız. Bir onaylama ve projenin çalışmasını sağlar(proje yapıldı ise)  Operatör paneli ekranı bilgisayar ekranında belirecektir.  Run -> Online simülasyon  Simulate -> PLC haberleşme olmaksızın Uygulama 2 Dijital Sayfası Simülasyon

65 Uygulama 3 Analog Sayfası

66  Bir analog sinyalin değerini değiştiren objelerdir.  Farklı stil ve renklerde yapılabilir. Uygulama 3 Analog Sayfası Slider

67  Cetvel ve şeffaflık ayarı  Min/max değer  Major ve Minör ticklerin sayısı  Stil (Simple, Classic, Black, …) Uygulama 3 Analog Sayfası Slider

68  Bir analog sinyalin değerini gösteren objedir.  Farklı stil ve renklerde yapılabilir. Uygulama 3 Analog Sayfası Lineer Sayaç

69  Cetvel ve şeffaflık ayarı  Min/max değer  Major ve Minör ticklerin sayısı  Stil (Simple, Classic, Black, …) Uygulama 3 Analog Sayfası Lineer Sayaç

70  Bir analog sinyalin değerini gösteren objedir.  Farklı stil ve renklerde yapılabilir. Uygulama 3 Analog Sayfası Yuvarlak Sayaç

71  Cetvel ve şeffaflık ayarı  Min/max değer  Major ve Minör ticklerin sayısı  Stil (Simple, Classic, Black, …)  Başla / Bitir açısı Uygulama 3 Analog Sayfası Yuvarlak Sayaç

72  Düşük, orta ve yüksek bölgeleri belirlemek mümkündür.  Bölge ayarını kaldırmak için Min/Max ayarlarını 0 yapınız Uygulama 3 Analog Sayfası Yuvarkal Sayaç Sayaç

73  Nümerik / ASCII ayarlarının okunması ve yazılması −Integer −Decimal −Binary −Hex −String (ASCII) Uygulama 3 Analog Sayfası Analog Nümerik

74  Data/Güvenlik  Ekran formatı  Görünebilirlik  Ebad ve konum  Hizalama  Onaylama  Ön ek veya son ek Uygulama 3 Analog Sayfası Analog Nümerik

75 Uygulama 3 Analog Sayfası

76 Uygulama 4 Alarm Sayfası

77  Panel üzerinde alarm uygulaması −Alarmlar bir database(compact SQL) üzerine kayıt edilir −Alarmlar, Alarm Viewer üzerinde sunulabilir −Analog ve dijital sinyalleri destekler −Alarm metinleri metin üzerinde dinamik tag olarak ayarlanabilir. −Database belirlenen limite(örn. 100 satır) gelince, yeni bir alarm eklenirken ilk yazılan alarm silinir −Alarmlar daha kolay organize edilebilmek için farklı gruplara bölünebilir. −Alarmlar bir hareketi tetikleyebilir. Uygulama 4 Alarm Sayfası Alarm Tanım

78  Alarmlar, alarm viewer içinde alarm metinleri ile temsil edilirler.  Alarm viewer isteğe özel hale getirilebilir. Örneğin: −Hangi butonun görünür olacağı seçilir −Hangi kolonun ekranda gösterileceği seçilir −Viewer içinde hangi alarm gruplarının temsil edileceği seçilir. Uygulama 4 Alarm Sayfası Alarm Viewer

79  Panelde alarm uygulaması −Alarmlar “Alarm Items” etiketinde konfigüre edilebilir. −Dijital ve analog alarmlar desteklenir. −Alarmlar, Remote Acknowledge sinyali ile PLC üzerinden onaylanabilir. Uygulama 4 Alarm Sayfası Alarm Oluşturma

80  Panelde alarm uygulaması −Alarmlar gruplara bölünür −Spesifik bir gruptaki tüm alarmlar uzaktan onaylanabilir. −Her bir alarm grubu için farklı renkler atanabilir. (aktif, aktif olmayan ve onaylanan) Uygulama 4 Alarm Sayfası Alarm Grupları

81 Uygulama 4 Alarm Sayfası Alarm Yapılandırması

82  Dijital saat tarih, zaman ve haftanın günlerini gösterir.  Objeyi konfigüre etmek veya ayarlamak mümkündür −Tarih ve zaman −Tarih −Zaman −Gün −Saniye Uygulama 4 Alarm Sayfası Saat - Tarih

83 Uygulama 4 Alarm Sayfası

84 Uygulama 5 Reçete Sayfası

85 Reçete Tanım  Analog ve dijital sinyal değerlerini kolayca operatör panelinin hafızasına kaydeder.  Reçete yönetimi, üretim esnasında bir üründen diğerine geçerken kullanıcının parametre ayarlarını hızlı ve kolayca değiştirmeyi sağlar.

86 Uygulama 5 Reçete Sayfası Reçete Oluşturma  Reçeteler ana menüden eklenir.  Etiket düzenleme bölümünde reçete içinde hangi taglerin veya parametrelerin kullanılacağı ayarlanabilir.  Bir reçete en fazla 256 parametreden oluşur.

87 Uygulama 5 Reçete Sayfası Reçete Oluşturma  Varsayılan (Default) reçeteler /değerler Runtime data etiketine eklenir

88 Uygulama 5 Reçete Sayfası

89 Uygulama 6 DataLogger Sayfası

90  Data Loggerlar Insert menüsünden eklenebilir.  Home menüsünde hangi tag’ın yükleneceği ayarlanabilir. Uygulama 6 DataLogger Sayfası DataLogger Oluşturma

91  Aşağıdakiler ayarlanabilir −Değişken/olay kaydı −Sadece kayıt değişiklikleri −Kayıtlı satırların sayısı Uygulama 6 DataLogger Sayfası DataLogger Ayarlar

92 Uygulama 6 DataLogger Sayfası

93 Uygulama 6 Güvenlik Sayfası

94  Objeleri, ekranları, reçeteleri yetkisiz kullanımlara karşı korur.  Farklı kullanıcı seviyelerine göre farklı güvenlik grupları oluşuturulur.U (örn. Yönetici, kullanıcı vs…)  Aynı kullanıcı farklı güvenlik gruplarının üyesi olabilir Uygulama 6 Güvenlik Sayfası Güvenlik Tanımı

95  Security Manager sayfasını açın,  Gruplar, Groups etiketinde belirlenir.  Kimin hangi gruba ait olduğunu belirlemenin yanında grup ekleme veya grup silme işlemleri de yapılabilir Uygulama 6 Güvenlik Sayfası Güvenlik Grupları Oluşturmak

96  Security Manager sekmesini açınız  Kullanıcılar, Users etiketi altında açıklanır.  Kullanıcı ekleme ve silme ile güvenlik grupları atanabilir.  Aynı kullanıcı farklı gruplara üye olabilir Uygulama 6 Güvenlik Sayfası Güvenlik Kullanıcı Ayarları

97  Kullanıcı yetki gerekmeyen bir objeyi değiştirmeye kalktığında ‘’Access Denied’’ mesajı ayarlanabilir.  Objelerin saklanması da ayarlanabilir. Uygulama 6 Güvenlik Sayfası Güvenlik Ayarları

98  Giriş ve çıkış işlemleri konfigüre edilir. Uygulama 6 Güvenlik Sayfası Güvenlik Log-In / Log-Out

99  Bir objenin üstüne gelerek sağ tıklayıp açılan menüden, durumu değişen obje için gerekli güvenlik seviyesi seçilir. Bu şerit (ana ) menü üzerinden de yapılabilir. Uygulama 6 Güvenlik Sayfası Güvenlikli Objeler Oluşturma

100 İlave dil ekleme  Proje hazırlama dosyasından Multilanguage sekmesini tıklayınız.  Etiketten dili değiştiriniz ve dili eklemek için add butonuna tıklayınız. Ve Daha Fazlası

101 Otomatik tercüme  iX Developer, Hızlı tercüme sağlayan Google translate veya Microsoft Bing Translator programlarını da ücretsiz olarak kullandırmaktadır. Ve Daha Fazlası

102 Popup ekranı  Bir ekran popup ekranı olarak kolayca düzenlenebilir.  Ekranın üzerine tıklayıp Genel (general) menüsünü seçiniz.  Popup’ın büyüklüğünün ve başlama konumunun (x,y) konfigüre edilmesi mümkündür  Popup şekilsel olabilir veya olmayabilir.  Popup ın başlığının değiştirilmesi de mümkündür. Ve Daha Fazlası

103 Alarm Distributor menüsünden alarm gönderimi Printout SMS E-mail  Alarm distributor sekmesi, alarmların bir yazıcı, SMS veya e-posta ile gönderilmesini sağlar. Fonksiyon proje içinde dahili olarak ayarlanır veya bağlı hesaplara karşı bir server olarak çalışan başka bir panel yada EPC tarafından yapılabilir. Ve Daha Fazlası

104 Alarm Gönderimi - konfigürasyon  Alarmlar için belirli kurallar Alarm Filter sekmesi ile belirlenebilir.Farklı kişilere farklı alarm göndermek de mümkündür. Ve Daha Fazlası

105 Alarm Distribution - Address book  Address Book butonunu tıklayarak, alarmların gönderilmesi gereken kişilere ait isimler, e- posta adreleri veya telefon numaraları girilir. Ve Daha Fazlası

106 Alarm Distribution – Receiver selection  Receiver Selection sekmesi kullanılarak, alarmların hangi yolla dağıtılacağı belirlenir; e- posta, SMS veya yazıcı ( ya da tümü birden) Ve Daha Fazlası

107 Media objeleri  Media Player  PDF Viewer  Internet Browser Ve Daha Fazlası

108 PDF Viewer.  Runtime içinde PDF viewer objesi kullanılarak pdf dosyaları görüntülenebilir. Görüntüleyici bir default pdf dosyasına bağlanır.  Project files dosyasında ilave pdf’ ler eklemek mümkündür. Ve Daha Fazlası

109 Media Player.  Media Player objesine, dosyaların runtime’da çalıştırılıp durdurulmasını sağlayacak media player objeleri eklenebilir.  Desteklenen formatlar −AVI −MPG −WMV Ve Daha Fazlası

110 Web Browser.  Web sayfaları görüntülenir.  Sadece belirlenen web sayfalarının gösterilmesi de sağlanabilir.  İmkanlar: −Internet −Local websites −VNC −Network Camera streaming −… Ve Daha Fazlası

111 Web browser (PC runtime) Ve Daha Fazlası

112 C# Script  Script lisanı C#, dir. PC/EPC uygulamalarında tam bir.NET yapısı, Exter uygulamalarında ise Compact.NET yapısı desteklenir.  MSDN pek çok.NET bilgisi içerir. −http://msdn.microsoft.com/en-us/library/67ef8sbd(VS.80).aspx  Ekran script i  PLC script i  Alarm server script i  Script modülü −Global Script −Diğer scriptleri çalıştırmak mümkündür.  Script’ler, Microsoft’un standart unsuru ( ücretsiz Microsoft CLR debugger yazılımı ile) debug edilebilir. Ve Daha Fazlası

113  Görüntüyü script e çevirin  Tüm olay /objeler listeden bulunabilir. Ve Daha Fazlası

114  iX içindeki tüm scriptler belirli bir olay başlatılarak çalıştırılabilir. örneğin −ValueChange - değer değişimi −ScreenOpened – ekran açılması −AlarmAcknowledge – alarm onayı −Click - tıklama −…  Bir olay kullanıcı tarafından bir eylem ile başlatılabilir. (örn. Bir butona tıklamak)  Olaylar aynı zamanda harici olayların oluşması ile birlikte de başlatılabilir. Örneğin seri porttan karakterler alındığında Ve Daha Fazlası

115 Reçete yönetimi–Reçetenin yüklenmesi/kaydı/silinmesi  Reçeteyi silmek, kayıt etmek veya yüklemek için butonları kullanınız.  Reçeteyi bir script vasıtası ile de yüklemek veya kayıt etmek mümkündür. Ve Daha Fazlası

116 Özel kontroller  Sadece PC’ye özel iki kontrol −Carousel ekranı  Navigasyon liste kutusu Ve Daha Fazlası

117 Teşekkürler Yeni Bir Dünya’ya Hoşgeldiniz…


"IX HMI Çözümleri Lütfen IX Developer 2.0.463’ü yükleyiniz Eğitmenler:M. Ercan SAYILGAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları