Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğr. Grv. MEHMET ALİ ZENGİN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğr. Grv. MEHMET ALİ ZENGİN"— Sunum transkripti:

1 Öğr. Grv. MEHMET ALİ ZENGİN
MESLEK ETIGI ETİK KAVRAMI Öğr. Grv. MEHMET ALİ ZENGİN

2 ETİK KAVRAMI 1.1 Etik Tanımı
Günümüzde etik kavramı, daha çok iş hayatı içerisindeki davranış biçimlerini irdeleyen, düzenleyen bir disiplin olarak görülmektedir. Ahlak kavramı ise, kişilerin sosyal yaşam içerisindeki ilişkilerini düzenleyen bir disiplin olarak görülmektedir.

3 ETİK KAVRAMI 1.1. Etik Tanımı
Etik; töre bilimi, ahlak bilimi, Etik, insanın bütün davranış ve eylemlerinin temelini araştırır.

4 ETİK KAVRAMI 1.1. Etik Tanımı

5 ETİK KAVRAMI 1.1. Etik Tanımı
Etik kutsaldır; çünkü aynı kıymette eşi yoktur ve başka hiçbir çeşit kıymetle ölçülemez. ATATÜRK

6 SİZCE ETİK NEDİR? Çevrenizdeki Gelenek, Görenek, Örf Adetler nelerdir?
Bağlılık Durumunuz Nedir?

7 ETİK KAVRAMI 1.2. Ahlaki Gelişim Süreci
Ahlak; bir toplumun iyi ya da kötü olarak kabul edilen davranışları belirleyen yazısız kurallar bütünüdür. İnsanın doğru ve yanlış, olumlu ve olumsuz, iyi ve kötü olarak nitelendirdiği davranışlarıyla ilgilidir.

8 ETİK KAVRAMI 1.2. Ahlaki Gelişim Süreci

9 ETİK KAVRAMI 1.2. Ahlaki Gelişim Süreci
Ahlak kuralları, değişen toplumsal koşullar karşısında daha esnektir ve daha kolay değişebilme özelliğine sahiptir. Ahlak; İnsanların birbirleriyle veya devletle olan ilişkilerinde kendilerinden yapmaları istenen davranışlarla toplum düzenini sağlayan bir kurallar ve normlar bütünüdür, yani toplumsal bir olgudur.

10 ETİK KAVRAMI 1.2. Ahlaki Gelişim Süreci

11 ETİK KAVRAMI 1.2. Ahlaki Gelişim Süreci
Ahlak, kişi vicdanının belirli hareketleri “doğru” ve “iyi” olarak vasıflandırmasıdır.

12 ETİK KAVRAMI 1.2. Ahlaki Gelişim Süreci
Ahlak ve hukuk kuralları arasındaki fark, ahlak kurallarının dağınık, örgütlenmemiş nitelik taşımasına karşılık, hukuk kurallarının toplu, örgütlenmiş ve sistemli olmasıdır. Ahlak ve hukuk kuralları arasında yaptırım farkı vardır.

13 ETİK KAVRAMI 1.2. Ahlaki Gelişim Süreci
Etik kavramı, eski çağlardan itibaren üzerinde düşünülüp tartışılan bir felsefe disiplini olmuştur.

14 ETİK KAVRAMI 1.2. Ahlaki Gelişim Süreci
Sokrates (İ.Ö ) ’in ahlak öğretisi; “İnsanın temel amacı erdeme ulaşmak olmalıdır. Erdem ancak bilgelikle mümkündür.” olarak ifade edilir.

15 ETİK KAVRAMI 1.2. Ahlaki Gelişim Süreci
Aristo (İ.Ö ) ya göre ise; “Toplumlarda yönetenler ile yönetilenler arasında bir ayrım yapılması ahlakidir.” demiştir.

16 ETİK KAVRAMI 1.2. Ahlaki Gelişim Süreci
Protagoras (İ.Ö ) ya göre ise; “Herşeyin ölçüsü insandır. Genel geçerliliğe sahip doğrular yoktur. Doğrular ve yanlışlar insandan insana değişir” demiştir.

17 ETİK KAVRAMI 1.2. Ahlaki Gelişim Süreci
Machiavelli ( ) ’in ahlak öğretisi; “Amaca ulaşmak için her araç meşrudur.” olarak ifade edilir.

18 ETİK KAVRAMI 1.2. Ahlaki Gelişim Süreci
Nietzsche ( ) ‘ye göre ise “Erdem kadar erdemsizlik de normal karşılanmalıdır. Ahlaki ölçüler ve normlar koymak saçma ve gereksizdir.”

19 ETİK KAVRAMI 1.2. Ahlaki Gelişim Süreci
Kohlberg’in ahlaki gelişim evrelerine göre birey; Gelenek öncesi dönem Bağımlı evre, Çıkara dayalı alışveriş evresi Geleneksel Düzey Karşılıklı Kişiler arası beklentiler ve uyum Gelenek ötesi ve ilkelere dayalı düzey Toplumsal anlaşma, yararlılık ve bireysel haklar

20 Güzel ahlak; cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür.
HASAN-I BASRİ

21 ETİK KAVRAMI 1.3. Etik Kuralları
Normatif Etik Uygulamalı (Pratik) Etik Kuramsal (Teorik) Etik

22 ORTAK ETİK KURALLAR(DEĞERLER) 1. Doğruluk, Dürüstlük

23 ORTAK ETİK KURALLAR(DEĞERLER) 2. Güvenilir Olma

24 ORTAK ETİK KURALLAR(DEĞERLER) 3. Sadakat

25 ORTAK ETİK KURALLAR(DEĞERLER) 4. Adalet

26 ORTAK ETİK KURALLAR(DEĞERLER) 5. Başkalarına Yardım Etme

27 ORTAK ETİK KURALLAR(DEĞERLER) 6. Başkalarına Saygı Gösterme

28 ORTAK ETİK KURALLAR(DEĞERLER) 7. Vatandaşlık Sorumluluğuna Sahip Olma

29 ORTAK ETİK KURALLAR(DEĞERLER)

30 ORTAK ETİK KURALLAR(DEĞERLER) 8. Yalan Söylememe

31 ORTAK ETİK KURALLAR(DEĞERLER) 9. Başkasının Hakkını Yememe

32 ORTAK ETİK KURALLAR(DEĞERLER) 10
ORTAK ETİK KURALLAR(DEĞERLER) 10. Karşısındakinin Güç Durumundan Yararlanmama

33 ORTAK ETİK KURALLAR(DEĞERLER) 11. Acısı Olanın Acısını Paylaşma

34 ORTAK ETİK KURALLAR(DEĞERLER) 12. Dayanışma

35 ORTAK ETİK KURALLAR(DEĞERLER) 13. Bireylerin Eşitliğinin Kabul Edilmesi

36 ORTAK ETİK KURALLAR(DEĞERLER) 14. Kaynakların Adil Dağıtılması

37 ORTAK ETİK KURALLAR(DEĞERLER) 15. Mükemmeliyeti Arama

38 ETİK SİSTEMLERİ 1.4.ETİK SİSTEMLERİ 1. Amaçlanan Sonuçlar Etiği
Amaçlanan Sonuçlar Tarafından Belirlenir Faydacılık Mill’in Faydacılık İlkeleri Machiavelli

39 Standartlar ve Yasalar Tarafından Belirlenir
1.4.ETİK SİSTEMLERİ 2. Kural Etiği ETİK SİSTEMLERİ Standartlar ve Yasalar Tarafından Belirlenir Yazılı Kurallar Yazılı Olmayan Kurallar Immanuel KANT

40 ETİK SİSTEMLERİ 1.4.ETİK SİSTEMLERİ 3. Toplumsal Sözleşme Etiği
Toplumun Normlar ve Gelenekleri Tarafından Belirlenir Hukuk Kuralları Birey- Toplum Jean Jack Rousseau

41 Kişinin Vicdanı Tarafından Belirlenir
1.4.ETİK SİSTEMLERİ 4. Kişisel Etik ETİK SİSTEMLERİ Kişinin Vicdanı Tarafından Belirlenir Vicdan Kişisel Etiğin Özellikleri Martin Buber

42 Sosyal ve Ekolojik Kurallar Tarafından Belirlenir
1.4.ETİK SİSTEMLERİ 5. Sosyal Yaşam Etiği ETİK SİSTEMLERİ Sosyal ve Ekolojik Kurallar Tarafından Belirlenir Saygı ve Nezaket Hak ve Sorumluluk Baskı Şiddet yok

43 Ülke Topluluk Aile ETİK SİSTEMLERİ 1.5.ETİK - TOPLUM İLİŞKİSİ Çatıdır
Kabul Görmüş Ortalama Ahlak Temeldir

44 ETİK SİSTEMLERİ 1.5.ETİK - TOPLUM İLİŞKİSİ Etik Davranışların Temeli
Normlar Değerler Kültür

45 1.6.Etik Değerlere Uygun Davranmanın Sonuçları
Saygınlık Kazanma Güvenilirlik İyi Bir İmaja Sahip Olma Problem Çözümünde Yardım Görme Ahlaki Çöküşü azaltma

46 1.6.Etik Değerlere Uygun Davranmamanın Sonuçları
Bireysel İşini, sağlığını Kaybetme Güvenilirliğini, Özsaygısını yitirme Kişisel İmajın bozulması, Toplumdan Soyutlanma Kurumsal Saygınlığını, Müşterisini Yitirme İmajın Zedelenmesi, İş Birliğinin Zayıflaması Kurum İçi İletişimin, Örgüte bağlılığın zayıflaması Toplumsal Etik Değerlerin Önemini Yitirmesi Yozlaşmanın Kurumsallaştırılması

47 Siz Büyüklerinize Nasıl Davranırsanız, İleride Çocuklarınız da Size Öyle Davranacaktır.
THALES

48 Kendi evinizde iken ailenize, Sokakta iken gelip geçenlere, Yalnızken kendinize saygılı olunuz
DEMETRİOS

49 1.7.Etik Sorgulama Etik Birey Gerçek Adalet, Sadakat, Dürüstlük
NEDİR??? Etik Nasıl Davrandı, Nasıl Davranması gerekirdi Birey Yalnızca olanı değil olması gerekeni de inceler

50 Problem Tanımlama ve Açıklığa Kavuşturma
1.7.Etik Sorgulama Problem Tanımlama ve Açıklığa Kavuşturma Tüm olası gerçekleri öğrenmeye çalış, Bütün tercihleri-seçenekleri sırala Her tercihi bunları sorarak test et Doğru Mu? Yasal Mı? Yararlı Mı? Kararını ver. Ancak hala emin değilsen şunları yap. Eğer Yanlış olduğunu düşünüyorsan yapma Emin değilsen sor Bir yanıt alıncaya kadar sormaya devam et İki soru daha sorarak kararını yeniden gözden geçir Ailem bunu öğrenirse kendimi nasıl hissederim Vereceğim karar basında yayınlanmış olsaydı kendimi nasıl hissederdim Eyleme geç..

51 1.8.Toplumsal Yozlaşma Faydacılığın herşeyin önüne geçmesi
Farklı Toplumlardaki Farklar ABD ve Taiwanlı Denetçiler

52 1.8.Toplumsal Yozlaşma Toplumsal Yozlaşma Politik Yozlaşma
Mesleki Yozlaşma Ahlaki Yozlaşma Kültürel Yozlaşma

53 Toplumsal Yozlaşmanın Nedenleri 1. Kamu Yapısından Kaynaklanan Nedenler
Sağlık Eğitim Memurluk

54 Toplumsal Yozlaşmanın Nedenleri 2
Toplumsal Yozlaşmanın Nedenleri 2.Ekonomik Yapıdan Kaynaklanan Nedenler Ekonomini Kötüye gitmesi Yoksullaşma Fiziksel ve Ruhsal Çöküntü

55 Toplumsal Yozlaşmanın Nedenleri 3. Siyasal Yapıdan Kaynaklanan Nedenler
Politik Mekanizmada rol alan kişilerin çıkar sağlamak amacıyla mevcut hukuki, dini ahlaki, ve kültürel normları ihlal etmesine politik yozlaşma denir. TÜRLERİ NELERDİR? Rüşvet Adam kayırma Lobicilik Zimmet Rant Kollama Hizmet kayırmacılık Siyasal Kayırmacılık

56 Toplumsal Yozlaşmanın Nedenleri 4
Toplumsal Yozlaşmanın Nedenleri 4.Bürokratik Yapıdan Kaynaklanan Nedenler Bürokratik Yozlaşma Adam Kayırma Rüşvet, Zimmet Bürokratik Kurumlar

57 Toplumsal Yozlaşmanın Nedenleri 5
Toplumsal Yozlaşmanın Nedenleri 5.Toplumsal Yapıdan KaynaklananNedenler Eşitsizlik Huzursuz Ortam Kültürel Bozulma

58 Toplumsal Yozlaşmanın Nedenleri 6. Tarihsel Nedenler
Savaşlar Geçmiş Yaşananlar Ekonomik ve Sosyal Çöküşler


"Öğr. Grv. MEHMET ALİ ZENGİN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları