Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 MESLEK ETIGI ET İ K KAVRAMI Ö ğ r. Grv. MEHMET AL İ ZENG İ N.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 MESLEK ETIGI ET İ K KAVRAMI Ö ğ r. Grv. MEHMET AL İ ZENG İ N."— Sunum transkripti:

1 1 MESLEK ETIGI ET İ K KAVRAMI Ö ğ r. Grv. MEHMET AL İ ZENG İ N

2 ETİK KAVRAMI 1.1 Etik Tanımı Günümüzde etik kavramı, daha çok iş hayatı içerisindeki davranış biçimlerini irdeleyen, düzenleyen bir disiplin olarak görülmektedir. Ahlak kavramı ise, kişilerin sosyal yaşam içerisindeki ilişkilerini düzenleyen bir disiplin olarak görülmektedir. 2

3 ETİK KAVRAMI 1.1. Etik Tanımı Etik; töre bilimi, ahlak bilimi, Etik, insanın bütün davranış ve eylemlerinin temelini araştırır. 3

4 ETİK KAVRAMI 1.1. Etik Tanımı 4

5 Etik kutsaldır; çünkü aynı kıymette eşi yoktur ve başka hiçbir çeşit kıymetle ölçülemez. ATATÜRK 5

6 SİZCE ETİK NEDİR? Çevrenizdeki Gelenek, Görenek, Örf Adetler nelerdir? Bağlılık Durumunuz Nedir? 6

7 ETİK KAVRAMI 1.2. Ahlaki Gelişim Süreci Ahlak; bir toplumun iyi ya da kötü olarak kabul edilen davranışları belirleyen yazısız kurallar bütünüdür. İnsanın doğru ve yanlış, olumlu ve olumsuz, iyi ve kötü olarak nitelendirdiği davranışlarıyla ilgilidir. 7

8 ETİK KAVRAMI 1.2. Ahlaki Gelişim Süreci 8

9 Ahlak kuralları, değişen toplumsal koşullar karşısında daha esnektir ve daha kolay değişebilme özelliğine sahiptir. Ahlak; İnsanların birbirleriyle veya devletle olan ilişkilerinde kendilerinden yapmaları istenen davranışlarla toplum düzenini sağlayan bir kurallar ve normlar bütünüdür, yani toplumsal bir olgudur. 9

10 ETİK KAVRAMI 1.2. Ahlaki Gelişim Süreci 10

11 ETİK KAVRAMI 1.2. Ahlaki Gelişim Süreci Ahlak, kişi vicdanının belirli hareketleri “doğru” ve “iyi” olarak vasıflandırmasıdır. 11

12 ETİK KAVRAMI 1.2. Ahlaki Gelişim Süreci Ahlak ve hukuk kuralları arasındaki fark, ahlak kurallarının dağınık, örgütlenmemiş nitelik taşımasına karşılık, hukuk kurallarının toplu, örgütlenmiş ve sistemli olmasıdır. Ahlak ve hukuk kuralları arasında yaptırım farkı vardır. 12

13 ETİK KAVRAMI 1.2. Ahlaki Gelişim Süreci Etik kavramı, eski çağlardan itibaren üzerinde düşünülüp tartışılan bir felsefe disiplini olmuştur. 13

14 ETİK KAVRAMI 1.2. Ahlaki Gelişim Süreci Sokrates (İ.Ö. 469-399) ’in ahlak öğretisi; “İnsanın temel amacı erdeme ulaşmak olmalıdır. Erdem ancak bilgelikle mümkündür.” olarak ifade edilir. 14

15 ETİK KAVRAMI 1.2. Ahlaki Gelişim Süreci Aristo (İ.Ö. 385-322) ya göre ise; “Toplumlarda yönetenler ile yönetilenler arasında bir ayrım yapılması ahlakidir.” demiştir. 15

16 ETİK KAVRAMI 1.2. Ahlaki Gelişim Süreci Protagoras (İ.Ö. 482-323) ya göre ise; “Herşeyin ölçüsü insandır. Genel geçerliliğe sahip doğrular yoktur. Doğrular ve yanlışlar insandan insana değişir” demiştir. 16

17 ETİK KAVRAMI 1.2. Ahlaki Gelişim Süreci Machiavelli ( 1469-1527) ’in ahlak öğretisi; “ Amaca ulaşmak için her araç meşrudur.” olarak ifade edilir. 17

18 ETİK KAVRAMI 1.2. Ahlaki Gelişim Süreci Nietzsche (1844- 1900) ‘ye göre ise “Erdem kadar erdemsizlik de normal karşılanmalıdır. Ahlaki ölçüler ve normlar koymak saçma ve gereksizdir.” 18

19 ETİK KAVRAMI 1.2. Ahlaki Gelişim Süreci Kohlberg’in ahlaki gelişim evrelerine göre birey;  Gelenek öncesi dönem  Bağımlı evre, Çıkara dayalı alışveriş evresi  Geleneksel Düzey  Karşılıklı Kişiler arası beklentiler ve uyum  Gelenek ötesi ve ilkelere dayalı düzey  Toplumsal anlaşma, yararlılık ve bireysel haklar 19

20 Güzel ahlak; cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür. HASAN-I BASRİ 20

21 ETİK KAVRAMI 1.3. Etik Kuralları  Normatif Etik  Uygulamalı (Pratik) Etik  Kuramsal (Teorik) Etik 21

22 ORTAK ETİK KURALLAR(DEĞERLER) 1. Doğruluk, Dürüstlük 1-Doğruluk, dürüstlük 22

23 ORTAK ETİK KURALLAR(DEĞERLER) 2. Güvenilir Olma 23

24 ORTAK ETİK KURALLAR(DEĞERLER) 3. Sadakat 24

25 ORTAK ETİK KURALLAR(DEĞERLER) 4. Adalet 25

26 ORTAK ETİK KURALLAR(DEĞERLER) 5. Başkalarına Yardım Etme 26

27 ORTAK ETİK KURALLAR(DEĞERLER) 6. Başkalarına Saygı Gösterme 27

28 ORTAK ETİK KURALLAR(DEĞERLER) 7. Vatandaşlık Sorumluluğuna Sahip Olma 28

29 ORTAK ETİK KURALLAR(DEĞERLER) 29

30 ORTAK ETİK KURALLAR(DEĞERLER) 8. Yalan Söylememe 30

31 ORTAK ETİK KURALLAR(DEĞERLER) 9. Başkasının Hakkını Yememe 31

32 ORTAK ETİK KURALLAR(DEĞERLER) 10. Karşısındakinin Güç Durumundan Yararlanmama 32

33 ORTAK ETİK KURALLAR(DEĞERLER) 11. Acısı Olanın Acısını Paylaşma 33

34 ORTAK ETİK KURALLAR(DEĞERLER) 12. Dayanışma 34

35 ORTAK ETİK KURALLAR(DEĞERLER) 13. Bireylerin Eşitliğinin Kabul Edilmesi 35

36 ORTAK ETİK KURALLAR(DEĞERLER) 14. Kaynakların Adil Dağıtılması 36

37 ORTAK ETİK KURALLAR(DEĞERLER) 15. Mükemmeliyeti Arama 37

38 ETİK SİSTEMLERİ Amaçlanan Sonuçlar Tarafından Belirlenir Faydacılık Mill’in Faydacılık İlkeleri Machiavelli 38 1.4.ETİK SİSTEMLERİ 1. Amaçlanan Sonuçlar Etiği

39 ETİK SİSTEMLERİ Standartlar ve Yasalar Tarafından Belirlenir Yazılı Kurallar Yazılı Olmayan Kurallar Immanuel KANT 39 1.4.ETİK SİSTEMLERİ 2. Kural Etiği

40 ETİK SİSTEMLERİ Toplumun Normlar ve Gelenekleri Tarafından Belirlenir Hukuk Kuralları Birey-  Toplum Jean Jack Rousseau 40 1.4.ETİK SİSTEMLERİ 3. Toplumsal Sözleşme Etiği

41 ETİK SİSTEMLERİ Kişinin Vicdanı Tarafından Belirlenir Vicdan Kişisel Etiğin Özellikleri Martin Buber 41 1.4.ETİK SİSTEMLERİ 4. Kişisel Etik

42 ETİK SİSTEMLERİ Sosyal ve Ekolojik Kurallar Tarafından Belirlenir Saygı ve Nezaket Hak ve Sorumluluk Baskı Şiddet yok 42 1.4.ETİK SİSTEMLERİ 5. Sosyal Yaşam Etiği

43 ETİK SİSTEMLERİ 43 1.5.ETİK - TOPLUM İLİŞKİSİ Ülke Topluluk Aile Çatıdır Kabul Görmüş Ortalama Ahlak Temeldir

44 ETİK SİSTEMLERİ 44 1.5.ETİK - TOPLUM İLİŞKİSİ Etik Davranışların Temeli NormlarDeğerlerKültür

45 45 1.6.Etik Değerlere Uygun Davranmanın Sonuçları

46 46 1.6.Etik Değerlere Uygun Davranmamanın Sonuçları

47 Siz Büyüklerinize Nasıl Davranırsanız, İleride Çocuklarınız da Size Öyle Davranacaktır. THALES 47

48 Kendi evinizde iken ailenize, Sokakta iken gelip geçenlere, Yalnızken kendinize saygılı olunuz DEMETRİOS 48

49 Gerçek Adalet, Sadakat, Dürüstlük NEDİR??? Etik Nasıl Davrandı, Nasıl Davranması gerekirdi Birey Yalnızca olanı değil olması gerekeni de inceler Etik 49 1.7.Etik Sorgulama

50 50 1.7.Etik Sorgulama Problem Tanımlama ve Açıklığa Kavuşturma  Tüm olası gerçekleri öğrenmeye çalış,  Bütün tercihleri-seçenekleri sırala  Her tercihi bunları sorarak test et  Doğru Mu?  Yasal Mı?  Yararlı Mı?  Kararını ver. Ancak hala emin değilsen şunları yap.  Eğer Yanlış olduğunu düşünüyorsan yapma  Emin değilsen sor  Bir yanıt alıncaya kadar sormaya devam et  İki soru daha sorarak kararını yeniden gözden geçir  Ailem bunu öğrenirse kendimi nasıl hissederim  Vereceğim karar basında yayınlanmış olsaydı kendimi nasıl hissederdim  Eyleme geç.. Problem Tanımlama ve Açıklığa Kavuşturma  Tüm olası gerçekleri öğrenmeye çalış,  Bütün tercihleri-seçenekleri sırala  Her tercihi bunları sorarak test et  Doğru Mu?  Yasal Mı?  Yararlı Mı?  Kararını ver. Ancak hala emin değilsen şunları yap.  Eğer Yanlış olduğunu düşünüyorsan yapma  Emin değilsen sor  Bir yanıt alıncaya kadar sormaya devam et  İki soru daha sorarak kararını yeniden gözden geçir  Ailem bunu öğrenirse kendimi nasıl hissederim  Vereceğim karar basında yayınlanmış olsaydı kendimi nasıl hissederdim  Eyleme geç..

51 Faydacılığın herşeyin önüne geçmesi Farklı Toplumlardaki Farklar ABD ve Taiwanlı Denetçiler 51 1.8.Toplumsal Yozlaşma

52 Toplumsal Yozlaşma Politik Yozlaşma Mesleki Yozlaşma Ahlaki Yozlaşma Kültürel Yozlaşma 52 1.8.Toplumsal Yozlaşma

53 Sağlık Eğitim Memurluk 53 Toplumsal Yozlaşmanın Nedenleri 1. Kamu Yapısından Kaynaklanan Nedenler

54 Ekonomini Kötüye gitmesi Yoksullaşma Fiziksel ve Ruhsal Çöküntü 54 Toplumsal Yozlaşmanın Nedenleri 2.Ekonomik Yapıdan Kaynaklanan Nedenler

55 Rüşvet Adam kayırma LobicilikZimmet Rant Kollama Hizmet kayırmacılık Siyasal Kayırmacılık 55 Toplumsal Yozlaşmanın Nedenleri 3. Siyasal Yapıdan Kaynaklanan Nedenler Politik Mekanizmada rol alan kişilerin çıkar sağlamak amacıyla mevcut hukuki, dini ahlaki, ve kültürel normları ihlal etmesine politik yozlaşma denir. TÜRLERİ NELERDİR? Politik Mekanizmada rol alan kişilerin çıkar sağlamak amacıyla mevcut hukuki, dini ahlaki, ve kültürel normları ihlal etmesine politik yozlaşma denir. TÜRLERİ NELERDİR?

56 Bürokratik Yozlaşma Adam Kayırma Rüşvet, Zimmet Bürokratik Kurumlar 56 Toplumsal Yozlaşmanın Nedenleri 4.Bürokratik Yapıdan Kaynaklanan Nedenler

57 Eşitsizlik Huzursuz Ortam Kültürel Bozulma 57 Toplumsal Yozlaşmanın Nedenleri 5.Toplumsal Yapıdan KaynaklananNedenler

58 Savaşlar Geçmiş Yaşananlar Ekonomik ve Sosyal Çöküşler 58 Toplumsal Yozlaşmanın Nedenleri 6. Tarihsel Nedenler


"1 MESLEK ETIGI ET İ K KAVRAMI Ö ğ r. Grv. MEHMET AL İ ZENG İ N." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları