Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Keziban Şimşek 11834045792.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Keziban Şimşek 11834045792."— Sunum transkripti:

1 Keziban Şimşek

2 with "the reporting verb in the Past Tense"
THE REPORTED SPEECH with "the reporting verb in the Past Tense"

3 Dolaylı anlatım iki kişi ya da küme arasında geçen
konuşmanın bir üçüncü kişi ya da kümeye aktarılmasıdır. Başkalarının arasında ya da başkaları ile kendi aramızda geçmişte geçen bir konuşmayı içinde bulunduğumuz zaman aralığında bir üçüncü kişiye nasıl aktarıldığını inceleyeceğiz.

4 Konuşma anında yapılan dolaylı aktarımda yaptığımız ilk işlem Şimdiki Zaman ya da Geniş Zaman formatında kullanılan aktarım fiilleri olan "say/ tell" yani "diyor/söylüyor" ile cümleye başlamaktır. ı Say/tell you ………… He/she Says/tells …………. we ( that ) they Say/ tell ………..

5 Aktarım konuşma anında yapıldığı için kullanılan aktarım fiilli de Geniş Zaman formatında oluyor, "tell". Imparatives yani Emir Cümlelerinin konuşma anında yapılan dolaylı aktarımında Emir Cümlesinin başına örnekte olduğu gibi "to" getiriliyor.

6

7 Olumlu ve olumsuz düz cümlelerin konuşma anında dolaylı anlatımında ise yukarıda olduğu gibi aktarım cümlesi "zaman" yani "tense" değişikliğine uğramadan, “olduğu gibi” aktarılıyor. Direct Speech : ‘ I like tea, but I don’t like coffee. ’ (Çay severim fakat kahveyi sevmem.) Reported Speech : She says that she likes tea, but she does not like coffee. (Çayı sevdiğini fakat kahveyi sevmediğini söylüyor.)

8 Soru kelimeleri ile başlamayan soru cümlelerinin
konuşma anında dolaylı anlatımında, aktarım fiilinden sonra ("wants to know", "is asking", "wonders", "asks") "if" ya da "whether" kullanılıyor. Aktarılacak olan soru cümlesi ise düz cümleye değiştirilerek aktarılıyor. Her hangi bir ‘zaman’ değişikliği yapılmıyor.

9 Bob : Are you a student. (Sen öğrenci misin. ) Sandy : Yes, I’m
Bob : Are you a student? (Sen öğrenci misin?) Sandy : Yes, I’m. (Evet öğrenciyim.) Mike : What does Bob want to know? (Bob ne öğrenmek istiyor?) Sandy : He wants to know if I’m a student. (Öğrenci olup olmadığımı öğrenmek istiyor.)

10 Soru kelimeleri ile başlayan soru cümlelerinin aktarımında ise "what", "where", "how long", v.b soru kelimeleri bağlaç olarak kullanılıyor ve aktarım cümlesi olumlu cümle haline dönüştürülerek aktarılıyor.

11 Nesne durumda kullanılan kişi zamirleri söz konusu olduğunda (me, you, him, her, it, us, you, them); bu zamirler "tell" den hemen sonra kullanılır. "that" kullanmak istendiği takdirde önce "tell", sonra nesne durumdaki kişi zamirleri daha sonra da "that" ve en sonunda da kişi zamiri (I, you, he, she, it, we, you, they) kullanılmalıdır.

12 Aktarım cümlesindeki (I, my, me, mine, myself, we, our, us, ours, ourselves) gibi 1. şahısla ilgili sıfat ve zamirler konuşan kişiye göre değişir. (you, your, yourself, yourselves) gibi 2. şahısla ilgili sıfat ve zamirler ise konuşulan kişiye göre değişir.

13

14 Aktarma işlemi konuşma anından sonra yapıldığında aktarma
REPORTED SPEECH with "the reporting verb in the Past Tense" yani "Geçmiş Zaman formatındaki aktarma fiilleri" ile Dolaylı Anlatım Aktarma işlemi konuşma anından sonra yapıldığında aktarma fiili geçmiş zaman formatında olur ve "said / told" yani "söyledi / dedi" kullanılır. Aktarılan cümlenin zamanında da gerekli "zaman" yani "tense" değişiklikleri yapılır.

15

16 Direk anlatım dolaylı anlatım
Verb ‘to be’ ( am, is, are ) Angel : ‘ I am happy’ ‘was, were’ She said she was happy. Simple Present Angel : ‘I work hard.’ Simple Past She said that she worked hard. Present Continuous Angel: ‘I am working hard.’ Past Continous She said that she was working hard. Angel: ‘I worked hard.’ Past Perfect She said she had worked hard.

17 Present Perfect Angel: ‘ I have worked hard.’ Past Perfect She said she worked hard. Present Perfect Continuous Angel: ‘I have been working hard.’ Past Perfect Continuos She said she had been working hard. Simple Future ‘will’ Angel : ‘I will work hard.’ ‘would’ She said that she would work hard. ‘going to’ Future Tense Angel: ‘I am going to work hard.’ ‘was’ She said that she was going to work hard.

18 ‘can’ Angel: ‘ I can work hard.’ ‘could’ She said that she could work hard. ‘may’ Angel: ‘ I may work hard.’ ‘might’ She said that she might work hard.’ ‘have to’ Angel: ‘I have to work hard.’ ‘had to’ She said that she had to work hard. ‘must’ Angel: ‘ I must work hard.’ She said that she must work hard.

19 Dolaylı Anlatımda konuşmacının söyledikleri aktarmayı yapan kişiye göre "kişi zamiri" değişikliklerine uğramaktadır. Ayrıca eğer giriş eylemi yani ‘say /tell’, Past Tense yani Geçmiş Zaman formatında ise, "said / told" gibi; aktarım cümlesinde "tense" yani "zaman" değişikliği de yapılmak zorundadır.

20 Nesne durumda kullanılan kişi zamirleri (me, you, him, her, it, us, you, them) "told" den hemen sonra kullanılır, daha sonra "that" ve sonra da kişi zamiri (I, you, he, she, it, we, you, they) kullanılmalıdır.

21 Geçmiş zamanda gerçekleşen bir konuşmanın daha sonraki bir zaman diliminde ya da içinde bulunduğumuz andaki aktarımında kullanılan zaman ve yer bildiren zarflarda meydana gelen değişiklikler Direct speech Indırect speech Here There This/There That/Those Now Then Today That Day Tonight That Night Yesterday The Day Before Tomorrow Ago The Following Day/The Next Day Before Last night The Night Before Last year The Previous Year

22

23 Reported Speech yani Dolaylı Aktarım cümlelerinin direk aktarım cümlelerine dönüşmesi :
Aslı told me that she would move to İstanbul in June. Aslı : ‘I will move to İstanbul in June.’ Aynur wanted to know how old Alp was? Aynur: ‘How old is Alp?’

24

25

26 Exercise 1/ answers 1. Kate said / told me that Bob had lost his bicycle. 2. Melike said / told me that she could lend me her dictionary. 3. Can said / told / me that he couldn’t go to the football match because he was very busy. 4. Zeynep said / told me that she was going to buy a new car. 5. Aslı said / told / me that the first film was more exciting than the second one.

27 Exercise 2

28

29 Exercise 2/ answers 1. Kate asked me if Bob had lost his bicycle.
2. Melike asked me if she could borrow my dictionary. 3. Can asked me how I was. 4. Zeynep asked me if I was going to buy a new car. 5. Aslı asked me what the name of this movie was.

30 Dolaylı anlatımda soru cümlelerinin
geçmiş zaman formatında aktarımı

31

32

33 İngilizce’de soru cümleleri öznenin başına
auxiliary verb dediğimiz yardımcı fiillerin getirilmesi ile oluşturulur.

34

35 Birilerinden bilgi istenirken soru cümlelerine Do you know………
Birilerinden bilgi istenirken soru cümlelerine Do you know………? ya da Could you tell me ……….? ile başlanır. Bu türlü başlayan bir soru cümlesinde kelime sırası normal soru cümlesindeki kelime sırasından farklı olur.

36 Bildiğiniz gibi "How", "what", "how long", "why", etc
Bildiğiniz gibi "How", "what", "how long", "why", etc. gibi soru kelimeleri ile başlamayan soru cümlelerinin başına "if" ya da "whether" getirilir.

37 Question forms starting with the question words like "Where", "How long", "What", etc

38 He asked me where the driver was.
The policeman asked: "where is the driver?" He asked me where the driver was. He wanted to know where the driver was.

39 Question forms starting with the auxiliary verbs and modals.

40 The policeman asked: "Are you a student?«
He asked me if I was a student. He wanted to know if I was a student. ‰ Jill asked: "Can you swim?" She asked me if I could swim. She wanted to know whether I could swim.

41

42

43 Exercise 1/ answers 1. Aslı asked Ozan when he would visit his uncle.
2. Meral asked Mert what time the concert started. 3. Nihat asked Gülçin how long she had been studying French. 4. Egemen asked Ceren which book she was going to read. 5. Elif asked Zeki why he had bought a red shoe.

44

45

46 Exercise 2/ answers 1. Simon asked Melike if she had known anything about an earthquake. 2. Tom asked Thomas whether he had heard about the accident. 3. Sam asked Çi¤dem if she was hungry. 4. Ann asked Tom whether he would be at home that night. 5. Eric asked Chris if he had ever been to Egypt.


"Keziban Şimşek 11834045792." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları