Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON"— Sunum transkripti:

1 KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON

2 Yetişkin Temel-İleri Yaşam Desteği
Temel Yaşam Desteği İleri Yaşam Desteği Resüsitasyon sonrası bakım

3 Hastane içinde gelişen kardiyak arrest sonrası temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği ilk dakikalar içinde yapılan müdahaleler zinciri olup, arasındaki bölünme gereksizdir Bütün sağlık çalışanları kardiyak arresti tanıyabilmeli, yardım çağırabilmeli ve KPR’a başlayabilmelidir.

4 Toplumların çoğunda acil yardım servislerinin haberdar edilmesinden, kazazedeye ulaşılmasına kadar geçen zaman (müdahaleye başlama süresi) 8 dk veya daha uzundur.Bu dönemde kazazedenin hayatta kalma şansı yaşam zincirinin ilk 3 halkasının çevrede bulunanlar tarafından erken başlatılmasına bağlıdır.

5 Çevrede bulunanlar tarafından uygulanacak CPR kardiyak arrestte hayatta kalma şansını iki üç kat arttırmaktadır.

6 Temel Yaşam Desteği Havayolu obstrüksiyonu, yabancı cisim
aspirasyonu, inme, miyokard enfarktüsü, boğulma, duman inhalasyonu, elektrik çarpması vb gibi durumların sonucunda solunum arresti olan hastalar Ventrikül fibrilasyonu, ventrikül taşikardisi, asistol, nabızsız elektriksel aktivite gibi kardiyak arrest gelişen hastalar

7 Zaman - Serebral Perfüzyon
KPSR’e başlanmazsa 0 – 4 dk. Beyin hasarı yok 4 – 10 dk. Beyin hasarı başlar >10 dk. Geri dönüşümsüz hasar

8 Temel Yaşam Desteği Yaşam Zinciri Erken tanı Resusitasyon
Yardım isteme Kardiyak arresti önlemek için Erken KPR Zaman kazanmak için Erken defibrilasyon Kalbi tekrar çalıştırmak için Resusitasyon sonrası bakım Yaşam kalitesini korumak için

9 Temel Yaşam Desteği Basit hava yolu araçları dışında hiçbir
araç gereç kullanmaksızın, hava yolu açıklığının devam ettirilmesi ve solunum ile dolaşımın desteklenmesini ifade eder.

10 Temel Yaşam Desteği Güvenlik Bilinç kontrolü A: Hava yolu açıklığı sağla B: Solunumu değerlendir:max 10 sn. C: Dolaşım (karotis):5 sn OED kullanımı

11 TYD Uygulaması ÖNCE ÇEVRE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI !
Kazazedeyi kontrol et ve yanıtı değerlendir Hafifçe omuzlarından sars “İyi misin?” diye sor

12 TYD Uygulaması Sözel olarak veya hareketle yanıt var
Bulduğun pozisyonda bırak (Derlenme pozisyonu) Durumunu kontrol et Yardım iste Düzenli olarak tekrar değerlendir

13 Derlenme Pozisyonu

14 Sözel olarak veya hareketle yanıt yok ise:
Yardım çağırınız… Hava yolunu kontrol ediniz… Dolaşımı kontrol ediniz...

15 Yabancı cisimlerle solunum yolu tıkanmış olan
hastalara, yabancı cismi çıkarmak için gerekli işlemleri uygulamak Sırta vurma Karına bastırma (Heimlich Manevrası)

16 Yabancı cisim obstrüksiyonu
Ciddiyeti değerlendir Ciddi tıkanma ÖKSÜREMEZ Orta tıkanma ÖKSÜREBİLİR Öksürmeye teşvik et Cisim çıkana ya da öksüremeyene dek devam Şuur yok Şuur var KPR 5 sırta vuru 5 abdominal bası

17 Yabancı cisim obstrüksiyonu

18 A-Havayolu Açıklığının Sağlanması
Head Tilt-Chin Lift Boyun ekstansiyonu (Baş geri) Çene kaldırılması (Çene yukarı) Jaw Thrust Çene asılması Sadece sağlık personeli

19 Airway No 2: Beyaz No 3: Yeşil No 4: Sarı No 5: Kırmızı

20 Airway Orofarengeal airway Bilinci kapalı hastalarda kullan
Tecrübeli kişilerce uygulanmalı Nazofarengeal airway Bilinci tam kapanmamış ya da trismus olan hastalarda kullan Kafa tabanı kırıklarına dikkat!!

21 B.Solunum Bak-dinle-hisset Solunum yok 2 etkili solunum
Her nefes 1 saniyede ve gözle görülür şekilde göğüs kafesi kalkmalı

22 B. Solunum Ağızdan ağıza Ağızdan burna Ağız maske Maske balon

23 C. Dolaşım Sağlık personelince yapılır ve nabız kontrolü < 10 sn
olmalı Erişkinde karotis nabzı (Çocuk; femoral arter, bebek; brakial arter)

24 Dolaşım İşaret parmağı ve orta parmak ile kaburgaların alt sınırlarını belirleyin. 24

25 Dolaşım Parmakları bitişik tutup, kaburgalar ile sternumun kesiştiği yerden iki parmak yukarısını tespit edin. .

26 Dolaşım Öteki elin topuğunu işaret parmağının yukarısına sternum üzerine koy

27 Dolaşım Her iki elin parmaklarını birbirleriyle kilitleyin. Uygulama yapacağınız basıncın kaburgalar üzerine gelmeyeceğinden kesinlikle emin ol

28 Dolaşım Göğsün erişkinde 4 – 5 cm çökmesini sağlayın
Kompresyonu 100/dk olacak şekilde ayarla

29 Dolaşım

30 En sık yapılan YANLIŞLAR
Yanlış el pozisyonu: organ yaralanması Bası arasında gevşemeye izin verilmemesi Zıplayan kompresyonlar Göğsü yeterince çöktürememe Kurtarıcı solukta çok fazla hava verme (aspirasyon) Heimlich manevrasında yanlış el pozisyonu (organ yaralanması) .

31 DİKKAT ! Etkili göğüs kompresyonları sert ve hızlı bastır şeklinde yapılmalıdır. Her kompresyondan sonra göğüs normal pozisyona gelmeli,komp=relaksasyon olmalıdır. Kurtarıcı solunum, göğsü yükseltmelidir Solunum kontrolü en fazla 10 sn sürmeli Dolaşım bulgularını kontrol etmeden kompresyonlara başlayın. Göğüs kompresyonlarındaki duraksama koroner perfüzyon basıncının belirgin olarak düşmesine neden olur.

32 Sternum ortasına dominant elin üzerine diğer elin
ayası yerleştirilir. Dirsekler bükülmeden dakikada 100 bası Kompresyon / ventilasyon oranı 30/2 Entübasyon sonrası asenkronize dakikada 8-10 soluk

33 D. Defibrilasyon Tanıklı VF arresti olgularında, erken-kaliteli bir
KPR ve erken defibrilasyon sağ kalım ve hastaneden taburculuk oranlarını anlamlı olarak arttırır. Arreste tanık olunmuşsa ve OED varsa defibrilasyon Arrest tanık olunmamışsa veya alana ulaşmak >4-5 dakika ise defibrilasyon öncesi KPR Bir şok sonrası 5 siklus KPR (2 dakika), sonra ritmin değerlendirilmesi

34 Ani kardiyak arrest gelişen kazazedelerin %40 ında ilk ritm analizinde ventriküler fibrilasyon görülür.Ancak ilk EKG kaydı yapılıncaya kadar bu ritim kötüleşerek asistoliye dönmektedir.Henüz VF mevcut iken cevrede bulunanlar süratle hareket ederlerse hastanın yaşama şansı artar fakat ritim bozulup asistoliye döndükten sonra başarılı resüstasyon gerçekleştirmek zordur. Optimum tedavi, süratle başlanacak CPR (göğüs komp. ve kurtarıcı soluk) ile birlikte defibrilasyondur.

35 D.Defibrilasyon Erişkin defibrilasyonu
Monofazik manual defibrilatörler ile 360 J Bifazik defibrilatörler ile J OED kullanımı

36 Otomatik eksternal defibrilatör (OED)

37 Prekordial Thump Tanık olunmuş kardiyak arrest Monitörize edilmiş
20-30 cm yükseklik Sternum ortası 30 sn içinde (tercihen ilk 10 sn’de) Öneri düzeyi  class belirsiz

38

39 İLERİ YAŞAM DESTEĞİ

40 İleri Yaşam Desteği Amaçları
Erken ve etkin ventilasyon Erken ve etkin dolaşım Monitorizasyon ile aritmileri tanınma Parenteral ilaçların uygulanması

41 İleri Yaşam Desteği İlaçları
Adrenalin Atropin Amiodarone Lidokain Magnezyum Bikarbonat

42 Adrenalin Anti-aritmik ve vazokonstriktör ilaç 3 – 5 dk arayla 1 mg IV
0.01 mg/kg IV Üst sınır yok resüsitasyon süresince

43 Atropin Parasempatolitik (kalp hızını arttırıcı) 3 – 5 dk arayla
1 mg IV 0.01 mg/kg IV (pediatrik) En az 0.5 mg Toplam 0.04 mg/kg  3 mg (erişkin)

44 Magnezyum Hipomagnezemi Torsades des Pointes Digoksin toksisitesi

45 Amiodarone Cordarone® amp= 150 mg Amiodarone
150 mg IV + 20 cc D5W içinde (15 dk sonra gerekirse tekrar) Toplam doz 300 mg

46 Bikarbonat Hasta yeterince ventile edilmeden kesinlikle verilmemeli
Bilinen hiperkalemik metabolik asidoz Salisilat ve TCA overdoz 1 mEq/kg IV Üst sınır yok pH kontrolü .

47 Hangi İlaçlar Endotrakeal Tüpten
Adrenalin Atropin Lidokain Diazem Naloksan 2 – 2.5 katı SF ile sulandırılmalı Ardından 4-5 kez ambulamalı

48 İpuçları Resüsitasyonda IV yol SF veya RL ile açılmalı
En az 18 G ile antekubital bölgeden Her ilaç sonrası 20 cc SF ve kolu yukarı kaldır

49 Erişkinde en sık arrest nedeni...
Ani kardiak ölüm Ventriküler fibrilasyon (kardiyak arrest anında en sık görülen ritimdir. Nabızsız Venriküler Taşikardi Nabızsız Elektriksel Aktivite Asistoli

50 Algoritmalar Kardiyak Arrest Algoritmi
Tüm nabızsız kardiyak arrest kurbanlarında ritim (Şoklanabilir ve Şoklanamaz): Ventriküler fibrilasyon/Nabızsız Ventriküler Taşikardi (Şoklanabilir) Nabızsız Elektriksel Aktivite (Şoklanamaz) Asistoli (Şoklanamaz) Bradikardi Algoritmi Taşikardi Algoritmi 50

51 Kardiyak Arrest Ritim kontrolü Ritim kontrolü ŞOKLANMAZ ŞOKLANIR
VF/ nVT ŞOKLANMAZ NEA, ASİSTOL KPR 30:2 2 dk 1 şok J bifazik 360 J monofazik KPR sırasında Elektrotların kontrolü Hava/iv yolu aç, O2 ver Havayolu açıklığı sağlanırken masaja ara verme 3-5 dk da bir adrenalin NEA(hız<60/dak) ve Asistolide 3 mg atropin Ritim kontrolü KPR sırasında hızlı ve güçlü bas (100/dak) Göğüs kafesinin tamamen geri dönmesine izin ver 30 kompresyon: 2 soluk, 5 tur = 2 dakika Hasta entübe edildikten sonra solunum sayısı 8-10/dak Her 2 dakikada masaj yapan değişsin 51

52 Ventriküler Fibrilasyon
52

53 Ventriküler Taşikardi
53

54 VTVF 54

55 Kardiyak arrest ile bağlantılı kalp ritimleri iki gruba ayrılır;şok uygulanan ritimler (VF,nabızsız VT) ve şok uygulanmayan ritimler( asistoli ve NEA ) İki grup arasındaki temel fark defibrilasyondur.

56 Şok Uygulanan Ritimler
Kardiyak arrest doğrulandıktan sonra yardım çağırılmalı(defibrilatör ayarlanmalı) veCPR’a göğüs kompresyonları ile başlanmalıdır. VF/VT doğrulanır ise bir şok uygulayın,şoktan hemen sonra ritmi değerlendirmeden ve nabzı kontrol etmeden göğüs kompresyonlarına başlayın ( K/V oranı 30:2 ) ( bifazik,360 j monofazik) KPR’a 2 dak.süreyle devam edilmeli ve sonra kısa sürede nabız kontrol edilmeli hala VF/VT devam ediyorsa ikinci şok uygulanır ve yine 2dak KPR uygulanır.

57 Monitör değerlendirilir VF /VT devam ediyorsa adrenalin verilir ve hemen 3. şok uygulanır.
3. şoktan sonra VF/VT devam ederse 300mg amiadaron İV verilir. Göğüs kompresyonları ve şok uygulanması arasındaki süre kısaldıkça şokun başarı olasılığı artar. Arrest ritmi ne olursa olsun dolaşım geri dönene dek her 3-5 dak.da bir, 1 mg adrenalin uygulanmalı ve algoritmin her iki döngüsünde bir tekrar edilmelidir.

58 (Torsades de Pointes için)
VF- NVT devam ediyorsa Ritim kontrolü Adrenalin 1 mg iv Her 3-5 dak da bir 2. Şok 2 dk KPR VF-NVT Amiodaron 300 mg iv Lidokain 1 mg/kg Magnezyum 1-2 gr (Torsades de Pointes için) Ritim kontrolü 3.şok 2 dk KPR VF-NVT İlk basamağa dön 58

59 Hava yolu ve ventilasyon
Deneyimli personel göğüs kompresyonlarına ara vermeden laringoskopiyi denemelidir. Alternatif olarak kompresyonlara ara vermemek için entübasyon denemesi ertelenebilir! Denemelerin hiçbiri 30 sn’den daha uzun sürmemelidir. Entübasyon sonrası kompresyonlara,ventilasyonlar sırasında ara verilmeksizin 100/dak devam edilir.10/dak. Ventile edilir. CPR yorucu olduğu için ,kompresyonları uygulayan kişi 2 dk’da bir değiştirilmelidir.

60 Şok Uygulanmayan Ritimler
İlk monitörize edilen ritim NEA veya asistoli ise 30:2 oranında KPR başlanır ve damar yolu açılır açılmaz 1mg adrenalin uygulanır. Asistoli vagal tonus ile tetiklenebildiği için, 3 mg atropin bolus verilir. 2 dak KPR’dan sonra ritim yeniden kontrol edilmelidir.

61 Nabızsız Elektriksel Aktivite(NEA)-Asistoli (Şok uygulanmaz)
Palpe edilen bir nabız olmamasına rağmen monitörde idiyoventriküler, bradiasistolik ritimler görülmesi NEA olarak tanımlanır. Asistoli algoritmasına benzer şekilde tedavi edilir ancak farklı olarak monitördeki kalp hızının 60/dak altında olması durumunda Atropin verilir. 61

62 Nabızsız Elektriksel Aktivite(NEA)-Asistoli (Şok uygulanmaz)
Atropin 0.5 mg altında verilmemelidir. derece bloklarda atropin yerine pacemaker kullanımı önerilmektedir. Genellikle geri döndürülebilir sebepleri vardır. 62

63 Geri döndürülmesi olası ritimler:4H ve 4T’ler
4H’LER:Hipoksi Hipovolemi Hiperkalemi Hipotermi

64 4T’LER: Tansiyon pnömotoraks
Tamponad Toksik maddeler Tromboemboli

65 ASİSTOLİ NEA 65

66 Organize bir ritim varsa nabzı kontrol et,nabız yoksa KPR’a devam.
Ritim VF’ye dönüşürse VF algoritmasını uygula.

67 Bradikardi algoritması
Bradikardi, kalp hızının <60 atım/dk olması olarak tanımlanır. Ancak “rölatif ya da kesin” bradikardi <40 atım/dk olarak sınıflama yapılması hastanın hemodinamik durumunun uygun olmayan şekilde yavaş olduğunda yararlıdır. Bradikardinin belirlenmesinde ilk basamak hastanın klinik durumunun stabil olup olmadığıdır.

68 Bradikardi algoritması
Stabil olmayan hastada; Düşük CO gösteren bulgular terleme soğuk soluk şuur bozukluğu hipotansiyon Kalp yetmezliği Ciddi iskemik göğüs ağrısı

69

70 Bradikardi (Yetişkin))
Havayolu aç ve solunumu sağla O2 ver Monitör / Defibrilatör bağla Damaryolunu aç Hemodinamik stabilitenin sağlanamadığı düşük kalp hızları Evet Hayır Bunlardan en az bir tanesi var mı ? Sistolik KB < 90 mmHg Kalp atım hızı < 40 atım / dak TA bozan ventriküler aritmi Kalp yetersizliği Bilinç düzeyinin azalması Göğüs ağrısı Solunum sıkıntısı Atropin 0.5-1 mg IV Yeterli cevap? Hayır Asistoli riski var mı ? Önceden asistoli hikayesi Möbitz Tip II AV blok Total kalp bloğu + geniş QRS Ventriküler duraklama > 3 sn Evet Pacemaker hazırlığı Atropin 0,5mg IV en fazla 3 mg olacak şekilde tekrar Adrenalin 2-10 mcg / dak Dopamin 2-10 mcg / dak Hayır Altta yatan sebepleri araştır Uzman konsültasyonu

71 Taşikardi algoritması
Advers belirti Bir çok disritminin uygun tedavisini, advers belirti ve semptomların var olup olmaması belirler. Düşük kardiyak debinin klinik bulguları: Solukluk, terleme, soğuk ve nemli ekstremiteler (artmış sempatik aktivite) Bilinç bozukluğu (azalmış serebral kan akımı) Hipotansiyon (sistolik kan basıncı < 90 mmHg)

72 Taşikardi algoritması
Koroner kan akımı başlıca diastol sırasında gerçekleşir. Çok yüksek kalp hızlarında diastol kısalacağından koroner kan akımı azalarak miyokard iskemisine neden olur. Geniş kompleks taşikardiler, dar kompleks taşikardilere göre kalp tarafından daha az tolere edilirler.

73

74

75

76

77 Normal sinus ritmi sağlandı mı? Sinüs ritmindeki 12 kanal EKG kaydı
ABC’nin desteklenmesi: Oksijen verilmesi; damar yolunun açılması Ritim monitörizasyonu, TA, SpO2 Yapılabiliyorsa 12 kanal EKG kaydı Geriye dönebilen sebeplerin tanısı ve tedavisi (örn. elektrolit bozulukları) Taşikardi (Yetişkin) Kardiyoversiyon (Senkronize) İv yol aç Sedasyon ve analjezi ile uygula Hasta stabil mi? Stabil olmayan hastanın bulguları: 1. Bilinç düzeyinin azalması 2. Göğüs ağrısı 3. Sistolik KB < 90 mmHg 4. Kalp yetersizliği (Semptomlar kalp hızı >150 vuru / dk iken ortaya çıkması) Stabil değil Stabil QRS Geniş (> 0.12 sn) Dar (< 0.12 sn) Ritm düzenli mi? Ritm düzenli mi ? Düzenli Düzensiz Düzensiz Düzenli Vagal manevraları uygula IV Adenozin 6 mg; başarısız ise 12 mg uygula→12 mg uygula. Ritim dönmez ise atrial flatter,atriyal taşikardi.hızı kır: Diltiazem veya B bloker ile hızın kırılması Ritim muhtemel Atriyal fibrilasyon, MAT,atriyal taşikardi Kalp hızı kontrolü: Diltiazem veya B bloker Torsades de pointes ise; Magnesium 2 g/5 dak Aberan iletili AF ise B bloker veya diltiazem WPW+AF ise Amiodaron 150 mg VT veya tanımlanamayan bir riitm):Amiodaron 150 mg IV/ >10 dak. Aberan iletili SVT düşünülüyor ise: Adenosine 6 mg Senkronize kardiyoversiyon hazırlığı Hayır Normal sinus ritmi sağlandı mı? Evet Uzman konsültasyonu Sinüs ritmindeki 12 kanal EKG kaydı

78 Taşikardi algoritması
Adenozin doz: 6 mg iv bolus→ritim dönmez ise 2 kere 12 mg tekrar Beta bloker doz: Metaprolol 5mg iv 5 dk bir total doz 15 mg Esmolol 0.05 mg/kg/dk Kalsiyum kanal blokeri doz: Diltiazem 0.25 mg/kg → 0.35 mg/kg Verapamil 5mg dk bir total doz 20 mg

79 Taşikardi algoritması
Amiodaron 150 mg iv→total doz 2.2gr/gün Mg 1-2 gr iv 20 dak

80 Kardiyak arrest sonrasında yaşam şansını şüphesiz olarak yükselten girişimler VF/VT için erken defibrilasyon, hızlı ve etkin bir temel yaşam desteğidir.İleri hava yolu girişimi ve ilaç uygulamaları İYD girişimleri arasında yer almasına rağmen, kardiyak arrest sonrasında yaşayan ve hastaneden taburcu olan hasta sayısını arttırdıkları gösterilememiştir.

81 Resüsitasyon sonrasında kalpte bir kez stabil bir ritim ve yeterli kardiyak output sağlandıktan sonra,kişinin hayatta kalmasını belirleyen en önemli organ beyindir. Hastane dışı kardiyak arrest sonrasında yoğun bakıma yatırılan ve ölenlerin üçte ikisi nörolojik hasar nedeniyle yaşamlarını yitirmektedirler. .

82 TEŞEKKÜRLER

83

84 TEŞEKKÜRLER


"KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları