Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması,"— Sunum transkripti:

1 B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci KURUMLAR ARASI (B2B) TİCARET VE BIZTALK 2000 SERVER İLE BİR B2B UYGULAMASI Doç. Dr. Selim Akyokuş Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doğuş Üniversitesi Perihan Kilimci Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hava Harp Okulu

2 2 B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci XML ve XML tabanlı B2B Standartları Sayısal Ekonomi ve B2B e-iş B2B ve B2B İş Çözüm Modelleri B2B Entegrasyon XML Tabanlı B2B Standartları B2B FrameWorks Yatay Şemalar Dikey Şemalar B2B Entegrasyon Sunucuları Microsoft Biztalk 2000 Server (P. Kilimci) Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması (P. Kilimci) Gündem

3 3 B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci Sayısal Ekonomi PriceWaterHouseCoopers danışmanlık şirketine göre sayısal ekonomi (digital economy) olarak ta adlandırılan yeni ekonomiyi şekillendirecek 6 güç vardır : –Endüstri Yakınlaşması (Industry Convergence) –Elektronik İş (E-Business) –Bilgi Ekonomisi (Knowledge Economy) –İşletme Raporlama (Corporate Reporting) –En İyi İş Güçü için Rekabet (Competition for Best People) –Yeni Avrupa (New Europa) Bunlardan en önemlisi bilgi teknolojilerine dayanan elektronik iş’tir

4 4 B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Elektronik İş B2B (Business-to-Business, İşten-İşe) e-iş genel anlamda kurumlar arasında geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen iş ilişkilerinin elektronik ortamda (Internet) yapılması olarak tanımlanabilir. Geçen 5 yılda bir çok işletmenin B2C (Business to Consumer) olarak adlandırılan işletmeden tüketiciye e-ticaret sitesi açarak Internet’i bir ticaret araçı olarak kulladığını gördük. B2C avantajları –Yeni satış kanalları –Mevcut pazar potansiyelini genişletme –Daha az maliyet ve daha iyi müşteri memnuniyeti –Vb... B2B e-iş B2C’ye göre çok daha büyük fayda ve potansiyele sahiptir.

5 5 B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B e-iş Faydaları Geleneksel iş modellerini değiştirecek olan B2B e-iş bir çok fayda sağlacaktır: –Daha iyi müşteri tatmini ve desteği –Yeni ürün ve hizmetlerin pazara hızla sunulması –Daha iyi servis –Daha iyi alım ve satış işlemleri –Daha az işletim maliyeti –Daha az üretim maliyeti –Daha düşük stok maliyeti

6 6 B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B e-Ticaret Tahminleri Forrester Research araştırma şirketine göre belirli bir aşamadan sonra B2B e-ticaret hızlı ve hiper bir büyüme kazanacaktır. 2003 yılında 1.3 tirilyon dolarlık hacme sahip olacağı tahmin edilmektedir.

7 7 B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B e-iş Çözüm Modelleri B2B’de üç değişik çözüm modeli genel olarak ortaya çıkmıştır : –Alış merkezli (buy-side) çözüm modeli –Satış merkezli (sell-side) çözüm Modeli –Elektronik pazar (e-pazar, e-marketplace) çözüm modeli

8 8 B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci Alış merkezli (buy-side) çözüm modeli Alış merkezli çözüm modelinde amaç şirketin alış işlemlerindeki verimliği artırmaktır. Bu model için diğer bir isim e-procurement olarak geçmektedir. Bu model birden-çoğa (one-to-many) model olarak ta tanımlanmaktadır. Alış merkezli modelde iş mantığı alış yapan şirket tarafında bulunur. Şirket değişik tedarikçilerden aldığı katalog bilgilerini sisteminde tutar. Değişik formatta gelen bilgilerin birleştirilmesini ve sürekli güncellenmesini gerektirir. Alış merkezli çözümler aynı zamanda alış iş akış süreci ile ilgili alış siparişi, onay ve ürün kabul gibi işlemleri de gerçekleştirir.

9 9 B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci Satış merkezli (sell-side) çözüm Modeli Satış merkezli model çözümleri satış süreci verimliğini artırmak ve maliyetleri düşürmek için alıcılar ile elektronik etkileşim sağlar. Bu model çoktan-bire (many-to-one) model olarak ta tanımlanmaktadır. Bu modelde tek bir tedarikçi ürün kataloğunu bir çok alıcıya özel fiyatlandırma şartları içinde sunarlar. Satış merkezli model çözümleri bir çok erişim noktası sunar. Bunlar –tarayıcı tabanlı web çözümleri, –alıcıya özel veya –elektronik pazarlara yönelik entegrasyon çözümleri olabilir. Bu çözümler tedarik zinciri yönetimindeki satış sipariş, sevkiyat ve lojistik gibi süreçlerin tamamının entegrasyonunu gerektirir.

10 10 B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci Elektronik pazar (e-pazar, e-marketplace) çözüm modeli Üçünçü B2B iş çözüm modeli e-pazar olarak adlandıracağımız elektronik pazarlardır (e-marketplace). Elektronik pazarlar satıcı ve alıcı şirketlerinin hizmet ve ürünlerinin ticareti için oluşturulan aracı sitelerdir. Bu model çoktan-çoğa (many-to-many) model olarak da tanımlanır. Bu konu için online exchange, infomediary, I-market, digital marketplace, net hub, trading hub gibi bir çok terimler kullanılmaktadır. Bu modelde e-Pazar tedarikçilerin sağladığı ürün kataloglarını birleştirerek kullanıma sunar. Bu yapı bilgilerin tutarlı bir şekilde kullanıcılara sunulması, aranmasını ve alıcı ve satıcı arasındaki entegrasyonu sağlar. Aynı zamanda alıcı ve satıcı taraflarındaki yükü azaltır. Bu modelde fiyat isteme, açık artırma, ters açık artırma bir çok işlem kolay bir şekilde gerçekleştirilir.

11 11 B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci Elektronik pazar (e-pazar, e-marketplace) çözüm modeli Elektronik pazarlar ideal elektronik iş yapılarıdır. Gartner araştırma gurubuna göre elektronik pazarlar 2005 yılında B2B pazarını kontrol edeceklerdir. 2005 yılında 500,000’den fazla şirketin elektronik pazarlara katılacağı tahmin edilmektedir.

12 12 B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Entegrasyon B2B elektronik iş çok değişik teknolojileri alt yapısında bulundurduğundan bu teknolojilerin birbiri ile uyum sağlayacak şekilde birleştirilmesi ve entegrasyonu büyük önem arz etmektedir. Bugünkü bilgisayar iletişimin ve teknolojisindeki çok büyük gelişimelere ve birikime rağmen, bilgisayar sistemlerindeki ve veritabanlarındaki farklı formatlardaki verilerin şirket içi ve şirketler arası taşınması ve işlenmesi en büyük problemlerden birisidir. B2B elektronik iş’in bir çok faydasına rağmen çok fazla yaygınlaşamamasının nedeni uygulamalar arası uyum sağlayacak B2B entegrasyon standartlarının oluşmamasıdır. XML B2B entegrasyon standartlarının oluşumundaki temel anahtar teknolojidir.

13 13 B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Veri Değişim Standartları B2B entegrasyon uygulamalarının başarılı olabilmesi için elektronik ortamda haberleşen ortakların aynı dili konuşması gerekir. XML bir meta dildir. Yani, yeni işaretleme (markup) dillerini tanımlamamızı sağlayan bir dildir. Belirli bir endüstri veya uygulama alanında kullanım amaçıyla bir çok XML işaretleme dilli standardı geliştirilmiş ve geliştirilmektedir. Bu diller XML şema (schema), XML sözlüğü (vocabulary) veya XML uygulaması (application) olarak anılmaktadır. XML Şemaları DTD (Document type definition) veya XSDL (XML schema definition language) ile tanımlanır. Advertising: adXML place an ad onto an ad network or to a single vendor adXML Travel: openTravel information for airlines, hotels, and car rental placesopenTravel News: NewsML creation, transfer and delivery of newsNewsML Human Resources: XML-HR standardization of HR/electronic recruiting XML definitionsXML-HR Voice: VoxML markup language for voice applicationsVoxML Wireless: WAP (Wireless Application Protocol) wireless devices on the World Wide WebWAP Banking: MBA Mortgage Bankers Association of America --> credit report, loan file, underwritingMBA Healthcare: HL7 DTDs for prescriptions, policies & procedures, clinical trialsHL7

14 14 B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci Örnek : xCBL (XML Common Business Library) Ş emalar bir alandaki uygulama geliştiren programcı, analist ve alan uzmanlarının ortak bir çalışma gurubu içinde yapılan çalışmaları sonucunda ortaya çıkmaktadır. xCBL (www.xcbl.org) Commerce One şirketi tarafından B2B e-ticaret için gelişirilmiş olan bir XML şema kümesidir.www.xcbl.org cXML temel iş sürecleri için bir dizi belge kümesi içerir : Catalog Content ProductCatalog: Covers the pricing and product descriptions for catalog content, and has a self-describing set of extensions for further characterizing products and services offered. May be used to transfer self-configured product characteristics as well. Order Management: Order: A Purchase Order document suited for use as a standing order, a stand-alone order, or most other typical order functions within MRO and direct goods. OrderRequest: A document for requesting an Order from the buying application, typically used by configurators on a supplier's website. OrderResponse: The message used to acknowledge application receipt of an Order, or to indicate changes to the Order received. Also used with ChangeOrder. ChangeOrder: Sent from the buyer to the supplier to indicate changes to an Order.

15 15 B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci Örnek : xCBL (XML Common Business Library) Invoicing and Payment Invoice: A standard commercial invoice. PaymentRequest: Message for requesting payment - may reference previously sent orders, etc. PaymentRequestAcknowledgement: Application-level receipt of the PaymentRequest. RemittanceAdvice: Message sending information about payments made. FXRateRequest: Enables payers to retrieve a foreign exchange quote from a financial institution. FXRateResponse: Enables a financial institution to provide a foreign exchange rate quote in response to a foreign exchange rate request. PaymentStatusRequest: Enables payers to query the status of a previously submitted payment to/from a financial institution. PaymentStatusResponse: Enables the financial institution to send the information on the status of a payment to the payer. Shipping and Planning AdvanceShipmentNotice: Used to advise buyer of the dispatch of goods from the seller. PlanningSchedule: Sent from a party who is planning the use or consumption of products (buyer) to a party who has to plan for the supply of the products (seller)..........

16 16 B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci Örnek : xCBL (XML Common Business Library) Invoice XML Belgesi Örneği INV: 450005693 20010215T09:00:00 4500005693 20010203T12:00:00

17 17 B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci OrderRequest XML Belgesi Örneği ABC-99067-3000 Original CommercialInvoice en

18 18 B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci O rderRequest XML Belgesi Örneği 0010 111 EA 10.00 1110.00

19 19 B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci XML Registry and Repository (kayıt ve saklama) Servisleri Çeşitli endüstriler için geliştirilmiş olan şemaların dünya çapında erişilebilip kullanılabilmesi XML kayıt ve saklama (XML registry and repository) servisi veren siteler vardır. –www.xml.org : OASIS (Organization for the Adcancement of Stuctured Information Standards) tarafından işletilen sitesidir.www.xml.org –www.biztalk.org : Microsoft tarafından desteklenmekte ve işletilmektedir.www.biztalk.org Genelikle çeşitli yatay ve dikey sektörler için geliştirilmiş olan şemalar bu sitelerde kayıt edilip saklanmakta ve diğer kuruluşların hizmetine sunulmaktadır.

20 20 B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci XML Şemaları Çeşitli uygulamalar ve endüstriler için tanımlanmış şema sayısı her gün artmaktadır. Değişik endüstriler için geliştirilmiş olan bir çok şemanın olması bu şemaların hangisinin kendi uygulamalarında baz alınması konusunda kullanıcıları tereddüt’e düşürmektedir. Şu anda bir çok şemanın araştırma ve geliştirme aşamasında olmasından dolayı bu çok doğaldır. Zamanla bu şemaların bir kısmı birleşerek açık bir standart XML şema kümesi oluşacaktır.

21 21 B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci XML Şemaları Bu aşamada Gartner Group şema kullanıcılarına şunları tavsiye etmektedir: –Kendi endüstriniz için geliştirilmekte olan şemaları takip edin. –Kurumlara özel (properietary) XML şemalarından kaçının. Bunlar ilerde ortak ve ortaklarınızla olan iletişimi engelleyecektir. –2003 yılı sonunda XML’den önce işlerin nasıl yapıldığını hatırlamak bugün Web’ten önce işlerin nasıl yapıldığını hatırlamak kadar zor olacaktır. –2005 yılında XML şema ve standartlar kümesi elektronik ticaretin genel bir dili olarak ortaya çıkacaktır.

22 22 B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Veri Değişim Şema ve Standartları B2B uygulamaları için geliştirilmiş standartlar 3 sınıfa ayrılabilir [19,20]: 1.B2B Frameworks : Endüstri içi ve ortaklar arası XML mesaj transferi, iletişim, etkileşim, koordinasyon için geliştirilmiş kapsamlı standard ve şemalar. 2.Yatay (fonksiyonel iş süreci) Şemaları : Endüstriden bağımsız genellikle endüstriler arasındaki iş süreçleri için geliştirilmiş şemalar. 3.Dikey (Vertical) şemalar : Belirli bir uygulama alanı ve endüstri için geliştirilmiş olan şemalar.

23 23 B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B FrameWorks B2B Frameworks iş ortakları arasındaki mesaj transferi, iletişim, etkileşim ve koordinasyon için geliştirilmiş kapsamlı bir standartlar kümesidir. B2B framework’lerin ilk örneği EDI (Electronic Data Interchange)’dir. EDI 1970’lerden itibaren şirketler ve tedarikcileri arasındaki belge değişimini VAN (Value Added Networks) ağlarında başarılı bir şekilde sağlamıştır. EDI Amerika’da ANSI X.12 ve Avrupa’da EDIFACT mesaj standartlarını kullanmaktadır. Uzun zamandan beri EDI kurumlar arası işlemlerin gerçekleşmesinde büyük katkısı olan bir teknolojidir. Bununla beraber EDI’nin yüksek maliyeti ve esnek olmayan yapısı bu teknolojinin yaygın olarak kullanılmasını engellemektedir. Yalnızca büyük çaplı firmalar bu teknolojiyi kullanabilmektedir.

24 24 B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B FrameWorks EDI teknolojisinin temel sınırlamaları şunlardır: –Firmalar arasında gerçek zamanlı dinamik bilgi alış verişini yoktur. Bilgi bir noktadan noktaya yığın (batch) olarak gönderildiğinden gerçek zamanlı dinamik konuşma imkanı yoktur. –Haberleşme noktadan noktaya gerçekleştiğinden aracı yapıların (intermediary) yönlendirme (routing), süzme (filtering) ve çevirim (translation) gibi işlemler yapmalarını engellemektedir. –Geliştirmesi yavaş ve bakımı zordur. Bu konuda çözüm geliştirmek 9-12 ay gibi bir süre almakta ve EDI’nin karmaşık yapısının öğrenilmesini gerekmektedir. –EDI pahalı, kurması ve bakımı güç bir teknolojidir. Orta ölçekli firmalar yalnız VAN ağı için $25,000-$50,000 arası yıllık bir bağlantı ücreti ödemektedir. Büyük çaplı firmalarca yerleşmiş ve oturmuş bir teknoloji olarak EDI kullanılmaya devam edecektir. Bununla beraber, Internet’in yaygın olarak kullanılması ile bir çok firma ucuz Internet ortamını B2B işlemleri gerçekleştirmek için kullanmak istemektedir. Bu amaçla firmalar Internet ortamında kolayca kurulacak, esnek, ucuz ve bakımı kolay çözümler istemektedir.

25 25 B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci XML tabanlı B2B FrameWorks EDI’de olan sınırlamalar XML tabanlı B2B Framework’ların gelişmesine yol açmıştır. XML tabanlı B2B Frameworks: –BizTalk FrameworkBizTalk Framework –Commerce XMLCommerce XML –Distributed Management Task ForceDistributed Management Task Force –eCo FrameworkeCo Framework –Electronic Business XML (ebXML) InitiativeElectronic Business XML (ebXML) Initiative –European XML/EDI Pilot ProjectEuropean XML/EDI Pilot Project –An Open Standard for Small to Medium sized BusinessesAn Open Standard for Small to Medium sized Businesses –Open Applications GroupOpen Applications Group –RosettaNetRosettaNet –XML/EDI GuidelinesXML/EDI Guidelines

26 26 B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci ebXML Bu alanda son zamanlarda en çok ilgi çeken Framework bir Birleşmiş Milletler organizasyonu olan UN/CEFACT (The United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business)’in geliştirdiği ebXML’dir. 11 Mayıs 2001 tarihinde, 18 aylık bir çalışmanın sonuda ebXML proje ekibi ebXML B2B Framework standardlarını yayınlamıştır. Bu standardları temel alan bir çok firma bu standardları kullanarak B2B yazılımı geliştirmektedir.

27 27 B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci ebXML Standartları (www.ebxml.org) SpecificationProject TeamNormative Document Non-Normative Print Version Business Process Specification Schema v1.01 (XML schema and DTD examples available separately) Business ProcessebBPSS.pdf ebBPSS.doc ebBPSS.dtd ebBPSS.xml ebBPSS.xsd ebBPSS_print.pdf ebBPSS_print.doc Registry Information Model v1.0 Registry/RepositoryebRIM.pdf ebRIM.doc ebRIM_print.pdf ebRIM_print.doc Registry Services Specification v1.0 Registry/RepositoryebRS.pdf ebRS.doc ebRS_print.pdf ebRS_print.doc EbXML Requirements Specification v1.06 RequirementsebREQ.pdf ebREQ.doc ebREQ_print.pdf ebREQ_print.doc Collaboration-Protocol Profile and Agreement Specification v1.0 Trading PartnerebCPP.pdf ebCPP.doc cpa-example.dtd.xml cpa-example.xml cpp-cpa-v1_0.dtd cpp-cpa-v1_0.xsd cpp-example.xml ebCPP_print.pdf ebCPP_print.doc Message Service Specification v1.0 Transport, Routing, and ProtocolebMS.pdf ebMS.doc ebMS_print.pdf ebMS_print.doc

28 28 B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci Yatay (fonksiyonel - iş süreci) Şemalar Endüstriden bağımsız genellikle endüstriler arasındaki iş süreçleri için geliştirilmiş genel amaçlı şemalardır. Bu şemaların büyük bir kısmı iş süreci için geliştirilmiş mesaj formatlarını içerir. Bunlar satış siparişi, satın alma siparişi, fatura, katalog veya çeşitli raporlamalarda kullanılacak mesaj formatlarını belirler. AccountInformationImport Aggregation and Logging of User Requests for assistance Business Rules Markup Language Common Business Library CONproduct_load_v1 CorporateEvents CreditNote.... (Kaynak : http://www.xml.com/pub/a/2000/08/02/ebiz/extensible.html )

29 29 B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci Dikey (Vertical) şemalar Dikey şemalar belirli bir uygulama ve endüstri için geliştirilmiş şemalardır. Bu şemalar finans, bankacılık, turizm, tıb, gayri menkul, insan kaynakları, otomotiv, sigorta, elektronik gibi dikey iş uygulamalarında kullanım amacıyla geliştirilmiştir. Building-Construction eXtensible Mark-up Language Call Processing Language Electronic Component Information Exchange (ECIX) and Pinnacles Component Information Standard (PCIS) eXtensible Real Estate Data Standards HR-XML Human Resources NewsML Real Estate Transaction Markup Language XML for the Automotive Industry XML for the Insurance Industry XML for Publishers and Printers XML Schemas for Insurance (Kaynak : http://www.xml.com/pub/a/2000/08/02/ebiz/extensible.html )

30 30 B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B ENTEGRASYON SUNUCULARI B2B entegrasyon sunucuları kurumlar arası veri değişimi için karmaşık iş süreçleri otomasyonu ve yönetimi, kullanılan farklı sistemlerin, standartların ve protokollerin uyumunu sağlayan yazılımlardır. Bu sunuculardan beklenen bazı özellikleri şunlardır: –Multiple Protocol Support (Çoklu protokol desteği)(HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, JMS,..) –Security (Güvenlik) –Message Routing and Filtering (Mesaj Yönelendirme ve Filitreleme) –Data Mapping and Translation (Veri biçimi dönüştürme) –Support for hundreds of EDI and XML formats (Yüzlerce EDI ve XML biçimi desteği) –Process automation and Management (Süreç otomasyonu ve yönetimi) –Workflow automation and Management (İş akışı otomasyonu ve yönetimi) –Transaction Management (İşlem yönetimi) –Configuration, management and control tools (Konfigurasyon, yönetim ve kontrol araçları –Visual development environment tools (Görsel geliştirme araçları) Bir çok firma B2B entegrasyon sunucuları geliştirmiştir.

31 31 B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Entegrasyon Sunucuları FirmaÜrün AttunityAttunity B2B BEA SystemsBEA WebLogic Integration eXceloneXcelon B2B Integration Server ExtricityExtricity B2B GE Global eXchange ServicesGE InterLinx Hewlett-PackardHP Bluestone Total-e-Business IBMWebSphere Business Integrator IONA TechnologiesIONA B2B Integrator, Netfish XDI System Mercator SoftwareMercator Integration Broker suite MicrosoftMicrosoft BizTalk Server 2000 NEON SystemsiWave eBusiness Server OracleOracle E-Business Suite Sybasee-biz Integrator, e-biz 2000 TIBCO SoftwareTIBCO ActiveExchange VignetteeBizXchange Vitria TechnologyVitria BusinessWare, XMLSolutions Business Integration Platform webMethodswebMethods B2B

32 32 B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci Microsoft Biztalk 2000 Server Biztalk : 4 farklı anlam –Biztalk Framework B2B için geliştirilmiş mesaj yapısı B2B iş süreçleri iletişimi ve yönetimi geliştirilmiş stardartlar kümesi –Biztalk.org XML şemaları kayıt ve saklama (registry and repository) servisi XML, Biztalk Framework ve Server için Kaynaklar –Biztalk Server Biztalk mesajlarını işleyebilen uygulama sunucusu Her hangi bir platfrom ve dilde geliştirilebilir –Biztalk Server 2000 Microsoft.NET sunucu ailesinin B2B entegrasyon sunucusu


"B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları