Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞİTME CİHAZI ADAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Gazi Üniversitesi KBB-İşitme-Konuşma-Ses ve Denge Bozuklukları Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Programı Hazırlayan:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞİTME CİHAZI ADAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Gazi Üniversitesi KBB-İşitme-Konuşma-Ses ve Denge Bozuklukları Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Programı Hazırlayan:"— Sunum transkripti:

1 İŞİTME CİHAZI ADAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Gazi Üniversitesi KBB-İşitme-Konuşma-Ses ve Denge Bozuklukları Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Programı Hazırlayan: Melike DURGUN Hazırlayan: Melike DURGUN

2 İşitme Cihazı Tanıtımı: *Dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan araştırmalar toplumun yaklaşık %10 kadarının işitme problemi yaşadığını göstermektedir. *İşitme kayıplılar bunu medikal ve cerrahi yöntemlerin yanı sıra işitme cihazları ile de gidermeye çalışmaktadırlar. *İşitme cihazı kısaca ses sinyallerini yükseltmeye yarayan bir alettir. *Sesin amplifikasyonuna göre işitme kayıplı kişinin akustik sinyali fark edip fark ettiği sinyali yorumlaması için geliştirilmiş cihazlardır.

3 Temel Parçaları: *Mikrofon: Kısaca akustik sinyali elektrik sinyale dönüştürür. *Amlifikatör:Elektrik sinyallerinin şiddetini yükseltir. *Filtre:Ses sinyallerinin içindeki bazı frekansları bloke eder. *Batarya:İşitme cihazına güç sağlar. *Ses Kontrol Düğmeleri:Hastanın İC(işitme cihazını)’nı etkin kullanabilmesini sağlar.(frekans değiştirmek,ses ayarı,açma-kapama) *Receiver(Alıcı):İşlemlenmiş elektrik sinyallerini tekrar akustik sinyallere çevirerek orta kulağa gönderir.

4

5 İşitme Cihazı Tipleri: *Completely in the Canal (CİC) İşitme Cihazları:Tüm kulak yolunu kaplar. - Özellikle yüksek frekanslarda artış -Düşük kazanç ve daha az feed-back

6 -Oklüzyon etkisi azdır. -Kulak zarına çok yakın olduğundan kazanç iyidir. -Feed back problemi vardır. -Yaşlılarda kullanımı oldukça zordur. -Küçük mikrofon kullanıldığından gürültü seviyesi yüksektir. -Pil değişimi sık ve zordur.

7 *İn the Canal(ITC) İC’ları: CIC’a göre daha büyük ve daha etkili kullanım,in the ear(ITE)’ye göre daha kısıtlı kullanım alanı,daha az amplifikasyon mevcuttur.

8 İn the Ear (ITE) İC’ları:35-70 dB arası kayıplarda kullanımı uygundur.Feed-back problemi fazladır.

9 Kulak İçi Cihazların Ortak Özellikleri: *Mikrofon ile receiver çok fazla yakın olduğu için feed back problemi vardır. *Çok ileri işitme kayıplarında bu nedenle kullanılamaz. *Kulak içindeki serumenle çok fazla muhatap-hastaya ses gitmeyebilir.Küçük batarya kullanıldığından sık pil değiştirilir.Kişide tıkanma hissi yaratabilir. *Avantajları ise akustik olarak daha üstündür. *Dışarıda parçası olmadığı için hem kozmetik hem de dış ekenlere dayanıklıdır.

10 *Behind The Ear(BTE) İC’ları: -Tüm kayıp tiplerinde en fazla kullanılandır.Kişiye ayarlama yapması için büyük kolaylık sağlar. -Kulak kanalına uygun kalıp yaptırılır ki bu cihazın sabit durmasını sağlar ve seslerin direkt olarak iletimini sağlar. -Bu cihazlar bir çok şekilde bulunabilir:telefon kullanımına izin veren bir kısmı ve ALD’lerle bağlantı kurabilen yerleri vardır.

11 *Gözlük Tipi İşitme Cihazları: -1950’lerde kullanılmaya başlanmış. -Gözlük sapı ve çerçevesine yerleştirilen cihazlar ile hava yolu ile değil de kemik yoluyla iletimi sağlanır. -İletim tipi kayıplarda kemik yolu normal olduğunda kullanılıyor. -Tüm komponentleri çerçeve sap kısmında olup direkt bir işitme sağlar.

12 *Body-Worn(Cep Tipi): -Vücutta taşınan tiplerdir. -Mikrofonu,amplifikatörü,pil devresi,kontrol düğmeleri,vücutta taşınan kutu içinde receiver ise kablolar vasıtası ile kulağa takılan kalıba takılır.

13 * CROS(Contralateral Routing of Offside Signals) Hearing Enstruments: -CROS ve türevleri,bir kulak normal işitip diğerinde kayıp olduğunda kullanılır,cihazın görevi duymayan taraftaki seslerin bir mikrofon vasıtasıyla toplayıp iyi tarafa iletmektir.

14 Kayıp Tipleri: *İletim Tipi İşitme Kaybı: -Medikal ve cerrahi tedavi yanında işitme cihazına da ihtiyaç duyabilirler. -Tek problemleri amplifikasyon olduğu için konuşmayı algılamada problemleri yoktur. -İşitme cihazından optimum seviyede yararlanırlar.

15 *Sensörinöral Kayıp: -İlk yapılacak prognozuna göre işitme cihazı önermektir. -Prognoz genelde patolojinin seviyesine bağlıdır. -Konuşmayı algılamada ileri derecede problemleri olabilir.

16 Kayıp Miktarları ve İşitme Cihazından Beklenenler: *Bu sınıflamalar pek çok yazara göre değişmekle beraber 500 Hz,1 ve 2 kHz’deki saf ses ortalamalarına göre yapılan klasifikasyonda (Staab,1996-1999); __0-26 dB genelde mesleğe bağlı kayıplar görülebilir.Yüksek frekanslarda flat bir kayıp vardır.İşitme cihazı hastaya göre verilir ya da verilmez.

17 __26-40 dB:Sürekli kullanmaması kaydıyla kişinin mesleki durum ve statüsüne göre belirlenir. __41-55 dB:İC kullanması şarttır.Orta derecede kayıp vardır.Atrofi meydana gelmeden uyarılma sağlanmalıdır. __56-70 dB:Orta-ileri derecedeki gruptur.İşitme ihazından en fazla yarar gören gruptur.Uygun amplifikasyon ile düzenli kullanmaları şarttır. __71-90 dB:İleri derecede işitme kaybı söz konusudur.En fazla ihtiyaç duyan grup olmasına rağmen işitme cihazından en az yarar gören gruptur.Gençlerde konuşmayı anlama seri olmayıp yaşlılarda oldukça bozuk anlaşılır. __91dB ve Üstü:İşitme cihazı kullanımı 80 dB’den sonra önerilmese de denenmek zorundadır.Genellikle işitme cihazını terk eden gruptur.

18 Monaural ve Binauraal Amplifikasyon: *Binaural amplifikasyon her zaman tercih edilmesi gerekse de genelde ekonomik nedenlerden dolayı monaural vermek zorunda isek işitme kaybı derecesi göz önünde bulundurmalıyız. *55-80 dB arasında olan kulak bizim hedefimiz olmalıdır,bu aralıkta bilateral kayıp varsa 55 dB’e hangisi en yakın ise ona verilmelidir.

19 *Örneğin bir kulağın kaybı 40,diğerinin 75 dB ise ve tek cihaz vereceksek seçeceğimiz kulak 75 dB kayıp olandır.Çünkü 40 dB’de fazla amplifikasyon sonucu harabiyet olabilir. *Bilateral simetrik işitme kayıplarında diskriminasyon skoru bize yol gösterir.Bu dad eşitse dinamik aralığa bakılmalıdır.Bununla da sonuca varılamıyorsa işitme alanı solda olduğu için sağ kulağa cihaz verilir.

20 Dinamik Aralık: *Bir kişinin dinamik aralığı uncomfortable loudness(recruitment) seviyesi ile SRT arası kadardır. *Dinamik aralığı geniş olanlar dar olana göre amplifikasyondan daha fazla yararlanırlar. *Sensörinöral işitme kayıplarında bu aralık daralmıştır.

21 İşitme Cihazı Kullanımının Demografisi: *1999 yılında Kochkin’in yaptığı bir araştırmada 27 milyon kişide işitme problemi olduğu,%21’den azında İC bulunduğu açıklanmaktadır. *Buna rağmen işitme cihazı endüsrisinde önemli bir artış söz konusudur.1998’de dağıtıcı sayısı t%77’lerde iken 1999’da %16 kadar artış göstermiştir.(Skafte,1999) *Haring Endustries Association(HIA)’nın istatistiksel raporuna göre 1998’de İC’ı satışı 1.8 milyonu bulmuştur.(Strom,1999) *İşitme cihazı kullanımı yaşa göre de değişmektedir. *1998’de İC’ı kullanıcılarının %33’ü 18 ve 29 yaşları arasında ve %68’i ise 65 yaş üstündedir.

22 *1980’lerde %48.7 oranında İC müşterisi 65 yaş üstü iken 1998’de 40-65 yaş arasındaki kullanıcı oranı %13’tür.Bu da İC kullanım yaşının gitgide arttığını gösterir. *Çünkü 1997’de 65 yaş ve üstü cihaz kullananların sayısı %8’lerdedir.85 yaş ve üstü yaşlılarda cihaz kullanımında artış vardır.(Skofte,1999;Strom,1999) *İC penetrasyonu olgun yaşlılarda gittikçe artarken,55-64 yaş arasında gittikçe azalmaktadır.

23 *Kochkin,1992’de yaptığı bir araştırmada aynı seviyelerde(orta,orta-ileri,ileri) İK’na sahip yaşlılar gençlere göre İC’ı satın almada daha öndedirler.1989’da ortalama işitme cihazı kullanımı yaşı 66 iken,1990’daa 62,9,1991’de 68 olarak bulunmuş. *Coğrafi olarak en çok kullanım Kaliforniya,Florida,New York,Pensilyanya’dır.(Kirkwood,1998) *Kochkin’e göre USA’da tipik İC’ı kullanıcıları 1993 ve 1994’te ortalama 68 yaşlarında,bilateral İK’lı ve binaural İC’ı kullanan kişilerdir.

24 *İC’na talep sebebi ise işitmelerinin gitgide Kötüleştiğini hissetmeleri,aile bireylerinin etkisi olmuştur. *İC’I için başvuranların %60’ı emekli,%51’i Fulltime çalışanıdır.(Kochkin,1992) *İC’ı kullanıcılarının çoğu kendilerini orta ya da ileri derecede işitme kayıplı olarak tanımlamışlardır.(Skofte,1999) *65-74 yaş arası işitme kayıplı olanlardan %35’i İC’ı kullanırken %19’u kullanmaz.75-84 yaş arası %25i kullanırken %8’i kullanmaz.(Kochkin,1992)

25 *İK yaşlandıkça artmasına rağmen bir çok yaşlı İC’ı kullanmaz. *MarkTrak3 anketine göre (6000 kişi katılmış olup bir kısmı cihaz kullanırken bir kısmı kullanmaz.); *Ekonomik faktörler,özellikle 35-54 yaş arasında utanma hissi(Kochkin,1992),çok gürültülü bulunması,telefonla kullanılamaması,sesler çıkarması ve kullanımının zor bulunması İC kullanmama nedenleri arasında saptanmıştır.(Kochkin,1997)

26 Marktrak3 Anketine Göre İC Sahiplerinin Karakteristik Özellikleri: *%48’i ilk defa kullanır. *%82’si bilateral kayıp *%59 erkek *%65 binaural kullanım *15 BTE,%41 ITE,%44 ITC kullanır. *%76 gürültüden rahatsız *%54 orta derecede kayıp

27 Kochin 1994’te; 1. olarak utanma hissi 2. olarak yaşlı gösterdiğini düşünmeleri 3. olarak beceriksizmiş gibi bir izlenim bıraktığını Düşünmeleri 4. Olarak komik olduklarını düşünmeleri *Utanma etkisinin 65 yaş altı için önemli bir faktör olduğu,45-54 yaş arasında %47’sinin etkilediği,55-64 yaş arası%43’ünün kullanmama nedeni olduğunu ortaya çıkarmıştır.(Kochkin,1994) *18 yaş civarlarında utanma faktörü %83 iken,74-84 yaşları arasında %13’tür.(Kochkin 1994) *Utanma etkisinin asıl kötü yanı İC’ı kullanımını geciktirmekte ve İK şiddetini arttırmaktadır.

28 İşitme Cihazı Seçimi ve Fitting Yöntemleri:

29 *İC’nı seçmede amaç,kişinin ihtiyaçlarına en uygun olan İC stilini ve teknolojik olarak maksimum oranda faydalanabileceği şekilde ayarlamasının yapılmasıdır. *Tercihten sonra 2. aşama fitting yani kişiye uyumlandırma safhasıdır. *Fittingden sonraki 3 haftalık postfitting dönemde ise hastanın İC’ndan faydalanıp faydalanmadığının takibi,doğru kullanıp kullanmadığının gözlenmesi için önemlidir. *Postfitting dönemdeki cevaplar ile fitting dönemdeki cevaplar birbiriyle uyumlu olmalıdır.Aksi halde İC modifiye edilmelidir.

30 *Daha sonra rehabilitasyon süreci başlar.Amaç memnuniyeti arttırmaktır. *Postfitting dönemdeki rehabilitasyon ve tavsiyeler sonucu kişi hala memnun değilse kalıp değişimi,İC’nın değişimi,Assistive Listening Cihazlar(ALD) ile desteklenmesi düşünülmelidir.

31 *Prefitting dönemde hastanın değerlendirilmesi sırasında elde edilen bilgilere göre kişinin karşılaştığı problemler öğrenilip,karşılaşacağı problemler tahmin edilip kişiye en uygun bir rehabilitasyon protokolü oluşturmak hedeflenmelidir.

32 İC Seçimi Öncesi Prefitting Dönem: *Kim Adaydır? -Odyolojik tetkikler sonucu İK, İC kullanabileceği sınırlar içerisinde ise; -İK bir engel,beceriksizlik,dinleme,ihtiyaçlarında kısıtlılık yaratıyorsa; -Mental seviyesi uygun ise; -Periferal ve santral işitme yollarının durumunu gösteren testler pozitif ise aday olabilirler.

33 Elektroakustik Karakterlerin Belirlenmesi: *İC tipinin belirlenmesi lineer ve non-lineer sistemlerin seçimi için kullanılacak protokolün düzenlenmesi *Supratreshold ölçüm yöntemleri kullanılarak SPL satürasyonunun seçimi ve/ve ya gürlük genişlik ölçümlerinin yapılması *Özel isteklerin seçilmesi

34 Fitting: *Gerçek kazanç miktarının saptanması ve frekans cevap karakterlerinin belirlenmesi ve SSPL-90 -Fonksiyonel kazanç belirlenir. -Gerçek kulak ölçümleri yapılır. -Konuşmayı alma ölçümleri. -Visual input-output locator algorthym -İC oryantasyonu/tavsiyeler,realistik beklentiler yönünde olmalıdır.

35 Postfitting:Performansın Değerlendirilmesi *Konuşmayı alma testleri *Konuşmayı anlayabilme skorları *Ses kalitesini tanımlama(?) *Self-report ölçümler(?) *ALD’lerin gerekli olup olmadığı *Varolanı modifiye etme,gerekirse cihazı değiştirme ya da tavsiye ve bazı eğitimlerle oryantasyonu arttırıcı stratejiler izlenir.Örn:visuel-işitsel eğitim

36 Takip: *Sonuçlar değerlendirilir. *Tavsiyeler verilir. *İC’nda modifikasyona gidilir.

37 Preselection Dönem ve Değerlendirme: *İşitme kaybı olan kişiye yaklaşım sosyal,psikolojik ve çevresel kriterleri taşımalıdır. *Bu kişileri fonksiyonel yapabilecek bir kapasiteden bakılmalıdır. *İşitsel,fiziksel,sosyolojik,psikolojik ve çevresel faktörler incelenmelidir.

38 İşitselFizik sel Psiko lojik Sosyo lojik Çevre sel HasarEl Beceril eri Motiva syon Yaşam Şekli Yetersi zlik Visüel Beceril er Algıla ma Aile Desteğ i EngelGenel Sağlık Kişilik Yapısı Ekono mi Güven lik

39 İşitsel Faktörler: *Kişinin odyolojik tetkikleri yapılıp,pure tone eşikleri,konuşma testleri detaylı şekilde yapılır. *Problemler işitme harabiyeti ve patolojinin seviyesine göre değişir. *Disabilitiy:(Yetersizlik) -Günlük yaşam içinde işitme kaybı etkisinin bir sonucudur.Yetersizliğin şiddeti kaybın şiddeti ile doğru orantılıdır.(Hyde&Riko,1994)

40 APHAB: *Abbreviated Profile Hearing Aid Benefit:

41 *Gün içinde çeşitli dinleme ortamlarında kişinin karşılaştığı problemlerin oranını verir. *Bu envanter bize işitme yetersizliğinin gün içindeki yaşama etkisi hakkında bilgi verir.

42 *HANA(Hearing Aids Needs Assesment)ve ya COSİ(Client Oriented Skill of İmprovement) ise işitme kaybı ve işitme cihazı ihtiyaçlarına yönelik kişisel envanterlerdir. *Handikap(Engel) ise kayıp ve yetersizliğin sosyal ve emosyonel hayattaki izdüşümüdür. *İşitsel isteklerin eksikliğine bağlı olarak işitsel olmayan problemler içerir.(Hyde&Rico,1994) *Kişinin kendine olan güveni aile ilişkileri ve sosyal ilişkilerini etkiler. *Self-report şekilde gün içindeki değişik durumlarda ölçülür.

43 *HHIE(Hearing Handicap inventory Elderly) gibi anketlerle işitme azlığının emosyonel ve sosyal etkileri hakkında bilgi sahibi oluruz. *Handikap ölçümleri,kişinin İC’ı için gerçek bir aday olup olmadığı hakkında ve fazla beklentilere girmemesi için bize bilgi verir.

44

45 İşitme Cihazı ve Fitting Esnasında İzlenecek Yöntemler: *İşitme cihazı fitting işleminden önce medikal bir destek gerekli mi buna bakılır. *İşitme cihazının işitsel ve işitsel olmayan yararları realistik bir şekilde ifade edilir. *İşitme cihazının elektroakustik ölçümleri(gain,frequency response,SPI satürasyonu,SSPI-90) yapılmalı ve uygun İC’I tespit edilmelidir.

46 *İC’ı tipine ve düzenine karar verilir. *Hangi kulağa takılacağına karar verilir. *Bu ölçümlerin sonunda medikal desteğe ihtiyacı olanlar tespit edilir.Enfeksiyon varlığında özelikle yaşlılardaki DM,ca,AİDS varlığında acil müdahale edilmeli ve enfeksiyondan korunmalıdır. *Medikal olarak İC kullanmada KE varsa fitting işleminden önce saptanmalıdır. *Medikal destek gerekli değilse İK şiddeti,işitsel cevap bölgesi,işitme konfigürasyonu,İK tipi,santral problem olup olmadığı saptanır. *Bu ölçümler İC’ndan elde edilecek yararları ve beklentileri belirler. *Böylece kullanıcının beklentileri sınırlandırılmış olur.

47 *Newman,Jacobson,Hug,Weinstein,Malinoff(1991) İK şiddetinin psikososyal yönde bir etkisi olmadığını rapor etmişlerdir.Çünkü benefit-verim İK’nı kendi kendine ne kadar az algıladıkları ile alakalıdır. *Korrealasyonel analizlere göre İC veriminin saf ses ortalamasına çok fazla bağlı olmadığını rapor etmiştir.(Taylor,1993) *İC adayını seçerken CAPD (Central Auditory Procesing Disorder santral işitsel işlemleme bozukluğu) olan kişileri ayırt edecek bir konuşma testine tabi tutulmalıdır. *Özellikle cihazlarını inefektif bulanlara uygulanmalıdır.İşitme cihazından yararlanma örneğin yaşlı birey için çevredeki ses ve uyarı sinyallerini duyması;genç birey için sessiz ya da gürültülü ortamda konuşulanları anlaması;yüksek frekanslarda İK olan birinin yüksek frekansları arttırıcı özelliği olan İC kullanması ;bilateral simetrik İK olanlarda binaural cihaz kullanımı şeklinde tanımlanabilir.

48 *Fino (1991) prefitting dönemde self-perceived handikap skorları ile aday olup olmadığını kanıtlamak için çalışmalar yapmıştır.

49 *Öyle ki her tip işitme kaybında işitme cihazı olanlarda handikap miktarı daha fazla gözlenmiştir. *Newman 1991’de handikap skorları ile cihaz kullanımı arasında bir bağlantıyı rapor etmiştir. *Saf ses ortalaması ve konuşma testlerine bakmaksızın prefitting dönemde yapılacak HHIE sonuçlarıyla İC’na karar vermek kolaylaşır. *Çıkan skorların yapılan ölçümleri desteklediği halde rehabilitasyon protokolü oluşturulurken pek çok odyolog Self Assesment Kriterlerini kulllanmazlar. (Kirkwood,1997;Schow,Balsora,Smedly,Whitcomb,1993)

50 Fiziksel Faktörler: *Görsel hasar İC tipini seçmede ve yardımcı cihaz kullanımı konusunda karar vermede önemli bir faktördür. *Otolojik konsederasyonlar: dış kulak yolu atrezileri,aktif enfeksiyon varlığı,anormal gelişimler,DKY stenozu kanal içi cihaz kullanımını imkansız kılar.Cerrahi müdahale ile kulakta değişiklikler meydana gelmişse mutlaka konsültasyon istenmelidir. *Özellikle dermatolojik problemi olan hastalar küçük İC’nı kullanamazlar.Serumenin birikmesi ile İC’nın teması hastanın memnuniyetini azaltır,rahatsızlık verir. *Orta kulak problemleri ise(enfeksiyon,efüzyon)kemik iletim alıcısına ihtiyaç olduğunu gösterir. *Ayrıca DM,ca,AİDS gibi hastalık taşıyanlar için izin kağıtları gerekmektedir.

51 El Becerileri: *Yaşlı bireylerde var olan artrit,romatizmal hastalıklar,gelişimsel beceri azlığı,paraliziler,cihaz manipülasyonuna engel olur. *ALD için primer adaylardır. *Cihaz almaları için dokunma,ağrı,proprioception testlerinin yapılmış olması hareket sınırlılıklarının belirli olması gerekir ki modifiye yöntemlerle de olsa cihaz verilebilsin.

52 Kognitif Beceriler: *Demans;mental becerilerin zayıflaması,hafıza kaybı,entelektüel fonksiyonlarda azalma olarak tanımlanır.İşitme kaybı ile görülebilme oranı yüksektir. *Cihazın doğru kullanılmasına bir engeldir.Pozisyonlama ve ayarlamayı hemen unuturlar.Demanslı,tecrübeli cihaz kullanan hastalar ayarlama ve cihazdan verim almada;demanslı ve yeni kullanan hastalara göre daha başarılıdırlar.Bu da rehabilitasyonun önemini göstermektedir. *Cihaz asla önerilmeyecek durumda ise ALD’ler düşünülebilir ya da güvenlik önlemlerine yönelik evlerinde alarm veren cihazların bulunması gerekmektedir. *İC düşünülen yaşlı hastalara kısa kognitif testler uygulanmalıdır.

53 Psikolojik Değişkenler: *Cihaz verme aşamasında özellikle kısa süreli hafıza test edilmelidir.Çünkü 65 yaş üstü kişilerin %10’u günlük hayattaki sorunlarla başa çıkamayacak şekilde kognitif problemlere sahiptir. *Motivasyon,kişilerin sıkıntılarla başa çıkma kapasitesine,sosyal aktivitelerde rol alma isteğine ve fonksiyonlarında gelişimi destekler.(Kemp,1990) *İC adaptasyon sürecinde başarının sağlaması için motivasyon eksikliği olan hastalarda odyolog bilinçli davranmalıdır.Cihazın onlar için imkansız olmadığını ne kadar önemli olduğunu anlatmalı fakat asla gerçekleşmeyecek cümle kullanmamalıdır.(Schum,1999)

54 Sosyolojik Değişkenler: *Bireyle görüşme yapılmadan önce yaşam stili ve sosyal güvencesi hakkında bilgi alınmalıdır.Cihaz seçiminde ise fiziksel ve sosyal çevre,sosyal statüsü göz önünde bulundurulmalıdır.

55 Çevresel Faktörler: *Yaşlılarda işitme kaybına adaptasyon güvenlik açısından önem taşıdığı için kolay olur. *Kapı zili,hırsız,yangın alarmı,korna sesi gibi uyaranlara karşı yetersizlik gösterdikleri için cihaz kullanmaları şarttır.Genelde evde yalnızken cihaz kullanmaları yönünde cesaretlendirilmelidirler. *Cihaz kullanımı güvende olma duygularını restore eder.

56 *Kısaca;odyolog cihazdan maksimum verim almak için her bir değişkeni göz önüne alıp hastaya yaklaşmalıdır. *Cihaz için doğru aday seçildikten sonra diğer adım uygun işitme cihazını seçmek olacaktır.

57

58 TEŞEKKÜR EDRİM...


"İŞİTME CİHAZI ADAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Gazi Üniversitesi KBB-İşitme-Konuşma-Ses ve Denge Bozuklukları Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Programı Hazırlayan:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları