Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2010-1-TR1-LEO03-15058 SAYILI ELEKTRİK DAĞITIM VE ÜRETİM SİSTEMLERİNİN AB ÜLKELERİNDEKİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI PROJESİ Teknolojinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2010-1-TR1-LEO03-15058 SAYILI ELEKTRİK DAĞITIM VE ÜRETİM SİSTEMLERİNİN AB ÜLKELERİNDEKİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI PROJESİ Teknolojinin."— Sunum transkripti:

1 2010-1-TR1-LEO03-15058 SAYILI ELEKTRİK DAĞITIM VE ÜRETİM SİSTEMLERİNİN AB ÜLKELERİNDEKİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI PROJESİ Teknolojinin sürekli geliştiği AB ülkelerindeki elektrik üretim ve dağıtım sistemi uygulamalarının yerinde görülerek benzer çalışmaların ülkemizde uygulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Elektrik sektörü ile ilgili kurumların, teknoloji üreten bir yapıya gelmesi ve elde ettiği know-how’ın ülkemizdeki diğer kurum ve kuruluşlar arasında paylaşılması kaliteli ve sürekli elektriğin üretilmesi ve dağıtılması öncelikli bir konudur. Bu bakımdan AB ülkelerindeki benzer uygulamaların incelemesi yapılacaktır. Bu proje ile katılımcıların bilgi, beceri, yeterliliklerinin artırılması ve kullanılması konusunda; AB ülkelerindeki elektrik üretim, dağıtım sistemlerinde yeni teknoloji ve kaliteye yönelik uygulamaların kişisel ve kurumsal olarak kazanılması ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. PROJENİN AMACI PROJE ORTAKLARI ELSTER GbmH dünyanın en büyük ve en tecrübeli sayaç ve sayaç otomasyonu sistemleri satışını yapan ELSTER GROUP şirketlerinden biridir. ELSTER Gmbh sayaç çözümlerini sağlamada dünyada lider konumundadır. ELSTER GROUP Luxembourg kayıtlı ve AB birliği ülkelerinden bir çok firmaya sahiptir. ELSTER Gmbh, elektrik, gaz ve su endüstrilerine yüksek kalitede, yüksek doğrulukta, entegre sayaç üreten ve satışını yapan şirkettir. ELSTER GbmH firmasında 1262 çalışan bulunmaktadır. ELSTER Gmbh anahtar teslimi yöntemiyle kurduğu komple sistemler, yük yönetim sistemi, enerji hatları üzerinden haberleşme (DLC), Smart Grid (Akıllı Şebekeler), sayaçlar ve otomasyon sistemi konusunda uzman kadroya sahiptir. Geliştirmiş olduğu projelerde farklı haberleşme protokolüne sahip birçok marka-model sayacı sayaç otomasyonu (AMR - automated meter reading) sistemlerinde kullanılabilmesi, elektrik üretim ve dağıtım sistemlerinde avantaj sağlamaktadır. Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ), 18 08 1926 tarih ve 4022 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine istinaden 1926 yılında kurulmuştur. 1929 yılında elektrik üretimine Bünyan Hidroelektrik Santralı ile başlamıştır. Daha sonra Anatamir karşısında Dizel Elektrik Santralı ve 1961 yılında Sivas İli Gemerek İlçesi Sızır Kasabası Hidroelektrik Santralini işletmeye almıştır. Türkiye de elektrik dağıtım hizmetleri 21 görev bölgesine ayrılmıştır. KCETAŞ 18. Görev Bölgesinde; (Kayseri İli ve Sivas’a ait Sızır kasabasını kapsayan bölgede) elektrik enerjisinin dağıtımı ve ticareti ile ilgili yetkili tek kurumdur. KCETAŞ Temmuz 2009 ayından itibaren perakende satış ve dağıtım lisansını alarak faaliyetlerine devam etmektedir. KCETAŞ Kayseri ili merkez ve ilçeleri, Sivas Gemerek ilçesi ve Sızır Kasabası gibi yerleşim bölgelerinden 16 ilçe, 53 belediye, 403 köy, 84 mezraya 650 personel ile 580.313 aboneye hizmet götürmektedir. KCETAŞ gelirlerinin %100 nü kamu kaynağı olan elektrik faturalarından sağlamaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından denetlenmektedir. KCETAŞ AR-GE, elektrik tesis yatırımları, trafo ve elektrik şebekesi arıza, bakım, aydınlatma, abonelik işlemleri, elektrik sayaç ayar ve kalibrasyon, endeks, tahakkuk, tahsilat işlemleri ve yeni teknolojik SCADA (uzaktan kontrol kumanda ve izleme sistemi), Otomatik sayaç okuma sistemi (AMR), Coğrafi Bilgi sistemi (GIS) faaliyetlerini yapmaktadır. 2007 ve 2008 yıllarında ELSTER GbmH (Elster Sayaç Çözümleri Ltd. Şti) firması ile sayaç otomasyon sistemini birlikte kurmuşlardır. KCETAŞ çalışanlarından 43 adet mühendis bulunmakta olup teknolojik yatırımlarda mühendislerimiz şartname hazırlama, sistem kurulumu ve işletilmesinde görev yapmaktadır. Şirketimiz gelecek yıllarda yeni teknolojik dağıtım ve üretim yatırımlarını gerçekleştirmeyi amaç edinmiştir

2 2010-1-TR1-LEO03-15058 SAYILI ELEKTRİK DAĞITIM VE ÜRETİM SİSTEMLERİNİN AB ÜLKELERİNDEKİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI PROJESİ ELENKE, Türkiye'de iletim, üretim ve dağıtım şebekeleri üzerinden tedarik edilen ve nihai elektrik kullanıcısına yönelik elektrik enerjisi kalitesini global ve çagdaş düzeye çıkartmak amacıyla Şubat 2006 yılında kurulmuş bir enstitüdür. Bugün Avrupa Bakır Enstitüsü (ECI), Dünya Enerji Konseyi (WEC) ve diğer ulusal ve uluslararası enstitüler elektrik enerjisinin kalitesinin iyileştirilmesi ve güvenilirliğinin sağlanması konusunda çeşitli projeler ve çalışmalar yapmaktadır. Türkiye'nin önde gelen üç firması, Türk Prysmian, Nexans ve Sarkuysan 2000 yılının Aralık ayında Avrupa Bakır Enstitüsü'nün Türkiye Partnerler Grubu olarak bir araya geldi ve çeşitli çalışmalarda bulundu. Daha sonra bu girişimin bir enstitü haline dönüştürülmesi amacıyla Şubat 2006 'da Elektrik Enerjisi Kalite Enstitüsü adı altında ELENKE kuruldu. ELENKE'nin faaliyet alanları; - Türkiye’de elektrik enerji kalitesinin elektriğin kullanıldığı her alanda çağdaş düzeye çıkartılması bakımından etkinliklerde bulunmak, - Türkiye’de nihai kullanıcılara ulaşan mevcut elektrik enerjisinin kalitesi ile ilgili tespit ve tanımları belirleyerek kamu bilincinin ve uygulamalarının sektörde yerleştirilmesini sağlamak, duyarlılığı bireysel ve kurumsal seviyelerde arttırmak, - Teknolojik ve ekonomik olan en doğru çalışmalarla tarafsız ve bağımsız bir şekilde sektöre değerlendirme, görüş ve önerilerde bulunmak, - Elektrik kalitesinin emniyetli verimli ve çevre ile uyumlu biçimde geliştirilmesini ve her kesimin yararına barış içinde kaliteli elektriğin kullanımını sağlamak üzere çalışmalar yapmaktır. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 1 Mart 1977’de Kayseri Devlet Mühendislik ve Mimarlık (D.M.M) Akademisi olarak Makina ve Elektronik Mühendisliği bölümleriyle eğitim- öğretime başlamıştır. Makina ve Elektronik Mühendisliği Bölümleri’nde 1992-1993, İnşaat Mühendisliğinde ise 2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren ikinci öğretime başlanmıştır. Fakültede 13 Prof., 7 Doç., 46 Yrd.Doç., 8 Öğr.Gör., 3 Uzman, 52 Araş.Gör. olmak üzere toplam 129 akademik personel ve 18 idari personel mevcuttur. Fakültede toplam 37 dershane, 43 laboratuar, 1 atölye mevcuttur. Ayrıca 400 PC, 77 Yazıcı ve toplam 405 internet ucu vardır. Fakültede uygulanmakta olan eğitim-öğretim planları, bilim ve teknolojideki mevcut gelişmeleri izleyecek tarzda düzenlenmektedir. Bu doğrultuda, öğrencilere temel mühendislik bilgilerinin verilmesinin yani sıra, belli konularda uzmanlaşmaya yönelik eğitim imkanı da sunulmaktadır. Mühendislik Fakültesi, gelişmiş bir bilgi işlem kapasitesine sahip olup, Üniversite Bilgi işlem Merkezi aracılığı ile internet bilgi ağından yararlanarak teknolojik bilgi birikimine erişme imkanına sahiptir. “Yükseköğretim Kurumları içerisinde bulunan Fen ve Mühendislik Fakülteleri Laboratuar ve Atölyelerini Modernleştirme Projesi” dahilinde, önemli oranda makine–teçhizat alınmış ve eğitim-öğretimin çok iyi şartlarda gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Öğrencilerden bir kısmı araştırma görevlisi olarak bilim hayatına atılarak Fen Bilimleri Enstitüsü’nde veya yurt dışında doktora eğitimi yapmaktadırlar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 12 Şubat 1998 tarihli ve 1202 sayılı yazıları ile Kayseri VALİSİ başkanlığında Kayseri Sanayi Odası ve Mimarsinan Belediyesi ‘nin 5 kişilik müteşebbis temsilcileri ile kurulmuştur. Organize sanayi bölgeleri özel kanunla kurulmuş ve gelirlerinin %50 den fazlası kamu kaynaklarından sağlanmaktadır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenmektedir. Mimarsinan OSB AR-GE, elektrik tesis yatırımları, trafo ve elektrik şebekesi arıza, bakım, aydınlatma, abonelik işlemleri, elektrik sayaç ayar ve kalibrasyon, endeks, tahakkuk, tahsilat işlemleri ve yeni teknolojik SCADA (uzaktan kontrol kumanda ve izleme sistemi) faaliyetlerini yapmaktadır. OSB nin 2006 sonuna kadar tüm hizmetleri Kayseri Sanayi Odası hizmet binasında yürütülmüştür. OSB Ocak 2009 itibariyle; 1 Bölge Müdürü, 12 personel, 2 danışman, 5 güvenlik görevlisi ve 2 hizmet elemanı ile kendi hizmet binasında Sanayicilerimize hizmet vermektedir.

3 2010-1-TR1-LEO03-15058 SAYILI ELEKTRİK DAĞITIM VE ÜRETİM SİSTEMLERİNİN AB ÜLKELERİNDEKİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI PROJESİ TÜTEV 10 Ocak 1991 tarihinde kurulmuştur. Vakfın kuruluşunda, teknik elemanlar arasındaki bilimsel ve sosyal dayanışma ve birlikteliği arttırmak amacı hedef alınmıştır. Bunun için, yurt içi ve yurt dışındaki farklı branşlardaki teknik elemanlara ulaşılarak bağlantı kurulmaya çalışılmıştır. Düzenlenen seminer konferans ve bilgilendirme toplantıları ile güncel teknolojik gelişmeler üyelerine aktarılmaktadır. TÜTEV vakfı Kayseri şubesinin 30 mühendis 80 tekniker üyesi bulunmaktadır.Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı Kayseri Şubesi, her branş ve derecedeki mühendis, mimar, kimyager ve benzeri meslek erbabı ve diğer teknik eleman ile bu konularda eğitim yaptıranlarla eğitim görenler arasında sosyal, kültürel, mesleki dayanışmayı ve yetişmeyi temin etmek gayesiyle kurulmuştur. Vakıf işgücü piyasasına yönelik olarak, araştırıcı, yüksek karakterli ve seviyeli teknik personel ile teknik eleman kadrosu yetiştirmek, staj imkânlarını hazırlamak, çeşitli eğitim ve öğretim usullerini değerlendirmek üzere seminer ve konferanslar tertip etmek, yetkili makamların müsaadesi ile yabancı ülkelerde bulunan eğitim ve öğretim müesseseleriyle diyalog kurmak, konferans ve seminerlere iştirak etmek, yurt içi ve yurt dışında aynı gayeye matuf hizmetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle ülkenin teknik seviyesini yükseltici çalışmalarda bulunmak, gelecekteki teknolojik gelişmelere uygun iş ve yatırımlar yapmak ve kararlar almak gibi çalışmalar yapmaktadır. BASINDA PROJE

4 2010-1-TR1-LEO03-15058 SAYILI ELEKTRİK DAĞITIM VE ÜRETİM SİSTEMLERİNİN AB ÜLKELERİNDEKİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI PROJESİ KATILIMCI LİSTESİ 1Eda MURAT Yazılım Destek Müh Bigisayar Mühendisi 2Cansu EMİROĞLU Master Proje Müh Bigisayar Mühendisi 3Buket ÖZŞAHİN İç Tesisat Proje Onay Müh Elektronik Mühendisi 4İpek ÖZKAN Kalite Müh. Endüstri Mühendisi 5 Fatih AKBULUTYatırım Plan. ve İhale Müh. Elektrik Mühendisi 6 Mustafa KARAGÖZİlçeler Mühendisi Elektrik Mühendisi 7Serdal YARARBAŞ Proje mühendisi Elektrik Mühendisi 8Ömer ÇELİK Ambar Şefi Elektrik Mühendisi 9Metin ŞENER Eğitim Uzmanı Elektrik Öğrt. 10Ahmet GÜRBÜZ Tesis Kontrol Şefi. Elektrik Mühendisi 11Hüseyin AKEndüstri Mühendisi 12Namık Kemal GARİP Talas İşletme Şefi. Elektrik Mühendisi 13Mehmet DurmuşHarita Mühendisi 14Fatih ÇAYİnşaat Mühendisi 15Ünver TOKTAŞ Abone ve Dağıtım Bağ. Şefi. Elektrik Mühendisi 16Kürşat TANRIÖVEN Yatırım Plan. ve İhale Şefi. Elektrik Mühendisi KCETAŞ KATILIMCI LİSTESİ

5 2010-1-TR1-LEO03-15058 SAYILI ELEKTRİK DAĞITIM VE ÜRETİM SİSTEMLERİNİN AB ÜLKELERİNDEKİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI PROJESİ KATILIMCI LİSTESİ 1Ayhan PALA Satınalma Şefi Elektrik Mühendisi 2Engin ÖZKAN Kalite şefi Elektrik Elektronik Müh. ELENKE KATILIMCI LİSTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KATILIMCI LİSTESİ 1Mustafa ALÇI Mühendislik Fakültesi Dekanı 2Kenan DANIŞMAN Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı MİMARSİNAN OSB KATILIMCI LİSTESİ 1Nihat BOZKURT Teknik Danışman- Elektrik Mühendisi 2Abdül Baki Uludağ Sorumlu Elektrik Mühendisi-Elektrik Mühendisi TÜTEV KATILIMCI LİSTESİ SIRA NO ASİL KATILIMCILAR GÖREV ÜNVAN 1Mehmet Akif YEŞİL Bilgi Teknolojileri Baş Mühendisi- Elektrik Mühendisi 2Zekeriya BATUR Elektrik-Elektronik Mühendisi Şirket yöneticisi


"2010-1-TR1-LEO03-15058 SAYILI ELEKTRİK DAĞITIM VE ÜRETİM SİSTEMLERİNİN AB ÜLKELERİNDEKİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI PROJESİ Teknolojinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları