Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİCROSOFT WORD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİCROSOFT WORD."— Sunum transkripti:

1 MİCROSOFT WORD

2 Bu Derste Neler Öğreneceksiniz ?
Sözcük işlem programlarının temel özellikleri Microsoft Word’ü başlatmak, Belge penceresindeki araç çubuklarını tanımak, Metin yazmak, Yazım hatalarını düzeltmek, Metin ekleme, silme ve değiştirme, Belgenizi kaydetmek

3 Sözcük İşlem Programlarının Temel Özellikleri (1)
Word bir sözcük işlem programıdır. Sözcük işlem programı; Mektuplar Notlar ya da raporlar gibi belgelerin oluşturulması için kullanılır. Yazdığınız metin ekranda görüntülenir. Bilgisayarınızın geçici bir elektronik saklama alanı olan belleğinde depolanır.

4 Sözcük İşlem Programlarının Temel Özellikleri (2)
Belgenizdeki değişiklikleri yeniden yazmadan kolayca yapabilirsiniz. Belgeniz büyüdükçe onu kaydedebilirsiniz. Belgenizde biçimlendirme işlemi yapılabilir. (Enter, TAB, CAPS LOCK tuşları) Yazım ve dilbilgisi hatalarının otomatik düzeltme araçlarına sahiptir.

5 MİCROSOFT WORD’ü Başlatmak ve WORD Penceresini Tanıma
Başlat-Programlar-WORD Başlık çubuğu Menü çubuğu Standart araç çubuğu Biçimlendirme araç çubuğu Cetvel Ekleme noktası Durum çubuğu

6 Word Belge Penceresinde Çalışma
Belge penceresi, metin yazmak için kullandığınız dosya kağıdı gibidir. Temel işlemleri gerçekleştirmek için araç çubuklarını kullanabildiğimiz gibi Menüleri de kullanırız.

7 Belgenin Sayfa Yapısını Kurma
Dosya menüsünden sayfa yapısı komutu ile belgenin kenar boşlukları ayarlanabilir. Kağıt boyutu, Kağıt kaynağı seçilebilir. Bu özellikler seçili metne ya da belgenin tümüne uygulanabilir.

8 Araç Çubuklarını Tanıma (1)

9 Araç Çubuklarını Tanıma (2)

10 Menülerle Çalışma

11 Belgelerin Oluşturulması ve Açılması
Word’de ; Yeni ve boş bir belge içinde, Var olan bir belgeyi açarak çalışmaya başlayabilirsiniz.

12 Metin Yazmak (1) Yazdığımız bir metinde ;
Yazım hatalarını (görebilir ve) düzeltebilir. Paragraf imleri ve özel karakterleri görüntüleyebilir. Otomatik metin girdilerini ekleyebilir. Metin ekleme veya silme yapabilir. Yaptığımız değişiklikleri geri alabilir. Tarih ekleyebilir ve Metni bir diske kaydedebiliriz.

13 Metin Yazmak (2) Mektup sihirbazı ile mektup yazma
Var olan bir belgeyi yeni bir adla kaydetme Belgenin görünümü değiştirme Metni sürükleyerek taşıma ve kopyalama, Bir belgeyi özetleme, işlemleri yapılabilir.

14 Bu Derste Neler Öğrenilecek ?
Biçimlendirme, Belge pencere büyüklüğünü ayarlama, paragraf, numaralı ve imli liste yaratma, Sekmeler kullanma, kenarlık ekleme, Baskı önizleme penceresini kullanma, Belgeyi yazdırma

15 Karakter ve Paragraf Biçimlendirme (1)
Karakter ve Paragraf biçimlendirme iki biçimlendirme türüdür. Kalın ya da yatık (italik) yapma, Altını çizme ve vurgulama seçili metne uygulanır. Metni ortaya hizalama, girintileme tüm paragrafları etkiler. Bu işlemler için; Yazı tipi ve paragraf komutları kullanılır.

16 Karakter ve Paragraf Biçimlendirme (2)
Otomatik biçem özelliği, biçimlendirme işlemlerini etkileyebilir. Böyle bir durumda ilgili seçenek Otomatik biçemde değiştirilir. Karakter biçimlendirme işlemi menüdeki komutlar veya biçimlendirme araç çubuğundaki komutlar aracılığıyla yapılır.

17 Metnin Tasarımı ve Boyutunu Değiştirme
Yazı tipi ve boyutu metnin karakter tasarımıdır. Yazı tipi boyutu puntodur. Bir inçte 72 punto vardır. Punto sayısı ne kadar büyürse metnin boyutları o oranda değişir.

18 Metnin Büyük Bir Bölümünü Görme

19 Paragraf Hizalamasını Değiştirme
Biçimlendirme araç çubuğundaki düğmelerle, Paragrafın sağ ve sol kenar boşluğunu cetvelle, Satır ve paragraflar arası aralıkları paragraf iletişim kutusu ile, yapılabilir.

20 Girintileri Ayarlama Tek satır için “Sekme” (TAB) tuşu kullanılır.
Biçimlendirme araç çubuğunda “Girintiyi Artır” simgesine tıklandığında imlecin içinde bulunduğu paragraf yarım inç (1,25 cm) girintilenir. Bu işlemin tersi araç çubuğundaki “Girintiyi Azalt” simgesi ile yapılabilir.

21 Listeleme Komutları: Madde İmli ve Numaralı Liste Yaratma
Otomatik biçimlendirme komutu, satır başına bir madde imi/numara ve bir sekme ekler. Önceden yazılmış bir metin için, biçimlendirme araç çubuğundan “Madde İmleri” veya “Numaralandırma” simgelerine tıklanabilir. Henüz yazılmamış bir metin için önce ilgili simgeye tıklanır sonra yazmaya başlanabilir.

22 Cetvel Kullanarak Özel Girinti Ayarlama
Bazen özel girintiler ayarlamak gerekebilir. Cetvel üzerinde imler vardır. İlk satır girinti imi üstteki üçgen, paragrafın ilk satırını, Asılı girinti imi alttaki üçgen, paragrafın geri kalan satırlarını, Alttaki üçgenin altındaki kare de her iki imin aynı anda hareket ettirilmesini sağlar.

23 Sekmeler Kullanarak Hizalama
Sekme (TAB) tuşuna basarak sekmeler yapılır. Yeni sekme durakları yaratılır. (Cetvel üzerinde) Sağ sekme Orta sekme Ondalık sekme

24 Paragraf Dış kenarlık eklenebilir. Paragraf aralığı değiştirilebilir,
Önce veya sonra aralık bırakılabilir, Paragraf içindeki satır aralıkları değiştirilebilir.

25 Baskı Ön izleme Penceresi
Hazırlanan metnin (yazıcıya) yazılacağı şekli görülür. Bir ya da bütün sayfaların genel görünümü incelenir. Önizleme kullanıcıya zaman kazandırır. Kağıt tasarrufu sağlar. Önizlemede düzeltme yapılabilir.

26 Metinleri Düzenleme Sayfa sonları eklenebilir,
Yazılan Bir Metne; Sayfa sonları eklenebilir, Metin akışı denetlenebilir, Paragraflar bir arada görüntülenebilir.

27 Belgeyi Yazdırma Belgenin yazım işi tamamlanıp tüm düzeltmeler de yapıldıktan sonra basılabilir. Metni yazıcıya yazdırmak için araç çubuğundan yazdır simgesine tıklanır. Değişik yazdırma seçenekleri için menüdeki yazdır komutu kullanılır.

28 Bir belgeyi sayfaya sığacak şekilde Biçimlendirme
Bazen metnin çok küçük bir bölümü son sayfada kalabilir. Baskı ön izleme penceresinden uyacak şekilde daralt özelliğini kullanarak sayfa sayısı azaltılabilir. MS Word bunu, belge içindeki yazı tipi boyutunu küçülterek yapar.

29 Microsoft Word (3) Neler Öğreneceksiniz ?
Metni bulma ve değiştirme, Biçimlendirmeyi bulma ve değiştirme, Otomatik metin girdileri yaratma ve ekleme, Yazım ve Dilbilgisi denetimi yapma, Özel karakterleri bulma ve değiştirme,

30 Microsoft Word (3) Neler Öğreneceksiniz ?
Belgenin sayfa yapısını kurma, Belgede ön izleme yapma, Üst ve alt bilgi yaratma, Belgenin farklı bölümlerini numaralandırma, Dipnot ekleme, Üst ve alt bilgi araç çubuğu ile otomatik metin girdileri ekleme,

31 Metni Bulma ve Değiştirme
Hazırladığınız bir belge bulanabilir. Metindeki bir sözcük, veya Biçimlendirmeler, değiştirilebilir.

32 Otomatik Metin Girdileri Yaratma ve Ekleme
Otomatik Metin Ekleme komutu sık kullanılan metinleri belgelere eklemek için kullanılır. Metin seçilir (karartılır). Ekle-otomatik metin-yeni seçilir. Gelen iletişim kutusunda paragrafın ilk iki kelimesinin ilk harfleri yazılır. Artık istenilen yerde ilk iki harf yazılarak f3 e basılabilinir.

33 Yazım ve Dilbilgisi Denetimi Yapma
Bu komut kullanıldığında yazım yanlışı ve dilbilgisi hatası olabilecek sözcükleri belirlenir. Standart araç çubuğundan Yazım kılavuzu ve dilbilgisi simgesine tıklanır. Açılan iletişim kutusunda doğru sözcük seçilerek değiştir düğmesine tıklanır.

34 Belgenin Belirli bir Bölümüne Gitme
Dikey kaydırma çubuğundan Göz atılan nesneyi seç düğmesinden bul düğmesine tıklayarak buluruz. Kaydırma çubuğundan önceki ya da sonraki sayfalarda da aradığımız nesneyi bulabiliriz.

35 Eş Anlamlılar Sözcüğü ile Bir Sözcük Değiştirme
Eş anlamlılar Sözlüğü yardımıyla çeşitli sözcükler yazılan metinlerde doğru bir biçimde kullanılabilir. Eş anlamlılar sözlüğünde seçilmiş sözlük ya da deyim seçeneklerine bakılabilir.

36 Özel Karakterleri Bulma ve Değiştirme
“Bul ve Değiştir” komutu kullanılarak, belgedeki paragraf imleri, sekme karakterleri bulunup değiştirilebilinir.

37 Belgede Ön İzleme Yapma
Standart araç çubuğundan “Baskı Ön İzleme” simgesine basılır. Gelen ekranda bir (veya birden fazla) sayfanın tamamı görülür. Sayfanın yazıcıda yazdırıldığında nasıl görüneceği konusunda bir fikir sahibi olunur. Metni yazıcıda yazdırmadan önce son kontrol yapılır.

38 Bazı Sayfaların Yönelimini Değiştirme
Bazı sayfalarda şemalar kenar boşluklarına göre sayfaya sığmayabilir. Yalnızca bu sayfaların kenar boşlukları değiştirilebilir. Sayfa konumu dikey durumdan yatay duruma getirilebilinir. Fazla sayfa sonu silinebilir. Tek bir sayfa için kenar boşlukları ayarlanabilinir.

39 Üstbilgi ve Altbilgi Yaratma
Sayfanın üst ve altında görünen metinlere denir. Sayfa düzeninde açık gri renkte görülür. Birbirini izleyen altbilgiler yaratılabilir. Sayfa numarası verilir. Belgenin farklı bölümleri numaralandırılabilir. Dipnot eklenebilir. Otomatik metin girdileri eklenebilir.


"MİCROSOFT WORD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları