Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB Gençlik Programı (YOUTH)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB Gençlik Programı (YOUTH)"— Sunum transkripti:

1 AB Gençlik Programı (YOUTH)
Gençlik programı, AB Eğitim ve Gençlik programlarından Örgün Eğitim (Sokrates) ve Mesleki Eğitim (Leonardo) dışındaki alanlarda yaş arası gençleri hedef alan yaygın eğitim ve değişim programıdır. Program gençlere grup değiştirmeleri, bireysel gönüllü hizmetler, gençlik girişimleri ve destek faaliyetleri yoluyla fırsatlar sunuyor. Program 31 Avrupa Ülkesine açıktır.

2 Gençlik Programının Amaç ve İlkeleri
Gençlerin Toplumla bütünleşmelerini kolaylaştırmak ve girişimci ruhunu teşvik etmek Bilgi beceri ve yeterlilik kazanmalarında yardımcı olmak Dayanışma duygularını serbestçe ifade etme imkanı tanımak

3 4. Irkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı verilen mücadeleyi desteklemek
5. Kültürler arası öğrenme yoluyla ortak Avrupa kültürünün çeşitliliğinin, ortak ortak mirasımızın ve temel değerlerimizin daha iyi anlaşmasın sağlamak. 6. Her türlü ayrımcılığı yok etmeye ve toplumun her düzeyinde eşitliği sağlamaya yardımcı olmak , GENÇLİK programının amaç ve ilklerini oluşturuyor.

4 Gençlik Programından Kimler Yaralanabilir?
Programın hedef kitlesini yararlanıcılar olarak tabir edilen yaşlarındaki gençlik grupları İmkanı kısıtlı gençler Avrupa Gönüllü Hizmetinden yararlanmak isteyen gençler Gençlik organizasyonları Gençlik Liderleri

5 Gençlik Programının Öncelikleri Nelerdir?
1. İmkanları kısıtlı gençlerin ( sosyo- ekonomik, kültürel ya da coğrafi bakımdan daha düşük imkanlara sahip kesimlerden gelen veya engelli gençler) katılımı 2. Daha önce Benzer programlardan yararlanmamış olanların katılımı Faaliyetlerin gerçekleştirildiği yerdeki topluma faydalı olmak ve Avrupa boyutunun vurgulanması Gençlik Programının temel öncelikleridir

6 Gençlik Programı Ne Tür Alt Programlardan Oluşmaktadır?
Program her biri Eylem (Action) olarak adlandırılan beş alt programıyla yararlanıcılara değişik etkinliklerde bulunma alternatifleri sunuyor.

7 Bunlar; Eylem 1 (Gençlik Değişimler) Eylem 2 (Avrupa Gönüllü Hizmeti)
Eylem 3 (Gençlik Girişimcileri) Eylem 5 (Destek Faaliyetleri) Yararlanıcılar bu eylemlerden kendilerine uygun gördükleri herhangi birinde belli bir konu üzerinde, bir proje geliştirip başvuruda bulunmak suretiyle programdan yararlanabilirler.

8 Projenin Ana Konuları Nelerdir?
Sanat ve Kültür Çevre Ortak Mirası Koruma Kırsal Kalkınma Kentsel Kalkınma Fırsat Eşitliği Irkçılık/yabancı düşmanlığı ile mücadele Sağlık Dışlanmayı Önlemek Gençlik Suçlarına Karşı Önlemler Gençlik Bilgilendirmesi Gençlik Politikaları Gençlik Serbest Zaman değerlendirmesi

9 Gençlik Sporları Basın ve İletişim Avrupalılık Bilinci Uyuşturucu/Madde kullanımı ile mücadele Diğer

10 Eylem 1: Gençlik Değişimleri
Farklı ülkelerden yaşlarındaki gençleri bir araya getiren bir değişim programıdır (grup liderleri 25 yaşın üzerinde olabilir). Değişim projelerinde gençler, ya bir başka ülkeye gitmek ya da başka bir ülkelerden gelen gençlere ev sahipliği yapmak suretiyle, belli bir konu ve tema üzerinde bir dizi etkinliklerde bulunmak üzere, yolculuk süreleri hariç 6 ile 21 gün arasındaki bir sürede bir araya gelirler.

11 Projenin hazırlanmasından, sonuçlanmasına kadar bütün insiyatif gençlerdedir.
Farklı ülkelerden bir konu etrafında bir araya gelen gençler, hem bu konu ile ilgili bilgi ve deneyimlerini arttırırlar, karşılıklı fikir ve bilgi alışverişinde bulunurlar hem de farklı kültürleri tanıma ve kendi kültürünü tanıtma imkanı bulurlar.

12 Gençlik değişimlerine katılan toplam genç sayısı en az 16 en fazla 60 kişi olmalıdır ve ortak ülkelerden katılan gençlerin sayısı, cinsiyet dağılımı dengeli olmalıdır. Örneğin, Türkiye ile Almanya arasında gerçekleştirilecek bir değişim projesine Almanya’dan katılan gençlik grubunun sayısı 8, Türkiye’den katılacak gençlik grubunun sayısı 8 ve her iki gruptaki kız, erkek katılımcıların sayısı dengeli olmalıdır.

13 EYLEM 1 E ğ i t i m v e K ü l t ü r

14

15 Eylem 2: Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH)
AGH, yaş arasındaki gençlerin , 6-12 aylık bir süreyle, kendi ülkeleri dışında, kâr amacı gütmeyen bir ev sahibi kuruluşta Gönüllü Hizmetinde bulunmalarıyla gerçekleştirilen bir faaliyettir. AGH’nin üç ana amacı vardır.

16 Bunlar; Gençlere kültürler arası öğrenme deneyimi sağlama yoluyla; gençlerin topluma uyum sağlamalarına, aktif katılımcı olmalarına, yabancı dil öğrenmelerine iş edinme imkanlarını geliştirmelerine, gençlerin diğer insanlara katkı sağlama imkanı bulmalarına destek sağlamak.

17 Hizmetin yapıldığı yerel toplumun gelişimine katkı yapmak
AGH’ yi gerçekleştiren ortak kuruluşlar arasında deneyim paylaşımı sağlamaktır.

18 GÖNÜLLÜ GÖNÜLLÜ ULUSAL AJANS ULUSAL AJANS EV SAHİBİ KURULUŞ
GÖNDEREN KURULUŞ GÖNDEREN KURULUŞ

19 Bir AGH Projesi Üç Ortaktan Oluşur
Gönüllü: yaş arası bütün gençler gönüllü olabilir. Gönderen Kuruluş: STK’lar, kâr amaçlı olmayan kuruluşlar, yerel otoriteler, her türlü yerel insiyatifler gönderen kuruluş olabilirler. Ev Sahibi Kuruluş: Gönderen kuruluş olma özelliğine sahip bütün kuruluşlar aynı zamanda ev sahibi kuruluşta olabilirler Ancak ev sahibi olmak isteyen kuruluşların ESNB (Ev Sahibi Niyet Beyanı) süreci AB Komisyonu’nun onayını almalarını gerekir.

20 AGH Süreci Nasıl İşler? Gönderen kuruluşun ev sahibi kuruluşla temasa geçmesi Ev sahibi kuruluşla Gönderen kuruluş arasında ortaklığın kurulması Ortaklık kurulduktan sonra, gönderen ve onaylı ev sahibinin kendi Ulusal Ajanslarına başvurması.

21 Gönüllünün Görev ve Sorumlulukları
AGH süresince düzenlenen eğitim aktivitelerine katılmak. Projede kendisi için belirtilen görevleri yerine getirmek Ev sahibi kuruluşa ve bulunduğu yerel topluluğa katkı sağlamak

22 Eylem 3: Gençlik Girişimleri
GENÇLİK programının bu Eylemi, yaşlarındaki gençlerin yerel alanda yapacakları projelerde yaratıcılıklarının, insiyatif geliştirme yeteneklerinin ve sosyal hayata aktif katılımlarını desteklenmesi hedeflenmektedir.

23 İmkanları kısıtlı gençlerin katılımı, yerel topluma katkı, projelerde Avrupa Boyutunun içerilmesi, Gençlik Girişimlerinin temel öncelikleridir. Projelerin süresi en az 3 ay en fazla 1 yıldır. Eylem 3 kapsamında 3 tür proje geliştirmek mümkündür.

24 Grup Girişimleri Eylem 3’ün temel etkinliği oluşturmaktadır.
Bunlar; Grup Girişimleri Grup Girişimleri Eylem 3’ün temel etkinliği oluşturmaktadır. Grup Girişimlerinin temel özelliği, uluslar arası bir değişim ya da etkinlik içermeyip tamamen ülke içerisinde, o ülkenin gençleri tarafından gerçekleştirilmelidir.

25 2.Ağ Kurma Projeleri Ağ kurma projeleri grup girişi projelerinin devamı niteliğindedir. Bu projeler, başaralı grup girişimleri projenin sonuçlarını, iyi yönlerini diğer gruplara anlatma amacını taşır. Bu nedenle ağ kurma projelerine sadece bir grup girişimi projesine başarılı olarak tamamlanmış gençlik grupları başvurabilir.

26 Ağ kurma projeleri yerel nitelikteki grup girişim projesini gerçekleştirmiş olan gençlik grubuna bu kez Program ülkelerindeki diğer gençlik gruplarıyla uluslar arası nitelikteki faaliyetler yapma fırsatını sağlamaktadır. Grup, diğer program ülkelerinden ortaklar ile ortak web sitesi kurma, bilgi aktarımı ve alışverişi sağlamak, ortak toplantılar. düzenlemek. vb. faaliyetler çerçevesinde birlikte çalışır.

27 3.Geleceğin Sermayesi Geleceğin sermayesi projeleri, eski gönüllülerin Avrupa gönüllü hizmeti (AGH) sırasında edindikleri deneyim ve becerileri yerel topluma ve diğer gençlere aktarmaları esasına dayanır. Bu nedenle bir geleceğin projesine ancak, bir Avrupa gönüllü hizmetini tamamlamış olan gençler baş vurabilir. Proje baş vurusu eski gönüllü tarafından gönüllü hizmetin tamamlanmasından itibaren en geç iki yıl içerisinde ulusal ajansa yapılmalıdır. .

28 Eylem 5: Destek Faaliyetleri
Gençlik faaliyetlerine katılan yada gençlikle ilgili konulara ilgi duyan herkesin (Gençlik grupları gençlik görevlileri, eğitmenler, rehberler, proje yöneticileri, gençlik önderleri, destek veren kişiler, yaygın eğitim alnında bulunanlar) proje ve girişimler hazırlayıp geliştirmelerine yardımcı olan araçlardır. Destek faaliyetlerinin iki temel amacı vardır

29 Eğitim koordinasyon ve bilgi projeleri aracılıyla eylem 1,2,3’ geliştirmesine yardımcı olmak .
Gençlik programını hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktır

30 Eylem 5, toplam dokuz etkinlik türünü kapsamına almaktadır
Eylem 5, toplam dokuz etkinlik türünü kapsamına almaktadır. Yukarıda belirtilen yararlanıcılar, bu etkinlik türlerinin herhangi birinde proje hazırlayarak. Destek faaliyetlerinden yararlanabilir. Destek faaliyetleri, etkinlik türüne göre (etkinlik 9 hariç) asgari sayıları değişen program ülkelerinden ortaklarla birlikte yürütülen uluslar arası projelerdir. Bunlar;

31 1. İŞ Başı Eğitimi Bu etkinlik, gençlik görevlilerin sınırlı bir zaman içerisinde, ortak bir kuruluşta çalışmak suretiyle ulus ötesi projeler geliştirebilmek için gerekli beceriler kazanmasını sağlamaktadır.

32 2. Fizibilite Ziyaretleri
Bu ziyaretler aracılığıyla proje yöneticileri Eylem 1, Eylem 2 kapsamında yaptıkları başvuruyu göndermeden önce projenin fikir hakkında tartışma yapma olanağı bulunurlar.

33 3. İrtibat Seminerleri Bu seminerler, GENÇLİK projeleri için ortak olma potansiyeli taşıyanları bir araya getirir. Kuruşlara yeni GENÇLİK projeleri başlatmaları için yeni ortaklar bulma fırsatı sunar.

34 4. Çalışma Ziyaretleri Bu ziyaretler, diğer ülkelerdeki gençlik işleri düzenlemelerini öğrenme fırsatı sunarlar. Çalışma ziyaretlerinin, Gençlik programını hedefleri doğrultusunda somut bir teması olmalıdır.

35 5.Seminerler GENÇLİK programı ve gençlik projelerine ilişkin deneyim ve iyi örneklerin değişimi, danışma ve siyaset değiştirme vb. araçlardır.

36 6.EĞİTİM KURSLARI Eğitim kursları, gençlik görevlerinde ve yaygın eğitimde yer alan kişilerin, etkinlikleri için beceriler kazanıp geliştirmelerine ve bilgi edinmelerine yardımcı olmaktadır. Kültürler arası iletişim; imkanları kısıtlı gençlerle çalışma; proje geliştirip uygulama vb. gibi konularda örgütsel / idari beceriler kazandırmayı ve geliştirmeyi hedefler.

37 7. GENÇLİK BİLGİLENDİRMESİ
Bu etkinlik, GENÇLİK programının hedefleri ve önceliklerine ilişkin enformasyon ve eğitim yöntemleri ve araçlarının (basılı materyal, CD-ROM, İnternet vb.) geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını desteklemektedir.

38 8. ULUS ÖTESİ ORTAKLIKLAR VE AĞLAR
Bu etkinliğin hedefi, GENÇLİK programı altında yeni ağlar geliştirmektir. Sürekli iş ilişkileri kurmak, iyi örnek değişimini sağlamak ve ulus ötesi etkinliklerin süreklilik temelinde geliştirilmesine yönelik yapılar kurmak bu etkinliğin temelini oluşturmaktadır.

39 9. NİTELİK VE YARATICILIK İÇİN DESTEK
Bu etkinlik, imkanları kısıtlı gençlerin ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde GENÇLİK programına katılımı sağlama amacı güder.

40 PROJE NEDİR? Proje terimi kısaca; bireysel ya da grup olarak, belli bir amacı sınırlı bir süre içerisinde gerçekleştirmek üzere, bu amaca ulaşmak için kimlerle, ne zaman, nasıl, hangi etkinliklerde bulunulacağının, maliyet ve gelirlerin ne kadar olacağının açık, net ve ölçülebilir bir şekilde tanımlanıp planladığı faaliyetler serisi olarak tanımlamak mümkündür.

41 GENÇLİK programı her Eylemi için Proje Başvuru Formları hazırlanmıştır.
Bu formlarda projede olması gereken hususlar ayrı ayrı belirtilmiştir. Yararlanıcılar, bu başvuru formlarında istenen bilgileri Kullanıcı Klavuzundan da yararlanarak amaca uygun, tam eksiksiz olarak doldurduklarında bir proje hazırlamış olurlar.

42 Proje Başvurusu Ne Zaman Yapılır?
GENÇLİK programının tüm eylemleri ile ilgili olarak her yıl için beş başvuru dönemi vardır. Her bir dönem için son başvuru tarihi ve projelerin başlama tarihleri; Projenin Başlama Tarihi Başvuru İçin Son Tarihi 1 Mayıs-30 Eylül 1 Şubat 1 Temmuz-30 Kasım 1 Nisan 1 Eylül-31 Ocak 1 Haziran 1 Aralık-30 Nisan 1 Eylül 1 Şubat-30 Haziran 1 Kasım

43 BAŞVURU NASIL YAPILIR? Yararlanıcılar, yukarıda belirtilen son başvuru tarihine dikkat ederek, Gençlik Programının hangi eylemi kapsamında başvuruda bulunmak istiyorlarsa o eylemle ilgili Proje Başvuru Formu doldurup imzalayarak posta, faks ya da elden teslim etme yoluyla Ulusal Ajansa teslim etmelidirler.


"AB Gençlik Programı (YOUTH)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları