Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ Z M İ R Ö Z E L T Ü R K K O L E J İ BAHATTİN TATIŞ MATEMATİK Y A R I Ş M A S I.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ Z M İ R Ö Z E L T Ü R K K O L E J İ BAHATTİN TATIŞ MATEMATİK Y A R I Ş M A S I."— Sunum transkripti:

1

2

3 İ Z M İ R Ö Z E L T Ü R K K O L E J İ BAHATTİN TATIŞ MATEMATİK Y A R I Ş M A S I

4 İ Z M İ R Ö Z E L T Ü R K K O L E J İ DENEME SORUSU

5 A=341252 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi tamsayı değildir? A) B)C)D) DENEME SORUSU

6 İ Z M İ R Ö Z E L T Ü R K K O L E J İ

7 1 I. II. III. IV. V. Yukarıda verilen eşitliklerin hangileri doğrudur? A)I, II ve V B)I ve II C)II ve V D)I,II ve IV

8 İ Z M İ R Ö Z E L T Ü R K K O L E J İ

9 2 İki basamaklı en küçük tamsayı ile üç basamaklı en büyük tamsayının toplamı kaçtır? A)0 B)900 C)1009 D)1010

10 İ Z M İ R Ö Z E L T Ü R K K O L E J İ

11 3 I) II) III) Yukarıdaki I,II,III numaralı ışıklı panolarda her bir kutunun içinde bir harf bulunmaktadır. 2 sn de bir her kutunun içindeki harf sola doğru kayarak bir önceki kutuya geçmektedir. Başlangıç görüldüğü gibi olmak koşulu ile yukarıdaki görünüm en az kaç dakika sonra yeniden oluşur? A)1B)1,5C)2D)2,5 i İ ZMİ TÜR KOLEJİ İ Z MİR TÜ R K K L OEİJ

12 İ Z M İ R Ö Z E L T Ü R K K O L E J İ

13 4 ifadesinin eşiti kaçtır? A) B) C) D)

14 İ Z M İ R Ö Z E L T Ü R K K O L E J İ

15 5 2 ile 17 sayıları arasına tüm sayılar arasında eşit uzaklık olacak şekilde sekiz sayı yerleştirilerek bir sayı dizisi oluşturuluyor. Oluşan sayı dizisinin baştan 7. terimi kaç olur? A)11 B)12 C) 13 D) 14

16 İ Z M İ R Ö Z E L T Ü R K K O L E J İ

17 6 ölçekli planda, dikdörtgen şeklindeki bir göletin eni 3 cm, boyu 5 cm olduğuna göre, bu göletin gerçek ölçülerinde alanı kaç dir? A)1500 B)750 C)525 D) 375

18 İ Z M İ R Ö Z E L T Ü R K K O L E J İ

19 7 111 2 1 3 1 4 155155 67891 0 12534 1 3254 697 8 1211141315.................... ALİ ASLI ELİF KORAY OZAN Bahattin TATIŞ Matematik yarışmasında öğrenciler 1 den başlanarak numaralandırılan sıralara oturtuluyor. Ön sıradaki öğrencilerin adları sırası ile Ali, Aslı, Elif, Koray, Ozan olduğuna göre,69 numaralı öğrenci hangi öğrencinin hizasında oturur? A)AliB)Aslı C)OzanD)Koray

20 İ Z M İ R Ö Z E L T Ü R K K O L E J İ

21 8 A( 3,5 ) noktası, sırası ile orijin etrafında saat yönünün tersinde döndürülmüş daha sonra x eksenine göre yansıması alınmıştır. Son durumda A noktasına karşılık gelen noktanın koordinatları nedir? A)(-3,-5) B)(-5,-3) C)(-5,3) D)(-3,5)

22 İ Z M İ R Ö Z E L T Ü R K K O L E J İ

23 9 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D)

24 İ Z M İ R Ö Z E L T Ü R K K O L E J İ

25 10 3 SARI 7 SARI 11 SARI 15 SARI 5 SİYAH 9 SİYAH 13 SİYAH 17 SİYAH Aslı yukarıdaki kutuların herhangi birinden rastgele bir bilye çekecektir. Bilyeyi hangi kutudan çekerse çektiği bilyenin sarı olma olasılığı en fazla olur? A) I B) II C) III D) IV 1. KUTU2. KUTU3. KUTU4. KUTU

26 İ Z M İ R Ö Z E L T Ü R K K O L E J İ

27 11 Öğretmen yazı tahtasında bulunan bir sayı için öğrencilerden her hamlede bu sayıyı silip, onun yerine bu sayının kübünü ya da üç katını yazmalarını istiyor. Başlangıçta tahtada 1 olduğuna göre, sayısını elde etmek için en az kaç hamle yapmak gerekir? A) 4 B) 5 C) 7 D) 9

28 İ Z M İ R Ö Z E L T Ü R K K O L E J İ

29 12 a* ifadesi a sayma sayısının farklı asal çarpanlarının toplamını göstermektedir. 63*.180* ifadesinin eşiti kaçtır? A)100 B) 90 C) 80D) 70

30 İ Z M İ R Ö Z E L T Ü R K K O L E J İ

31 13 k d C A B D E.... E bir düzlem, k ve d birer doğru olmak üzere, Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D)

32 İ Z M İ R Ö Z E L T Ü R K K O L E J İ

33 14 Elektrik tellerinde sıralanmış bir grup kuşun başkanına sormuşlar.. ‘’Kaç tanesiniz?’’ O da yanıtlamış.. “Ben olmasaydım kalan kuşların sayısı 3 ve 5 sayılarına bölünecek, bizimle beraber bir kuş daha olsaydı sayımız 7 ile bölünecekti. 100 den çok değiliz.” Teldeki kuş sayısı kaçtır? A) 64 B) 69 C) 76 D) 81

34 İ Z M İ R Ö Z E L T Ü R K K O L E J İ

35 15 Bir satranç turnuvası, yenilenin elenmesi usulü ile yapılıyor. Şampiyon belli oluncaya kadar 257 maç yapılmışsa turnuvaya kaç kişi katılmıştır? A)257 B) 258 C) 414D) 828

36 İ Z M İ R Ö Z E L T Ü R K K O L E J İ

37 16 I.şekildeki dikdörtgenin köşelerinden bir kenarı 2 cm olan birer kare çıkarılıyor. Geriye kalan şeklin çevresi kaç cm olur? A) 16 B) 20 C) 24 D) 28 1.ŞEKİL2.ŞEKİL 6 cm 8 cm 2 cm

38 İ Z M İ R Ö Z E L T Ü R K K O L E J İ

39 17 Bir tavşan, boyutları 40 m ve 50 m olan etrafı çitle çevrilmiş dikdörtgen şeklindeki bir bahçede dolaşıyor. Bu tavşanın belirlenen herhangi bir zamanda çitlerden 10 m veya daha fazla uzakta olma olasılığı kaçtır? A)0,3B) 0,6C) 0,75 D) 0,8

40 İ Z M İ R Ö Z E L T Ü R K K O L E J İ

41 18 Boyutları 4 metre ve 10 metre olan bir dikdörtgen en az kaç karesel bölgeye ayrılır? A)4B)6C)8D)10

42 İ Z M İ R Ö Z E L T Ü R K K O L E J İ

43 19 Emre doğrusal bir yolda 4 adım ileri, 1 adım geriye doğru yürümektedir. Emre toplam 40 adım attığında, başladığı noktadan kaç adım ileri gitmiş olur? A) 15 B) 20 C) 22 D) 24

44 İ Z M İ R Ö Z E L T Ü R K K O L E J İ

45 20 Her seferinde tam olarak iki karpuzu birlikte tartmak şartı ile, 17 karpuzun toplam ağırlığı en az kaç kez tartarak bulunabilir? A) 8 B) 10 C) 11 D) 12

46 İ Z M İ R Ö Z E L T Ü R K K O L E J İ

47 21 nın çarpmaya göre tersi olduğuna göre kaçtır? A) - 49 B) -36 C) -25 D) -16

48

49 22 A)32 B)30 C)28 D)24 Şekildeki ABCD karesinin kenarları dörder eşit parçaya bölünerek taralı alanlar oluşturulmuştur. Karenin bir kenar uzunluğu 8 cm olduğuna göre, taralı alanlar toplamı kaç dir?

50

51 23 Bir alışveriş merkezinde 92 kadın 37 erkek vardır. Bu alışveriş merkezine kaç evli çift gelirse, erkek sayısı kadın sayısının yarısı olur? A)15 B)16 C)17 D)18

52

53 24 Tabloda verilen sayılar belli bir kurala göre dizilmiştir. Buna göre ? yerine hangi sayı gelmelidir? A)75 B) 81 C) 90 D) 94 149615263?

54

55 25 r bir sayma sayısıdır. r den itibaren r dahil, r’inci doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? A)2r-2 B)2r+1 C)2r-1 D) 2r

56

57 26 Eşit uzunluktaki iki demir çubuktan biri 30 ar cm lik, diğeri 50 şer cm lik olacak şekilde eşit parçalara ayrılacaktır. Toplam 30 kez kesme işlemi uygulanacağına göre, demir çubuklardan birinin uzunluğu kaç cm dir? A)300 B) 450 C) 500 D) 600

58

59 27 A) 56B) 52C) 48D) 44. O D C BAE F Şekildeki O noktası ABCD karesinin merkezidir. ve Alan (OEBF)=49 olduğuna göre, karenin çevresi kaç cm dir?

60

61 28 işleminin sonucu kaçtır? A) 56B) 54C) 46D) 14

62

63 Yukarıdaki boş kutulara sayılar yazılacaktır. Her kutudaki sayı alttaki kutudaki sayının 2 katının 5 eksiği olarak düzenlenmiştir. En alt kutudaki sayı kaçtır? A) 17 B) 11 C) 8 D) 7 29 53....

64

65 30 Sayı doğrusu üzerinde P sayısının - 3 sayısına göre simetriği R sayısıdır. P – R = 8 olduğuna göre R’nin 3 ‘e göre simetriği kaçtır? A) 2 B) 7C) 9D) 13

66

67 31 Yandaki tabloya göre ? olan yere hangi sayı gelmelidir? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 2.63 3.73 4.85 5.99 6.10?

68

69 32 Birim karelerden oluşan bir panoya şekildeki gibi çeyrek çember yayları ile doğru parçaları çizilmiştir. Şeklin çevresi kaç birimdir? ( alınız.) A)22,5 B) 23,5 C) 24,5 D) 25

70

71 33 Şekildeki bir kenarı 4 birim olan kübün tüm yüzeyleri boyanıyor. En az bir yüzü boyalı kaç tane 1 birim küp vardır? A) 56 B) 58 C) 64 D) 68 4 birim

72

73 34 Saatteki hızı V km olan bir araç belli bir yolu 1 saatte tamamlıyor. Sürücü bu yolu 10 dakika erken tamamlamak isterse hızı kaç V olmalıdır? A) B) C) D)

74

75 35 1, 2 ve 3 rakamları aşağıdaki kutulara her bir rakam bir kez kullanılacak şekilde rastgele yerleştiriliyor. X= + - Buna göre X sayısı kaç farklı değer alır? A) 6 B) 5 C) 4D) 3

76

77 Şekilde dengede duran bir terazi bulunuyor. Buna göre a+b+c kaçtır? A)14 B) 15,5 C)17,5 D) 18 abb b cc c 15 36 a a b b b c cc 15

78

79 Birim karelerden oluşan dikdörtgenin içine çizilen dörtgenin alanı kaç birim karedir? A) 15B) 15,5C) 16D) 16,5 37 5 birim 6 birim

80

81 38 A) B)C)D) O 2 4 6 8 10 B B B B B A A A Şekilde aynı merkezli yarım çemberler çizilmiştir. Buna göre A alanının B alanına oranı kaçtır?

82

83 A) 2B) 2,5C) 3D) 3,5. A B C 17 8 15 Yandaki dairesel pistte A noktasından yola çıkan bir kişi oklarla gösterilen yolu izleyerek C noktasına varıyor. C noktasına dairesel pist üzerinden gitmek isteseydi kaç metre daha fazla yol yürümüş olurdu? ( alınız) 39

84

85 40 A) B) C) D) Yanda birimküplerden oluşmuş şeklin A noktasındaki çividen ok yönünde döndürülmesi ile aşağıdaki şekillerden hangisi oluşabilir? A

86 İZMİRÖZELİZMİRÖZEL TÜRKKOLEJİTÜRKKOLEJİ


"İ Z M İ R Ö Z E L T Ü R K K O L E J İ BAHATTİN TATIŞ MATEMATİK Y A R I Ş M A S I." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları