Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir. JEAN MONNET BURS PROGRAMI Duygu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir. JEAN MONNET BURS PROGRAMI Duygu."— Sunum transkripti:

1 1 Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir. JEAN MONNET BURS PROGRAMI Duygu YARDIMCI Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanlığı Proje Koordinatörü Eskişehir 24 Aralık 2010 Emine AKGÜN Jean Monnet Burs Programı Teknik Destek Ekibi Takım Lideri

2 2 SUNUMUN İÇERİĞİ I-Jean Monnet Kimdir? II-Jean Monnet Burs Programı Nedir? III-Tahsis Edilen Burs Oranları IV-JM Bursunun Kapsamı V-Burs Miktarı VI-Kimler Başvurabilir?/Kimler Başvuramaz? VII-Adaylarda Aranan Nitelikler VIII-Genel Şartlar IX-Bursiyerlerin Seçimi X-2011-2012 Akademik Yılı Bursları Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir. Eskişehir 24 Aralık 2010

3 3 JEAN MONNET KİMDİR? Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir. - 1888-1979 yılları arasında yaşamış Fransız İktisatçı ve Maliyeci - Avrupa Birliği’ne giden yolun fikir babalarından biri “Biz devletler koalisyonu kurmuyoruz, insanları birleştiriyoruz.” Eskişehir 24 Aralık 2010

4 4 Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir. JEAN MONNET BURS PROGRAMI NEDİR? -AB tarafından finanse edilen; -1990 yılından beri yürütülen; -Bugüne kadar yaklaşık 1180 kişinin faydalandığı; -AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi personel ihtiyacını karşılayarak, gerekli idari kapasiteyi oluşturmayı amaçlayan; -Kamu sektörü ve özel sektör çalışanlarının, üniversite öğrencileri ile akademik ve idari personelin faydalanabildiği; -Halihazırda Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından yürütülen, Prestijli bir Burs Programıdır. Eskişehir 24 Aralık 2010

5 5 YIL BAZINDA BURSİYER SAYILARI Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir. Eskişehir 24 Aralık 2010

6 6 Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir. TAHSİS EDİLEN BURS ORANI -Yılda yaklaşık 100 burs tahsis edilmektedir. -Kamu sektöründen gelen başvurular henüz istenilen seviyeye ulaşmamıştır. Eskişehir 24 Aralık 2010

7 7 Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir. 2007-2008 Akademik YılıKamu SektörüÜniversite SektörüÖzel Sektör Kotalar60 %30 %10 % Başvuru oranlari14.9 %68.5 %16.6 % Yerleştirilen bursiyerlerin oranları21.9%64.8%13.3% 2008-2009 Akademik YılıKamu SektörüÜniversite SektörüÖzel Sektör Kotalar60 %30 %10 % Başvuru oranlari29,5 %58 %12,5 % Yerleştirilen bursiyerlerin oranları39,5 %52,5 %8 % 2009-2010 Akademik YılıKamu SektörüÜniversite SektörüÖzel Sektör Kotalar60 %30 %10 % Başvuru oranlari19,2 %67,2 %13,6 % Yerleştirilen bursiyerlerin oranları36 %46 %18 % TAHSİS EDİLEN BURS ORANI Eskişehir 24 Aralık 2010

8 8 Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir. ÜNİVERSİTELERE GÖRE DAĞILIM 2008-20092009-20102010-2011 Bilkent10Odtü9Galatasaray9 Odtü7Koç7Ankara6 Galatasaray6 6Koç6 Ankara3 5Odtü6 Marmara3Boğaziçi5 5 2Bilkent4 3 Koç2Dokuz Eylül2Bahçeşehir2 Başkent1İstanbul2Bilgi2 Erciyes1Marmara2 2 Hacettepe1Bilgi1Sabancı2 Tobb1Gazi1Tobb2 Uludağ1Mimar Sinan1Yeditepe2 Sabancı1Dokuz Eylül1 Gazi1 Kocaeli1 Toplam (Üniversite) 38Toplam (Üniversite) 46Toplam (Üniversite) 50 Toplam (Genel)78Toplam (Genel)100Toplam (Genel)100 Eskişehir 24 Aralık 2010

9 9 ÜLKELERE GÖRE DAĞILIM (1996-2010) Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir. Bulgaristan1 Polonya1 İsveç4 İrlanda5 Avusturya6 İspanya6 İtalya27 Almanya46 Belçika80 Hollanda81 Fransa103 İngiltere514 Toplam874 Eskişehir 24 Aralık 2010

10 10 JEAN MONNET BURSUNUN KAPSAMI-I Burslar, ülkemizin AB'ye uyum süreci ve AB Müktesebatı ile doğrudan ilgili konularda gerçekleştirilecek yüksek lisans eğitimi ve araştırma çalışmalarına tahsis edilmektedir. Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir.  Malların Serbest Dolaşımı  İşçilerin Serbest Dolaşımı  İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi  Sermayenin Serbest Dolaşımı  Kamu Alımları  Şirketler Hukuku  Fikri Mülkiyet Hukuku  Rekabet Politikası  Mali Hizmetler  Telekomünikasyon Politikası  Tarım ve Kırsal Kalkınma  Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı Politikası  Balıkçılık  Ulaştırma Politikası  Enerji  Vergilendirme  Ekonomik ve Parasal Politika  İstatistik  Sosyal Politika ve İstihdam  İşletmeler ve Sanayi Politikaları  Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koord.  Adalet, Özgürlük ve Güvenlik  Yargı ve Temel Haklar  Tüketici ve Sağlığın Korunması  Çevre  Mali Konular  Gümrük Birliği  Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası Eskişehir 24 Aralık 2010

11 11 Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir. Eskişehir 24 Aralık 2010

12 12 JEAN MONNET BURSUNUN KAPSAMI-II AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans eğitimi veya araştırma programları çerçevesinde yapılacak akademik çalışmaları kapsamaktadır. Jean Monnet Burs Programı kapsamında MBA yapılamaz. Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir. Eskişehir 24 Aralık 2010

13 13 BURS MİKTARI Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir. Eğitim/Okul ücreti Seyahat Masrafı Konaklama Yeme-içme Kitap ödeneği Tez ödeneği Banka transferleri Eurozone üyesi olmayan ülkeler için kur farkı Vize ücreti Çalışma ziyareti ödeneği Yerel makamlara kayıt ve her türlü vergi ve benzeri masraflar karşılanmaktadır. Ailesi ile birlikte gidecek olanlara ek bir ödenek verilmemektedir. Eskişehir 24 Aralık 2010

14 14 KİMLER BAŞVURABİLİR? Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir. Türkiye’deki üniversitelerde lisans düzeyinde son sınıf, lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri Türkiye’deki üniversitelerde akademik ve idari personel Türkiye’de kamu sektöründe çalışanlar Türkiye’de özel sektörde çalışanlar (Örn: STK’lar, şirketler, Türkiye’de yerleşik yabancı misyonlarda çalışanlar vb. özel sektör kontenjanından başvurabilir.) Eskişehir 24 Aralık 2010

15 15 KİMLER BAŞVURAMAZ? Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir. Stajyerler ve aday memurlar Halen yurtdışında çalışanlar ile yurtdışında lisans veya yüksek lisans programına devam edenler Daha önce Jean Monnet Bursunu kullanmış olanlar Herhangi bir AB üyesi ülke tarafından finanse edilen başka bir burs programıyla yüksek lisans yapmış olanlar (Örn: Chevening, SIDA bursu vb.) Eğitim Fakültesi, Mütercim Tercümanlık, Dil Bilimi (Linguistik) ve Edebiyat Bölümlerinden mezun olanlar (ANCAK; Lisans eğitiminden sonra, burs kapsamına giren konularla ilgili yüksek lisans eğitimini tamamlamış veya bu alanlarda birinde en az 36 ay süreyle uzmanlaşmış iseler bursa başvurabilirler.) Eskişehir 24 Aralık 2010

16 16 ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER-I T.C. vatandaşı olmak 40 yaşından gün almamış olmak (K amu sektörü çalışanları için geçerli olmayıp, adayların Daire Başkanı ve daha alt kademelerde çalışıyor olmaları yeterlidir.) Yüksek öğrenim (lisans) süresince 4.00 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden en az 70 not ortalamasına sahip olmak VEYA başvuru tarihi itibarıyla, başvuru yaptıkları çalışma alanı ile ilgili en az 36 ay iş deneyimini tamamlamış olmak Erkek adaylar için; askerlik görevlerini tamamlamış veya tecil ettirmiş olmak Yurtdışında eğitim sürdürmeye engel olacak herhangi bir sağlık sorununa sahip olmamak Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir. Eskişehir 24 Aralık 2010

17 17 ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER-II Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir. İNGİLİZCEALMANCAFRANSIZCAİSPANYOLCAİTALYANCA TOEFL 570 (yazılı) veya 230 (bilgisayarda) veya 89 (internet), IELTS (Akademik) 9.0 üzerinden en az 6.5 en az DSH 65/100, TestDaF 4, ZOP, Sprachdiplom (Kleine veya irDeutsche); en az DELF B2 65/100, Eylül 2005’den sonra alınan DALF C1 veya C2, Eylül 2005’den önce alınan Genel DALF, bir ay öncesinden Fransız Kültür Merkezlerine müracaat etmek koşuluyla alınabilecek olan ve 2 yıllık geçerliliği olan TCF veya TFI sınavı belgesi; DELE (Intermedio veya Superior düzeyinde); CELI 3, CILS 2 sertifikası Burada belirtilmeyen AB resmi dillerinden de başvurular kabul edilmektedir; bu durumda başvuru yapılacak programın gerektirdiği dil yeterlilik belgesi sağlanmalıdır; Eskişehir 24 Aralık 2010

18 18 TOEFL TAKVİMİ Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir. YERTARİH Adana 15.01.2011 29.01.2011 Ankara 15.01.2011 21.01.2011 29.01.2011 Antalya 15.01.2011 29.01.2011 Bakanlıklar 15.01.2011 21.01.2011 29.01.2011 Bakırköy 15.01.2011 21.01.2011 29.01.2011 Beyoğlu 15.01.2011 21.01.2011 29.01.2011 Bursa 15.01.2011 21.01.2011 29.01.2011 Eminönü15.01.2011 21.01.2011 29.01.2011 YERTARİH Eskişehir 15.01.2011 21.01.2011 29.01.2011 Gaziantep 15.01.2011 21.01.2011 29.01.2011 Istanbul 08.01.2011 15.01.2011 21.01.2011 29.01.2011 Izmir 15.01.2011 21.01.2011 29.01.2011 Izmit 15.01.2011 21.01.2011 29.01.2011 Kayseri 15.01.2011 29.01.2011 Konya 15.01.2011 29.01.2011 Mersin15.01.2011 21.01.2011 29.01.2011 Online Kayıt: Sınav tarihinden 7 gün önce Sınav Sonucu: Ort. 2 hafta (e-posta ile) 4 hafta (posta ile) Eskişehir 24 Aralık 2010

19 19 IELTS TAKVİMİ Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir. YERTARİH İstanbul 08.01.2011 (registration deadline: 10.12.2010) 22.01.2011 (registration deadline: 23.12.2010) 12.02.2011 (registration deadline: 14.01.2011) 19.02.2011 (registration deadline: 21.01.2011) Ankara 08.01.2011 (registration deadline: 10.12.2010) 22.01.2011 (registration deadline: 23.12.2010) 12.02.2011 (registration deadline: 14.01.2011) 19.02.2011 (registration deadline: 21.01.2011) İzmir 15.01.2011 (registration deadline: 17.12.2011) 12.02.2011 (registration deadline: 14.01.2011) Adana15.01.2011 (registration deadline: 17.12.2011) 19.02.2011 (registration deadline: 21.01.2011) Sınav Sonucu: 13. günde (Internet üzerinden) Eskişehir 24 Aralık 2010

20 20 GENEL ŞARTLAR-I Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir. Burs süresi en az 3 (üç) ay, en fazla 12 (on iki) aydır. 12 aydan uzun bir program için, geri kalan sürenin masrafları bursiyer tarafından karşılansa bile, burs verilmeyecektir. Bursların, verildiği akademik yıl içinde kullanılması esastır. Kazanılan bursların ertelenmesi ve/veya uzatılması ilke olarak mümkün bulunmamaktadır. Bursiyerlerin AB üyesi ülkelerdeki üniversite veya eğitim kuruluşlarından ilgili programlara kabul edilmeleri beklenmektedir. Bursiyerlerin, programlarının bitiminde Türkiye’ye dönerek ilgili alanlarda çalışmalar yapmaları beklenmektedir. Eskişehir 24 Aralık 2010

21 21 GENEL ŞARTLAR-II Lisans düzeyinde son sınıf ve lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri ile üniversitelerin akademik veya idari kadrolarında çalışanlar “üniversite” kontenjanından başvurabilirler. Son sınıf öğrencilerinin bursu kazanmaları halinde, 2011 yılının ilk, (varsa ikinci) veya son döneminde mezun olmaları şartı aranacaktır. Aksi takdirde; bursları iptal edilecektir. Akademik veya idari personel, görev yaptıkları üniversitenin bilgisi dahilinde bursa başvurduklarını belirten yazıyı diğer başvuru evrakları ile birlikte sunmalıdır. Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir. Eskişehir 24 Aralık 2010

22 22 BURSİYERLERİN SEÇİMİ Yazılı Sınav AB Entegrasyon süreci ile ilgili konularda bir kompozisyon sorusu Burs kapsamına giren çalışma alanlarına ilişkin bir kompozisyon sorusu Sözlü Sınav AB entegrasyon süreci, burs kapsamına giren konulara ilişkin yabancı dilde sözlü sınav Yazılı ve sözlü sınavlarda ayrı ayrı, en az geçer not 100 üzerinden 60’dır. Başarılı olan adaylar, kotaların doldurulması esasına göre belirlenmektedir. Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir. Eskişehir 24 Aralık 2010

23 23 2011-2012 AKADEMİK YILI BURSLARI 12 Kasım 2010 tarihinde duyurusu yapılmıştır. Yaklaşık 100 kişi burstan faydalandırılacaktır. %60'ı kamu sektörüne, %30’u üniversitelere, %10’u özel sektöre tahsis edilecektir. Son Başvuru Tarihi: 08 Şubat 2011 Cuma günü saat 18.00'e kadar Başvuru Adresi: “Merkezi Finans ve İhale Birimi, Eskişehir Yolu 4.Km 2.Cadde (Halkbank Kampüsü) No:63 C-Blok, 06580 Söğütözü / Ankara” Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir. Eskişehir 24 Aralık 2010

24 24 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER AB resmi dillerinden birinde doldurulmuş olan İngilizce Başvuru Formu (*) – tüm adaylar için Öğrenci işlerinden alınmış lisans not çizelgesi – tüm adaylar için Lisans Diploma / Mezuniyet belgesi – tüm mezun adaylar için Yabancı dil yeterlilik belgesi – tüm adaylar için Bir adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş) - tüm adaylar için Kurum yazısı / Çalışma belgesi (**) – çalışan adaylar için Belli bir ücret karşılığında, belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında yapılan çalışmaları belgeleyen Hizmet Belgesi (***) – 36 ay koşulunu karşılaması gereken adaylar için Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir. Eskişehir 24 Aralık 2010

25 25 2011-2012 AKADEMİK YILI BURS DUYURUSU Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir. www.abgs.gov.tr www.jeanmonnet.org.tr www.cfcu.gov.tr www.avrupa.info.trwww.cfcu.gov.trwww.avrupa.info.tr Eskişehir 24 Aralık 2010

26 26 Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir. İlginiz için Teşekkürler... SORULARINIZ? ÖNERİLERİNİZ? SORULARINIZ? ÖNERİLERİNİZ? İletişim: Duygu YARDIMCI Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanlığı Proje Koordinatörü Tel: +9 0312 218 16 57 Faks: +9 0312 218 1454 E-posta: dyardimci@abgs.gov.trİletişim: Emine AKGÜN Jean Monnet Burs Programı Teknik Destek Ekibi Takım Lideri Tel: +9 0312 219 77 89 Faks: +9 0312 219 76 89 E-posta: emine.akgun@jeanmonnet.org.tr Eskişehir 24 Aralık 2010


"1 Projenin Ana Faydalanıcısı ABGS’dir.Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi Proje AB tarafından finanse edilmektedir. JEAN MONNET BURS PROGRAMI Duygu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları