Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ST Elevasyonlu AMI’de Farmakolojik Yaklaşım Antiagregan tedavi [Antitrombositer] Doç. Dr. Namık Kemal Eryol Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ST Elevasyonlu AMI’de Farmakolojik Yaklaşım Antiagregan tedavi [Antitrombositer] Doç. Dr. Namık Kemal Eryol Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji."— Sunum transkripti:

1 ST Elevasyonlu AMI’de Farmakolojik Yaklaşım Antiagregan tedavi [Antitrombositer] Doç. Dr. Namık Kemal Eryol Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji

2 %68 %18 %14 0 20 40 60 <%50 %50–%70>%70 % Stenoz Mİ hastaları (%) * * Falk ve ark. Circulation 1995;92:657-671. Stenoz Derecesi ve Mİ Riski Aterosklerotik plağın fibröz kapsülünün yırtılması ve rüptüre plak üstünde tıkayıcı trombüs (%90) oluşumu AMI Aterosklerotik plağın fibröz kapsülünün yırtılması ve rüptüre plak üstünde tıkayıcı trombüs (%90) oluşumu AMI

3 Trombosit adezyonu/aktivasyonu Fuster V et al N Engl J Med 1992;326(4):242-250 Lefkovits J et al N Engl J Med 1995;332(23):1553-1559 Coller BS et al Thromb Haemost 1995;74(1):302-308. Plak Rüptürü Fibrinogen-mediated platelet aggregation Platelet-rich thrombus formation and vessel occlusion Fibrinogen GP IIb/IIIa receptor Fibrin

4 AA TxA 2 Aspirin ADP GPIIb/IIIa Agregasyon GPIIb / IIIa Antagonistleri Ticlodipin, Clopidogrel X X X

5 Aspirin, Clopidogrel ve GPIIb/IIIa antagonistlerinin özellikleri

6 AMI’den önceki tedavi AMI başlangıcındaki tedavi Hastanede tedavi Sekonder korunma

7 Circulation 2004; 110:588-636.

8 AMI’den önce… MI riski  Koroner arter hastalığı risk faktörleri  Primer korunma ihtiyacı  Aspirin; günlük veya gün aşırı, düşük doz  MI riskinde %33 azalma  Sekonder korunma ihtiyacı  Aspirin; günlük, düşük doz  CVD ‘de %25 azalma Primary and Secondary Prevention of Coronary heart Disease, Chapter 42: Braunwald’s Heart Disease, 7th Edition

9 AMI başlangıcı… Hastane öncesi Aspirin 162-325 mg Tercihen “non-enteric-coated ” Sınıf I

10 AMI başlangıcı… Hastane öncesi

11 AMI başlangıcı… Acil departmanı Aspirin 162-325 mg Tercihen “non-enteric-coated ” Sınıf I

12 AMI başlangıcı… Acil departmanı

13

14 Copyright ©2002 BMJ Publishing Group Ltd. Collaboration, A. T. BMJ 2002;324:71-86 No Caption Found

15 Copyright ©2002 BMJ Publishing Group Ltd. Collaboration, A. T. BMJ 2002;324:71-86 No Caption Found

16

17 Copyright ©2002 BMJ Publishing Group Ltd. Collaboration, A. T. BMJ 2002;324:71-86 No Caption Found

18 Copyright ©2002 BMJ Publishing Group Ltd. Collaboration, A. T. BMJ 2002;324:71-86 No Caption Found

19 AMI başlangıcı… Acil departmanı GP IIb/IIIa inh.ile Kombinasyon Abciximab ve yarım doz reteplase veya tenecteplase Kombinasyonu, Reinfarktüsü ve diğer STEMI komplikas. önlemek için. Seçilmiş hastalarda (Anterior MI,75 yaş altı,Kanama riski yok) + Erken anjiyo ve PKG’in planlandığı (“Kolaylaştırlmış PKG”) SınıfIIb

20 Copyright ©2003 American College of Cardiology Foundation. Restrictions may apply. Eisenberg, M. J. et al. J Am Coll Cardiol 2003;42:1-6 Percentage of patients with acute myocardial infarction achieving Thrombolysis In Myocardial Infarction (TIMI) 3 flow at 90 min after use of thrombolytic therapy alone versus thrombolytic therapy plus a glycoprotein (GP) IIb/IIIa inhibitor

21

22

23

24

25

26 AMI başlangıcı… Acil departmanı Reperfüzyon + Yardımcı tedavi olarak Antiplateletler Sınıf I Aspirin 162-325 mg oral başlangıç dozu 75-162 mg idame dozu

27 JACC paklitaksel makalesi

28 AMI başlangıcı… Acil departmanı Reperfüzyon +Yardımcı tedavi Tiopridinler Clopidogrel PKG’in planlandığı veya diagnostik kardiyak kateterizasyona gidecek hastalarda başlanmalı Bare metal stentlemeden sonra en az 1 ay İlaç kaplı stentlemeden sonra 12 aya kadar devam edilmeli Sınıf I

29 AMI başlangıcı… Acil departmanı Reperfüzyon +Yardımcı tedavi Tiopridinler Clopidogrel GIS intolaransı veya hipersensitiviteden dolayı Aspirin alamayacak olan ve fibrinolitik tedavi alan hastalarda Sınıf IIa

30 AMI başlangıcı… Acil departmanı Reperfüzyon +Yardımcı tedavi GP IIb/IIIa inhibitörleri Sınıf I Abciximab, STEMI’li hastalarda Primer PKG’den önce mümkün olduğu kadar erken başla… Sınıf IIa Tirofiban veya eptifibatide, STEMI’li hastalarda Primer PKG’den önce düşünülebilir

31 Hastane… Sınıf I Aspirin, STEMI’nin 1. gününde 162-325 mg, kontrendikasyon yokluğunda süresiz 75-162 mg Aspirin alamayan hastalara Tiopridinler… (tercihen clopidogrel)

32 Hastane… Sınıf I CABG planlanan ve clopidogrel alan hastalarda, en azından ilaç 5 gün önce, tercihen 7, kesilmeli Anjio yapılmış ve PKG planlanan hastalar için, clopidogrel başlanılmalı Bare metal stenlerden sonra en az 1 ay, ilaç kaplı stentlerden sonra 12 aya kadar devam edilmeli

33 Hastane… STEMI’den sonra rekürren göğüs ağrısı Perikardit Sınıf I Aspirin, STEMI’den sonra perikardit tedavisinde… 650 mg kadar yüksek dozlarda oral olarak (enterik) her 4 ile 6 saatte bir

34 Hastane… STEMI’den sonra CABG ve Antiplatelet ajanlar Sınıf I STEMI’den sonra elektif veya nonelektif CABG’den önce aspirin kesilmelidir. Kontrendike olmadıkça, CABG’den sonra (24h içinde) Aspirin, mümkün olduğu kadar erken reçete edilmelidir. Elektif CABG planlanan ve clopidogrel alan hastalarda, ilaç 5 ile 7 gün içinde kesilmelidir.

35 İkincil Korunma Sınıf I STEMI geçiren hastalara günlük 75-162 mg oral aspirin süresiz… Aspirin allerjisi mevcutsa, tercihen clopidogrel (75 mg/gün), alternatif olarak ticlopidin (2x 250 mg)

36 İkincil Korunma Sınıf I Aspirin allerjisi mevcutsa, yetrli INR takibi yapılabilecek ve düşük kanama riskli, 75 yaş altı hastalarda warfarin tedavisi (INR: 2.5-3.5) clopidogrel’e iyi bir alternatifdir

37

38 I (A) Kontrendikasyon olmadıkça hastaların tamamında 75 ile 162 mg/gün aspirin başla ve süresiz olarak devam et I(B) CABG’de giden hastalarda, cerrahiden sonra 48 içinde, safen greft kapanmasını azaltmak için aspirin (100-325 mg/gün) başla, 162 mg/gün den daha yüksek dozlarda 1 yıl devam et

39 I (B) Stentli PKG veya AKS’dan sonra 12 aya kadar aspirin ile birlikte 75 mg/gün Clopidogrel başla ve devam et (Bare için >1 ay, Sirolimus için > 3, Paclitaxel için >6 ay) I(B) Stentli PKG geçiren hastalar, paclitaxel için 6 ay, sirolimus için 3 ay ve bare için 1 ay, 325 mg/gün yüksek dozda aspirin

40 AMI’de Aspirin

41 Erciyes’de akşam…


"ST Elevasyonlu AMI’de Farmakolojik Yaklaşım Antiagregan tedavi [Antitrombositer] Doç. Dr. Namık Kemal Eryol Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları