Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi AB FONLARI VE AB DESTEKLİ PROJELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ S.SEVKAN SOYUER Kimya. Yük. Mühendisi EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi AB FONLARI VE AB DESTEKLİ PROJELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ S.SEVKAN SOYUER Kimya. Yük. Mühendisi EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM."— Sunum transkripti:

1 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi AB FONLARI VE AB DESTEKLİ PROJELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ S.SEVKAN SOYUER Kimya. Yük. Mühendisi EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM AB 6. ÇP KOORDİNASYON OFİSİ

2 AB’NİN TEMEL FELSEFESİ REFAH (Ekonomik Gelişme, İstihdam) DEMOKRASİ BARIŞ

3 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi AB POLİTİKALARI AB’nin dünya lideri olabileceği alanlarda AB’nin dünya lideri olabileceği alanlarda AB’nin rekabet gücünü arttırmaya yönelik AB’nin rekabet gücünü arttırmaya yönelik Sürdürülebilir kalkınma boyutlu Sürdürülebilir kalkınma boyutlu Altyapı geliştirmeye yönelik Altyapı geliştirmeye yönelik Sosyal kalkınmayı destekleyen Sosyal kalkınmayı destekleyen Geleneksel sektörlere (imalat, çelik, tekstil, inşaat) yönelik alanlarda Geleneksel sektörlere (imalat, çelik, tekstil, inşaat) yönelik alanlardave Şirketler, araştırma kuruluşları, finans çevreleri ve idari organları bir araya getirecek şekilde.. Şirketler, araştırma kuruluşları, finans çevreleri ve idari organları bir araya getirecek şekilde..

4 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi AB POLİTİKALARININ FELSEFESİ BİREY BÖLGE AB ORTALAMASI DÜNYA ORTALAMASI ABDJaponya Fark 1 Sosyal İlinti Fark 2 Bölgesel İlinti Fark 3 Ekonomik İlinti AB politikaları ve fonları, birey-bölge-Topluluk-dünya standartları arasındaki farkları gidermek üzere tasarlanır. Bu farklar AB ortalamasına göre belirlenir. Proje teklifi böyle bir farkı gidermeye yönelik ise kabul görecektir.

5 AB FON VE PROGRAMLARI Temel Tarım Politikaları (Common Agricultural Policies) % 47 Yapısal Fonlar (Structural Funds) % 36.3 Dış Etkinlikler (External Actions) % 6.5 Diğer İç Politikalar (Other Internal Policies) % 5.8 Yönetim (Administration) % 3.1 Diğer% 1.3 Diğer % 1.3 Oldukça farklı programlar ve fonlar altında proje üretilmesi mümkündür.

6 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi MEVCUT AB FONLARI AgricultureAquacultureAsylum Audiovisual industry Children Civil dialogue Civil protection Coastal areas Cohesion fund Competitiveness Concentration camps ConsumersCooperation Cross-border coop CultureDemographyDiscriminationEducationElectricityEmployersEmploymentEnergyEnlargementEnterprisesEnvironment Euro info centers European integration Regional development fund European social fund Fisheries Fissile materials Forests Free movement Health Humanitarian aid Immigration Information society Innovation International cooperation InterpretersInvestments Joint ventures Judicial cooperation justice Labour market Languages Latin America Less-developed regions Marine environment Maritime activities Market access Mediterranean region Mountain and hill areas Natural disasters New independent states NGOs North America Nuclear industry Organised crime Outermost regions PollutionPre-accession Promotional campaigns Quality of life RacismRadioactivityRadiologyRefugeesResearch Risk capital Rural areas Rural development Safety (inspections) Science and technology Single market SMEs Social affairs Social exclusion Solidarity Structural funds TechnologyTourismTrade Trafficking (human beings) TrainingTransportUniversities Urban areas Victims and violence Youth

7 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi PROJE TEKLİFLERİNİ KİMLER HAZIRLAR / SUNAR? AB fonlarının büyük bölümü kar amacı gütmeyen kuruluşlara yöneliktir. Programlara açık ülkelerdeki : Özel ve tüzel kişiler Özel ve tüzel kişiler Resmi Kurumlar ve Resmi Kurumlar ve Sivil Toplum Örgütleri (STK) Sivil Toplum Örgütleri (STK) Özel hallerde şirketler Özel hallerde şirketler Proje sunabilirler.

8 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi BAŞARILI BİR PROJE TANIMI “Araştırıcı” Açısından Ulusal plan ve programlar göz önünde tutularak hazırlanmalı, Ulusal plan ve programlar göz önünde tutularak hazırlanmalı, BM anlaşmalarına sadık kalınmalı, Helsinki Konferansı, Bonn, Bern, Barselona gibi uluslararası uzlaşmalar, konvansiyon kararları ve Akdeniz Eylem Planındaki prensiplere uygun hazırlanmalı, BM anlaşmalarına sadık kalınmalı, Helsinki Konferansı, Bonn, Bern, Barselona gibi uluslararası uzlaşmalar, konvansiyon kararları ve Akdeniz Eylem Planındaki prensiplere uygun hazırlanmalı, Projede yapılacak harcamalarla, projeden elde edilecekler arasında denge olmalı, bütçe gerçekçi ve tutarlı olmalı, Projede yapılacak harcamalarla, projeden elde edilecekler arasında denge olmalı, bütçe gerçekçi ve tutarlı olmalı, Proje ekibinin yeterliliği (projede görev yapacakların özgeçmişleri) belgelenmeli. Proje ekibinin yeterliliği (projede görev yapacakların özgeçmişleri) belgelenmeli.

9 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi BAŞARILI BİR PROJE TANIMI “AB” Açısından Stratejik amaçlara uygun Stratejik amaçlara uygun AB Kriterlerine uygun AB Kriterlerine uygun Ulusal ve uluslararası düzeyde kalıcı gelişmelere katkıda bulunan Ulusal ve uluslararası düzeyde kalıcı gelişmelere katkıda bulunan AB için ilginç AB için ilginç Proje bütçesi uygun gider kalemlerinden oluşan Proje bütçesi uygun gider kalemlerinden oluşan Maddi Destek katkısına uygun bütçe talebi Maddi Destek katkısına uygun bütçe talebi Hedefler ve beklenen sonuçlar gerçekçi ve ulaşılabilir ve aynı zamanda diğer ülkelerde de uygulanabilir (replike) olmalıdır. Hedefler ve beklenen sonuçlar gerçekçi ve ulaşılabilir ve aynı zamanda diğer ülkelerde de uygulanabilir (replike) olmalıdır.

10 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi TÜRKİYE’YE YÖNELİK AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI Türkiye’ nin Yararlanabileceği Fonlar: 1- Katılım Öncesi Yardım 2- Türkiye’nin Katıldığı Topluluk Programı 3- Türkiye’nin Katılabileceği AB Bölgesel Programları

11 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi KATILIM ÖNCESİ YARDIM Mali İşbirliği çerçevesinde Türkiye’ nin 2004 yılında 250 milyon Euro 2004 yılında 250 milyon Euro 2005 yılında 300 milyon Euro 2005 yılında 300 milyon Euro 2006 yılında 500 milyon Euro olmak üzere 2006 yılında 500 milyon Euro olmak üzere TOPLAM 1.05 milyar Euro hibe niteliğinde mali yardım kullanmasına karar verilmiştir. Katılım öncesi yardım programı, iki temel alanda yoğunlaşmaktadır: – Kurumsal yapılanma – Yatırıma Destek

12 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi KURUMSAL YAPILANMA Türkiye’ nin müktesebatı uygulamasına yönelik faaliyetleri Türkiye’ nin müktesebatı uygulamasına yönelik faaliyetleri Ekonomik ve sosyal alanlarda AB politikalarına uyumlu hale gelmesinin desteklenmesi Ekonomik ve sosyal alanlarda AB politikalarına uyumlu hale gelmesinin desteklenmesi – Kurumsal Yapılanma Yararlanıcıları – Merkezi, bölgesel ve yerel düzeydeki kamu kurumlarının kullanımına açıktır. – İşveren federasyonları, işçi sendikaları, sanayi, ticaret ve ziraat odaları gibi meslek kuruluşlarının yanısıra sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri de desteklenmektedir. – Kurumsal Yapılanma Desteğinin Temel Araçları – Eşleştirme – Teknik Destek – TAIEX – İdari İşbirliği Programı II

13 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi YATIRIM DESTEĞİ İki temel alanda destek verilmekte: Müktesebata uyum çerçevesinde, düzenleyici altyapının kurulması ve güçlendirilmesi için yapılan ortak yatırımlar. (Kesin bir hükümet stratejisi olmalıdır) Müktesebata uyum çerçevesinde, düzenleyici altyapının kurulması ve güçlendirilmesi için yapılan ortak yatırımlar. (Kesin bir hükümet stratejisi olmalıdır) Ekonomik ve sosyal uyuma yönelik yatırımlar. (Bölgeler arası eşitsizlikler, Türkiye’ nin ulusal geliri ile AB ortalaması arasındaki farklılık, AB üyesi ve aday ülkelerle sınır ötesi işbirliği) Ekonomik ve sosyal uyuma yönelik yatırımlar. (Bölgeler arası eşitsizlikler, Türkiye’ nin ulusal geliri ile AB ortalaması arasındaki farklılık, AB üyesi ve aday ülkelerle sınır ötesi işbirliği)

14 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi TÜRKİYE’ NİN KATILDIĞI AB TOPLULUK PROGRAMLARI -1 Araştırma Alanında Altıncı Çerçeve Programı (2002 – 2006) Altıncı Çerçeve Programı (2002 – 2006) Sağlık Alanında Halk Sağlığı Programı Halk Sağlığı Programı Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Eğitim Alanında Leonardo Da Vinci – Meslek içi eğitim (2000 – 2006) Leonardo Da Vinci – Meslek içi eğitim (2000 – 2006) Socrates – Eğitim (2000 – 2006) Socrates – Eğitim (2000 – 2006) Youth – Gençlere Yönelik Etkinlikler (2000 – 2006) Youth – Gençlere Yönelik Etkinlikler (2000 – 2006)

15 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi İstihdam ve Sosyal İşler Alanında Ayrımcılık ile Mücadele (2001 – 2006) Ayrımcılık ile Mücadele (2001 – 2006) Kadın Erkek Eşitliği (2001- 2005) Kadın Erkek Eşitliği (2001- 2005) Toplumsal Dışlanmayla Mücadele Toplumsal Dışlanmayla Mücadele İstihdam Alanında Teşvik Edici Önlemler (2001 – 2005) İstihdam Alanında Teşvik Edici Önlemler (2001 – 2005) Teknik İşbirliği Alanında IDA II İdareler arasında Veri Değişim Programı IDA II İdareler arasında Veri Değişim Programı Çevre Alanında LIFE III – Third Countries LIFE III – Third Countries TÜRKİYE’ NİN KATILDIĞI AB TOPLULUK PROGRAMLARI -2

16 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi Girişimcilik Alanında İşletmeler ve Girişimcilik İşletmeler ve Girişimcilik Bilgi Toplumu Alanında E-İçerik ( E-Content) E-İçerik ( E-Content) Gümrük Alanında Gümrükler 2007 Gümrükler 2007 Vergiler Alanında FISCALIS FISCALIS TÜRKİYE’ NİN KATILDIĞI AB TOPLULUK PROGRAMLARI -3

17 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi TÜRKİYE’ NİN KATILDIĞI AB PROGRAMLARI VE FONLARINA ÖRNEKLER

18 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi REC Programı Çevre ile ilgili projeler için Çevre Bakanlığına bağlı Çevre ile ilgili projeler için Çevre Bakanlığına bağlı (Sürdürülebilir kalkınmanın çeşitli alanlarında çalışarak, paydaşlara çevre politikaları, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, çevresel bilgi ve atık yönetimi gibi konularda çözümler üretmek amacıyla destek vermektedir. STK’lara 20.000 Euro, yerel yönetimlere 50.000 Euro proje desteği sağlayabilmektedir. ) 2000-2004 yılı bütçesi 613 M Euro 2000-2004 yılı bütçesi 613 M Euro http://europa.eu.int/comm/life/3countr/infopack.htm ÖRNEKLER -1

19 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi REC/2005 KAPSAMINDA KOORDİNE EDİLEN PROJELERE BİR ÖRNEK Proje Başlığı: Proje Başlığı: Yeniden Değerlendirilebilir Katı Atık Yönetimi Proje Yürütücüsü: Proje Yürütücüsü:GÜLDER Paydaş: Çevre ve Orman Müdürlüğü Paydaş: Çevre ve Orman Müdürlüğü

20 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi Bunların yanında Ankara’daki merkezi birimler değil de doğrudan Brüksel’e başvurarak faydalanılabilecek çok farklı kaynaklar da mevcuttur: “Bilim ve Toplum / Science and Society” etkinlik alanının “Science Education and Careers 2004” Cagrisinda Genclerin bilim, bilim eğitimi ve bilimsel kariyere olan ilgilerinin artirilmasinin saglanmasi' ana başlığında, toplam butcesi 3 milyon € olan fona yaklasik 300 bin €’ya kadar projeler ile katılabilmek mümkündür( Destek oranı %100). “Bilim ve Toplum / Science and Society” etkinlik alanının “Science Education and Careers 2004” Cagrisinda Genclerin bilim, bilim eğitimi ve bilimsel kariyere olan ilgilerinin artirilmasinin saglanmasi' ana başlığında, toplam butcesi 3 milyon € olan fona yaklasik 300 bin € ’ya kadar projeler ile katılabilmek mümkündür ( Destek oranı %100). ÖRNEKLER -2

21 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi ÖRNEKLER -3 BÖLGESEL KALKINMAYA odaklanmış ve sadece belirli illeri kapsayan kaynaklar mevcuttur: Van Hakkari Muş ve Bitlis illerini kapsayan 45 Milyon € Bütçeli “DAKP Doğu Anadolu Kalkınma Programı” ile Van Hakkari Muş ve Bitlis illerini kapsayan 45 Milyon € Bütçeli “DAKP Doğu Anadolu Kalkınma Programı” ile Amasya, Bayburt, Çankırı, Çorum, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Samsun, Sinop, Tokat illerini kapsayan 52 Milyon € Bütçeli “Yeşilırmak Havzası Kalkınma Programı” Amasya, Bayburt, Çankırı, Çorum, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Samsun, Sinop, Tokat illerini kapsayan 52 Milyon € Bütçeli “Yeşilırmak Havzası Kalkınma Programı” Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Muğla, Kırklareli illerini “Sınır Ötesi İşbirliği” programları Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Muğla, Kırklareli illerini “Sınır Ötesi İşbirliği” programları Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini kapsayan 47 Milyon € Bütçeli “GAP programı” Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini kapsayan 47 Milyon € Bütçeli “GAP programı” GAP bölgesinde “Kültürel Mirasın Korunması”na yönelik 20 Milyon € bütçeli bir program GAP bölgesinde “Kültürel Mirasın Korunması”na yönelik 20 Milyon € bütçeli bir program

22 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi ÖRNEKLER -4 INTERREG PROGRAMLARI, 2000-2006 programlama dönemi için, Avrupa Birliği’nde, bölgeler arası işbirliğini teşvik etmeyi amaçlayan bir Topluluk girişimidir. INTERREG I INTERREG I INTERREG III INTERREG III

23 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi INTERREG III/A YUNANİSTAN-TÜRKİYE SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI Interreg III kapsamında, Türkiye ile Yunanistan’ın sınır illeri arasındaki mevcut işbirliğini Avrupa Birliği kaynaklarıyla desteklemek ve geliştirmek üzere, “Interreg III/A Yunanistan-Türkiye Programı” başlatılmıştır. Interreg III kapsamında, Türkiye ile Yunanistan’ın sınır illeri arasındaki mevcut işbirliğini Avrupa Birliği kaynaklarıyla desteklemek ve geliştirmek üzere, “Interreg III/A Yunanistan-Türkiye Programı” başlatılmıştır. Programın kapsadığı iller: Program, Türkiye tarafında Yunanistan ile kara ve deniz sınırı bulunan 6 ili kapsamaktadır. Bu iller; Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, ve Muğla Program, Türkiye tarafında Yunanistan ile kara ve deniz sınırı bulunan 6 ili kapsamaktadır. Bu iller; Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, ve Muğla Başlangıç-Bitiş Tarihi Program 2004-2006 dönemini kapsamaktadır. Program 2004-2006 dönemini kapsamaktadır.

24 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi INTERREG III/A Öncelikler Öncelik 1: Sınır Ötesi Altyapı Öncelik 1: Sınır Ötesi Altyapı Ulaştırma ve sınır ötesi altyapı ağları Ulaştırma ve sınır ötesi altyapı ağları İnsan ve mal geçişinin güvenliği İnsan ve mal geçişinin güvenliği Öncelik 2: Ekonomik Gelişme ve İstihdam Sınır ötesi girişimciliğin güçlendirilmesi Sınır ötesi girişimciliğin güçlendirilmesi Turizmin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi Turizmin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi İnsan kaynakları ve istihdamın geliştirilmesi İnsan kaynakları ve istihdamın geliştirilmesi Öncelik 3: Yaşam Kalitesi / Çevre / Kültür Sağlık Sağlık Doğal çevrenin korunması, geliştirilmesi ve yönetimi Doğal çevrenin korunması, geliştirilmesi ve yönetimi Kültürel faaliyetlerin desteklenmesi Kültürel faaliyetlerin desteklenmesi Sınır ötesi işbirliğinin desteklenmesi amacıyla eğitim kurumları arasında işbirliği Sınır ötesi işbirliğinin desteklenmesi amacıyla eğitim kurumları arasında işbirliği Öncelik 4: Teknik Yardım Program Yönetimi Program Yönetimi Teknik Destek Teknik Destek

25 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi INTERREG III/A Taraflar Yunanistan ile Türkiye arasındaki sınır bölgesindeki iller sınırları içinde yerleşik kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve tüzel kişiliklerdir. Bunlara arasında, Kamu kurumları ve ilgili Bakanlıklar, Kamu kurumları ve ilgili Bakanlıklar, Yerel yönetimler, Yerel yönetimler, Yerel yönetim birlikleri, Yerel yönetim birlikleri, Ticaret, sanayi, ziraat odaları ve diğer meslek birlikleri, Ticaret, sanayi, ziraat odaları ve diğer meslek birlikleri, Sivil toplum kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları, Eğitim kurumları, üniversiteler, Eğitim kurumları, üniversiteler, Sportif birlikler, vb. de yer almaktadır. Sportif birlikler, vb. de yer almaktadır.

26 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi INTERREG III/A Bütçe Programın Türkiye tarafı bütçesi; 15 Milyon €’su Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği Fonundan ve 4.355 Bin €’su öz kaynaklardan (T.C. katkısı) olmak üzere, toplam 19.355 Bin €’dur. Projeler, mutlak suretle sınır ötesi etkiye sahip olmalı ve kâr amacı gütmemelidir.

27 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi INTERREG III/A PROJE TEKLİFLERİNDEN ÖRNEKLER Gediz Havzası Gözlemevi Oluşturulması Projesi Gediz Havzası Gözlemevi Oluşturulması Projesi Küçük Menderes Havzası Kirlilik Potansiyelinin Ege Denizine Etkilerinin Belirlenmesi Projesi Küçük Menderes Havzası Kirlilik Potansiyelinin Ege Denizine Etkilerinin Belirlenmesi Projesi Küçük Menderes Nehrine Gelen Evsel Nitelikli Atıksuların Stabilizasyon Havuzları İle Arıtılması Projesi Küçük Menderes Nehrine Gelen Evsel Nitelikli Atıksuların Stabilizasyon Havuzları İle Arıtılması Projesi

28 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi LEONARDO DA VINCI (Mesleki Eğitim Programı) Organizasyon ve içeriği Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin sorumluluğunda olan Leonardo da Vinci programı ile AB'ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir programdır. Ülkeler arası işbirliği aracılığıyla mesleki eğitim sistemleri ile uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, yeniliklerin teşvik edilmesini ve Avrupa boyutunun yükseltilmesini amaç edinmiştir. Organizasyon ve içeriği Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin sorumluluğunda olan Leonardo da Vinci programı ile AB'ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir programdır. Ülkeler arası işbirliği aracılığıyla mesleki eğitim sistemleri ile uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, yeniliklerin teşvik edilmesini ve Avrupa boyutunun yükseltilmesini amaç edinmiştir. Son Başvuru Tarihleri: Aktivite zamanlarına göre her yıl 1 Şubat, 1 Nisan, 1 Haziran, 1 Eylül ve 1 Kasım tarihleri Son Başvuru Tarihleri: Aktivite zamanlarına göre her yıl 1 Şubat, 1 Nisan, 1 Haziran, 1 Eylül ve 1 Kasım tarihleri http://www.leonardo.gov.tr

29 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi LEONARDO DA VINCI A TİPİ PROJELER-MOBILITY (Hareketlilik) Verilecek teklifler eğitim sisteminin içinde olan, daha çok eğitim görmekte olan veya iş gücü piyasasına girmeye çalışan gençlere, genç işçilere veya iş arayanlara, yeni mezunlara, yüksek öğrenim kurumlarında kayıtlı olan öğrencilere yönelik ("yerleştirme" projeleri) ülkelerarası hareketlilik faaliyetleri ile ilgili olmalıdır. Verilecek teklifler eğitim sisteminin içinde olan, daha çok eğitim görmekte olan veya iş gücü piyasasına girmeye çalışan gençlere, genç işçilere veya iş arayanlara, yeni mezunlara, yüksek öğrenim kurumlarında kayıtlı olan öğrencilere yönelik ("yerleştirme" projeleri) ülkelerarası hareketlilik faaliyetleri ile ilgili olmalıdır. Teklifler aynı zamanda eğitmenlere veya insan kaynakları yöneticilerine ve eğitim projesi yöneticilerine, yabancı dil uzmanlarına ve sosyal ortaklara yönelik de olabilir ("karşılıklı değişim" projeleri). Teklifler aynı zamanda eğitmenlere veya insan kaynakları yöneticilerine ve eğitim projesi yöneticilerine, yabancı dil uzmanlarına ve sosyal ortaklara yönelik de olabilir ("karşılıklı değişim" projeleri). Hareketlilik projeleri, yerinde uygulama esasına göre uygulanmaktadır, dolayısıyla teklifler Ulusal Ajansa gönderilmektedir.

30 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi LEONARDO DA VINCI B&C TİPİ PROJELER B Tipi Projeler: Ön Proje Tekliflerinin AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na (Türk Ulusal Ajansı) yapıldığı projelerdir. Bunlar; Konulu Faaliyetler hariç tüm Pilot projeler, Ülkelerarası Ağlar ve Dil Yeterlilikleri kapsamında yapılan projelerdir. Bunlar; Konulu Faaliyetler hariç tüm Pilot projeler, Ülkelerarası Ağlar ve Dil Yeterlilikleri kapsamında yapılan projelerdir. C Tipi Projeler: Ön Proje Tekliflerinin AB Komisyonu'na yapıldığı projelerdir (proje tekliflerinin birer kopyası Ulusal Ajansa sadece bilgi için gönderilir). Bunlar; Pilot Projeler kapsamındaki Konulu Faaliyetler (Çağrı Tekliflerinde Komisyon tarafından belirlenmiş konular) Pilot Projeler kapsamındaki Konulu Faaliyetler (Çağrı Tekliflerinde Komisyon tarafından belirlenmiş konular) herhangi bir mesleki eğitim alanında araştırmaya ve istatistiki çalışmalara yönelik hazırlanan Başvuru Kaynakları kapsamında yapılan projeler, herhangi bir mesleki eğitim alanında araştırmaya ve istatistiki çalışmalara yönelik hazırlanan Başvuru Kaynakları kapsamında yapılan projeler, AB’nin diğer eğitim programları (Socrates ve/veya Gençlik) ile ortaklaşa yürütülecek faaliyetler kapsamında yapılacak projelerdir (Ortak Faaliyetler). AB’nin diğer eğitim programları (Socrates ve/veya Gençlik) ile ortaklaşa yürütülecek faaliyetler kapsamında yapılacak projelerdir (Ortak Faaliyetler).

31 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi Erasmus Pilot Projesi (2003-04) Pilot Proje Pilot Proje Ege Üniversitesinde Pilot Bölümlerin Seçimi Ege Üniversitesinde Pilot Bölümlerin Seçimi Pilot Bölüm Öğrencilerinin Eğitimi Pilot Bölüm Öğrencilerinin Eğitimi Başvurular, Değerlendirilmesi ve Öğrencilerin Başvurular, Değerlendirilmesi ve Öğrencilerin Seçimi Seçimi Partner Üniversite ile İlişkiler Partner Üniversite ile İlişkiler

32 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi 2004-2005 Socrates/Erasmus Değişim Programı Erasmus University Charter Erasmus University Charter 50 İkili Sözleşme, 10 AB Ülkesi 50 İkili Sözleşme, 10 AB Ülkesi Giden Öğrenci Sayısı : 93 Giden Öğrenci Sayısı : 93 Beklenen Öğrenci Sayısı : 50 Beklenen Öğrenci Sayısı : 50 Gidecek Öğretim Elemanı Sayısı : 58 Gidecek Öğretim Elemanı Sayısı : 58 Beklenen Öğretim Elemanı Sayısı : 30 Beklenen Öğretim Elemanı Sayısı : 30

33 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi 2004-2005 Socrates/Erasmus Değişim Programı (Giden Öğrenciler) Öğrencilerin Seçimi Öğrencilerin Seçimi EILC Başvuruları EILC Başvuruları Öğrenim Sözleşmeleri Öğrenim Sözleşmeleri Logistik Hizmetler Logistik Hizmetler - Pasaport - Vize İşlemleri - Sigorta - Barınma - Burs Transfer İşlemleri

34 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi Güz Dönemi Gelen Öğrenci Sayısı : 14 Güz Dönemi Gelen Öğrenci Sayısı : 14 Öğrenim Sözleşmeleri Öğrenim Sözleşmeleri Gelen Öğrenciye Verilen Hizmetler Gelen Öğrenciye Verilen Hizmetler - Barınma - Yoğun Dil Kursu - Oryantasyon Çalışmaları - Öğrenci Bürosu Hizmetleri 2004-02 Socrates/Erasmus Değişim Programı (Gelen Öğrenciler)

35 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi HALK SAĞLIĞI ALANINDA TOPLULUK EYLEMİ (2003-2008) 2005 yılı için belirlenen öncelikler şunlardır: Katkı maddelerine ilişkin kilit Topluluk stratejilerinin desteklenmesi Katkı maddelerine ilişkin kilit Topluluk stratejilerinin desteklenmesi Hayat tarzları ve cinsel ve üreme sağlığına ilişkin bütünleştirici yaklaşımlar Hayat tarzları ve cinsel ve üreme sağlığına ilişkin bütünleştirici yaklaşımlar Daha fazla sağlık belirleyicisinin belirlenmesine yönelik halk sağlığı eylemleri Daha fazla sağlık belirleyicisinin belirlenmesine yönelik halk sağlığı eylemleri Hastalıkların ve yaralanmaların önlenmesi Hastalıkların ve yaralanmaların önlenmesi Sağlık için genetik belirleyiciler Sağlık için genetik belirleyiciler Kapasite oluşturma Kapasite oluşturma Toplam bütçe: 353.770.000 € (proje başına max. 5 milyon €) AB katkısı proje bütçesinin %60’ı. Teklif kapanış çağrısı: 15 Nisan 2005 http://www.saglik.gov.tr *2004 yılında Türkiye’den 27 proje desteklenmiştir.

36 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi AB DESTEKLERİ ve FONLARIN ÖZELLİKLERİNE GÖRE KULLANIM ŞARTLARI AB katkısı, proje bütçesinin %50si ile %100ü arasında değişebilmektedir. (Eğitim projelerinde genelde %75, STK ve yerel yönetimlere yönelik projelerde %90’a varabilir ) AB katkısı, proje bütçesinin %50si ile %100ü arasında değişebilmektedir. (Eğitim projelerinde genelde %75, STK ve yerel yönetimlere yönelik projelerde %90’a varabilir ) Tek bir kurum olarak hazırlanabildiği gibi AB üye ülkelerinden olmak üzere 2 veya daha fazla ortakla gerçekleştirilmek zorunda olabilir. Tek bir kurum olarak hazırlanabildiği gibi AB üye ülkelerinden olmak üzere 2 veya daha fazla ortakla gerçekleştirilmek zorunda olabilir. Projeler genelde kar amacı gütmeyen kuruluşlara (fonlanma miktarı daha yüksek) yöneliktir. Ancak önemli bir bölümü ticari kuruluşlar ve özellikle KOBİ’lere de açıktır. Projeler genelde kar amacı gütmeyen kuruluşlara (fonlanma miktarı daha yüksek) yöneliktir. Ancak önemli bir bölümü ticari kuruluşlar ve özellikle KOBİ’lere de açıktır. Proje bütçeleri, konularına göre birkaç 10 bin Euro’dan birkaç Milyon Euro’ya kadar olabilir. Proje bütçeleri, konularına göre birkaç 10 bin Euro’dan birkaç Milyon Euro’ya kadar olabilir.

37 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi PROJE TEKLİFİ HAZIRLIĞI SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Temel Özellikler: AB için değişik olmalı, politikaları ile örtüşmelidir; AB için değişik olmalı, politikaları ile örtüşmelidir; Uluslararası, ulusal ve ülke bazında kalıcı gelişmelere katkıda bulunmalı; Uluslararası, ulusal ve ülke bazında kalıcı gelişmelere katkıda bulunmalı; Bölgenin (ve ilgili sektörün) önemli sorunlarına çözüm üretmeli; Bölgenin (ve ilgili sektörün) önemli sorunlarına çözüm üretmeli; Spesifik hedeflerle uyumlu olmalıdır Spesifik hedeflerle uyumlu olmalıdır Bölgesel, sınırlar arası ve ülkeler arası işbirliği sağlamalı Bölgesel, sınırlar arası ve ülkeler arası işbirliği sağlamalı Sonuçlar diğer ülkelerde de uygulanabilir olmalıdır. Sonuçlar diğer ülkelerde de uygulanabilir olmalıdır.

38 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi PROJE HAZIRLANIRKEN: Ulusal plan ve programlar göz önünde tutulmalı, Ulusal plan ve programlar göz önünde tutulmalı, Tüm anlaşmalara, konferanslara, uzlaşma ve eylem planlarına sadık kalınmalı ( Helsinki konferansı, Bonn, Bern, Barcelona gibi uluslararası uzlaşmalar, konvansiyon kararları ve Akdeniz Eylem Planındaki prensiplere dikkat edilmeli), Tüm anlaşmalara, konferanslara, uzlaşma ve eylem planlarına sadık kalınmalı ( Helsinki konferansı, Bonn, Bern, Barcelona gibi uluslararası uzlaşmalar, konvansiyon kararları ve Akdeniz Eylem Planındaki prensiplere dikkat edilmeli), Proje ekibinin yeterliliği (projede görev yapacakların özgeçmişleri) belgelenmeli, Proje ekibinin yeterliliği (projede görev yapacakların özgeçmişleri) belgelenmeli, Proje konusu Internet ve literatürden irdelenmeli, önceden yapılmış benzer projeler saptanmalıdır. Proje konusu Internet ve literatürden irdelenmeli, önceden yapılmış benzer projeler saptanmalıdır.

39 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi PROJE TEKLİFLERİ NASIL HAZIRLANMALIDIR? (1) 1.Kılavuzlar dikkatli okunmalı 2.http://europa.eu.int adresinden temin edilen standart formlar düzgün ve AB terminolojisine uygun olarak İngilizce veya Fransızca olarak doldurulmalı http://europa.eu.int 3.DIN A4 formatına sadık kalınmalı, (Bunun dışında hiçbir format geçerli değildir) 4.Teklifin yazımında anlaşılır bir dil kullanılarak uzun cümlelerden kaçınılmalı, bol bol grafik, diyagram, tablo kullanılmalı 5.Projenizin hedefleri, olası sonuçları mümkünse nicelik olarak ifade edilmeli Eksik, imzasız, elle hazırlanmış ve fax veya e-mail ile gönderilen proje teklifleri dikkate alınmaz. Bazı projeler EPPS ile sunulmaktadır.

40 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi 6.Önceden yapılmış araştırma sonuçlarına yer verilerek proje fikri desteklenmeli 7.Proje ekibinizin özerkliği ve yarattığı sinerjiye vurgu yapılmalı 8.Bilim ve teknolojideki son durumla karşılaştırma yapılarak 9.projenizin yaratacağı katma değerin altı çizilmeli 10.Konsorsiyumun iç işleyişine dair kurallar belirlenerek Sözleşmeye dökülmeli 11.Proje etkinlikleri ve sonuçları için kontrol, denetim ve validasyon mekanizmaları oluşturulmalı 12.Projede kullanılan kaynaklar ile giderler arasında tutarlılık olmalı PROJE TEKLİFLERİ NASIL HAZIRLANMALIDIR? (2)

41 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi PROJE TEKLİFLERİ NASIL HAZIRLANMALIDIR? (3) Geçerli Masraflar Geçerli Masraflar Projenin yürütülmesi için gerekli/şart olan giderler; Projenin yürütülmesi için gerekli/şart olan giderler; Gerçekçi, kabul edilebilir, sağduyulu finansal yönetim prensipleri ile uyumlu masraflar; Gerçekçi, kabul edilebilir, sağduyulu finansal yönetim prensipleri ile uyumlu masraflar; Projenin uygulandığı süre/süreç içinde “gerçekten” oluşacak giderler; Projenin uygulandığı süre/süreç içinde “gerçekten” oluşacak giderler; Projenin gerçekleştirilebilmesi için şart olan bazı ofis ve spesifik ekipman alımları;kira v.b. Projenin gerçekleştirilebilmesi için şart olan bazı ofis ve spesifik ekipman alımları;kira v.b. Geçersiz Masraflar Gönüllü olarak alınan hizmetler; Gönüllü olarak alınan hizmetler; Proje ile doğrudan ilgisi olmayan masraflar ; Proje ile doğrudan ilgisi olmayan masraflar ; KDV; KDV; Proje çağrısı kapsamı dışındaki araştırmalar; Proje çağrısı kapsamı dışındaki araştırmalar; Yer ve/veya bina alımları; Yer ve/veya bina alımları;

42 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi Şunlardan emin olmalısınız: Tüm istenilen belgeler tamam mı? Tüm istenilen belgeler tamam mı? Ortaklar uygun mu? Ortaklar uygun mu? Ortak çalışmalar yapabilecek uyumda mı? Ortak çalışmalar yapabilecek uyumda mı? Sorumluluklar, kritik kütle tanımı...vs açıkça belirtilmiş mi? Sorumluluklar, kritik kütle tanımı...vs açıkça belirtilmiş mi? Tüm sorulara yanıt getiriyor mu? Tüm sorulara yanıt getiriyor mu? (bakınız gerekli kılavuz ve dokümanlar) (bakınız gerekli kılavuz ve dokümanlar) Çalışma programına uygun mu? Çalışma programına uygun mu? Amaçlar açık mı? Amaçlar açık mı? Projenin nasıl yönetileceği gerekli açıklıkta mı? Projenin nasıl yönetileceği gerekli açıklıkta mı? TEKLİFİNİZİ SUNMADAN ÖNCE..

43 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi Proje teklifi ciddi bir ticari ihale olarak kabul edilmeli, Proje teklifi ciddi bir ticari ihale olarak kabul edilmeli, Kontrol listesi gözden geçirilmelidir, Kontrol listesi gözden geçirilmelidir, Projeler konusunda tecrübeli kişilerce Brüksel’e iletilmeden okunarak değerlendirilmeli ve düzeltilmelidir. Projeler konusunda tecrübeli kişilerce Brüksel’e iletilmeden okunarak değerlendirilmeli ve düzeltilmelidir. TEKLİFİNİZİ SUNMADAN ÖNCE..

44 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi PROJE TEKLİFLERİNDE YAPILAN GENEL YANLIŞLAR / HATALAR (1) SUNUŞ HATALARI: Proje teklifi takvime uygun değil Proje teklifi takvime uygun değil Teklif uygun kanaldan gönderilmemiş Teklif uygun kanaldan gönderilmemiş Standart müracaat formları kullanılmamış Standart müracaat formları kullanılmamış Dokümanlarda eksik var veya imzalanmamış Dokümanlarda eksik var veya imzalanmamış ELVERİŞLİLİK (ELIGIBILITY): Bölgeye /yöreye /ülkeye uygun değil Bölgeye /yöreye /ülkeye uygun değil AB Kriterlerine uygun değil AB Kriterlerine uygun değil AB için ilginç değil (çok yöresel) AB için ilginç değil (çok yöresel) Proje bütçesi sadece /çoğunlukla karşılanamayan gider kalemlerinden oluşmuş Proje bütçesi sadece /çoğunlukla karşılanamayan gider kalemlerinden oluşmuş Maddi Destek katkısı uygun değil (örneğin, LIFE’ta % 80’den daha fazla bütçe talebi yapılmış) Maddi Destek katkısı uygun değil (örneğin, LIFE’ta % 80’den daha fazla bütçe talebi yapılmış)

45 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi PROJE TEKLİFLERİNDE YAPILAN GENEL YANLIŞLAR / HATALAR(2) Zayıf hazırlanmış, zayıf sunulmuş, müracaat dosyası eksik Zayıf hazırlanmış, zayıf sunulmuş, müracaat dosyası eksik Bütçe kalemleri arasında dengesizlikler/tutarsızlıklar mevcut (örneğin, çok fazla ekipman talebi veya personel/idari giderler) Bütçe kalemleri arasında dengesizlikler/tutarsızlıklar mevcut (örneğin, çok fazla ekipman talebi veya personel/idari giderler) Projenin gerekliliği net olarak ortaya konulamamış Projenin gerekliliği net olarak ortaya konulamamış Projenin amacı yeterince belirlenmemiş veya metodolojisi yeterince açık olarak verilmemiş Projenin amacı yeterince belirlenmemiş veya metodolojisi yeterince açık olarak verilmemiş Beklenen sonuçlar gerçekçi değil / ulaşılamaz Beklenen sonuçlar gerçekçi değil / ulaşılamaz Proje uygulama süresi gerçekçi değil Proje uygulama süresi gerçekçi değil Çok teorik Çok teorik Çok zayıf teknik anlatım Çok zayıf teknik anlatım Elde edilecek bilgilerin /sonuçların diğer ülke/bölgelere dağılımı gerçekçi değil Elde edilecek bilgilerin /sonuçların diğer ülke/bölgelere dağılımı gerçekçi değil Hedefler ve sonuçlar belirsiz veya çok hırslı Hedefler ve sonuçlar belirsiz veya çok hırslı Optimistik, yönetim güçlükleri yeterince dikkate alınmamış Optimistik, yönetim güçlükleri yeterince dikkate alınmamış

46 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi PROJE TEKLİFLERİ NASIL, NE ZAMAN VE NEREYE İLETİLMELİDİR? Proje teklifleri mutlaka yetkili ulusal otoriteye zamanında teslim edilmeli. Proje teklifleri mutlaka yetkili ulusal otoriteye zamanında teslim edilmeli. Destek çok geç geliyor Destek çok geç geliyor (proje niyetinden 1-1.5 sene sonra) (proje niyetinden 1-1.5 sene sonra)

47 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi DESTEK VERİLECEK PROJE NASIL SEÇİLİR? 1.Proje teklifleri, Komisyon’a ulaştıklarında kayda geçirilerek kayıt numaraları bildirilir. 2.Komisyon, teklifleri format olarak ilk elemeden geçirir. 3.Format ve kriterlere uygunluğu onaylanan teklifler teknik ve finansal olarak inlenmek üzere “bağımsız uzmanlardan oluşan” bir kurula gönderilir. 4.Bağımsız kurul detaylı incelemesini yapar ve sonuçları Komisyona gönderir. 5.Komisyon buradan kesin olarak desteklenecek projelerin listesini oluşturur. Desteklenmesine Karar Verilen Projeler; Komisyon ile teklifi veren(ler) arasında bir kontrat yapılır ve kontrata uygun ön ödeme yapılarak proje hayata geçer. Desteklenmeyen Projeler : Teklifi yapan gruba bir yazı ile karar bildirilir.

48 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi EUROPA http://europa.eu.int Treaties http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc.htm White Papers http://europa.eu.int/comm/off/white/index_en.htm Green Papers http://europa.eu.int/comm/off/green/index_en.htm EUR-OP (Official Publications Office) www.eur-op.eu.int/general/en/indexen.htm Grants and Loans http://europa.eu.int/comm/sg/aides/en/info.htm Eurolex Official Journal http://europa.eu.int/comm/eur-lex/en/index.htm http://europa.eu.int/comm/eur-lex/en/index.htmhttp://europa.eu.int/comm/eur-lex/en/index.htm

49 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi Avrupa Birliği Türkiye Temsilciliği (Tr-İng) http://www.deltur.cec.eu.int/main-t.html http://www.deltur.cec.eu.int/main-t.html Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Program ıwww.cordis.lu/fp6 www.cordis.lu/fp6 Ulusal Koordinasyon Ofisi web sayfası http://www.fp6.org.tr/web/ http://www.fp6.org.tr/web/ AB KOMİSYONU PROGARMLARI SOCRATES-ERASMUS http://europa.eu.int/comm/education/erasmus.html http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ects_en.html http://www.europa.eu.int/comm/education/socrates/usersg.html(Userhttp://www.europa.eu.int/comm/education/socrates/usersg.html(User Guide) http://www.europa.eu.int/comm/education/socrates/usersg.html(User ULUSAL AJANS www.dpt.gov.tr/ulusalajanswww.dpt.gov.tr/ulusalajans veya www.dpt.gov.tr/abegp www.dpt.gov.tr/abegp www.dpt.gov.tr/ulusalajanswww.dpt.gov.tr/abegp

50 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN Ege Üniversitesi Altıncı Çerçeve Programı Koordinasyon Ofisi: http://ebiltem.ege.edu.tr/abab@ebiltem.ege.edu.tr

51 EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi TEŞEKKÜRLER...


"EBİLTEM – AB Koordinasyon Ofisi AB FONLARI VE AB DESTEKLİ PROJELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ S.SEVKAN SOYUER Kimya. Yük. Mühendisi EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları