Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN: BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ HASAN ÖZER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN: BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ HASAN ÖZER"— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN: BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ HASAN ÖZER
ENFORMATİK HAZIRLAYAN: BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ HASAN ÖZER

2 BİLGİSAYARIN TARİHÇESİ
Bilgisayar tarihçesine bir göz atarsak, bilgisayar fikrinin çok eskilere dayanmadığını görürüz. Daha 1830'larda Charles Babbage ( ) fark makinasını ve ardından analitik makinayı yapmasıyla hesaplama işlerinin elektro mekanik araçlara yaptırılması ve sonuçların elde edilmesi görüşü doğmuştu. Bilgisayarlar konusunda en önemli ve hızlı gelişmelerin 2. Dünya Savaşından sonra başladığı görülüyor. Haward Aitken IBM ile işbirliği yapmak suretiyle 1944'de MARK I'i tamamladı.

3 BİLGİSAYARIN TARİHÇESİ
Bir grup bilim adamı tarafından 1945'de ENIAC isimli bir bilgisayar yapıldı. ENIAC askeri amaçlar için geliştirildi. 1970 yılından itibaren geniş çapta bütünleşik devrelerin kullanılmaya başlanmasının bilgisayar devrimine yeni boyutlar kattığı görülmüştür. Özellikle 1993 yılından itibaren geniş bellekli ve hızlı bilgisayarlar yanısıra güçlü programlama dilleri ve işletim sistemlerinin ortaya çıktığı dikkatleri çekmektedir.

4 BİLGİSAYAR NEDİR? Giriş birimleri  ile dış dünyadan aldıkları veriler üzerinde aritmetiksel ve mantıksal  işlemler  yaparak  işleyen  ve bu işlenmiş bilgileri  çıkış birimleri  ile bize ileten, donanım (Hardware) ve yazılım (software) dan oluşan elektronik bir makine’dır. Bilgisayar verilen bilgileri belirlenen bir programa göre isteyen veya geriye gönderen 2 lik sayı sisteminde oluşturulmuş elektronik devrelerden müteşekkil; çok yönlü bir cihazdır.

5 BİLGİSAYARIN ÇALIŞMA ŞEMASI

6 BİLGİSAYAR’IN KULLANILDIĞI ALANLAR
Ticari uygulamalar Bilimsel uygulamalar Ev içi uygulamalar Eğitim İletişim Çoklu - ortam Savunma sanayi

7 HARDWARE (DONANIM) Bilgisayarın bünyesinde bulunan her türlü mekanik ve elektronik cihazları (donanım) oluşturur . Bilgisayarların fiziksel kısımlarına donanım denilmektedir. Elle tutulabilirler. Ekran, klavye, Sabit disk (harddisk), fare, yazıcı, bellek, mikroişlemci, tarayıcı,…

8 HARDWARE ÖĞELERİ: ----- Giriş Birimleri ( Input Units)
----- Çıkış Birimleri (Output Units) ----- Merkezi İşlem Birimleri (CPU) ----- Bellekler (Memories) ----- İletim Hatları (Buses)

9 SOFTWARE (YAZILIM) Hem bilgisayar sistemini oluşturan donanım birimlerinin yönetimini hem de kullanıcıların işlerini yapmak için gerekli olan programlardır. Yazılım olmaksızın bir bilgisayar sistemi, bir takım elektronik kartlar, kablolar ve mekanik bazı parçalardan ibaret bir cihazdır. Bir bilgisayar sistemi, üzerine işletim sistemi (Operating Systems) ve onun üzerine de diğer yazılımların yüklenmesi ve çalıştırılmasından sonra gerekli işlevleri yerine getirebilmektedir. Bilgisayarın istenilen işlemleri yapabilmesi için gerekli olan komutlar topluluğuna yazılım denir. Donanımı kullanmak için gerekli programlardır. Bilgisayarın nasıl çalışacağını söylerler.

10 Bilgisayar yazılımları genel olarak 2 ana grupta incelenebilir.
Sistem Yazılımları (System Software) Uygulama Yazılımları (Application Software)

11 Sistem Yazılımları (System Software); Bilgisayarın kendisinin işletilmesini sağlayan, işletim sistemi, derleyiciler (compilers) (Yazılım programında, yazılan programı makine diline çeviren program), çeşitli donatılar (facility) gibi yazılımlardır.(winxp,Linux,OS/2 vs) Uygulama Yazılımları (Application Software); Bu kullanıcıların işlerine çözüm sağlayan örneğin çek, senet, stok kontrol, bordro, kütüphane kayıtlarını tutan programlar, bankalardaki müşterilerin para hesaplarını tutan programlar vs. gibi yazılımlardır. (Office, Games, vs.)

12 DAHİLİ DONANIM BİRİMLERİ

13 CPU (Central Processing Unit):
Bilgisayarın beyni de denilebilir. Yönetim ve kontrolü burada yapılır.İki bölümden oluşur; Aritmetik ve Mantık Birimi (Arithmetic & Logic Unit -ALU) : Dört işlem, verilerin karşılaştırılması, karşılaştırmanın sonucuna göre yeni işlemlerin seçilmesi ve kararların verilmesi bu birimin görevidir. Kontrol Ünitesi ( Control Unit -CU) : İşlem akışını düzenler, komutları yorumlar ve bu komutların yerine getirilmesini sağlar.

14 Mikroişlemcinin hızı saniyede yapılan işlem ile ölçülür
Mikroişlemcinin hızı saniyede yapılan işlem ile ölçülür. Hız ölçü birimi olarak Megahertz (MHZ)  kullanılır. Günümüzde kullanılan mikroişlemciler MOTOROLA, INTEL,AMD,NVİDA, SİS’dir. Bunlardan piyasayı elinde bulunduran ise INTEL’dir. AMD ise şuan INTEL ile büyük bir yarış içerisindedir. Son çıkardığı işlemcilerin bazı testlerde INTEL’i geçtiği olmuştur. Intel’in çıkardığı işlemciler teknolojik sıralamaya göre 8088,8086, 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro, Pentium MMX( 166MHZ), Pentium II(400 MHZ), Pentium Celeron ve Pentium III(1000MHZ) ve Pentium IV’(3800 MHZ)’dir.

15 BELLEKLER (MEMORİES) Bilgilerin kalıcı veya geçici olarak depolandığı donanım birimleridir.

16 ROM( Read Only Memory):
Programların kalıcı olarak durduğu sadece okunabilen bellek tipidir. Veri sadece ROM bellekten elde edilebilir. Hiçbir bilgi ROM belleğe yazılamaz.

17 RAM(Random Access Memory):
Programların ve verilerin kullanıldıkları zaman geçici olarak depolandıkları yerdir. CPU'da işlemler yapılırken ana bellekte saklanan veriler kullanılır ve işlenen veriler (bilgi) RAM bellekte tutulur. Elektrik kesildiğinde bellekteki veriler kaybolur. Birimi megabayt (MB)'dır. PC'lerde 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 MB bellekler kullanılmaktadır.

18 EDO RAM,SD RAM,DDR RAM Günümüz kişisel bilgisayarlarında kullanılan en popüler bellek DDR RAM’dir. Bu tür belleklerde bilgileri saklamak için elektrik  yükleri kullanılır. Piyasadaki bazı RAM markaları şunlardır. Kingston Twinmost EDO RAM,

19 Ön Bellek (Cache Memory)
Günümüz bilgisayarlarında hızı belirleyen en önemli faktörlerden bir tanesi de Ön bellek kullanımıdır. Önbellek aslında SRAM’lerden (Normal ram’lerden 30 kat daha hızlıdır) oluşmuş bellek topluluğudur. İki seviye ön bellek bulunmaktadır. Bunlar L1 (Level 1) ve L2 (Level 2)’dir. Boyutları gene işlemci türüne göre 128 KB, 256 KB ve 512 KB olabilir.

20 BİLGİSAYARDA BELLEK BİRİMLERİ
Bilgisayarda en küçük birim BIT tir. 1 Bit 0 ya da 1'den (kapalı devre=0, açık devre=1) oluşur. 1 BYTE = 8 Bit 1 BYTE 1 karakterdir. 1024 BYTE = 1 KiloByte'dır. (KiloByte = KB) 1024 KB = 1 MegaByte'dır. (MegaByte = MB) 1024 MB = 1 GigaByte (GigaByte = GB) 1024 GB = 1 TeraByte (TeraByte = TB)

21 BİR SORU ??? 7 MB kaç Bit’tir? Cevap:7x8x1024x1024

22 MAİNBOARD (ANAKART ) Bilgisayarlardaki temel devre ve bileşenleri üzerinde bulunduran kartır. Ana kart; CPU, BIOS, bellek, depolama aygıtı arabirimleri, seri ve paralel portlar, genişleme  yuvaları ve ekran, klavye gibi çevre ünitelerinin denetleyicilerini bulundurur. .

23 CİHPSET Chipset’ler anakartın en önemli parçasıdır. Chipset’ler anakartın üzerindeki elektronik devrelerdir. Anakart üzerindeki elemanların birbirleri ile haberleşmesini sağlayan denetçilerdir. Bir nevi trafik polisi gibidir. Bu yollar üzerinde dolaşan verilerin birbirlerine karışmamasını sağlar. Ankartın kalitesini belirleyen en önemli faktör chipsettir.  Özellikle anakrtın hızını belirleyen faktördür. İntel , VIA , SIS , NVİDA, ATİ en önemli chipset üreticileridir.

24 Mainboard’daki yollar
Bütün yollar adres yolu, veri yolu  sistem (Kontrol) yolu olmak üzere üç tip yol içerir. Veri yolu gerçek veriyi taşır.

25 Mainboard’da veri yolları
PCI Yolu:   Gerçekte PCI günümüz masaüstü bilgisayarlarında kullanılan en yüksek performansa sahip yol sistemidir. PCI veriyollarının hızı 20 ile 33 MHZ arasındadır. Ethernet kartı, ses kartı, fax modem, tv kartı PCI veri yolu slotlarına takılır.

26 Mainboard’da veri yolları
AGP Yolu:Accelerated Graphics Port’un (hızlandırılmış grafik Portu) kısaltmasıdır. Intel tarafından geliştirilen yeni bir arabirimdir. 3 boyut grafik bilgilerinin daha hızlı işlenmesini sağlamak amacı ile geliştirilmiştir. AGP 32 bit genişliğindedir ve 66 MHZ hızında çalışır ve bu da PCI’dakilerin tam 2 katıdır.

27 Mainboard’da veri yolları
I/O (input / output ports) : Bilgisayara dışarıdan bağlanan tüm birimler (yazıcı,fare,tarayıcı vs.) bilgisayarın üzerindeki soketlere özel arabirim kabloları ile bağlanırlar. Bu soketlere kapı ya da port adı verilmektedir. Bu soketler paralel seri, USB ve İEEE 1394 olmak üzere dört çeşittir.

28 I/O (input / output) ports :
1. Paralel (LPT) Kapı (Port): Çoğu zaman paralel portlara LPT portu da denilmektedir. LPT LinePrinTer sözcüğünden alınmıştır. Ve bunun sebebi en çok yazıcıları bağlamak için kullanılması gerçeğine dayanmaktadır. Paralel portlar isimlerini verilerin porttan paralel bir biçimde, yani bir seferde bir bayt olarak iletilmesi gerçeğinden alırlar. 2. Seri (COM) portlar: Seri portlar isimlerini verilerin porttan seri bir biçimde yani bir seferde tek bit olarak gönderilmesi gerçeğinden almaktadır. Seri portlara bağlanan en yaygın aygıtlar modemler, fareler, yazıcı ve çizici gibi seri yazdırma aygıtlarıdır.

29 I/O (input / output) ports :
3. USB (Universal  Serial BUS) : USB (Universal Serial Bus) bir bilgisayar ile takılabilir bir aygıt (joystick, klavye, telefon, tarayıcı, yazıcı gibi aygıtlar) arasındaki bir arabirimdir. Tak ve çalıştır özelliği vardır. USB saniyede 12 Mbitlik bir veri transfer hızı sağlar. Tek bir USB portu ile 127 tane çevre kullanılabilir. 4. IEEE 1394 : Saniyede 400 megabitlik veri transfer oranını destekleyen yeni ve hızlı bir yol standardıdır. Apple bu teknolojiyi orijinal olarak geliştiren firmadır. Bu teknoloji için firewire ismini kullanmaktadır

30 VGA (EKRAN KARTI) Ekran kartı, bilgisayarın yaptığı işlemlerin sonuçlarını, CRT monitörler, LCD monitörler ya da projeksiyon cihazları üzerinden bizim algılayabileceğimiz şekilde görüntülere dönüştüren bilgisayar parçasıdır. Kendi hafıza birimine (RAM) ve kendi işlemcisine, ve bazı durumlarda kendisine ait ayrı bir fana sahip olan ekran kartları üretilmeye başlandı. Günümüzde, oyun oynamak ya da mimarlık ve mühendislik projelerinde ihtiyaç duyulan çizimleri gerçekleştirmek için, ayrı bir ekran kartı almak, yüksek performans için genellikle daha uygun olmaktadır.

31 DRİVERS (SÜRÜCÜLER) HARD DISK (SABİT DİSK) CD-ROM: CD-RW: DVD-ROM:
FLOPPY DİSK (Disket Sürücü):

32 HARD DİSK (HDD) Verilerimizi kalıcı olarak saklamak için kullanılan bir saklama birimidir. Sabit disk döner bir mil üzerine sıralanmış, metal veya plastikten yapılma ve üzeri manyetik bir tabaka ile kaplı plakalar ve bu plakaların alt ve üst kısımlarında yerleşen okuma/yazma kafalarından oluşur.

33 HARD DİSKİ (HDD) Veri miktarları diğer depolama birmlerine göre daha fazladır.Örneğin; 120 GB, 300 GB vs. Piyasadaki HDD markaları; Westerndigital Segate Matrox Samsung

34 CD-ROM: CD-ROM’lar disk ve disketler gibi veri depolamak için kullanılan birimlerdir. . CD-ROM’ların çalışma prensibi bir metal veya plastik disk üzerine LASER ışını ile oyuklar açmaktır. Bir CD yaklaşık 650MB’lık bilgi saklayabilir. CDROM’ların okuma hızları 8X, 10X, 36X, 48X, 52X gibi sayılarla ifade edilirler.

35 CD-RW: Birden fazla kez yazılabilen CD-ROM’lar da vardır. Bunlara Rewritable  CD-ROM denir. Bu ortamlar yaklaşık 1000 kez kullanılabilirler. CD Writer’lar kaydedilebilir CD-ROM’lar üzerine bilgi kaydetmek için kullanılırlar. Gene CD-ROM sürücülerde olduğu gibi bir lazer tabancası vardır. CD-Writer’ların hızlarını temsil etmek için üç tane hız göstergesi kullanılır. Örneğin 8X 4X 24X

36 DVD-ROM: Dijital Versatile Disk.
CD-Rom’ların yerini alması beklenen yeni bir optik disk teknolojisi. 133 dakikalık bir filmin tek bir diskte tutulması sağlanabilecek DVD-Romlarla. DVD-Rom oynatıcı denilen aletlerin normal CD-Romları da oynatması söz konusu.

37 FLOPPY DİSK (Disket Sürücü):
Floppy disk taşınabilir bir saklama ortamıdır. Çalışma şekli açlısından sabit disklere benzerler. Çeşitli ebatlarda ve boyutlarda disketler bulunmaktadır. Ama günümüzde artık ebat olarak sadece bir tip disket bulunmaktadır. 3.5” ebatında olandır. Bir disketin saklayabileceği veri miktarı 1.44 MB’dır.

38 ETHERNET CARD (NIC): Ethernet kartı; gerçek anlamda isimi ağ ara birim kartıdır. (Network Interface Card – NIC) bilgisayarın bir bilgisayar ağına bağlanabilmesi için bilgisayara takılan bir karttır. Yerel bir ağdaki (Local Area Network – LAN) kişisel bilgisayarlar ve iş istasyonları Ethernet ya da Token Ring gibi LAN veri transfer teknolojileri için dizayn edilmiş bir ağ arabirimi içerir.

39 SOUND (SES) CARD Bilgisayarın sesi işlemesini sağlayan genişleme kartı. Bir ses kartı olmadan bilgisayar sadece bip sesleri ve oldukça mekanik melodiler çıkarabilir. Oysa pek çok yazılım ve CD-ROM’ lar çok daha yüksek kalitede bir ses çıkışına ihtiyaç duyar. Ses kartları, karta bağlanan hoparlörler aracılığıyla dijital ses elde edilmesini sağlar. 

40 TV CARD Bilgisayar üzerinden TV kanallarını izlememizi sağlayan karttır.

41 FAXMODEM Telefon hatlarından veri aktarmakta kullanılan araçlardır.
Bilgisayarlar verileri dijital olarak saklarlar, ancak telefon hatları üzerinden gönderilen veriler analog yapıda olmalıdır. Bu yüzden modemler bilgisayarların dijital yapıda sakladıkları verileri analog yapıya çevirerek gönderme işini üstlenir.

42 HARİCİ DONANIM BİRİMLERİ

43 MONİTOR (EKRAN) Bilgisayarlarla kullanıcılar arasındaki görsel bağlantıyı sağlayan donanım birimidir. Ekranlar büyüklüklerine, gösterdikleri renk sayısına ve destekledikleri çözünürlük oranlarına göre sınıflanır. LCD MONİTÖRLER CRT MONİTÖRLER

44 MOUSE AND KEYBOARD Bilgisayarda veri ve komut girişinin yapıldığı donanım birimleridir. Klavyeler F ve Q olmak üzere iki çeşittir.

45 PRİNTER (YAZICI) Bilgisayar ile üretilen metin ve resimleri kağıda basmak için kullanılan araç. YAZICI ÇEŞİTLERİ: Nokta Vuruşlu Yazıcılar. Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar. Lazer Yazıcılar

46 SCANNER (TARAYICI) Kağıda basılı yazı ve resimleri okuyup bilgisayara aktaran donanım birimidir.

47 SPEAKER Bilgisayardaki ses dosyalarını çıkışını sağlayan donanım birimidir.

48 KASA 1. FAN 2-GERİLİM DEĞİŞTİRİCİ 3-BESLEME 4-FARE 5-KLAVYE
6-USB GİRİŞİ 7-RJ-45 ETHERNET GİRİŞİ 8-SERİ BAĞLANTI NOKTASI 9-ENTEGRE VİDEO ÇIKIŞI 10-PARALEL BAĞLANTI NOKTASI 11-OYUN GİRİŞİ 12-M VE N SES GİRİŞLERİ 13-MİKROFON GİRİŞİ 14-GRAFİK KARTI (EKRAN KARTI)


"HAZIRLAYAN: BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ HASAN ÖZER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları