Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Eğitim Alanında Teknolojik Gelişmeler - EBA - Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Lokman ALEMDAR Bilişim Teknolojileri Alanı e-mail:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Eğitim Alanında Teknolojik Gelişmeler - EBA - Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Lokman ALEMDAR Bilişim Teknolojileri Alanı e-mail:"— Sunum transkripti:

1 1 Eğitim Alanında Teknolojik Gelişmeler - EBA - Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Lokman ALEMDAR Bilişim Teknolojileri Alanı e-mail: lokman_alemdar@yahoo.com

2 2 Konu Başlıkları Teknoloji nedir? Eğitim Teknolojisi Kavramı Eğitim Teknolojisinde Kullanılan Araçlar Eğitim Teknolojisinin Amaçları Eğitim Teknolojisinde Öğrencinin Özellikleri Eğitim Teknolojisinde Öğretmenin Özellikleri Eğitim Teknolojisinde Öğretmenin Sorunları Mobil Öğrenme FATİH Projesi EBA Projesi

3 3 TEKNOLOJİ NEDİR? Amerika’da 2004 yılında 1000 yetişkine Teknoloji kelimesini duyduklarında akıllarına ilk gelen şey sorulduğunda, katılımcıların; %68’i bilgisayar, %5’i elektronik, %2’si internet demiştir. TEKNOLOJİ; araştırma, geliştirme, üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası hizmeti kapsayan bir sanayi sürecinin, etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi için kullanılabilecek bilgi ve becerilerin tümüdür.

4 4 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ “Uygun maddi ve manevi ortamlarda insan gücünün en iyi şekilde kullanılmasını, eğitimin sorunlarının çözülmesini, kalitenin yükseltilmesini, verimliliğin arttırılmasını sağlayan bir sistemler bütünü” (Rıza, 1997) Eğitimde Teknolojinin Öyküsü Eğitimde Teknolojinin Öyküsü

5 5 Eğitim Teknolojisinde Kullanılan Araçlar Kara tahta-tebeşir, kitap-defter-kalem, Model, maket, tepegöz, datashow, e-doküman, resim, slayt, animasyon, film, Radyo, tv-video, kamera, Projeksiyon, Akıllı Tahta?, Bilgisayar, Laptop, Cep Telefonu, Tablet, İnternet, intranet, iletişim sistemleri, uydular. Röportaj

6 6 Eğitim Teknolojisinin Amaçları Eğitim hizmetlerini daha geniş kitlelere götürmek, Öğretme - öğrenme süreçlerini daha verimli ve kaliteli hale getirmek, Eğitim kurumlarını uygulamalı hale dönüştürmek, Eğitim personelinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak, Öğretme-öğrenme süreçlerini öğrenci yeteneklerine göre uyarlamak.

7 7 Eğitim Teknolojisinde Öğrencinin Özellikleri Teknoloji kullanımını benimseyen, Teknoloji kullanımından korkmayan, Bilgiyi paylaşmaktan mutluluk duyan, Çevresiyle rahat iletişim kurabilen, Bilimsel ve mantıklı düşünebilen, Kendisine özgüveni olan, Kendisine ve başkalarına değer veren, Yenilikleri yakından takip eden, Zamanı verimli olarak kullanabilen, Sorgulayıcı olması beklenir.

8 8 Eğitim Teknolojisinde Öğretmenin Özellikleri Özverili çalışarak kendisini eğitime adaması, Mesleğini sevmesi, Mesleğinde ve alanında uzman olması, Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi, Sahip olduğu teknolojiyi kullanabilmesi beklenir.

9 9 Eğitim Teknolojisinde Öğretmenin Sorunları Teknik yetersizlik, Meslek grupları arasında ortak çalışmanın olmaması, Öğretmen – öğrenci arasındaki iletişim bozukluğu, Öğrencilerin teknoloji alanında kendilerini çok çabuk yetiştirip, yenilikleri yakından takip etmeleri öğretmenlerin kendilerini bazen yetersiz görmeleri, Etkileşimin tek yönlü olacağı korkusu, Hızlı değişime uyum gösterilememesi.

10 10 Mobil Öğrenme Kavramı Cep telefonu kullanma yaşı:11, Tablet satışları laptop satışlarını geçti, Her zaman ve her yerde öğrenme-paylaşma, Genellikle sosyal paylaşım, Online – Offline eğitimler, Bire bir ve e-öğrenme birleşimi, Teknoloji kullanımı ile etkileşim. Sanal Sınıf

11 11 FATİH PROJESİ F ırsatları A rtırma ve T eknolojiyi İ yileştirme H areketi Projenin amacı; eğitim ve öğretimde coğrafya farkı gözetmeksizin fırsat eşitliğini sağlamak, okullarımızda kullanılan teknolojiyi geliştirip iyileştirmek amacıyla Bilişim Teknolojileri (BT) araçlarını öğrenme ortamının merkezine yerleştirerek öğrencilerin daha fazla duyu organına hitap etmek ve öğrenmede verimi arttırmak olarak belirlenmiştir. (DPT,2006)

12 12 Proje kapsamında; Öğretmenlere ve öğrencilere tablet bilgisayarlar, Sınıflara LCD Panel Etkileşimli Tahta, Okullara internet ağ altyapısı sağlanması, BT donanım ve yazılım altyapısı, e-içerik ihtiyacı, Öğretmen kılavuz kitaplarının güncellenmesi, Öğretmenler için hizmetiçi eğitimler. FATİH PROJESİ F ırsatları A rtırma ve T eknolojiyi İ yileştirme H areketi

13 13 EBA PROJESİ E ğitim B ilişim A ğı 2014 yılında; (DİE) 16-74 yaş arası internet kullanımı %53,8 oldu. İnternet kullanımı erkeklerde %63,5 iken, kadınlarda %44,1’dir. İnternet kullanım oranlarının en yüksek olduğu yaş grubu 16-24’tür. İnternet erişimi olan hane oranı %60,2 oldu. E-alışveriş oranı %30,8 oldu.

14 14 EBA PROJESİ E ğitim B ilişim A ğı http://www.eba.gov.tr Mebbis şifresi ile giriş, Öğretmenler ve öğrenciler için ağ ortamları, Oyun tabanlı Ö ğrenme, Akıllı Ö ğretim, İntel Ö ğretmen, Vitamin Öğrenci, Vitamin Öğretmen. Öğrenci şifre alma Öğrenci şifre alma Öğretmen şifre alma Öğretmen şifre alma

15 15 İntel-Gelecek Nesil İnternet Bağımlılığı Dijital materyal hazırlama Bilgisayarın öğrenme sürecine etkisi Dijital eğitim de bazı saptamalar

16 16 Beni Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederim….. Lokman ALEMDAR Bilişim Teknolojileri Alanı e-mail: lokman_alemdar@yahoo.com Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi


"1 Eğitim Alanında Teknolojik Gelişmeler - EBA - Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Lokman ALEMDAR Bilişim Teknolojileri Alanı e-mail:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları