Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIF YÖNETİMİ A.İ.B.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 / BOLU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIF YÖNETİMİ A.İ.B.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 / BOLU"— Sunum transkripti:

1 SINIF YÖNETİMİ A.İ.B.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 / BOLU

2 SINIF YÖNETİMİ

3 EĞİTİM Eğitim sözcüğünün farklı tanımlarının ortak yanı, onun davranış değiştirme, davranış oluşturma gibi amaçlı etkinlikler bütünü olmasıdır.

4 ÖĞRETİM Öğretim, öğrenme, davranışın sağlanması amacıyla yapılan ön çabalardır.

5 ATATÜRK’e SAYGILI OLMAYA ÖĞRETTİK AMA BUNU DAVRANIŞ HALİNE GETİREBİLDİK Mİ? ANA SORUN ÖĞRETTİKLERİMİZİ DAVRANIŞ HALİNE GETİREMEME…

6 ÖĞRETİM

7 Toplumsal yaşamımıza bu açıdan baktığımızda, öğrenim düzeyi yüksek olan çok sayıda insanın azımsanmayacak sayıdaki davranışının, bilmesi gereken yasal-düşünsel kurallara, çoğu kez bilinçsiz olarak uymadığını görürüz. Bu davranışlar süreklilik kazanması durumunda o kişiler için, öğretilmiş ama eğitilmemiş denebilir

8 Hepimiz Trafik Kurallarını biliriz
Hepimiz Trafik Kurallarını biliriz. Kırmızı ışıkta geçmememiz gerektiği hepimize öğretilmiştir Ama yinede Kırmızı ışıkta geçeriz ( Özelliklede Trafik Polisi yoksa) TRAFİK KURALLARI ÖĞRENDİK AMA BUNU DAVRANIŞ HALİNE GETİREMEDİK yada GETİRMEDİK…

9 KIRMIZI IŞIKTA GEÇMEMEYİ ÇOCUKLARA ÖĞRETTİK, AMA ÇOCUKLAR HALA KIRMIZI IŞIKTA GEÇİYORLARSA BİZ İYİ BİR EĞİTİM VERDİK DİYEBİLİR MİYİZ ?

10 *İnsanların öğrenim düzeylerinin göstergesi diplomaları,
*Eğitim düzeyleri ise davranışlarıdır.

11 Eğitilmemiş İNSAN “ “Öğretilmiş ama
denilince ne anlarız hiç düşündünüz mü?

12 SINIF YÖNETİMİ kavramına geçmeden önce SINIF kavramına bakmak gerekir…

13 SINIF

14 SINIF NEDİR? İlkokul Ortaokul Lise ve
Üniversite ortamında hep bir sınıf ortamında bulunduk ve bulunacağız da öyleyse SINIF denilince aklımıza ne gelir?

15 SINIF Okul sisteminde bir kademe
Öğrenme ve öğretmenin gerçekleştiği yer Ortak özelliklerinden dolayı bir araya getirilen öğrencilerde, önceden belirlenmiş ortak davranışların gerçekleşmesi için öğretme ve öğrenmenin gerçekleştiği yer

16 SINIFIN YAPISAL ÖZELLİKLERİ
1. Çok boyutluluk: Sınıfta aynı anda bir çok etkinlik bir arada yapılabilmektedir. Kimi öğrenciler okurken kimileri yazmakta, kimileri tartışmakta olabilirler. Bu sınıfın çok boyutluluk özelliğidir ve öğretmen bu etkinlikleri sınıfın amaçları doğrultusunda bütünleştirebilmelidir.

17 SINIFIN YAPISAL ÖZELLİKLERİ
2.Yakınlık-anındalık: Sınıfta olaylar anında oluşur ve bunları ileri bir zamanda düşünmek, ertelemek olanaklı değildir. Öğretmenin her olaya yetişmesi, her soruya yanıt olması gerekir.

18 SINIFIN YAPISAL ÖZELLİKLERİ
3. Öngörememe: Ne kadar iyi planlanırsa planlansın sınıfta olabilecek her şeyi önceden tahmin etmek olanaklı değildir. Her şey yolunda giderken bir öğrencinin burnunun kanaması ya da bayılması vb. bir olayı önceden tahmin etmek olanaklı değildir.

19 SINIFIN YAPISAL ÖZELLİKLERİ
4.Açıklık: Sınıfta olup bitenlerde gizlilik yoktur. Olaylar herkesin gözü önünde yaşanır.

20 SINIFIN YAPISAL ÖZELLİKLERİ
5.Ortak tarih: Sınıf bir aile gibidir. Sınıfta yıl boyunca yaşanan olumlu ve olumsuz olayları bütün sınıf birlikte yaşar ve yaşananlar ortak bir tarih oluşturur. Bu ortak tarihin bilinmesi sınıfın geleceğine ilişkin kestirimlerde bulunmaya yardımcı olabilir.

21 YÖNETİM

22 YÖNETİM Örgütün sahip olduğu madde ve insan kaynaklarını örgüt amaçları doğrultusunda kullanma bilim ve sanatıdır.

23 Sınıfın sahip olduğu Madde kaynakları İnsan kaynakları NELERDİR?

24 SINIF YÖNETİMİ

25 SINIF YÖNETİMİ SINIFTA DİSİPLİNİ SAĞLAMAK; HAKİMİYET KURMAK
EGEMENLİK KURMAK OTORİTEYİ SAĞLAMAKTIR.

26 SINIF YÖNETİMİ DİSİPLİN HAKİMİYET EGEMENLİK OTORİTE

27 SINIF YÖNETİMİ Sınıf Yaşamının bir orkestra gibi yönetilmesidir.
Öğretim zamanının uygun kullanılmasıdır. Etkinliklere öğrenci katılımının sağlanmasıdır. Öğretmen ve öğrencilerin çalışma engellerinin en aza indirilmesidir.

28 SINIF YÖNETİMİ Dersin amaçlarını öğrenciye kazandırmak için; ders ve derslikle ilgili düzenlemeleri gerçekleştirerek, dersin amaçları doğrultusunda iletişim kurarak, öğrencilerin davranışlarını denetleme ve yönlendirmedir.

29 NEDEN SINIF YÖNETİMİ? Bir öğretmen adayı olarak niçin sınıf yönetimi bilgi, beceri ve hünerine sahip olmalıyız?

30 NEDEN SINIF YÖNETİMİ? 1. Öğretmenlik rolünden beklentilerin değişmesi
Dün: Öğretmen=Her şeyi bilen kişi Bugün: Öğretmen=Öğrenmeyi yönlendiren, öğrenmeyi öğreten kişi

31 NEDEN SINIF YÖNETİMİ? 2. Öğretmenler öğretime ilk başladıklarında çaba ve enerjilerinin çoğunu sınıfı kontrol etmeye harcamaktadırlar. 3. Deneyimsiz öğretmenlerin meslekle ilişkili olarak algıladıkları en ciddi problem Sınıf Yönetimidir. 4. Deneyimsiz öğretmenler öğretimin kalitesi ve çocukların gereksinimlerindeki farklılıkları dikkate alma yerine kendilerini güvenceye almaya çalışmaktadırlar.

32 SINIF YÖNETİMİ BOYUTLARI
SINIFIN FİZİKSEL DÜZENİ İLETİŞİM MOTİVASYON PLAN VE PROGRAM ETKİNLİKLERİ DAVRANIŞ YÖNETİMİ ZAMAN YÖNETİMİ

33 SINIF YÖNETİMİ MODELLERİ
1. TEPKİSEL MODEL 2. ÖNLEMSEL MODEL 3. GELİŞİMSEL MODEL 4. BÜTÜNSEL MODEL

34 1. TEPKİSEL MODEL

35 1. TEPKİSEL MODEL İstenmeyen bir davranış sonucuna veya davranışa tepki olan modeldir. Amacı: istenmeyen durum veya davranışın değiştirilmesidir. Klasik Modeldir. Etki tepki bu modelde üst düzeydedir. Gruptan çok bireye yöneliktir. Ödül ve ceza en üst düzeydedir. Zayıf yönü her tepkinin bir karşı tepki doğuracağının dikkate alınmamasıdır.

36 2. ÖNLEMSEL MODEL

37 2. ÖNLEMSEL MODEL Planlama düşüncesine bağlı, geleceği kestirme, istenmeyen davranış ve sonucu olmadan önleme yönelimlidir. Amacı: Sınıf ortamında istenmeyen davranışların ortaya çıkmasına olanak vermeyen bir düzenleme, işleyiş oluşturarak tepkisel modele gereksinimi azaltmaktır. Hata yapmama anlayışına dayanır. Bireyden çok gruba yöneliktir.

38 3. GELİŞİMSEL MODEL

39 3. GELİŞİMSEL MODEL Öğrencilerin fiziksel, duygusal, deneyimsel gelişim düzeylerinin gerektirdiği uygulamaların gerçekleştirilmesini esas alır. Amacı: öğrencilerin davranışlarını gelişim düzeylerini göz önüne alarak değerlendirmeyi gerektirir.

40 3. GELİŞİMSEL MODEL Bu model dört basamaktan oluşur;
a)10 yaşa kadar nasıl öğrenci olunacağını öğrenir b) yaş arası olgunlaşma – uyma – öğretmeni hoşnut etme c) yaş arası arkadaş beğenisini kazanma-birbirine bakma d) Lise yılları kim olduğunu, nasıl davranacağını öğrenir, sosyalleşirler 12 yaş öğretmen ve anne-baba için sıkıntılı yıllardır.

41 4. BÜTÜNSEL MODEL

42 4. BÜTÜNSEL MODEL Tüm modellerin bir karışımıdır. Farklı davranışlara göre farklı modelleri kullanmayı esas alır.

43 4. BÜTÜNSEL MODEL ►Gruba olduğu kadar bireye de yönelme
►Önlemsel sınıf yönetimine öncelik verme ►Gruba olduğu kadar bireye de yönelme ►İstenen davranışa ulaşabilmek için, istenmeyenin nedenlerini ortadan kaldırma vardır. ►Uygun davranış uygun ortamlarda gelişir anlayışı vardır.

44 Her ortamda geçerli olabilecek mükemmel bir sınıf yönetimi modeli yoktur.

45 Sınıf Yönetiminin Özellikleri
1. Sınıf Yönetimi okul yönetiminin daha dar bir uygulama alanıdır. Okulda uygulanan yönetim anlayışı doğrudan sınıf yönetimini etkiler. 2. Okul Kültürü ve iklimi, sınıf yönetimini etkileyen bir başka faktördür. Okulun değerleri, gelenekleri, okulda yaşanan olaylar ve okulun tarihi okulun kültürünü oluşturur. Okulun iç yapısı ise iklimi oluşturur.

46 Sınıf Yönetiminin Özellikleri
3. Sınıf Yönetimi iki temel boyut üzerinde odaklanmıştır. Sınıf Düzeni ve Öğretim. 4. Toplumsal kültür, sınıf yönetimi etkiler. 5. Sınıf Yönetimi bir ülkenin eğitim politikasına göre farklılık göstermektedir.

47 Sınıf Yönetiminin Özellikleri
6. Sınıf yönetimini etkileyen çok fazla iç ve dış faktör vardır. Dış Faktörler; Aile, çevre, eğitim politikaları, kitle iletişim araçları İç Faktörler; Sınıfın fiziki düzeni, öğrencilerin istek ve beklentileri, öğretmenin eğitim anlayışı ve geçmişi, okul yönetimi v.b.

48 Sınıf Yönetiminin Özellikleri
7. Sınıf yönetim biçimi öğrencilerin ihtiyaçlarına, gelişim özelliklerine ve sınıfın düzeyine göre farklılık göstermektedir. 8. Öğretmenin eğitim anlayışı ve yönetim yaklaşımı, sınıf yönetimini etkileyen kilit bir faktördür.

49 Sınıf Yönetiminin Özellikleri
9. Sınıf yönetimi öğrencilerin olumlu davranışları sürdürmesi olumsuz davranışları ise değiştirilmesini amaçlar. 10. Sınıf Yönetiminde başarı büyük ölçüde öğretim yönetimine bağlıdır. 11. Her ortamda geçerli olabilecek etkili ve tek bir sınıf yönetimi yaklaşımı yoktur. 12. Sınıf yönetimi etkili bir sınıf liderliğini gerektirmektedir. O Lider de öğretmendir.

50 ÖRNEK OLAY Öğretmenimiz sınıfın oturma düzenini, iki erkek ortada bir kız, iki kız ortada bir erkek biçiminde oluştururdu. Ben maalesef iki erkek bir kız şeklinde oturtuldum ve bu durumdan hiç hoşnut değildim. Çünkü içinde yetiştiğim ailede erkeğe yer yoktu. Yıllar sonra öğretmenimle görüştüğümde, bu oturma planını “erkeklerle kızlar kaynaşsın” diye yaptığını açıklamıştı. Ancak sonuç hiç de öyle olmadı. Yetiştiğim aileden aldığım eğitim, bana erkeklerden utanmam, onlarla konuşmamam gerektiğini, hatta onlardan kaçmam gerektiğini öğretmişti. Böyle bir aile eğitimi alan bir bireyin, iki erkek arasına oturtulduğunda, zaten içine kapanık olan ben, dünya ile tüm ilişkilerimi kesecek noktaya geldim; daha çok içine kapandım.

51 ÖRNEK OLAY Birgün matematik dersinde, her iki yanımda oturan erkek arkadaşlarım kendi aralarında konuşuyordu. Ben aralarında oturduğum için, öğretmenimiz beni görmüş ve benim konuştuğumu sanmıştı. Hiddetli bir biçimde bana doğru bağırarak, beni tahtaya kaldırdı. Tahtada yazılı olan bir matematik sorusunu çözmemi istedi. Ben çok korkmuş olduğum için titriyordum. Bu durumda, değil soruyu çözmek, onu algılamak bile imkânsız idi, benim için. Bu durumda doğal olarak problemi çözemedim. Bu duruma daha çok sinirlenen öğretmenimiz, ani bir hareketle yüzüme bir tokat yapıştırdı. Yediğim ilk ve son tokat etkisiyle sendeledim, ağlayarak yerime oturdum. Öğretmen ise, hiçbir şey olmamış gibi dersine devam etti.

52 ÖRNEK OLAY Öğretmenimiz sınıfın oturma düzenini, iki erkek ortada bir kız, iki kız ortada bir erkek veya bir kız bir erkek bir kız biçiminde oluştururdu. Ben maalesef iki erkek bir kız şeklinde oturtuldum ve bu durumdan hiç hoşnut değildim. Çünkü içinde yetiştiğim ailede erkeğe yer yoktu. Yıllar sonra öğretmenimle görüştüğümde, bu oturma planını “erkeklerle kızlar kaynaşsın” diye yaptığını açıklamıştı. Ancak sonuç hiç de öyle olmadı. Yetiştiğim aileden aldığım eğitim, bana erkeklerden utanmam, onlarla konuşmamam gerektiğini, hatta onlardan kaçmam gerektiğini öğretmişti. Böyle bir aile eğitimi alan bir bireyin, iki erkek arasına oturtulduğunda, zaten içine kapanık olan ben, dünya ile tüm ilişkilerimi kesecek noktaya geldim; daha çok içine kapandım.

53 ÖRNEK OLAY Birgün matematik dersinde, her iki yanımda oturan erkek arkadaşlarım kendi aralarında konuşuyordu. Ben aralarında oturduğum için, öğretmenimiz beni görmüş ve benim konuştuğumu sanmıştı. Hiddetli bir biçimde bana doğru bağırarak, beni tahtaya kaldırdı. Tahtada yazılı olan bir matematik sorusunu çözmemi istedi. Ben çok korkmuş olduğum için titriyordum. Bu durumda, değil soruyu çözmek, onu algılamak bile imkânsız idi, benim için. Bu durumda doğal olarak problemi çözemedim. Bu duruma daha çok sinirlenen öğretmenimiz, ani bir hareketle yüzüme bir tokat yapıştırdı. Yediğim ilk ve son tokat etkisiyle sendeledim, ağlayarak yerime oturdum. Öğretmen ise, hiçbir şey olmamış gibi dersine devam etti.

54 ÖRNEK OLAY O SINIFIN ÖĞRETMENİ SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ?

55 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"SINIF YÖNETİMİ A.İ.B.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 / BOLU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları