Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fetal Abdomen Duvarı ve Gastrointestinal Sistemin Değerlendirilmesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fetal Abdomen Duvarı ve Gastrointestinal Sistemin Değerlendirilmesi"— Sunum transkripti:

1 Fetal Abdomen Duvarı ve Gastrointestinal Sistemin Değerlendirilmesi
Prof.Dr.Ebru Tarım Başkent Üniversitesi (Adana)

2 Batın Ön duvar Defekt Tipleri
Omfolosel Gastroşizis Cantrel Pentalojisi Mesane ekstrofisi LBW Kompleks Genel toplumda 1/2500

3 Ne zaman? 6-12 hafta arasında hızla büyüyen barsakların umblikal korda fıtıklaşması yanlış tanıya neden olabilir. 12 . Haftadan önce batın ön duvarı defekti tanısı konmamalıdır. Barsakların abdomene dönüşünün gecikmesi patolojik durumun varlığını düşündürür.

4 1.trimester anomalileri
%100 -Body-stalk anomalisi -Anensefali -Alobar holoprosensefali -Omfalosel -Gastroşizis -Megasistis %77 %60 %50 El-ayak yokluğu %34 Polidaktili %14 Diyafram hernisi İskelet displazileri Kalp Açık Spina bifida 1.trimester anomalileri

5 Karın ön duvarı ve umbilikal kord Mesane ve pelvisin görüntülenmesi
Gebelik Haftası ….mm/…..hf ……/dk CRL Kalp atımı NT Baş Omurga Abdomen Mide Mesane Eller Ayaklar Plasenta yerleşimi TR: Nazal kemik: Duktus venosus: Karın ön duvarı ve umbilikal kord Mesane ve pelvisin görüntülenmesi

6 Erken tanı Eşlik eden Kromozomal anomaliler anomaliler Erken
terminasyon

7 Tanısal İpuçları Sınırlayıcı mebran var mı?
Defektin umblikal kord ile ilişkisi nedir? Hangi organlar dışarı çıkmıştır? Barsaklar normal görüntüde mi? Ek anomali var mı?

8 Gastroşizis Prognoz Normal yerleşimli umblikus
Sıklıkla sağ tarafından herniye olan ve yüzen barsaklar %10-30 Ek anomaliler (sıklıkla barsak atrezileri) IUGR Prognoz

9 Omfalosel Anormal umblikal kord insersiyonu
Herniye sak içinde visseral organlar Prognoz: Ek anomaliler (kardiyak) Kromozomal anomaliler (T18)

10 Omfalosel Omfalosel % 30 kromozomal anomali % 30 % 40 izole ek anomali
ISUOG 2011 Omfalosel Omfalosel % 30 kromozomal anomali % 30 ek anomali % 40 izole Kardiyak SSS

11 Anterior diyafram hernisi Kardiyak anomaliler (%80)
Cantrell Pentalojisi Sternal kleft Ektopi kordis Anterior diyafram hernisi Kardiyak anomaliler (%80)

12 Mesane Ekstrofisi Normal amniotik sıvı Mesanenin izlenmemesi
Umblikal arterler kord Mesane Mesane Penis Normal amniotik sıvı Mesanenin izlenmemesi Alt abdomende ekojenik kitle

13 Mesane Ekstrofisi iskender iskender

14 Karın ön duvarı defektleri Ekstremite anomalileri
Journal of Obstet Gynecol 2010 Karın ön duvarı defektleri Ekstremite anomalileri Exensefali/Ensefalosel (±yarık dudak ve damak)

15 Gastrointestinal sistem
Ösefagial atrezi Duodenal atrezi İleojejunal atrezi Mekonyum ileusu 24 hafta öncesi prenatal tanı % 40 Hyett J. Prenat Diagn 2008

16 Yutma >>> Barsaktan Reabsorbsiyon

17 Fetal yutma 850 mL 10 mL

18 Ösefagial atrezi Sıklıkla trakea-ösefagial fistül ile beraber
% 20 kromozomal anomali % 50 ek anomali (en sık kardiyak) Shulman A. Prenat Diagn 2002

19 Nöromusküler hastalıklar
Küçük Polihidramnios Prenatal tanı Midenin izlenmemesi Nöromusküler hastalıklar Diyafram hernisi Ayırıcı tanı

20 Duodenal atrezi % 30-40 T21 ile birlikte
Diğer yapısal anomalilerle birlikte olabilir (iskelet-vertebral ve radial, kardiyak, diğer barsak atrezileri) Ek anomaliler mortaliteyi arttırır (%20-40).

21 Barsak atrezileri Polihidramnios IUGR Preterm Eylem
Lümen çapı > 7mm genişlik boy > 15 mm uzunluk Distale doğru loop sayısı artar

22 İleojejunal Atreziler
Eşlik eden gastrointestinal anomaliler (% 45) Malrotasyon Mekonyum peritoniti Mikrokolon Ösefagial atrezi Duplikasyon kistleri Raherison R. Arch Pediatr 2012

23 Mekonyum ileusu Sıklıkla KF ile birlikte Distal ileumda
5-10 cm obstrüksiyon Peritonit durumunda eşlik eden asit yada kist

24 USG’nin limitasyonları anlatılmalıdır
USG’nin limitasyonları anlatılmalıdır. Her trimesterde sadece fetal büyüme değil, fetal anatomi de değerlendirilmelidir.

25 İlginiz için teşekkür ederim


"Fetal Abdomen Duvarı ve Gastrointestinal Sistemin Değerlendirilmesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları