Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr.Ebru Tarım Başkent Üniversitesi (Adana ).

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr.Ebru Tarım Başkent Üniversitesi (Adana )."— Sunum transkripti:

1 Prof.Dr.Ebru Tarım Başkent Üniversitesi (Adana )

2 Batın Ön duvar Defekt Tipleri Omfolosel Gastroşizis Cantrel Pentalojisi Mesane ekstrofisi LBW Kompleks Genel toplumda 1/2500

3 Ne zaman? 6-12 hafta arasında hızla büyüyen barsakların umblikal korda fıtıklaşması yanlış tanıya neden olabilir. 12. Haftadan önce batın ön duvarı defekti tanısı konmamalıdır. Barsakların abdomene dönüşünün gecikmesi patolojik durumun varlığını düşündürür.

4 -Body-stalk anomalisi -Anensefali -Alobar holoprosensefali -Omfalosel -Gastroşizis -Megasistis 1.trimester anomalileri El-ayak yokluğu Diyafram hernisi İskelet displazileri Polidaktili %100 %77 %60 %50 Kalp %34 Açık Spina bifida %14

5 Gebelik Haftası ….mm/…..hf ……/dk CRL Kalp atımı NT Baş Omurga Abdomen Mide Mesane Eller Ayaklar Plasenta yerleşimi TR: Nazal kemik: Duktus venosus: Karın ön duvarı ve umbilikal kord Mesane ve pelvisin görüntülenmesi

6 Erken tanı Kromozomal anomaliler Eşlik eden anomaliler Erken terminasyon

7 Tanısal İpuçları Sınırlayıcı mebran var mı? Defektin umblikal kord ile ilişkisi nedir? Hangi organlar dışarı çıkmıştır? Barsaklar normal görüntüde mi? Ek anomali var mı?

8 Gastroşizis %10-30 Ek anomaliler (sıklıkla barsak atrezileri) IUGR Normal yerleşimli umblikus Sıklıkla sağ tarafından herniye olan ve yüzen barsaklar Prognoz

9 Omfalosel Anormal umblikal kord insersiyonu Herniye sak içinde visseral organlar Prognoz: Ek anomaliler (kardiyak) Kromozomal anomaliler (T18)

10 ISUOG 2011 Omfalosel % 30 kromozomal anomali % 30 ek anomali Kardiyak SSS % 40 izole Omfalosel

11 Sternal kleft Ektopi kordis Anterior diyafram hernisi Kardiyak anomaliler (%80) Cantrell Pentalojisi

12 Mesane Ekstrofisi Normal amniotik sıvı Mesanenin izlenmemesi Alt abdomende ekojenik kitle Mesane Umblikal arterler Mesane kord Mesane Penis

13 iskender Mesane Ekstrofisi

14 Karın ön duvarı defektleri Ekstremite anomalileri Exensefali/Ensefalosel (±yarık dudak ve damak) Journal of Obstet Gynecol 2010

15 Ösefagial atrezi Duodenal atrezi İleojejunal atrezi Mekonyum ileusu Gastrointestinal sistem Hyett J. Prenat Diagn 2008 24 hafta öncesi prenatal tanı % 40

16 Yutma >>> Barsaktan Reabsorbsiyon

17 Fetal yutma 10 mL 850 mL

18 Ösefagial atrezi Sıklıkla trakea-ösefagial fistül ile beraber % 20 kromozomal anomali % 50 ek anomali (en sık kardiyak) Shulman A. Prenat Diagn 2002

19 Prenatal tanı Midenin izlenmemesi Küçük Polihidramnios Ayırıcı tanı Nöromusküler hastalıklar Diyafram hernisi

20 Duodenal atrezi % 30-40 T21 ile birlikte Diğer yapısal anomalilerle birlikte olabilir (iskelet-vertebral ve radial, kardiyak, diğer barsak atrezileri) Ek anomaliler mortaliteyi arttırır (%20-40).

21 Barsak atrezileri Lümen çapı > 7mm genişlik boy > 15 mm uzunluk Polihidramnios IUGR Preterm Eylem Distale doğru loop sayısı artar

22 İleojejunal Atreziler Eşlik eden gastrointestinal anomaliler (% 45)  Malrotasyon  Mekonyum peritoniti  Mikrokolon  Ösefagial atrezi  Duplikasyon kistleri Raherison R. Arch Pediatr 2012

23 Mekonyum ileusu Sıklıkla KF ile birlikte Distal ileumda 5-10 cm obstrüksiyon Peritonit durumunda eşlik eden asit yada kist

24 USG’nin limitasyonları anlatılmalıdır. Her trimesterde sadece fetal büyüme değil, fetal anatomi de değerlendirilmelidir.

25 İlginiz için teşekkür ederim


"Prof.Dr.Ebru Tarım Başkent Üniversitesi (Adana )." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları