Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YGS - LYS. UYGULANACAK SINAV MODELİ 1.Basamak Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 2.Basamak Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YGS - LYS. UYGULANACAK SINAV MODELİ 1.Basamak Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 2.Basamak Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)"— Sunum transkripti:

1 YGS - LYS

2 UYGULANACAK SINAV MODELİ 1.Basamak Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 2.Basamak Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)

3 ÖSYS 1. BASAMAK YGS TÜRKÇE T. MATEMATİK SOSYAL BİL. FEN BİLİMLERİ 2. BASAMAK LYS Matematik- Geometri Sınavı Fen Bilimleri Sınavı T.Dili ve Ed.- Coğ.1 Sınavı Sosyal Bilimler Sınavı Yabancı Dil Sınavı

4 GENEL İ LKELER Üniversiteye giriş iki aşamalı sınavla olacaktır. (YGS-LYS) Lise müfredatından sorumlu olunacaktır. Bireysel başarıdan elde edilen diploma notu esastır. YGS’nin toplam puan içindeki a ğ ırlı ğ ı % 40, LYS’nin ise % 60 olacaktır. YGS ve LYS Puanları 100-500 aralı ğ ında hesaplanacaktır.

5

6  Ortaö ğ retimde okutulan ortak derslerden soru yöneltilecektir.  Sınavda adaylara tek soru kitapçı ğ ı ve tek cevap ka ğ ıdı verilecektir.  YGS’ de toplam soru sayısı 160 olacak, soruların çözümü için 160 dakika süre verilecektir.  Bu sınav sonucunda 6 farklı puan türü hesaplanacaktır.

7

8 YGS’DEK İ TESTLER VE SORU SAYILARI TESTLERDERSLERSORU SAYISITOPLAM SORU SAYISI TÜRKÇE 40 TEMEL MAT. MATEMATİK 32 40 GEOMETRİ 8 SOSYAL BİL. TARİH 15 40 COĞRAFYA 12 FELSEFE 8 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5 FEN BİLİMLERİ FİZİK 14 40 KİMYA 13 BİYOLOJİ 13 TOPLAM SORU SAYISI 160

9 YGS PUAN TÜRLER İ PUAN TÜRÜ TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK) TÜRKÇET. MAT.SOS. BİL.FEN BİL. YGS-120401030 YGS-220301040 YGS-340203010 YGS-430204010 YGS-537332010 YGS-633371020

10 YÜKSEKÖ Ğ RET İ M PROGRAMLARINA BAŞVURAB İ LMEK İ Ç İ N EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREK İ R?

11 YÜKSEKÖ Ğ RET İ M PROGRAMININ TÜRÜ İ LG İ L İ PUAN TÜRLER İ PUAN KOŞULU Meslek Yüksekokulu ön lisan programlarını tercih edebilmek için (Sınavsız Geçişten boş kalan kontenjanlar dahil) İ lgili YGS Puan TüründeEn az 140 puan Açık ö ğ retim ön lisans programlarını tercih edebilmek için İ lgili YGS Puan TüründeEn az 140 puan Özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek için YGS Puan TüründeEn az 140 puan Yerleştirmede meslek lisesi çıkışlı adaylara ek puan verilen lisans programları ile Teknoloji, Sanat ve Tasarım, Turizm Fakülteleri lisans programlarının M.T.O.K kontenjanlarını tercih edebilmek için İ lgili YGS/LYS Puan Türünde En az 180 puan Yerleştirmede meslek lisesi çıkışlı adaylara ek puan verilen programlar dışındaki lisans programlarını tercih edebilmek için İ lgili LYS Puan TüründeEn az 180 puan

12

13  Haziran ayının 2. yarısında (iki hafta sonunda c.tesi –pazar günü) uygulanacaktır.  Ortaö ğ retim 9. sınıf ve sonraki yıllarda okutulan konulardan oluşacaktır.  5 ayrı oturum olarak uygulanacaktır.  Her oturumda farklı bir test uygulanacaktır.  İ lgili barajı geçen adaylar istedikleri LYS’lere girebileceklerdir.  Test grubundaki her bir test için ayrı soru kitapçıkları kullanılacak, cevap ka ğ ıdı ise ortak olacaktır.

14

15 MATEMAT İ K SINAVI (LYS-1) DERSLERSORU SAYISISINAV SÜRESİ MATEMATİK5075 Dakika GEOMETRİ3060 Dakika TOPLAM80135 Dakika

16 FEN B İ L İ MLER İ SINAVI (LYS-2) DERSLERSORU SAYISISINAV SÜRESİ FİZİK304 5 Dakika KİMYA3045 Dakika BİYOLOJİ304 5 Dakika TOPLAM 90 135 Dakika

17 EDEB İ YAT-CO Ğ RAFYA SINAVI (LYS-3) DERSLERSORU SAYISISINAV SÜRESİ TÜRK DİLİ VE ED.5685 Dakika COĞRAFYA-12435 Dakika TOPLAM80120 Dakika

18 SOSYAL B İ L İ MLER SINAVI (LYS-4) DERSLERSORU SAYISISINAV SÜRESİ TARİH4465 Dakika COĞRAFYA-21420 Dakika FELSEFE GRUBU İLE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 32 50 Dakika FELSEFE GRUBU24 PSİKOLOJİ8 SOSYOLOJİ8 MANTIK8 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 8 TOPLAM90135 Dakika

19 YABANCI D İ L SINAVI (LYS-5) DERSLERSORU SAYISISINAV SÜRESİ YABANCI DİL80120 Dakika TOPLAM80120 Dakika Yabancı Dil testi İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde hazırlanacaktır. Testlerin her biri ayrı soru kitapçığında bulunacaktır. Aday LYS başvurusunda belirttiği yabancı dilden sınava girecektir.

20 ADAYLAR HANG İ SINAVLARA G İ RECEK? Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Matematik-Geo. Sınavı LYS-1 Fen Bilimleri Sınavı LYS-2 Matematik-Fen Ağırlıklı Temel Bilim Programları Sağlık Bilimleri Programları Mühendislik ve Teknik Programlar

21 PUAN TÜRLER İ NE GÖRE ÖRNEK PROGRAMLAR PUAN TÜRÜ AĞIRLIKLI KONUSUSEÇİLEBİLECEK PROGRAMLAR MF-1 Matematik Ağırlıklı Temel Bilim Prog. Aktüerya Bil., Matematik, İstatistik, Finans Matematiği, Mat. Öğret., Uygulamalı Mat., Bilgisayar Bilimleri. MF-2 Fen ağırlıklı Temel Bilim Programları Fizik, Kimya, Biyoloji, Fizik Öğret., Biyoloji Öğret. MF-3 Sağlık Bilimleri Programları Tıp, Eczacılık, Diş Hek., Hemşirelik, Veteriner, Biyokimya, Fizyoterapi ve Rehb., Genetik ve Biyomühendislik, MF-4 Mühendislik ve Teknik Programlar İnşaat Müh., Makine Müh., Bilgisayar Müh., Çevre Müh., Endüstri Müh., Mimarlık, Gıda Müh., Biyomühendislik, Gemi Makineleri İşletme Müh.

22 LYS PUAN TÜRLER İ 1. MF Grubu Puan Türleri Puan Türü TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK) YGS LYS-1LYS-2 Türkçe Tem. Mat Sos. Bil Fen Bil. Mat.Geo.Fiz.Kim.Biy. MF-111165826131065 MF-211 5131671312 MF-311 7 135 1415 MF-411146922111395

23 ADAYLAR HANG İ SINAVLARA G İ RECEK? Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Matematik-Geo. Sınavı LYS-1 TD ve Edb.-Coğ.1 Sınavı (LYS-3) Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Programları Hukuk, Uluslar arası İlişkiler gibi Programlar Psikoloji, PDR, Felsefe, Sosyoloji gibi Programlar

24 PUAN TÜRLER İ NE GÖRE ÖRNEK PROGRAMLAR PUAN TÜRÜ AĞIRLIKLI KONUSUSEÇİLEBİLECEK PROGRAMLAR TM-1Matematik ağırlıklı İktisat, İşletme, Ekonometri, Deniz İşlet. Yön., İşletme Enf., Ulus.Tic. ve Lojistik, Bankacılık ve Finansman, Sağlık Yönetimi, İç Mim. ve Çevre Tasarımı. TM-2 Matematik ile Türkçe-Ed. eşit ağırlıklı Hukuk, Kamu Yön., Ulus.İlişkiler, Sınıf Öğretmenliği. TM-3Türkçe-Edebiyat ağırlıklı Psikoloji, Felsefe, Sosyoloji, Rehberlik ve Psk.Danışmanlık, Sosyal Hizmet, Arkeoloji, Antropoloji.

25 LYS PUAN TÜRLER İ 2. TM Grubu Puan Türleri Puan Türü TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK) YGS LYS-1LYS-3 Türkçe Tem. Mat Sos. Bil Fen Bil. Mat.Geo. TD ve Edb. Coğ-1 TM-11416552510187 TM-214 75228 8 TM-31510 51872510

26 ADAYLAR HANG İ SINAVLARA G İ RECEK? Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) TD ve Edb.-Coğ.1 Sınavı (LYS-3) Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4) Dil, Tarih Programları Medya ve İletişimle ilgili Programlar

27 PUAN TÜRLER İ NE GÖRE ÖRNEK PROGRAMLAR PUAN TÜRÜ AĞIRLIKLI KONUSUSEÇİLEBİLECEK PROGRAMLAR TS-1Sosyal Programlar Halkla İliş., Gazetecilik, Radyo -TV- Sinema, Coğrafya, Sosyal Bil.Öğr., Basın ve Yayın, Görsel İletişim Tasarımı,Reklamcılık ve Halkla İlişkiler TS-2Dil ve Tarih ağırlıklı Prog.Sanat Tarihi, Türk Dili ve Ed., Tarih, Türkçe Öğr., Hititoloji

28 LYS PUAN TÜRLER İ 3. TS Grubu Puan Türleri Puan Türü TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK) YGS LYS-3LYS-4 Türkçe Tem. Mat Sos. Bil Fen Bil. TD ve Edb. Coğ-1Tar.Coğ-2Fel.Gr TS-11310125158 7 TS-218611525515510

29 ADAYLAR HANG İ SINAVLARA G İ RECEK? Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Yabancı Dil Sınavı LYS-5 Yabancı Dil ile İlgili Programlar

30 PUAN TÜRLER İ NE GÖRE ÖRNEK PROGRAMLAR PUAN TÜRÜ AĞIRLIKLI KONUSUSEÇİLEBİLECEK PROGRAMLAR DİL-1 İngilizce, Almanca ve Fransızca Yabancı Dil Programları İngiliz Dili ve Edebiyatı, Almanca Öğr., Fransız Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat(Alm,Fra,İng), Mütercim- Terc.(Alm,Fra,İng) DİL-2Batı Dilleri Eski Yunan Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Ed., İspanyol Dili ve Ed., Çeviribilim (Batı Dilleri), Arnavutça DİL-3Doğu Dilleri Çin Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Ed., Japonca Öğretmenliği, Urdu Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim (Doğu Dilleri)

31 LYS PUAN TÜRLER İ 4. Yabancı Dil Grubu Puan Türleri Puan Türü TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK) YGSY.DİL Türkçe Tem. Mat Sos. Bil Fen Bil.Yab. Dil DİL-11569565 DİL-225713550 DİL- 3 482075

32 OBP, 250-500 aralığında bir değerdir. Yerleştirme puanları hesaplanırken, diploma notu önce 5 ile çarpılacak ve çıkan sonuç 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına (YGS ve LYS puanları) eklenecektir. Örneğin: 80*5=400, 400*0.12=48 olacaktır Okul puanına TÜBİTAK tan derece almış adayların ek puanları da eklenecektir. YGS ve LYS puanlarının en büyük değeri 500 olduğu için yerleştirme puanının en büyük değeri: 500 + (0,12 x 500) = 560 olacaktır.

33 Meslek lisesi ve öğretmen lisesi çıkışlı adayların kendi alanlarındaki lisans programlarına yerleştirilme işleminde ek puan uygulanır. Adaylar kendi alanlarının devamı niteliğindeki lisans programlarına yerleştirilirken 0,12 katsayısına ek olarak 0,06 katsayısından da yararlanır. Bir önceki yıl bir yükseköğretim programına (AÖF kontenjansız programları hariç) merkezi sistemle veya özel yetenek sınavıyla yerleştirilen adayların yerleştirme puanları hesaplanırken 0,12 ve 0,06 katsayılarının yarısı alınır.

34 SAKÇAGÖZÜ ÇPAL REHBERL İ K SERV İ S İ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN ve REHBER Ö Ğ RETMEN NER İ MAN HAŞTEMO Ğ LU


"YGS - LYS. UYGULANACAK SINAV MODELİ 1.Basamak Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 2.Basamak Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları