Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Anadolu’da “Beylikler Dönemi’nde (13. yy.) yaşamıştır. Kesin olmamakla birlikte ailesiyle Belh şehrinden Akşehir’e gelmişlerdir. Babası Şeyh Hasan Paşa’dır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Anadolu’da “Beylikler Dönemi’nde (13. yy.) yaşamıştır. Kesin olmamakla birlikte ailesiyle Belh şehrinden Akşehir’e gelmişlerdir. Babası Şeyh Hasan Paşa’dır."— Sunum transkripti:

1

2 Anadolu’da “Beylikler Dönemi’nde (13. yy.) yaşamıştır. Kesin olmamakla birlikte ailesiyle Belh şehrinden Akşehir’e gelmişlerdir. Babası Şeyh Hasan Paşa’dır. Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Seyyid Mahmud Hayranî ve Nasreddin Hoca’nın çağdaşıdır. Akşehir’in Hamitoğulları Beyliği(1301- 1453) yönetiminde olduğu yıllarda yaşamıştır. Orta Asya’dan kopup gelen Müslüman Türkün tarihinden devraldığı sevgi, barış, saygı, uzlaşma hoşgörü mayasını gittikleri her yere tüm sıkıntı ve zorluklara rağmen tutturmaya çalışan Yesevî tarikatına bağlı mutasavvıf İslâm bilgesidir.

3 Hacı İbrahim Veli ‘nin yaşadığı dönem Anadolu Selçuklu Devletinin çöküş yıllarıdır. Bir yandan Moğol istilâları bir yandan Selçuklu hanedanının halktan kopuk yönetimi çaresiz ve fakir Türk halkının sığınağı olarak tekke ve zaviyeler olmuştur. Hacı İbrahim Veli,Akşehir ve çevresindeki bazı köylerin(Karabulut, Alanyurt, Yeniköy, Yahsiyan, Gürnes… gibi) kurucusudur. Orta Asya’dan Anadolu’ya taşınan bilim, kültür ve sanatın özelliklerinin Akşehir’de tüm canlılığıyla yaşanması Hacı İbrahim Veli ‘nin çabalarıyla olmuştur. O’nun yolu Hoca Ahmet Yesevî’nin yoludur.

4 Hacı İbrahim Veli, babası, Hasan Paşa’nın kurduğu vakfiyenin (babasının ölümünden sonra) başına geçmesiyle vakfiyeyi genişletmiş; burada kalan öğrencilerin, misafirlerin ve köylülerin her türlü ihtiyaçlarını (maddî, manevî) karşılayabilmek için, çiftlikler kurmuş, hayvan yetiştirmiş, küçük el sanatları için atölyeler açmış, hanlar, hamamlar (Akşehir’deki Şifa Hamamı… gibi), medrese ve sosyal amaçlı misafirhaneler ve mezarlık yaptırmıştır. Vakfın bünyesinde Alanyurt köyündeki bağlar ve arazi, Nadir Köyü’nde bağlar ve araziler bulunmaktadır. Buralardan elde edilen gelir tamamıyla Hacı İbrahim Velinin isteği doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine harcanmıştır.

5 Hacı İbrahim Veli Vakfı’nın (H./770- M.1368) tarihli vakfiyenâmesinde(Vakfi- yenâme aynı zamanda edebî bir değerdir; mükemmel bir üslûpla kaleme alınmış, özünde incelik, özgünlük ve güzellik bulunan bir sertifikadır.) vakfiyenin çalışmaları ve malları belirtilmiştir.

6 Hacı İbrahim Veli Türbesi Alanyurt’ta(Maruf), Hacı İbrahim Veli tarafından babası Hasan Paşa için yaptırılmıştır. Türbenin içinde üç mezar bulunmaktadır. Mezarlardan biri Hasan Paşa’ya, diğeri Hacı İbrahim Veli ’ye, üçüncüsü de Hacı İbrahim Velinin eşine aittir. Türbenin taş işçiliği bölgede daha önce hüküm sürmüş medeniyet eserlerinden toplanmış malzemelerden yapılmıştır. Türbenin çift kanatlı ahşap kapısı dönemin ahşap işçiliği şaheserlerindendir. Türbede bulunan bir sanduka Alman Hügnen tarafından (1906 yılında )çalınmıştır. Sanduka bugün Almanya’nın Berlin şehrinde Doğu Asya ve İslâm Sanatları Müzesi’nde sergilenmekte, asıl yerine getirileceği günü beklemektedir.


"Anadolu’da “Beylikler Dönemi’nde (13. yy.) yaşamıştır. Kesin olmamakla birlikte ailesiyle Belh şehrinden Akşehir’e gelmişlerdir. Babası Şeyh Hasan Paşa’dır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları