Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. YGS ( Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ) LYS ( Lisans Yerleştirme Sınavı ) ÖSYS Sistemi 1. 2. 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. YGS ( Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ) LYS ( Lisans Yerleştirme Sınavı ) ÖSYS Sistemi 1. 2. 2."— Sunum transkripti:

1 1

2 YGS ( Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ) LYS ( Lisans Yerleştirme Sınavı ) ÖSYS Sistemi 1. 2. 2

3 Birinci Aşama Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) 3

4 15 Mart 2015 Pazar günü sınav yapılacaktır. Tek soru kitapçığı ve tek cevap anahtarı ile yapılacaktır. (Bu anlamda LYS’ den farklı çünkü LYS’ de birden fazla soru kitapçığı kullanılacaktır.) Toplamda 160 soru sorulacak ve 160 dakika süre verilecektir. ( *Her soru için bir ( 1 ) dakika ) 4

5 YGS deki Testler ve İçerikleri 5

6 YGS’DEKİ TESTLER VE SORU SAYILARI TESTLERDERSLERSORU SAYISITOPLAM SORU S. TÜRKÇE 40 TEMEL MAT. MATEMATİK 28 40 GEOMETRİ 12 SOSYAL BİL. TARİH 15 40 COĞRAFYA 12 FELSEFE 8 Din kült. Ve ahlak bilgisi 5 FEN BİLİMLERİ FİZİK 14 40 KİMYA 13 BİYOLOJİ 13 TOPLAM SORU SAYISI 160 6

7 Türkçe Testi 40 Soru Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Cümle Yorumu, Anlatım Teknikleri, Paragraf Yapısı, Paragraf Yorumu, İsimler, Zamirler, Sıfatlar, Zarflar, Edat-Bağlaç-Ünlem, Eylem – Ekeylem, Tamlamalar, Eylemsi (Fiilimsi) Sözcük Yapısı ve Ekler, Cümlenin Öğeleri, Eylem Çatısı, Cümle Türleri, Anlatım Bozuklukları,Ses Bilgisi, Yazım,Noktalama…gibi 7

8 Temel Matematik Testi 40 Soru ( 28 matematik ;12 Geometri ) Doğal S. ve Tam S., Basamak ve Taban Aritmetiği., Bölünebilme Kuralları, EBOB-EKOK, Rasyonel ve Ondalık S., 1. Derece Denklemler, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer, Üslü sayılar, Köklü Sayılar,Çarpanlara Ayırma, Oran-Orantı, Problemler, Geometri…vb. 8

9 Sosyal Bilimler Testi 40 Soru TARİH: (15 soru) İlk çağ medeniyetleri ( Hititler, Lidyalılar, Fenikeliler…vb) Eski Türk tarihi (Hunlar, Göktürkler…vb), İslam tarihi, Selçuklular, Osmanlı Dev., İnkılap Tarihi. COĞRAFYA: (12 soru) Dünyanın şekli hareketleri, Türkiye coğrafyası (Konumu Yeryüzü şekilleri, İklim, Bitki örtüsü, Tarım, Hayvancılık, Turizm…vb) FELSEFE: (8 soru) Temel felsefe kavramları, Felsefe alanları(Ahlak fels. Bilgi fels.,Estetik fels…vb) ile ilgili yorum düzeyinde sorular. 9

10 Fen Bilimleri Testi 40 Soru FİZİK: (14 soru)Vektör,Kuvvet, Kütle, Isı- Sıcaklık, Moment, Basit makineler, Ağırlık merkezi, Elektrik…vb KİMYA: (13 soru) Bileşikler, Çözeltiler, Çözünürlük, Madde ve özellikleri, Kimyasal bağlar, Periyodik cetvel…vb BİYOLOJİ: (13 soru) Canlıların sınıflaması, Hücre, Üreme ve Gelişme, canlılar ve çevre…vb 10

11 Puan Türü ve Testlerin Ağırlıkları (% olarak) Türkçe Matematik Sosyal Fen YGS-1 20 40 10 30 YGS-2 20 30 10 40 YGS-3 40 20 30 10 YGS-4 30 20 40 10 YGS-5 37 33 20 10 YGS-6 33 37 10 20 11

12 YGS1 ve YGS2 Puan türü ile Öğrenci Alan Programlar YGS 1: Bilgisayar programcılığı,bilgisayar teknolojisi,elektrik teknolojisi,harita ve kadastro,inşaat teknolojisi, gibi önlisans programları tercih edilebilir (matematik ağırlıklı sayısal puanıyla) YGS 2 :Ebelik,, Hemşirelik,Metal öğr…gibi lisans; Anestezi, radyoloji, iklimlendirme,kimya teknolojisi gibi önlisans programları tercih edilebilir. (fen ağırlıklı sayısal puanıyla) 12

13 YGS3 ve YGS4 Puan türü ile Öğrenci Alan Programlar YGS 3: Adalet, Basın yayıncılık, Görsel iletişim, Grafik- Reklam,tıbbi dokümantasyon gibi önlisans programları tercih edilebilir. (Türkçe ağırlıklı Sözel puanı) YGS 4: Zihin-işitme-görme engelliler ögr. Din kült.Öğr. gibi lisans; Halı kilim des.,Turizm animasyonu, Büro yönetimi sekreterlik,aşcılık,halkla ilişkiler ve tanıtım gibi önlisans programları tercih edilebilir. (Sosyal ağırlıklı Sözel puanı) 13

14 YGS5 ve YGS6 Puan türü ile Öğrenci Alan Programlar YGS 5: Okul öncesi öğrt. Giyim endüstrisi öğrt. Sosyal hizmetleri gibi lisans; Basın yayın teknolojileri,kuyumculuk ve takı tasarımı,İnsan kaynakları gibi önlisans programları tercih edilebilir. (Türkçe ağırlıklı Eşit Ağırlık puanı) YGS 6: Uluslar arası ticaret, finans, Turizm- otelcilik,bankacılık sigortacılık gibi lisans ve İşletme yönetimi, muhasebe, bankacılık,pazarlama,liman işletmeciliği gibi önlisans programları tercih edilebilir. (Matematik ağırlıklı Eşit Ağırlık puanı) 14

15 YGS 1 2 3 4 5 6 puanıyla öğrenci alan bölümlerde meslek lisesi mezunlarının kendi alanlarıyla ilgili yapacakları tercihlerin AOBP 0,06 ile çarpılıp ek puan olarak eklenecektir. AOBP 100 ile 500 arasında olacağından alınabilinecek en yüksek ek puan 30 olurken en düşük ek puan 6 olmaktadır. 15

16 YGS Her puan türünde 100 ile 500 arasında bir puan hesaplanacaktır. Önlisans ve Açık Öğretim programlarına giriş için gerekli taban puan 140, Lisans programlarına giriş için ise taban puan 180’dir 16

17 YGS KISA YOL PUAN HESABI TABAN PUAN S.Sayısı YGS-1YGS-2YGS-3YGS-4YGS-5YGS-6 98,196 96,22496,25196,83097,471 YGS TÜRKÇE402,5702,5824,7153,6194,4104,071 SOSYAL401,0301,0382,8373,8741,9250,986 MAT403,7632,8351,7221,7662,9103,302 FEN402,6833,5910,8210,835 1,705 500,04 500,02500,01500,03

18 YGS Ne İşe Yarar? Önlisans programları, tüm Açık Öğretim programlarını tercih etmek için; LYS sınavlarına katılmak için alınacak bir taban puan için; YGS puanlarıyla da öğrenci alan lisans programlarını tercih etme; Buradan alınacak puan LYS puanına eklenerek nihai puan oluşur. 18

19 YGS'DE HANGİ TESTTEN KAÇ SORU ÇIKACAK? Türkçe Temel Mat. ( 40 Soru )Sosyal Bil. ( 40 Soru )Fen Bil. ( 40 Soru ) MatematikGeometriTarihCoğrafyaFelsefeFizikKimyaBiyoloji 4028121713101413 Toplam 160 Soru Sorulacak. / 160 Dakika YGS'DE PUANLAR VE TESTLERİN AĞIRLIKLARI Puan TürüTürkçeMatSosyalFenBölüm Örnekleri YGS-120% 40% 10% 30% Bilgisayar prog-öğremenliği., makine, optisyenlik… YGS-220% 30% 10% 40% Hemşirelik, FTR, Otopsi yard ı mc., ka ğı t teknolojisi, diyaliz, eczane hizmetler,anestezi,radyoloji YGS-3 40% 20% 30% 10% Adalet, grafik ve reklamc ı l ı k, yerel yönetimler… YGS-4 30% 20% 40% 10% İşitme, görme, zihin eng.öğr.,Turizm animasyonu, çocuk geli ş imi, a ş ç ı l ı k… YGS-5 37%33% 20%10% Okul öncesi öğr, sosyal hizm, grafik tasar ı m ı, hava lojisti ğ i… YGS-6 33%37% 10%20% Uluslar arası tic., finans,T ı bbi Dök. ve aromatik bitkiler, su ürünleri, d ış ticaret… 19

20 İkinci Aşama Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) 20

21 Haziran 2013 de toplam 5 farklı sınav uygulaması yapılacaktır. Bu sınavların her birinde birden fazla farklı test kitapçığı kullanılacak olup; birinci test bittikten sonra ikinci-üçüncü teste geçilecektir. Bu sınavlarda her soru için 1,5 dakika verilmiş olacaktır. 21

22 LYS Sınav Günlüğü 15 Haziran 2012 Cumartesi Sabah Oturumu: sosyal bilimler sınavı 16 Haziran 2013 Pazar sabah Oturum: matematik geometri 16 Haziran 2013 Pazar öğleden sonra Oturumu: yabancı dil sınavı 22

23 LYS Sınav Günlüğü 22 Haziran 2013 Cumartesi Sabah Oturumu: Fen bilimleri Sınavı 23 Haziran 2013 Pazar Sabah Oturumu:Edebiyat coğrafya Sınavı yapılacaktır. 23

24 YGS – 1 YGS – 2 YGS – 3 YGS – 4 YGS – 5 YGS – 6 MF – 1 MF – 2 MF – 3 MF – 4 TM – 1 TM – 2 TM – 3 TS – 1 TS – 2 DİL – 1 DİL – 2 YENİ SINAV SİSTEMİNDE 17 PUAN TÜRÜ OLACAK. YGSLYS AÖF + MYO + Meslek L. Lisans Böl. ( Okul Öncesi Öğrt, Tesisat Öğrt…) 4 Yıllık Bölümler 24

25 LYS PUAN TÜRLERİ 1. MF Grubu Puan Türleri (SAY-2 yerine kullanılacak) Puan Türü TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK) YGS LYS-1LYS-2 Türkçe Tem. Mat Sos. Bil Fen Bil. Mat.Geo.Fiz.Kim.Biy. MF-111165826131065 MF-211 5131671312 MF-311 7 135 1415 MF-411146922111395 25 Not: YGS’de elde ettiğiniz netlerin %40’ı LYS’ye aktarılacaktır. MF-1 puan türü Matematik Ağırlıklı Temel Bilim Programları için, MF-2 puan türü Fen Ağırlıklı Temel Bilim programları için, MF-3 puan türü Sağlık Bilimleri programları için, MF-4 puan türü ise Mühendislik ve Teknik Programlar için

26 LYS PUAN TÜRLERİ 2. TM Grubu Puan Türleri (EA-2 yerine kullanılacak) Puan Türü TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK) YGS LYS-1LYS-3 Türkçe Tem. Mat Sos. Bil Fen Bil. Mat.Geo. TD ve Edb. Coğ-1 TM-11416552510187 TM-214 75228 8 TM-31510 51872510 26 Not: YGS’de elde ettiğiniz netlerin %40’ı LYS’ye aktarılacaktır. TM-1 puan türü az da olsa Matematik ağırlıklıdır. TM-2 puan türünde Matematik ile Türkçe-Edebiyat eşit ağırlıklıdır. TM-3 puan türü az da olsa Türkçe-Edebiyat ağırlıklıdır.

27 LYS PUAN TÜRLERİ 3. TS Grubu Puan Türleri (SÖZ-2 yerine kullanılacak) Puan Türü TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK) YGS LYS-3LYS-4 Türkçe Tem. Mat Sos. Bil Fen Bil. TD ve Edb. Coğ-1Tar.Coğ-2 Fel. Gr. TS-11310125158 7 TS-218611525515510 27 Not: YGS’de elde ettiğiniz netlerin %40’ı LYS’ye aktarılacaktır. TS-1 puan türü sosyal programlar için, TS-2 puan türü dil (Türkçe, edebiyat) ve tarih programları için

28 LYS PUAN TÜRLERİ 4. Yabancı Dil Grubu Puan Türleri Puan Türü TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK) YGS Y.DİL TürkçeTemel MatSos. Bil.Fen Bil.Yab. Dil DİL-11569565 DİL-225713550 DİL-3487205 28 Not: YGS’de elde ettiğiniz netlerin puan türüne göre LYS’ye katkısı farklıdır.

29 Matematik+Geometri Sınavı Matematik testi 50 Soru75 dakika Geometri testi 30 Soru (8’i analitik Geometri) 45 dakika TOPLAM80 Soru120 dakika 29

30 Matematik+Geometri Sınavı Matematik soruları:(50 soru) Örnek Konular: Fonksiyon, 2. Derece Denklemler, Parabol, 2. Derece Eşitsizlikler, Logaritma, Matris-Determinant, Permütasyon, Kombinasyon, Binom, Olasılık...Vb Geometri-Analitik Geometri soruları:(30 S.) 22 Geometri ve 8 analitik geometri sorusunun daha çok bilgi+yorum ölçen soru olması beklenmektedir. Örnek konular: Üçgende Benzerlik,Çokgenler – Dörtgenler, Paralel ve Eşkenar Dörtgen, Yamuk – Deltoit, Kare ve Dikdörtgen, Çemberde Açılar, Çemberde Uzunluk, Daire, Katı Cisimler, elips, çember denklemi Not: Yukarıda sıralanan konular tüm Matematik ve Geometri sınavı konularını içermemektedir. 30

31 Fen Bilimleri Sınavı Fizik testi30 Soru45 dakika Kimya testi30 Soru45 dakika Biyoloji testi30 Soru45 dakika TOPLAM90 Soru135 dakika 31

32 Fen Bilimleri Sınavı FİZİK : Basit Harmonik Har.,İtme ve Momentum, Durgun Elektrik, Elektriksel Kuvvet, Elektrik Alan- Potan En. Kondonsatörler, Elektirk Akımı, Manyetizma, Elektromanyetik İndik, Yay ve Su Dalgaları… KİMYA: Tepkimelerde Hız ve Denge, Çözünürlük Dengeleri, Asit ve Bazlar-2, Elektrokimya, Hidrokarbonlar,Gazlar, Radyoaktifler… BİYOLOJİ : Solunum, Sindirim, Boşaltım, İskelet-Kas- Örtü Sistemleri, Endokrin Sistemler, Sinir Sistemleri ve Duyu Org., Üreme ve Gelişme, Kalıtım, Populasyon Genetiği, Evrim 32

33 MF1 ile öğrenci alan prog:(mat-geo ağırlıklı bil.) Astronomi,Endüstriyel tasarım,finans matematiği, iç mimarlık,istatistik, mat/öğr…vb MF2 ile öğrenci alan prog:(fen-mat ağırlıklı bil) Biyoloji/öğr.,deri müh.fizik/ögr., kimya/öğr/müh,su ürünleri… MF3 ile öğrenci alan prog:(fen-mat ağırlıklı-sağlık) Tıp, diş hekimliği,eczacılık… MF4 ile öğrenci alan prog:(mat-fiz-geo ağırlıklı müh.) Bilgisayar, elektrik elektronik,makine, mekatronik… Mühendislikleri, 33

34 Edebiyat, Coğrafya Sınavı Türk D. ve Ed. testi56 Soru85 dakika Coğrafya-1 testi24 Soru35 dakika TOPLAM80 Soru120 dakika 34

35 Edebiyat- Coğrafya1 Sınavı Edebiyat konuları: İslam Öncesi Türk ed., İslam etkisindeki Türk ed.,Divan ed., Halk ed.batı ed. edebi akımlar, Tanzimat, Servet-i Fünun, Milli ed…vb Cografya1: Türkiye coğrafyası konularının yoğunlukta olması beklenirken, bunun yanında dünyanın iklimi, bitki örtüsü,şekli ve hareketlerinden de soru gelmektedir. 35

36 TM1 ile öğrenci alan prog. (Mat ağırlıklı) Çalışma Ekonomisi,İktisat,İşletme, Ekonometri.(ekonomi böl.) TM2 ile Öğrenci alan prog. (Mat-edeb. Ağırlıklı) Kamu Yön.,Hukuk,Uluslar arası iliş.,Siyaset bilimi,Sınıf öğr.,iç mimar- tas. TM3 ile Öğrenci alan prog. (Edeb-Mat. Ağırlıklı) PDR,Psikoloji,Sosyoloji,Felsefe,Arkeoloji,vb 36

37 Sosyal Bilimler Sınavı Tarih testi :44 Soru65 dakika Coğrafya-2 testi : 14 Soru20 dakika Felsefe Grubu testi: 32 Soru 8 psikoloji 8 Sosyoloji 8 Mantık 8 Din kültürü 50 dakika TOPLAM :90 Soru135 dakika 37

38 Sosyal Bilimler Sınavı Tarih Konuları: İlk çağ uyg.,Genel Türk T.,İslam T.,Türkiye T.,Osmanlı,Kurtuluş T., İnkılap T.,Güncel olaylar. Coğrafya 2 Konuları: Türkiye ve dünya coğrafyası Felsefe Grubu: Psikoloji, sosyoloji, mantık,din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin müfredatından temel düzeydeki lise ders konuları. 38

39 TS Grubu Puan Türleri TS1:(sosyal bilimler ağırlık-Tar-Cog-Fels Gr) Arkeoloji ve sanat tar.,Basın yayın, Coğrafya/öğr.,Gazetecilik, Halkla iliş.ve ta. sinema tv,sosyal bilg.öğr…vb TS2:(TDE ve Türkçe ağırlıklı) TDE/Türkçe öğrt.,Halkbilim,Tarih/Öğrt., Sümeroloji,Sanat tar.,Hititoloji…vb 39

40 Yabancı Dil Puan Türleri Dil1 :Alman dil edb./Öğrt,Amerikan kül.ed,. İngiliz dil edb./Öğrt., Fransız Dil ve edb.,Mütercim ter., Çeviribilim, dilbilim,Turist rehb., Dil2 :Arnavutça, Arap dil, Boşnak, Bulgarca Yunan, Fars, Gürcü, Hırvat, Hungaroloji, İspanyol, Japon, Leh, Latin, Yunan dil-edb./öğr 40

41 Hangi Alan Mezunu Hangi Sınava Girerse İyi Olur Sayısal alan mezunları: YGS, LYS1 (Mat-Geo), LYS2(Fen Bil) Eşit Ağırlık alan Mezunları: YGS, LYS1 (Mat-Geo), LYS3(Ed-Coğ.) Sözel alan mezunları: YGS, LYS3 (Ed-Coğ.), LYS4 (Sosyal Bil) Yabancı Dil alan mezunları: YGS, LYS5 (Yabancı Dil) 41

42 Psik. Dan. Reh. Bölümü okumak isteyen öğrenci LYS - 1 Süre Toplam Soru80 Soru Matematik5075 120 Dk. Geometri + Analitik22+845 LYS - 3 Süre Toplam Soru80 Soru Türk Dili ve Edeb.5685 120 Dk. Coğrafya - 12435 NİSAN ayında YGS’ ye girecek. Haziran ayında ayrı günlerde LYS’ye girecek. (TM-3 Puanı) 42

43 Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) Değer Aralıkları Adayların 100 üzerinden hesaplanan ortaöğretim bitirme notları 5 ile çarpılarak OBP ye dönüştürülür. 250-500 arasında hesaplanan OBP 0,12 ile çarpılacak ve en son 30-60 puan aralığında AOBP ortaya çıkacaktır. 43

44 Yerleştirme puanları LYS ve YGS deki her puan türünden alınabilinecek en yüksek puan 500 olacaktır. AOBP den de alınabilecek en yüksek puan 60 olacağından, yerleştirmede karşımıza çıkabilecek en yüksek puan 560 olacaktır. Örnek; Tıp fakültesine girmek isteyen bir öğrenci MF3 puan türündeki tüm soruları doğru cevaplarsa 500 MF3 puanı ve eğer okul birincisi ise 60 puan da okuldan alarak toplam 560 puan almış olacak. 44

45 AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARINA YERLEŞTİRME Açık öğretim Okul Öncesi Öğretmenliği programını yalnız Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Bakımı ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanlarından mezun olan ve YGS puan türlerinin en az birinden 140 ve üzeri puan alan adaylar tercih edebilirler. Yerleştirmede adayın en yüksek YGS puanı kullanılacaktır. Açık öğretim İngilizce Öğretmenliği programını tercih edebilmek için Dil-1(İngilizce) puanının en az 180 olması gerekir. Açık öğretimin kontenjanı bulunan programlarını tercih edebilmek için ilgili YGS puanının en az 140 olması gerekir(sınavsız geçiş sonrası boş kalan kontenjanlar için) Açık öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına YGS puan türlerinin en az birinden 140 ve üzeri puan alan adaylar tercih ettikleri takdirde yerleştirileceklerdir. 45

46 ÖZEL YETENEK SINAVI İLE SEÇME YÖNTEMİ Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan yüksek öğretim programının bağlı bulunduğu yüksek öğretim kurumuna yapılır. Sınav ve değerlendirme işlemleri de ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından yürütülür. 46

47 ÖSYS’DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 1- Okul birincileri: Mezun olunan yıl için okul birincisi kontenjanından yararlanırlar. 2- TÜBİTAK yarışmalarında başarılı olan adaylar: Katıldıkları ve derece aldıkları alanlarla ilgili ek puan alırlar. Bu puan ve derece ÖSYM’ye ilk müracaat edilen yıl için geçerlidir. Bu durumla ilgili olarak özel durumu olan öğrenci TÜBİTAK’a bir dilekçe ile başvuru yapmalı ve bilgilerinin ÖSYM’ye ulaştırılmasını sağlamalıdır. 3- Spor :Milli sporcu belgesi olan adayların LYS değerlendirilmeden önce bu belgeyi ÖSYM’ye göndermeleri ve YGS’ ye girmiş olmaları gerekmektedir. 47

48 Öğrencilere Öneriler *YGS, yerleştirme puanına %40 katkı sağlamaktadır. Öğrencilerin bu konuları mutlaka özümlemeleri gerekmektedir. *Soru sayısındaki artış mevcut konuların daha ayrıntılı sorulmasını gerektirebilir. Konularda önemli önemsiz ayrımı yapılmamalıdır. *Fen puanlarının sayısal içerisindeki yüzdesi arttığından sayısal öğrencileri fen derslerini önemsemelidirler. *EA öğrencileri için fen testlerinin, Sözel öğrencileri için Mat testlerinin puan değeri azaltılmıştır.Bu öğrencilerin kendi alanlarına daha yoğunluk vermeleri faydalı olacaktır. 48

49 BOĞAZİÇİ MESLKEİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 49


"1. YGS ( Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ) LYS ( Lisans Yerleştirme Sınavı ) ÖSYS Sistemi 1. 2. 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları