Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM Hatay Maarif Müfetti ş leri Ba ş kanlı ğ ı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM Hatay Maarif Müfetti ş leri Ba ş kanlı ğ ı."— Sunum transkripti:

1

2 YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM Hatay Maarif Müfetti ş leri Ba ş kanlı ğ ı

3 Öğretim yöntemleri ve akılda kalma oranı

4 Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma Eleştirel düşünme Eleştirel düşünme Yaratıcı düşünme Yaratıcı düşünme İletişim kurma İletişim kurma Problem çözme Problem çözme Bilgi teknolojilerini kullanma Bilgi teknolojilerini kullanma Girişimcilik Girişimcilik Bilimsel araştırma becerisi Bilimsel araştırma becerisi

5 “Geleceğin cahili, okumayan kişi olmayacaktır. Nasıl öğreneceğini bilmeyen kişi olacaktır.” -Alvin TOFFLER

6 “EĞİTİM, ÖĞRENCİLERE SAYGIYLA BAŞLAR.” EMERSON

7 Öğrenciler Üç Biçimde Öğrenirler Yarışma Yarışma Bireysel Bireysel Kubaşık Kubaşık

8 Yarışma

9 Bireysel

10 Kubaşık

11 Takım Çalışması ve İşbirlikçi Öğrenme Olumlu dayanışma, bağımlılık, Bireysel sorumluluk, Farklı yetenekli öğrencilerle grup olma, Liderlik paylaşılır, Her bir kişi diğerinden sorumludur, Görevler sürekli ve çeşitlidir, Sosyal beceriler doğrudan kazandırılır, Öğretmen gözlemci ve müdahalecidir, Etkililik için gruplandırma söz konusudur,

12 1.Turnuva tekniği, 2.Başarı grupları tekniği, 3.Ayrılıp birleştirme tekniği,

13

14

15

16 ÖĞRENCİYİ TANIMA VE KENDİSİNİ TANIMASINA YARDIMCI OLMA

17 TÜRKÇE KUVVETLİ Görgü kurallarına uygun dinliyor. Görgü kurallarına uygun dinliyor. Akıcı konuşuyor. Akıcı konuşuyor. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyor. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyor. Anlamlı ve kurallı cümleler yazıyor. Anlamlı ve kurallı cümleler yazıyor.GELİŞTİRİLECEK Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz etmiyor. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz etmiyor. Okuduklarından çıkarımlar yapamıyor. Okuduklarından çıkarımlar yapamıyor.

18 YAPILANDIRMACI ÖĞRENME KURAMI

19 YAPILANDIRMACILIK “Öğretmekten” çok “öğrenmeyi” merkeze alan bir anlayıştır. “Öğretmekten” çok “öğrenmeyi” merkeze alan bir anlayıştır.

20 ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM

21 Son yıllardaki eğitim araştırmaları öğretmenden çok öğrenciye odaklanmaktadır. Öğrenciyi merkeze alan yaklaşımlardan yapılandırmacı kuram, öğrenme kavramını öğrencinin etkin rol aldığı bir süreç olarak algılamaktadır. Aslında yapılandırmacılık yeni bir kavram değildir; felsefe olarak başlamış, sosyoloji ve antropolojiye daha sonra da psikoloji ve eğitime uygulanmıştır.

22 Öğrencilerin soruları üzerinde durma ve öğretimi bunlara göre yönlendirme önemlidir. Öğrencilerin soruları üzerinde durma ve öğretimi bunlara göre yönlendirme önemlidir.

23 Yapılandırmacı yaklaşım öğrenmenin bilginin aktarılması ile oluşmadığını ancak soru sorma, araştırma, problem çözme gibi öğrenci faaliyetleri ile gerçekleşebileceğini savunmaktadır Yapılandırmacı yaklaşım öğrenmenin bilginin aktarılması ile oluşmadığını ancak soru sorma, araştırma, problem çözme gibi öğrenci faaliyetleri ile gerçekleşebileceğini savunmaktadır

24 Öğrenme bilgiyi pasif biçimde almak değil, bilgiyi yapılandırmaktır. Bireylerin geçmiş yaşantıları aynı olmadığı için bir kavramla ilgili şemaları ve yeni bilgiyi yorumlamaları diğer bir bireyinki ile aynı olamaz. Öğrenme bilgiyi pasif biçimde almak değil, bilgiyi yapılandırmaktır. Bireylerin geçmiş yaşantıları aynı olmadığı için bir kavramla ilgili şemaları ve yeni bilgiyi yorumlamaları diğer bir bireyinki ile aynı olamaz.

25 Önyaşantılar, bilgi ve.öğrenmeler yeni yaşantıları nasıl yorumlayacağımızı etkilemektedir. Diğer taraftan yorumlar da bilgiyi yapılandırma ve yeni öğrenmeler üzerinde etkili olmaktadır. Hazır bilgiyi birisinden ya da bir yerden almak öğrenme olarak düşünülmemelidir. Önyaşantılar, bilgi ve.öğrenmeler yeni yaşantıları nasıl yorumlayacağımızı etkilemektedir. Diğer taraftan yorumlar da bilgiyi yapılandırma ve yeni öğrenmeler üzerinde etkili olmaktadır. Hazır bilgiyi birisinden ya da bir yerden almak öğrenme olarak düşünülmemelidir.

26 YAPILANDIRMACILIK Öğrenme, varılacak bir yer değil bir yolculuktur Öğrenme, varılacak bir yer değil bir yolculuktur

27 Öğretmen Öğrenci Öğretmen Öğrenci Rehber Etkin

28 ÖĞRETMENİN YENİ KONUMU BİLGİ AKTARAN ÖĞRETİRKEN ÖĞRENEN

29 Eğitmek sadece konuşmak değil, öğrenmek de sadece dinlemek değil…

30 Dışarıdan empoze edilen öğrenme gerçekten etkili değildir. Claudius Ceccon, Brazil

31 Ne duyduysam, unuttum. Ne görürsem, hatırlarım. Ne yaparsam, anlarım. Kofiçyus Kofiçyus

32 Anlamadan öğrenme olmaz. Claudius Ceccon, Brazil

33 “Bir şeyi bilen onu açıklayabilendir.“ Giambatista Vico

34 Bu anlayışta; Bu anlayışta; ÖĞRETMENİN ROLÜ NEDİR? ÖĞRETMENİN ROLÜ NEDİR?

35 ÖĞRETMENİN ROLÜ NEDİR? Öğretmenin rolü, öğrenci ilgisini çekmek için problemler, sorular ve kavramlar etrafında bilgiyi organize etmektir. Öğretmen öğrencilerin yeni bakış açıları geliştirmelerine ve önceki öğrenmeleri ile bağlantı kurmalarına yardımcı olmaktadır. Fikirler geniş kavramlarla bütüncül olarak sunulur ve sonra parçalara ayrılır. Etkinlikler öğrenci merkezlidir, öğrencilerin kendi sorularını sormaları, deney yapmaları ve sonuçlara ulaşmaları için etkinlikler düzenlenir. Öğretmenin rolü, öğrenci ilgisini çekmek için problemler, sorular ve kavramlar etrafında bilgiyi organize etmektir. Öğretmen öğrencilerin yeni bakış açıları geliştirmelerine ve önceki öğrenmeleri ile bağlantı kurmalarına yardımcı olmaktadır. Fikirler geniş kavramlarla bütüncül olarak sunulur ve sonra parçalara ayrılır. Etkinlikler öğrenci merkezlidir, öğrencilerin kendi sorularını sormaları, deney yapmaları ve sonuçlara ulaşmaları için etkinlikler düzenlenir.

36 ÖĞRETME NE ÖĞRETİLMELİ NASIL ÖĞRENİR

37 TASARIM KONU MERKEZLİ ÖĞRENEN MERKEZLİ

38 BİLGİ DOĞRUSAL HİYERARŞİ TEMEL DÜŞÜNCELER ETRAFINDA YAPILANDIRILMIŞ AĞLAR

39 Bu anlayışta; Bu anlayışta; ÖĞRENCİNİN ROLÜ NEDİR? ÖĞRENCİNİN ROLÜ NEDİR?

40 Yapılandırmacılıkta Bilgi Anlayışı Bilenden bağımsız bir bilgi yoktur. Bilenden bağımsız bir bilgi yoktur.

41 Yapılandırmacılıkta Bilgi Anlayışı Birey bilgiyi kendi için ve diğer bireylerle etkileşim i sırasında oluşturur. Birey bilgiyi kendi için ve diğer bireylerle etkileşim i sırasında oluşturur.

42 Yapılandırmacılıkta Bilgi Anlayışı Oluşturulan bilgiden hem birey hem de çevresi etkilenir. Oluşturulan bilgiden hem birey hem de çevresi etkilenir.

43 Yapılandırmacı Yaklaşımda Öğrenme Anlayışı Bir sorunun birden çok cevabı olabilir. Bir sorunun birden çok cevabı olabilir.

44 Yapılandırmacı Yaklaşımda Öğrenme Anlayışı Bireyler gerçek deneyimleri sonucunda eski bilginin üzerine yeni bilgi ve anlayışlar oluşturarak öğrenirler. Bireyler gerçek deneyimleri sonucunda eski bilginin üzerine yeni bilgi ve anlayışlar oluşturarak öğrenirler.

45 Öğrenmek için öğrenci zihinsel ve çoğunlukla fiziksel olarak etkin olmalıdır. Öğrenci kendi cevaplarını, kavramlarını keşfettiğinde ve kendi yorumlarını yarattığında öğrenir; bilgi yapılarını inşa eder. Öğrenmek için öğrenci zihinsel ve çoğunlukla fiziksel olarak etkin olmalıdır. Öğrenci kendi cevaplarını, kavramlarını keşfettiğinde ve kendi yorumlarını yarattığında öğrenir; bilgi yapılarını inşa eder.

46 Öğrenme, yeni bilginin var olan bilgilere dayandırılması ile yeni fikir ve kavramların oluşturulduğu bir süreçtir. Öğrenme, yeni bilginin var olan bilgilere dayandırılması ile yeni fikir ve kavramların oluşturulduğu bir süreçtir.

47 Yapılandırmacı Yaklaşımda Eğitimin Düzenlenmesi Geleneksel sınıflarda öğrenme, öğrenenlerin yeni sunulan bilgiyi tekrarlamaları üzerine kuruludur. Geleneksel sınıflarda öğrenme, öğrenenlerin yeni sunulan bilgiyi tekrarlamaları üzerine kuruludur.

48 Oluşturmacı Yaklaşımda Eğitimin Düzenlenmesi Oluşturmacı yaklaşım ise öğrenmeyi, yeni bilginin öğrenen tarafından içselleştirilme si, tekrar şekillendirilmesi olarak değerlendirir. Oluşturmacı yaklaşım ise öğrenmeyi, yeni bilginin öğrenen tarafından içselleştirilme si, tekrar şekillendirilmesi olarak değerlendirir.

49 Eğitim programı önemli kavramları vurgular, ilerleme bütünden parçaya doğrudur. Eğitim programı önemli kavramları vurgular, ilerleme bütünden parçaya doğrudur.

50 Eğitim programındaki etkinlikler büyük ölçüde birincil bilgi kaynaklarına ve öğrenci araç gereçlerine dayalıdır. Eğitim programındaki etkinlikler büyük ölçüde birincil bilgi kaynaklarına ve öğrenci araç gereçlerine dayalıdır.

51 Öğretmenler genellikle etkileşimli biçimde davranırlar ve öğrencilerin kişisel bir anlayış geliştirmeleri için çaba harcarlar. Öğretmenler genellikle etkileşimli biçimde davranırlar ve öğrencilerin kişisel bir anlayış geliştirmeleri için çaba harcarlar.

52 Öğrenmenin değerlendirilmesi, öğretme işi ile iç içedir ve öğretmenin öğrenci çalışmalarının sonuçlarını gözlemlemesine dayanır. Öğrenmenin değerlendirilmesi, öğretme işi ile iç içedir ve öğretmenin öğrenci çalışmalarının sonuçlarını gözlemlemesine dayanır.

53 Öğrenciler genellikle gruplar haline çalışırlar. Öğrenciler genellikle gruplar haline çalışırlar.

54 Öğrenciler, gerçek dünyaya ilişkin kuram oluşturabilen düşünürler olarak görülür. Öğrenciler, gerçek dünyaya ilişkin kuram oluşturabilen düşünürler olarak görülür.

55 Sessiz bir şekilde durmak öğrenmenin gerçekleşeceğini garanti etmez. Michel Iacocca, Italy-Brazil

56 Sınıfta öğrenenin öğrenilen konu ile ilişkilendirebileceği gerçek sorunlar oluşturmak önemlidir. Sınıfta öğrenenin öğrenilen konu ile ilişkilendirebileceği gerçek sorunlar oluşturmak önemlidir.

57 Bu sorunlar, genel kavramlar merkezinden yapılandırılır ve öğrenenlerin kendi bilgilerini oluşturabilecekleri bağlamlar meydana getirir. Bu sorunlar, genel kavramlar merkezinden yapılandırılır ve öğrenenlerin kendi bilgilerini oluşturabilecekleri bağlamlar meydana getirir.

58 Yapılandırmacı kuramı benimseyen bir öğretmen; Öğrenenin özerkliğini ve girişimlerini destekler. Öğrenenin özerkliğini ve girişimlerini destekler.

59 Dersi öğrenenin tepkilerine göre yönlendirir. Dersi öğrenenin tepkilerine göre yönlendirir. Yapılandırmacı kuramı benimseyen bir öğretmen;

60 Öğrenenlere, sunulan bilgiler arasında ilişki kurabilmeleri ve çeşitli görüşleri karşılaştırabilmeleri için zaman verir. Öğrenenlere, sunulan bilgiler arasında ilişki kurabilmeleri ve çeşitli görüşleri karşılaştırabilmeleri için zaman verir. Yapılandırmacı kuramı benimseyen bir öğretmen;

61 Örnek bir etkinlik.

62 ELLİNCİ YIL TÜRKÜSÜ Vazgeçilmez üç varlığım benim Ulusum, yurdum, cumhuriyetim. Sen, ey beni yaşatan sınırsız güç, Ey düşlerimin gelini, Gel, bir de benim gözümle gör, İçime diktiğim ölümsüz heykelini:

63 Aşağıda şiirde geçen bazı kelimelerin anlamları verilmiştir. Anlamlardan hareketle bulmacada gizlenen bu kelimeleri bulunuz. RİNJKIUTKOR CMAZSASRFÜD VRBLMKOPTÜĞ FEÖHIÇRASJK SNFZSNYTYİŞ GMDBENTGFDB PERÇİNLEMEK TKDMSFTYRDF ATGÜFUDİĞİY Beğendiği bir şeye benzeme çabası. Set, engel. Sağlamlaştırmak, güçlendirmek. Beğenilen bir kişi veya şeye benzemeyi istemek, gıpta etmek. Emek İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası.

64 Aşağıda şiirde geçen bazı kelimelerin anlamları verilmiştir. Anlamlardan hareketle bulmacada gizlenen bu kelimeleri bulunuz. RİNJKIUTKOR CMAZSASRFÜD VRBLMKOPTÜĞ FEÖHIÇRASJK SNFZSNYTYİŞ GMDBENTGFDB PERÇİNLEMEK TKDMSFTYRDF ATGÜFUDİĞİY Beğendiği bir şeye benzeme çabası. Set, engel. Sağlamlaştırmak, güçlendirmek. Beğenilen bir kişi veya şeye benzemeyi istemek, gıpta etmek. Emek İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası.

65 SAYI KAVRAMININ ÖĞRETİLMESİ

66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Dört dört dört dört 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Dört dört dört dört 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

67 4 1+1+1+1=42+1+1=42+2=43+1=44+0=4 + = + =

68 Bu anlayışta; Bu anlayışta; VELİNİN ROLÜ NEDİR? VELİNİN ROLÜ NEDİR?

69 Sınıfta Oturma Düzeni Öğrenci merkezli eğitim

70 Geleneksel Düzen T Ö

71 Grup Yerleşim Düzeni T Ö

72 Daire Biçimi T Ö

73 “U” Biçimi Ö T

74 Ters “V” Biçimi TV v Ö

75 “Altın ne için, can ne için, inci mercan da nedir? Bir sevgiye harcanmadıktan, Bir sevgiliye feda edilmedikten sonra.” Mevlâna

76


"YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM Hatay Maarif Müfetti ş leri Ba ş kanlı ğ ı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları