Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM"— Sunum transkripti:

1 YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM
Hatay Maarif Müfettişleri Başkanlığı

2 Öğretim yöntemleri ve akılda kalma oranı

3 temel beceriler Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma
Eleştirel düşünme Yaratıcı düşünme İletişim kurma Problem çözme Bilgi teknolojilerini kullanma Girişimcilik Bilimsel araştırma becerisi

4 “Geleceğin cahili, okumayan kişi olmayacaktır.
Nasıl öğreneceğini bilmeyen kişi olacaktır.” -Alvin TOFFLER

5 “EĞİTİM, ÖĞRENCİLERE SAYGIYLA BAŞLAR.”
EMERSON

6 Öğrenciler Üç Biçimde Öğrenirler
Yarışma Bireysel Kubaşık

7 Yarışma

8 Bireysel

9 Kubaşık

10 Takım Çalışması ve İşbirlikçi Öğrenme
Olumlu dayanışma, bağımlılık, Bireysel sorumluluk, Farklı yetenekli öğrencilerle grup olma, Liderlik paylaşılır, Her bir kişi diğerinden sorumludur, Görevler sürekli ve çeşitlidir, Sosyal beceriler doğrudan kazandırılır, Öğretmen gözlemci ve müdahalecidir, Etkililik için gruplandırma söz konusudur,

11 1. Turnuva tekniği, 2. Başarı grupları tekniği, 3
1.Turnuva tekniği, 2.Başarı grupları tekniği, 3.Ayrılıp birleştirme tekniği,

12

13

14

15 ÖĞRENCİYİ TANIMA VE KENDİSİNİ TANIMASINA YARDIMCI OLMA

16 TÜRKÇE KUVVETLİ Görgü kurallarına uygun dinliyor. Akıcı konuşuyor.
Noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyor. Anlamlı ve kurallı cümleler yazıyor. GELİŞTİRİLECEK Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz etmiyor. Okuduklarından çıkarımlar yapamıyor.

17 YAPILANDIRMACI ÖĞRENME KURAMI

18 YAPILANDIRMACILIK “Öğretmekten” çok “öğrenmeyi” merkeze alan bir anlayıştır.

19 ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM

20 Son yıllardaki eğitim araştırmaları öğretmenden çok öğrenciye odaklanmaktadır. Öğrenciyi merkeze alan yaklaşımlardan yapılandırmacı kuram, öğrenme kavramını öğrencinin etkin rol aldığı bir süreç olarak algılamaktadır. Aslında yapılandırmacılık yeni bir kavram değildir; felsefe olarak başlamış, sosyoloji ve antropolojiye daha sonra da psikoloji ve eğitime uygulanmıştır.

21 Öğrencilerin soruları üzerinde durma ve öğretimi bunlara göre yönlendirme önemlidir.

22 Yapılandırmacı yaklaşım öğrenmenin bilginin aktarılması ile oluşmadığını ancak soru sorma, araştırma, problem çözme gibi öğrenci faaliyetleri ile gerçekleşebileceğini savunmaktadır

23 Öğrenme bilgiyi pasif biçimde almak değil, bilgiyi yapılandırmaktır
Öğrenme bilgiyi pasif biçimde almak değil, bilgiyi yapılandırmaktır. Bireylerin geçmiş yaşantıları aynı olmadığı için bir kavramla ilgili şemaları ve yeni bilgiyi yorumlamaları diğer bir bireyinki ile aynı olamaz.

24 Önyaşantılar, bilgi ve .öğrenmeler yeni yaşantıları nasıl yorumlayacağımızı etkilemektedir. Diğer taraftan yorumlar da bilgiyi yapılandırma ve yeni öğrenmeler üzerinde etkili olmaktadır. Hazır bilgiyi birisinden ya da bir yerden almak öğrenme olarak düşünülmemelidir.

25 YAPILANDIRMACILIK Öğrenme, varılacak bir yer değil bir yolculuktur

26 Öğretmen Öğrenci Etkin Rehber

27 ÖĞRETMENİN YENİ KONUMU
BİLGİ AKTARAN ÖĞRETİRKEN ÖĞRENEN

28 Eğitmek sadece konuşmak değil, öğrenmek de sadece dinlemek değil…

29 Dışarıdan empoze edilen öğrenme gerçekten etkili değildir.
Claudius Ceccon, Brazil Dışarıdan empoze edilen öğrenme gerçekten etkili değildir. 29

30 Ne duyduysam, unuttum. Ne görürsem, hatırlarım. Ne yaparsam, anlarım.
Kofiçyus

31 Anlamadan öğrenme olmaz.
Claudius Ceccon, Brazil Anlamadan öğrenme olmaz.

32 “Bir şeyi bilen onu açıklayabilendir.“
Giambatista Vico

33 Bu anlayışta; ÖĞRETMENİN ROLÜ NEDİR?

34 ÖĞRETMENİN ROLÜ NEDİR? Öğretmenin rolü, öğrenci ilgisini çekmek için problemler, sorular ve kavramlar etrafında bilgiyi organize etmektir. Öğretmen öğrencilerin yeni bakış açıları geliştirmelerine ve önceki öğrenmeleri ile bağlantı kurmalarına yardımcı olmaktadır. Fikirler geniş kavramlarla bütüncül olarak sunulur ve sonra parçalara ayrılır. Etkinlikler öğrenci merkezlidir, öğrencilerin kendi sorularını sormaları, deney yapmaları ve sonuçlara ulaşmaları için etkinlikler düzenlenir.

35 ÖĞRETME NE ÖĞRETİLMELİ NASIL ÖĞRENİR

36 TASARIM KONU MERKEZLİ ÖĞRENEN MERKEZLİ

37 TEMEL DÜŞÜNCELER ETRAFINDA YAPILANDIRILMIŞ AĞLAR
BİLGİ TEMEL DÜŞÜNCELER ETRAFINDA YAPILANDIRILMIŞ AĞLAR DOĞRUSAL HİYERARŞİ

38 Bu anlayışta; ÖĞRENCİNİN ROLÜ NEDİR?

39 Yapılandırmacılıkta Bilgi Anlayışı
Bilenden bağımsız bir bilgi yoktur.

40 Yapılandırmacılıkta Bilgi Anlayışı
Birey bilgiyi kendi için ve diğer bireylerle etkileşimi sırasında oluşturur.

41 Yapılandırmacılıkta Bilgi Anlayışı
Oluşturulan bilgiden hem birey hem de çevresi etkilenir.

42 Yapılandırmacı Yaklaşımda Öğrenme Anlayışı
Bir sorunun birden çok cevabı olabilir.

43 Yapılandırmacı Yaklaşımda Öğrenme Anlayışı
Bireyler gerçek deneyimleri sonucunda eski bilginin üzerine yeni bilgi ve anlayışlar oluşturarak öğrenirler.

44 Öğrenmek için öğrenci zihinsel ve çoğunlukla fiziksel olarak etkin olmalıdır. Öğrenci kendi cevaplarını, kavramlarını keşfettiğinde ve kendi yorumlarını yarattığında öğrenir; bilgi yapılarını inşa eder.

45 Öğrenme, yeni bilginin var olan bilgilere dayandırılması ile yeni fikir ve kavramların oluşturulduğu bir süreçtir.

46 Yapılandırmacı Yaklaşımda Eğitimin Düzenlenmesi
Geleneksel sınıflarda öğrenme, öğrenenlerin yeni sunulan bilgiyi tekrarlamaları üzerine kuruludur.

47 Oluşturmacı Yaklaşımda Eğitimin Düzenlenmesi
Oluşturmacı yaklaşım ise öğrenmeyi, yeni bilginin öğrenen tarafından içselleştirilmesi, tekrar şekillendirilmesi olarak değerlendirir.

48 Eğitim programı önemli kavramları vurgular, ilerleme bütünden parçaya doğrudur.

49 Eğitim programındaki etkinlikler büyük ölçüde birincil bilgi kaynaklarına ve öğrenci araç gereçlerine dayalıdır.

50 Öğretmenler genellikle etkileşimli biçimde davranırlar ve öğrencilerin kişisel bir anlayış geliştirmeleri için çaba harcarlar.

51 Öğrenmenin değerlendirilmesi, öğretme işi ile iç içedir ve öğretmenin öğrenci çalışmalarının sonuçlarını gözlemlemesine dayanır.

52 Öğrenciler genellikle gruplar haline çalışırlar.

53 Öğrenciler, gerçek dünyaya ilişkin kuram oluşturabilen düşünürler olarak görülür.

54 Sessiz bir şekilde durmak öğrenmenin gerçekleşeceğini garanti etmez.
Michel Iacocca, Italy-Brazil Sessiz bir şekilde durmak öğrenmenin gerçekleşeceğini garanti etmez.

55 Sınıfta öğrenenin öğrenilen konu ile ilişkilendirebileceği gerçek sorunlar oluşturmak önemlidir.

56 Bu sorunlar, genel kavramlar merkezinden yapılandırılır ve öğrenenlerin kendi bilgilerini oluşturabilecekleri bağlamlar meydana getirir.

57 Yapılandırmacı kuramı benimseyen bir öğretmen;
Öğrenenin özerkliğini ve girişimlerini destekler.

58 Yapılandırmacı kuramı benimseyen bir öğretmen;
Dersi öğrenenin tepkilerine göre yönlendirir.

59 Yapılandırmacı kuramı benimseyen bir öğretmen;
Öğrenenlere, sunulan bilgiler arasında ilişki kurabilmeleri ve çeşitli görüşleri karşılaştırabilmeleri için zaman verir.

60 Örnek bir etkinlik.

61 ELLİNCİ YIL TÜRKÜSÜ Vazgeçilmez üç varlığım benim
Ulusum, yurdum, cumhuriyetim. Sen, ey beni yaşatan sınırsız güç, Ey düşlerimin gelini, Gel, bir de benim gözümle gör, İçime diktiğim ölümsüz heykelini:

62 R İ N J K I U T O C M A Z S F Ü D V B L P Ğ E Ö H Ç Y Ş G
Aşağıda şiirde geçen bazı kelimelerin anlamları verilmiştir. Anlamlardan hareketle bulmacada gizlenen bu kelimeleri bulunuz. Beğendiği bir şeye benzeme çabası. Set, engel. Sağlamlaştırmak, güçlendirmek. Beğenilen bir kişi veya şeye benzemeyi istemek, gıpta etmek. Emek İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası. R İ N J K I U T O C M A Z S F Ü D V B L P Ğ E Ö H Ç Y Ş G

63 İ O M A L E Ö R N J K I U T C Z S F Ü D V B P Ğ H Ç Y Ş G
Aşağıda şiirde geçen bazı kelimelerin anlamları verilmiştir. Anlamlardan hareketle bulmacada gizlenen bu kelimeleri bulunuz. Beğendiği bir şeye benzeme çabası. Set, engel. Sağlamlaştırmak, güçlendirmek. Beğenilen bir kişi veya şeye benzemeyi istemek, gıpta etmek. Emek İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası. R İ N J K I U T O C M A Z S F Ü D V B L P Ğ E Ö H Ç Y Ş G

64 SAYI KAVRAMININ ÖĞRETİLMESİ

65 4 Dört dört dört dört

66 4 =4 2+1+1=4 2+2=4 3+1=4 4+0=4 =

67 Bu anlayışta; VELİNİN ROLÜ NEDİR?

68 Öğrenci merkezli eğitim
Sınıfta Oturma Düzeni

69 Geleneksel Düzen T Ö

70 Grup Yerleşim Düzeni T Ö

71 Daire Biçimi T Ö

72 “U” Biçimi T Ö

73 Ters “V” Biçimi TV Ö v

74 “Altın ne için, can ne için, inci mercan da nedir
“Altın ne için, can ne için, inci mercan da nedir? Bir sevgiye harcanmadıktan, Bir sevgiliye feda edilmedikten sonra.” Mevlâna

75 TEŞEKKÜRLER 75


"YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları