Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bağımsız Denetim Süreci 9 Mayıs 2015, Kızılcıhamam Murat SANCAR PwC Türkiye Bölgelerden Sorumlu Ortak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bağımsız Denetim Süreci 9 Mayıs 2015, Kızılcıhamam Murat SANCAR PwC Türkiye Bölgelerden Sorumlu Ortak."— Sunum transkripti:

1 Bağımsız Denetim Süreci 9 Mayıs 2015, Kızılcıhamam Murat SANCAR PwC Türkiye Bölgelerden Sorumlu Ortak

2 PwC Yasal Çerçeve / Mevzuat Muhasebe Standartları Eğitim / İnsan Kaynağı Gözetim Muhasebe Mesleği Bağımsız Denetim 2 Finansal Raporlamanın ALTYAPISI

3 PwC3 SAĞLIKLI işleyen bir Finansal Raporlama Dürüst/Gerçek resim Kamuyu aydınlatma Şeffaflık, hesap verme kültürü TÜM PAYDAŞLARIN FİNANSAL RAPOR ALGISI

4 PwC4

5 5 Bağımsız Denetim Standartları (BDS) KKS 1 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI BDS 200 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ BDS 210 BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARI ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARILMASI BDS 220 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL BDS 230 BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ BDS 240 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE BAĞIMSIZ DENETÇİNİN HİLEYE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI BDS 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM BDS 265 İÇ KONTROL EKSİKLİKLERİNİN ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARA VE YÖNETİME BİLDİRİLMESİ BDS 300 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNİN PLANLANMASI

6 PwC6 Bağımsız Denetim Standartları (BDS) BDS 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ BDS 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASINDA VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK BDS 330 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞI YAPACAĞI İŞLER BDS 450 BAĞIMSIZ DENETİMİN YÜRÜTÜLMESİ SIRASINDA BELİRLENEN YANLIŞLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BDS 500 BAĞIMSIZ DENETİM KANITLARI BDS 505 DIŞ TEYİTLER BDS 510 İLK BAĞIMSIZ DENETİMLER- AÇILIŞ BAKİYELERİ BDS 520 ANALİTİK PROSEDÜRLER BDS 530 BAĞIMSIZ DENETİMDE ÖRNEKLEME BDS 540 GERÇEĞE UYGUN DEĞERE İLİŞKİN OLANLAR DÂHİL MUHASEBE TAHMİNLERİNİN VE İLGİLİ AÇIKLAMALARIN BAĞIMSIZ DENETİMİ BDS 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR

7 PwC7 Bağımsız Denetim Standartları (BDS) BDS 560 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR BDS 570 İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ BDS 580 YAZILI AÇIKLAMALAR BDS 610 İÇ DENETÇİ ÇALIŞMALARININ KULLANILMASI BDS 620 UZMAN ÇALIŞMALARININ KULLANILMASI BDS 700 FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN GÖRÜŞ OLUŞTURMA VE RAPORLAMA BDS 705 BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA OLUMLU GÖRÜŞ DIŞINDA BİR GÖRÜŞ VERİLMESİ BDS 706 BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA YER ALAN DİKKAT ÇEKİLEN HUSUSLAR VE DİĞER HUSUSLAR PARAGRAFLARI BDS 710 ÖNCEKİ DÖNEMLERE AİT KARŞILIK GELEN BİLGİLER VE KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL TABLOLAR BDS 720 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DENETLENMİŞ FİNANSAL TABLOLARI İÇEREN DOKÜMANLARDAKİ DİĞER BİLGİLERE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI

8 PwC8 Bağımsız Denetim Ana Süreçleri Müşteri kabulu, sözleşme süreci Planlama Yürütme Raporlama

9 PwC9 Sözleşme Süreci (BDS 210) Finansal tabloların denetiminin amacı ve kapsamı Denetçinin sorumlulukları Yönetimin sorumlulukları Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılacak geçerli finansal raporlama çerçevesini belirten açıklama

10 PwC10 Sözleşme Süreci (BDS 210) Türk Ticaret Kanunu Md. 400. "Denetçi, denetleme yaptığı şirkete, vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında, danışmanlık veya hizmet veremez, bunu bir yavru şirketi aracılığıyla yapamaz." 1 - TFRS Mali tabloların hazırlanması/ konsolidasyonu vb, direk olarak "denetçi bağımsızlığı" ile çelişen mutlak ifadeler 2 - Eğitim hizmetleri verilmesi talepleri 3 - Dönüşüm el kitabı hazırlanması vb "Muhasebe danışmanlığı hizmetlerini" ifade eden talepler

11 PwC11 Sözleşme Süreci (BDS 210) BDS Sözleşme örneğinde ‘’Denetim şirketinin sorumluluklar’’ başlığının altındaki unsurlar sözleşme taslaklarında mevcut değil Örnek sözleşmede mevcut bulunan ‘’Müşteri'nin (Denetlenen Şirket) sorumlulukları’’ başlığının altındaki unsurlar sözleşme taslaklarında mevcut değil.

12 PwC12 Planlama (BDS 300) Denetimin önemli alanlarına dikkatini yoğunlaştırması Muhtemel problemlerin zamanında belirlenmesi ve çözüme kavuşturulması Denetimin etkin ve verimli biçimde yürütülmesi için denetimin düzgün biçimde düzenlenmesi ve idare edilmesi Denetim ekibi üyelerinin, öngörülen risklere karşılık verecek uygun seviyede kabiliyet ve yeterlik sahibi kişilerden seçilmesi ve bu kişiler arasında uygun bir iş dağılımı yapılması Denetim ekibi üyelerinin yönlendirilmesini, gözetimini ve yaptıkları çalışmanın gözden geçirilmesini kolaylaştırmak. Uygun hâllerde- topluluğa bağlı birimlerin denetçileri ile uzmanlar tarafından yapılan çalışmanın koordinasyonunda yardımcı olmak.

13 PwC13 Yürütme Süreci (BDS 200) Finansal tabloların bağımsız denetimlerinin BDS’lere uygun olarak yürütülmesi sırasında bağımsız denetçiye düşen genel sorumluluklar düzenlenmiştir. Denetçi, denetimle ilgili tüm BDS’lere uyar. Denetçinin, bir BDS’nin amaçlarını anlaması ve hükümlerini uygun şekilde yerine getirebilmesi için açıklayıcı hükümler ve uygulama bölümü dâhil BDS’nin tamamına vâkıf olması gerekir Denetçi, bu BDS’nin ve denetimle ilgili diğer tüm BDS’lerin hükümlerine uymadığı sürece, denetçi raporunda denetimin BDS’lere uygun olarak yürütüldüğü şeklinde bir ifadeye yer veremez.

14 PwC TFRS / VUK Kavramsal Farklar Dönemsellik İlkesi ve Krediler Çalışanlara Sağlanan Faydalar Maden Kaynakları Ticari Alacak ve Borçlar Sabit Kıymetler Stoklar Ertelenmiş Vergi Konsolidasyon Karşılıklar, Diğer Varlık ve Yükümlülükler

15 © [2010] PricewaterhouseCoopers Turkey. All rights reserved. “PricewaterhouseCoopers” refers to PricewaterhouseCoopers Turkey or, as the context requires, the PricewaterhouseCoopers global network or other member firms of the network, each of which is a separate legal entity. “PricewaterhouseCoopers Turkey” refers to Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. and PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd Şti. which are separate legal entities incorporated in Turkey within the PricewaterhouseCoopers Turkey organisation. Süleymen Seba Cad. No:48 BJK Plaza B Blok Kat 9 34357 Akaretler Beşiktaş İstanbul Tel: (90) (212) 326 6060 Fax: (90) (212) 326 6050 Büyükdere Cad No 100/102 Maya Akar Center B Blok Gayrettepe İstanbul Tel: (90) (212) 355 5858 Fax: (90) (212) 355 5850 Atatürk Bulvarı Celal Bayar İş Merkezi No:211/18 06680 Kavaklıdere Ankara Tel: (90) (312) 457 4545 Fax: (90) (312) 457 4550 Hürriyet Bulvarı No:4/1 Kavala Plaza Kat 6 35210 Alsancak İzmir Tel: (90) (232) 497 7070 Fax: (90) (232) 497 7050 Y.Yalova Yolu 4 km. No 424 Buttim Plaza Kat:9 D:1622 16250 Osmangazi Bursa Tel: (90) (224) 270 2929 Fax: (90) (224) 270 2930


"Bağımsız Denetim Süreci 9 Mayıs 2015, Kızılcıhamam Murat SANCAR PwC Türkiye Bölgelerden Sorumlu Ortak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları