Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EKO - OKUL BİLGİLENDİRME SUNUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EKO - OKUL BİLGİLENDİRME SUNUMU"— Sunum transkripti:

1 EKO - OKUL BİLGİLENDİRME SUNUMU
DANIŞMAN ÖĞRETMENLER NİHAN ERDOĞAN ÖZER AYNUR AYDIN

2 YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR!! ÇEVRE İÇİN ELELE HEMEN SİMDİ!!!

3 EKO - OKUL İki yıl boyunca özveri ile çalışıp daha güzel, yeşil ve yaşanabilir bir Dünya için çaba sarf eden tüm idareci, öğretmen, öğrenci ve çalışanlarımıza teşekkür eder, okulumuzda Yeşil Bayrağın her zaman dalgalanmasını dileriz.

4 PROGRAM HAKKINDA Eğitim öğretim yılı içerisinde Eko-Okullar Programı kapsamında Türkiye çapında 193 okul Yeşil Bayrak almaya hak kazandı. Bu kapsamda Yeşil Bayraklı okul sayısı Türkiye çapında toplamda 376'ya ulaştı.

5 EKO - OKUL NEDİR? Eko-Okullar Projesi okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir projedir. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

6 EKO - OKUL NEDİR? Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, öğrenciler okulun çevresel etkilerini azaltmak için uygulanan 7 adım‘da etkin rol almak için yönlendirilirler. Dolayısıyla eko-okullar, sınıfta ders öğretmenin ötesine geçerek, toplumun diğer bölümlerinde de çevre duyarlılığının sağlanmasında rol almış olurlar.

7 EKO - OKUL NEDİR? Program, çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsar ve uygulandığı okullardaki başarısı, okul müdürü başta olmak üzere okul idaresinin ve öğretmenlerinin ilgisine bağlıdır. Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır. Komitenin yerel halkı ve yöneticileri bilinçlendirme çabaları ise öğrencilerde diyalog kurabilme becerilerini geliştirmeyi ve iyi bir yurttaşlık eğitimini sağlar.

8 HEM BİR PROGRAM HEM BİR ÖDÜL PLANI
Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır.

9 HEM BİR PROGRAM HEM BİR ÖDÜL PLANI
Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerekir . Eko-Okullar uzun erimli bir programdır.

10 PROGRAMIN FAYDALARI Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

11 ÖĞRENCİLER; - bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,
- grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur, - sorunları tanıma, çözüm üretme, ve tartışma becerisi geliştirir, - inisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,

12 ÖĞRENCİLER; - tüketim alışkanlıkları değişir,savurganlık önlenir,
- plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir, - tüketim alışkanlıkları değişir,savurganlık önlenir, - doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

13 PROGRAM GEREKLERİ Programın bir okulda başarıyla uygulanabilmesi için aşağıdaki gereklerin yerine getirileceğinden emin olunması gerekir. - Okul müdürünün ve idarecilerin desteği, - Çocukların, her aşamadaki etkinliklere ve karar alma mekanizmalarına katılma isteği, - Çalışanların aktif katılımı, - Uzun erimli bir değişimi teşvik etmek üzere harekete geçme isteği.

14 PROGRAM KONULARI Programa yeni kayıt olmuş okullar ilk iki eğitim-öğretim yılı boyunca çöp-atık / geri dönüşüm konusunu çalışırlar. Çöp-Atık konusunu çalışarak Yeşil Bayrak ödülü almış olan Eko-Okullar diğer konulardan birini seçerek çalışmalarına devam ederler.

15 PROGRAM KONULARI - Enerji - Su - Biyolojik Çeşitlilik
Eko-Okullar Programı konuları; - Enerji - Su - Biyolojik Çeşitlilik

16 Eko-Okullar yukarıda belirtilen konuları ikişer yıl çalıştıktan ve öğrencilerin konuyu tam olarak kavradıklarından emin olduktan sonra yan konular olan; - İklim değişikliği, - Ulaşım, - Sağlıklı yaşam, - Hava Kirliliği, - Gürültü kirliliği, - Biyo-dizel, - Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, - Organik tarım - Işık Kirliliği vb. konularda çalışmalarını sürdürebilirler.

17 PROGRAM KONULARI Belirlenen bu konular hemen her okulun müfredat programının içinde yer alabilecek kadar esnek ve programın temelidir. Eğer seçecek olduğumuz konu öğretmen arkadaşımızın müfredat konuları arasında yoksa eylem planı hazırlanırken bir önceki konu olan çöp-atık ve geri dönüşüm konusu ile ilgili çalışmalara yer verilebilir. Eylem planlarımızı belirlerken sadece bu sene seçeceğimiz konu değil, önceki yıllarda işlediğimiz konu ile ilgili çalışmalara da yer vermemiz çocuklarımızda çevre bilincini yerleştirme konusundaki başarımızı da arttıracaktır.

18 2. AŞAMA: PROGRAMI YÜRÜTME
Eko-Okullar Programına katılan okullar, kendi müfredatlarını programın kalbini oluşturan 7 ADIM'a adapte ederler. Bunlar; 1.AŞAMA : KAYIT OLMA √ 2. AŞAMA : PROGRAMI YÜRÜTME 3. AŞAMA : ÖDÜL İÇİN BAŞVURUDA BULUNMA 4. AŞAMA : ÖDÜL YENİLEME 1- Eko-Okullar Komitelerinin Kurulması: İki ayrı komite kurulur. Bunlardan birincisi; okulun farklı sınıflarında oluşturulacak ve yeterli sayıda (20-25) öğrenci ve bir koordinatör öğretmenden oluşan Eko-Tim'dir ve programın okuldaki yürütücüsüdür.

19 Okulumuzda Eko-Tim‘in oluşturulabilmesi için anasınıflarımız hariç, tüm şube öğretmenlerimizin sınıflarından gönüllü bir öğrenci seçerek 24/09/2014 Çarşamba gününe kadar bize bildirmesi gerekmektedir. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

20 İkinci komite ise - okul müdürü ya da başyardımcısı, -okul aile birliği temsilcisi, -programa katkısı olabilecek veliler, - öğretmenlerden ilgi duyanlar, -muhtar ve/veya belediye temsilcisi, -okulun Eko-okul öğrenci timi temsilcisi ve -katılmasında yarar görülen diğer temsilcilerden oluşur ve görevi projenin okulda devamlılığını sağlamak ve gerektiğinde Eko- Tim'e destek olmaktır.

21 Her branştan gönüllü öğretmenler:
Türkçe : GÜLSÜN KARACAN Matematik :ASLI GÖRGÜN Fen ve Teknoloji : HATİCE ASLAN Sosyal Bilgiler : NESİMİ SARIALTUN İngilizce : ALEV GAFA SOYSAL Müzik : MUSTAFA BODUÇ Görsel sanatlar : AYSUN TURGUT Teknoloji Tasarım : AYHAN ÖZGÜR-AYŞE KANBER AYAZ- ÖZLEM AL Beden Eğitimi : SÜLEYMAN KUVANDIK, ŞENNUR ARACI Bilişim Teknolojileri : NURHAN ÇİFTÇİ, NESLİHAN BABACAN Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: BETÜL AYDEMİR Rehberlik Servisi : SEMA BAŞAR 4.sınıf zümresi :MERAL PEKMUTLU, NERMİN LAÇİN Ana sınıfı zümresi : AYNUR AYDOĞAN,HATİCE SANDAL

22 Okulumuzda ikinci komitenin oluşturulabilmesi için;
Okul Müdürü : Hasan KELEŞ Müdür Yardımcısı : Fatih NARCIOĞLU Okul Aile Birliği Temsilcisi, Programa katkısı olabilecek veliler, Muhtar, Çankaya ve Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, Okulun Eko-okul öğrenci timi temsilcisi, Okul Temsilcisi öğrenci ve

23 2- Çevresel İnceleme: Okuldaki çalışma, okulun çevre üzerinde yarattığı etkileri incelemekle başlar. Öğrenciler, okulda atılan çöp miktarından altyapı (kanalizasyon, vb.) yetersizliklerine kadar her konuda incelemeler yaparlar. Bu aşamada tim okulun bir yıl boyunca ele alacağı konuyu belirler. Bunlar çöp-atık, su, enerji ve biyolojik çeşitlilik temel konulardan biri olabilir.

24 Okulumuzda iki yıl çöp-atık ve geri dönüşüm konusunu işledik
Okulumuzda iki yıl çöp-atık ve geri dönüşüm konusunu işledik. İki yıl yaptığımız çalışmalarla çocuklarımızın geri dönüşüm konusunu kavradıkları ve belli bir bilince ulaştıklarını gözlemledik. Bu yıl çalışmak üzere Su konusunu seçtik.

25 Su kaynakları bakımından Türkiye, "su fakiri" bir ülke değil.
Ancak, zengin de değil. Türkiye'nin asıl sorunu su bilincinden yoksun olması.

26 Su savaşlarının yaşanmaması için "insanım" diyen herkesin su bilincine sahip olması gerekir.
Bu bilinci çocuklarımıza kazandırmak gelecek kuşaklara karşı en büyük sorumluluğumuzdur diye düşündük ve Su konusunu iki yıl süre ile çalışmak üzere seçtik.

27 Bizce Su konusunu çalışmak son yıllarda yaşanan su sıkıntısının göz önüne serilmesi ve suyun çocuklar tarafından hayatımızdaki öneminin kavranarak, tasarruf yollarını öğrenip, bunu günlük hayatlarına yansıtmaları açısından yararlı olacaktır.

28 Müfredatlarında olan arkadaşlarımız su, suyun önemi, su tasarrufu, su tasarrufu nasıl yapılır…. gibi konuları eylem planlarına alırken, tekrarla öğrencilerde pekiştirmeyi sağlamak amacı ile geri dönüşüm konusunu da alabilirler. Müfredatlarında su konusu bulunmayan arkadaşlarımız ise geri dönüşüm – çöp –atık veya enerji konularını tekrar işleyebilirler.

29 3- Eylem Planı: Çevresel inceleme sonucu ortaya çıkan sonuçları değerlendirerek belirlenen önceliklere göre uygulanabilir, gerçekçi amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirmek ve çevresel performansı arttırmak üzere bir eğitim-öğretim yılı için etkinlilerin takvimlendirilmesidir. Eylem Planları her eğitim-öğretim yılı için seçilen konuya göre hazırlanarak TÜRÇEV'e gönderilir. Hazırlanan eylem planlarının en geç 01/10/2014 Çarşamba günü teslim edilmesi gerekmektedir. Bizlerde sizlerin bizlere verdiği eylem planlarını birleştirerek okulumuzun eylem planını oluşturup, TÜRÇEV'e göndermekteyiz.

30 Gözlemi yapacak olanlar öğrencilerdir.
4- Gözlem ve Değerlendirme: Okulda belirlenen eylem planının öğrenciler tarafından takip edilmesini ve çalışılan konularda başarılı olunmasını sağlar. Aynı zamanda, okulda verilen çevre eğitiminin sürekliliğinin güvencesidir. Gözlemi yapacak olanlar öğrencilerdir. Yapılan çalışmalar tüm okula duyurulmalıdır. Yapılan tüm çalışmalar belgelenmeli ve saklanmalıdır.

31 5- Müfredat Çalışması: Program, müfredattan ayrı fakat müfredattan destek alarak yürütülmektedir. Amaç çevreye ilişkin konuların derslerde yeri geldiğinde vurgulu bir şekilde işlenmesinin sağlanmasıdır. Önemli bir nokta ise çevre eğitiminin tüm derslerde verilmesinin gerekliliğidir. Bu sebeple okuldaki tüm öğretmenlerin programı anlaması ve gönül vermesi gerekir. * Üçüncü yıl konumuz Su olacaktır. *Tüm derslerin yıllık planlarında ve zümre kararlarında yapılacak çalışmalar yer almalıdır.

32 6- Bilgilendirme ve Katılım:
6- Bilgilendirme ve Katılım: Veliler, yerel yönetimler, sanayiler ve daha geniş toplum Eko-Okullar programında yer almaya başladıkça bilgi ve deneyim edinmek için diğer kuruluşlarla iletişime girerler. Okullar yaptıkları çalışmalarla kendi çevrelerini de çevresel konularda duyarlı olmaya çağırırlar. Okul içerisinde ise yapılan etkinliklerin tüm okula duyurulması gerekir, bunun için en iyi yol okulda bir Eko-Okullar Panosu hazırlanmasıdır. Burada gerek proje konularına ve genel çevre konularına yer verilir. Okulumuzdaki Eko-okul panosu girişte bulunmaktadır.

33 6- Bilgilendirme ve Katılım:
EKO- OKUL PANOSU OKUL GAZETESİ TOPLANTILAR ANKETLER PROJE ÇALIŞMALARI VE SERGİLER YEREL RADYO,BASIN ve WEB SİTESİ

34 7-Eko-İlke: Eko–İlke öğrencilerin seçtikleri konu ile ilgili olarak ulaşmak istedikleri hedefleri ve değerlerini içeren okula özgü bir cümledir. Eko-İlke tüm öğrencilerin ve çalışanların üstlenip uygulayacağı ve çevre yararına olan faaliyetleri açıklayan, tarif eden bir eylem cümlesidir. Örneğin; "Kullanılmış alüminyum tenekelerin hepsini okuldaki geri dönüşüm kutusuna atacağız", "Çevre dostu temizlik ürünleri kullanalım" veya "Enerji tasarruflu lambalar kullanacağız" Eko-İlke olma özelliği taşıyan cümlelerdir. Kısacası, okulumuzun çevre içerikli çalışmalarındaki sorumluluğunu gösteren amaçların bir cümlede ifadesidir.

35 Eko-İlkemiz Okulumuzun Eko-ilkesini belirlemek için her sınıf kendi ilkesini belirleyip, bize iletecektir. Eko-ilkelerin belirlenmesi için en son tarih 26/09/2014 Cuma dır. Daha sonra ilkeleri belirlenen sınıfların isimleri çıkarılarak 2. Komite tarafından değerlendirilecek ve okulumuzun ilkesi seçilecektir. Bu ilke 2 yıl süre ile okulumuzun ilkesi olarak kalacaktır.

36 TÜRKÇE DERSİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR
Su ile ilgili atasözü ve deyimlerin hazırlanarak panoda sergilenmesi   Boşa akan su damlası empati çalışması yapılması, Sınıf yıl sonu gösterilerinde “çevremiz ve biz” konulu drama, şiir, şarkı vb. sunulması Su” konulu öykü ve şiir yarışması düzenlenmesi Yağmur, kar ve su konulu oyun ve drama çalışması

37 GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE YAPILABİLECEK ÇALIŞMALAR
Atık malzemelerden yararlanarak su canlılarını gösteren yeni yıl kartları tasarlanması, Doğa sevgisi, güzel bir çevre, su-elektrik tasarrufuna ilişkin resimleri okulun çeşitli yerlerinde sergileme, “Suyun önemi” isimli resimli çalışması “Su Hayatımızdır.” konulu afiş, resim çalışması yapılması  “Su Damlası” konulu maske çalışması  Denizlerimiz mavi kalsın konulu çalışmanın yapılması Denizde yaşayan canlılar konulu üç boyutlu artık malzeme çalışması Eko-Tim üyelerinin üyelik rozetlerinin geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanması

38 EKO OKULLAR PROJESİNDE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BDERSİNDE İLGİSİYAPILACAK ÇALIŞMALAR
Su ve temizliğin dindeki yeri ve önemi üzerine ayetler ve hadislerin paylaşılması

39 EKO OKULLAR PROJESİNDE MÜZİK DERSİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR
Su konulu şarkı öğretilmesi  Suyun önemine ilişkin sözlerin öğrenciler tarafından araştırılmıştır. “Su Olmasaydı?” konulu pano çalışması yapılmıştır. İlk dört sınıfta “Su Olmasaydı?” konulu resim, şiir ve slogan çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalar panoda sergilenmiştir.

40 EKO-OKULLAR PROJESİNDE MATEMATİK DERSİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR
Çözülen problemlerde su konusunun temel alınması Dünyadaki ve Türkiye’deki su miktarının yıllara göre grafikte gösterilmesi, panoda paylaşılması

41 EKO-OKULLAR PROJESİNDE FENBİLGİSİ DERSİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR
Ekosistemde suyun yeri ve önemi ile ilgili araştırmalar yapılması ve sınıfta paylaşılması Su- enerji bağlantısı kurularak hidroelektrik santraller ile ilgili araştırma yapılması ve sonuçların panoda paylaşılması Kirli sulardan bulaşan hastalıklar konulu broşür hazırlama, Su Döngüsünün afiş yarışması ve sergilenmesi Suyun arıtılmasının panoda sergilenmesi Suyun kullanım alanları hakkında bilgilenme Su kaynaklarının verimli kullanılması Evde, okulda, şehrimizde ve ülkemizde kayıpların önlenmesi(pano)

42 EKO-OKULLAR PROJESİNDE İNGİLİZCE DERSİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR
Su tasarrufu ile ilgili İngilizce slogan yazılması Geri dönüşüm ve su ile ilgili terimlerin öğretilmesi İngilizce derslerinde “Su” konulu power-point sunumu ile “Suyun Dünyamız İçin Öneminin (theımportance of thewateraboutourearth)” anlatılması. Su ve Enerji tasarrufunu sağlamak amacıyla gerekli uyarı levhalarının ( İng- Türkçe ) hazırlanıp uygun yerlere ( Wc – Lavabo ) asılması

43 EKO-OKULLAR PROJESİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR
Evde ve bahçede su tasarrufu yöntemleri ile ilgili broşür hazırlanması Suyun dünyamız için önemi konulu power point sunusu hazırlanması Bilgisayar malzemeleri atıklarının (cd, kablo, vb…) geri dönüşümü hakkında derste bilgilendirilme yapılması ve bu konuda Publisher programında posterler yapılması Okul Wep sitesinde eko-okula yer verilmesi ve sürekli güncellenmesi,

44 EKO-OKULLAR PROJESİNDE SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR
Suyun tarih boyunca yerleşim alanı seçerken önemi konusunun işlenmesi  Ormanlarla yağış arasında ilişki kurarak yurdumuzda en çok yağış alan bölgeleri gösteren harita hazırlanması Dünya üzerindeki su politikalarının ve susuzluk çeken ülkelerin araştırılması, Şifalı suların faydalarının araştırılması ve sınıflara sunulması ve ülkemizdeki şifalı su bölgeleri haritasının oluşturulması, “Kentimizin suyu nereden geliyor?” En yakınımızdaki baraj hakkında bilgilenme

45 EKO-OKULLAR PROJESİNDE BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR
Suyun spor ve sağlığımız için öneminin vurgulanması Suyun sportif aktivitelerdeki önemini anlatan poster hazırlanması

46 EKO-OKULLAR PROJESİNDE 4. SINIF ZÜMRESİNİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR
Su konusunda dünyada ve ülkemizde gazete ve dergilerde yer alan haberlerin Eko Okul panosunda sergilenmesi  23 Nisan etkinlikleri kapsamında “su” ile ilgili dövizler hazırlanması “Büyük Akvaryuma” gezi düzenlenmesi. “Suda yaşayan canlılar nelerdir?” sohbet edilmesi ve Suyun önemine ilişkin sözlerin öğrenciler tarafından araştırılması ve bulunan sözlerin resimlerle desteklenerek okulun canlı alanlarında yıl boyu sabitlenmesi (4.sınıflar) İçme suyunun özellikleri panosunun hazırlanması

47 Bizi Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederiz


"EKO - OKUL BİLGİLENDİRME SUNUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları